ÖĞRETİM YILI: 2003-2004
Dalı
Proje No-Yılı
Konu
Hazırlayanlar
Danışman
Öğretmeni
Okul Dışından
Yardım Eden
Kurum ve
Kişiler
Ödül
Dalı
Proje No-Yılı
Konu
Hazırlayanlar
Danışman
Öğretmeni
Okul Dışından
Yardım Eden
Kurum ve
Kişiler
Ödül
Dalı
Proje No-Yılı
Konu
Hazırlayanlar
Danışman
Öğretmeni
Okul Dışından
Yardım Eden
Kurum ve
Kişiler
Ödül
Biyoloji
190-(2003 – 2004)
Gıdalarda kullanılan kimyasallara alternatif
olabilecek doğal koruyucuların bulunması
Binnur Balkan – Özgür Savaşçıoğlu
Dr. Doğan Seyfettin Aldağ
DEU Proje Yarışması Mansiyon – BUSEF
İkincilik
Biyoloji
191-(2003 – 2004)
Tarımsal evsel atıkların ve sanayi atıklarının
kompost yapımında kullanımı ve sanayide
kullanılabilirliğinin araştırılması
Murat Demirci – Ali Uzun
Dr. Doğan Seyfettin Aldağ
DEU-BUSEF Sergiye davet edildi.
Biyoloji
192-(2003 – 2004)
Ergenlik çağındaki gençlerde asemptomatik
baltcrion sıklığının araştırılması
Emre Üstsoy – Serkan Solmazoğlu
Mustafa Pala
DEÜ-BUSEF sergiye davet edildi.
Dalı
Proje No-Yılı
Konu
Hazırlayanlar
Danışman
Öğretmeni
Okul Dışından
Yardım Eden
Kurum ve
Kişiler
Ödül
Dalı
Proje No-Yılı
Konu
Hazırlayanlar
Danışman
Öğretmeni
Okul Dışından
Yardım Eden
Kurum ve
Kişiler
Ödül
Dalı
Proje No-Yılı
Konu
Hazırlayanlar
Danışman
Öğretmeni
Okul Dışından
Yardım Eden
Kurum ve
Kişiler
Ödül
Biyoloji
193-(2003 – 2004)
Euphorbia Peplustan Elde Edilen Extractların
Laboratuvar Koşullarında Aeruthosiphan
Pisuma Etkileri
Barış BİLGİÇ
Melih ŞENER
Figen ÖZYILDIZ
Biyoloji
194-(2003 – 2004)
Daucus carota da ı..cumontes türünde bor
elementi ve niacin in bitki büyümesi üzerine
etkileri
Ebru Bayraktar – Sinem Ocakoğlu
İlknur Demir
DEÜ Sergi
Biyoloji
195-(2003 – 2004)
Bitki fungal hastalıklarının ve bakteriyel
hastalıkların savaşımında kullanılmakta olan
bitki bioaktavitörlerinin bitki virus
hastalıklarının önlenmesinde kullanılıp
kullanılmayacağının araştırılması
Kıvanç Görgülü – Ozan Karsavuran
Figan Özyıldız
DEÜ sergiye davet edildi
Dalı
Proje No-Yılı
Konu
Hazırlayanlar
Danışman
Öğretmeni
Okul Dışından
Yardım Eden
Kurum ve
Kişiler
Ödül
Bilgisayar
196-(2003 – 2004)
Rsa, ida ve pgp şifreleme algoritmalarının
uygulanması ve perfonmanslarının
geliştirilmesi
Murat Ongan
Hasan Korkmaz
BUSEF juri özel ödülü – DEÜ sergiye davet
Dalı
Proje No-Yılı
Konu
Hazırlayanlar
Danışman
Öğretmeni
Okul Dışından
Yardım Eden
Kurum ve
Kişiler
Ödül
Fizik
197-(2003 – 2004)
Hızlı trenin basit uygulaması
Esra Talaz – Alper Torun
Lütfi Pektaş
Dalı
Proje No-Yılı
Konu
Fizik
198-(2003 – 2004)
Adsorpsion lu buzdolapları ve güneş enerjili
acmetanor çiftli bir prototipinin geliştirilmesi
Özlem Bilgir – Tuğba Yüksel
Engin Dinçer
Hazırlayanlar
Danışman
Öğretmeni
Okul Dışından
Yardım Eden
Kurum ve
Kişiler
Ödül
Dalı
Proje No-Yılı
Konu
Hazırlayanlar
Danışman
Öğretmeni
Okul Dışından
Yardım Eden
Kurum ve
Kişiler
Ödül
Tub. Sergi – Mef sergi – DEÜ mansiyon –
BUSEF Ö.K. ödülü
DEÜ sergi
Fizik
199-(2003 – 2004)
Kuvars kristalinin manyetik alanda
incelenmesi
Kıvanç Aydın – Ahmet Cumhurarslan
Engin Dinçer
DEÜ sergi
Dalı
Proje No-Yılı
Konu
Hazırlayanlar
Danışman
Öğretmeni
Okul Dışından
Yardım Eden
Kurum ve
Kişiler
Ödül
Fizik
200-(2003 – 2004)
Manyetik kirlilik detektörü
Fatih Şimşek
Engin Dinçer
Dalı
Proje No-Yılı
Konu
Kimya
201-(2003 – 2004)
Zeytin çekirdeklerinden üretilen aktif
karbonun toryum adsorpsiyonunda
kullanılabilirliğinin incelenmesi
Çiğdem Öztürk – Sibel Eker
Nevin Bülbül
Hazırlayanlar
Danışman
Öğretmeni
Okul Dışından
Yardım Eden
Kurum ve
Kişiler
Ödül
Dalı
Proje No-Yılı
Konu
Hazırlayanlar
Danışman
Öğretmeni
Okul Dışından
Yardım Eden
Kurum ve
Kişiler
Ödül
Dalı
Proje No-Yılı
Konu
Hazırlayanlar
Danışman
Öğretmeni
Okul Dışından
Yardım Eden
Kurum ve
Kişiler
Ödül
Tübitak Sergi – DEÜ 3.lük – BUSEF 3.lük
Tub. 2.lik – DEÜ Sergi
Kimya
202-(2003 – 2004)
Yüksek kükürt oranı sebebiyle kullanılmayan
kömürlerin geri kazanımı
Hakan Bostan – Volkan Özkan
Enver Çoşkun
DEÜ-BUSEF sergi
Kimya
203-(2003 – 2004)
Turgutlu çaldağ nikel cevherinin kimyasal
yöntemlerle zenginleştirerek metalik nikel elde
edilmesi
Gözde Tuncer – Meral Sayarer
Enver Çoşkun
MEF Teşvik Ödülü – DEÜ 1.lik - BUSEF 3. Ö.K.
Ödülü
Dalı
Proje No-Yılı
Konu
Hazırlayanlar
Danışman
Öğretmeni
Okul Dışından
Yardım Eden
Kurum ve
Kişiler
Ödül
Dalı
Proje No-Yılı
Konu
Hazırlayanlar
Danışman
Öğretmeni
Okul Dışından
Yardım Eden
Kurum ve
Kişiler
Ödül
Kimya
204-(2003 – 2004)
Mikrodalga ısıtmanın altın öğütülebilirliği
üzerine etkileri
Hakan Güldaş – Tunay Gerikoğlu
Enver Çoşkun
DEÜ Sergiye Davet
Mühendislik
205-(2003 – 2004)
Hastalık tanısına yardımcı bir gözdibi kamerası
tasarımı ve kullanım alanlarının gösterilmesi
Emir Konuk – Emre Yılmaz
Hasan Korkmaz – Engin Dinçer
Tub. 3. – DEÜ Sergi – BUSEF 1.lik
Download

ÖĞRETİM YILI: 2003-2004 Dalı Biyoloji Proje No-Yılı 190