TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
DOKTORA DERSLERİ
Ders Kodu
TBT 701
TBT 702
TBT 703
TBT 704
TBT 705
TBT 706
TBT 707
TBT 708
TBT 709
TBT 710
TBT 711
TBT 712
TBT 713
TBT 600
Ders Adı
Metabolizma
Gen Ekspresyon Analizi
Epigenetik ve Üreme Biyoteknolojileri
Biyoteknoloji ile Hayvan Islahı
Sekans Teknoloji ve Uygulamaları
Biyoteknolojide girişimcilik
İleri Tohum Teknolojileri
Bitkilerde genom ve proteom analizi
Moleküler Mikrobiyoloji
Bitki Biyoteknolojisi
Bitkilerde Stres Toleransının Fizyolojisi ve Moleküler Biyolojisi
Genomik
Çiftlik Hayvanlarında Markör Destekli Seleksiyon Uygulamarı
SEMİNER I
SEMİNER II
UZMANLIK ALAN DERSİ
TEZ
T U K
AKTS
303
223
303
303
223
303
223
303
223
303
223
303
223
0
0
400
0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
0
0
0
30
Download

tarımsal biyoteknoloji anabilim dalı doktora dersleri