BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 2014/2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI
P
A
Z
A
R
T
E
S
İ
S
A
L
I
Ç
A
R
Ş
A
M
B
A
09:55-10:40
Zoonotik Enfeksiyonlar
10:50-11:35
Zoonotik Enfeksiyonlar
13:30-14:15
Fungal Taksonomi
14:25-15:10
Fungal Taksonomi
15:20-16:05
Fungal Taksonomi
09:00-09:45
Reptilia Biyolojisi
Alg Kültür Yöntemleri
Hücre Farklılaşması
ve Kanser
09:55-10:40
Reptilia Biyolojisi
Alg Kültür Yöntemleri
Hücre Farklılaşması
ve Kanser
10:50-11:35
Reptilia Biyolojisi
Alg Kültür Yöntemleri
Hücre Farklılaşması
ve Kanser
13:30-14:15
Biyoçeşitlilik
İleri Ekotoksikoloji
Akdeniz Ekosistemleri
14:25-15:10
Biyoçeşitlilik
İleri Ekotoksikoloji
Akdeniz Ekosistemleri
15:20-16:05
Biyoçeşitlilik
İleri Ekotoksikoloji
Akdeniz Ekosistemleri
09:00-09:45
Mikrobiyal Teknikler
09:55-10:40
Mikrobiyal Teknikler
10:50-11:35
Mikrobiyal Teknikler
Mikroalg
Yetiştiriciliği
Mikroalg
Yetiştiriciliği
Mikroalg
Yetiştiriciliği
13:30-14:15
Aktinomisetler
14:25-15:10
15:20-16:05
09:55-10:40
10:50-11:35
13:30-14:15
14:25-15:10
15:20-16:05
C
U
M
A
Bitki Sistematiğinde
Özel Konular
Bitki Sistematiğinde
Özel Konular
Bitki Sistematiğinde
Özel Konular
Zoonotik Enfeksiyonlar
09:00-09:45
P
E
R
Ş
E
M
B
E
Biyotoksinler ve
Analiz Yöntemleri
Biyotoksinler ve
Analiz Yöntemleri
Biyotoksinler ve
Analiz Yöntemleri
Genin Moleküler
Biyolojisi
Genin Moleküler
Biyolojisi
Genin Moleküler
Biyolojisi
09:00-09:45
Akarsular ve Yönetimi
Akarsular ve Yönetimi
Akarsular ve Yönetimi
Aromatik Bitkiler
Aromatik Bitkiler
Aromatik Bitkiler
Türkiye’nin Bitki
Örtüsü
Türkiye’nin Bitki
Örtüsü
Türkiye’nin Bitki
Örtüsü
Botanikte
Terminoloji
Botanikte
Terminoloji
Botanikte
Terminoloji
Yüksek Su
Bitkileri
Yüksek Su
Bitkileri
Yüksek Su
Bitkileri
Bitkilerde Mineral
ve Beslenme
Fizyolojisi
Bitkilerde Mineral
ve Beslenme
Fizyolojisi
Bitkilerde Mineral
ve Beslenme
Fizyolojisi
İleri Vejetasyon
Bilimi
İleri Vejetasyon
Bilimi
İleri Vejetasyon
Bilimi
Vejetasyon ve
Vejetasyon Analiz
Teknikleri
Vejetasyon ve
Vejetasyon Analiz
Teknikleri
Vejetasyon ve
Vejetasyon Analiz
Teknikleri
Su Kimyasında Analiz
Yöntemleri
Su Kimyasında Analiz
Yöntemleri
Su Kimyasında Analiz
Yöntemleri
Karşılaştırmalı Bitki
Anatomisi
Karşılaştırmalı Bitki
Anatomisi
Karşılaştırmalı Bitki
Anatomisi
Histokimya
Teknikleri
Histokimya
Teknikleri
Histokimya
Teknikleri
Radyobiyoloji I
Limnolojik Analizler
Tıbbi Bitkiler
Aktinomisetler
Radyobiyoloji I
Limnolojik Analizler
Tıbbi Bitkiler
Aktinomisetler
Radyobiyoloji I
Limnolojik Analizler
Tıbbi Bitkiler
Bitkilerde Stres
Fizyolojisi
Bitkilerde Stres
Fizyolojisi
Bitkilerde Stres
Fizyolojisi
Park ve Bahçe
Bitkileri
Park ve Bahçe
Bitkileri
Park ve Bahçe
Bitkileri
Ekstremofiller ve
Biyoteknolojik Uyg.
Ekstremofiller ve
Biyoteknolojik Uyg.
Ekstremofiller ve
Biyoteknolojik Uyg.
Maya Biyolojisi ve
Biyoteknolojisi
Maya Biyolojisi ve
Biyoteknolojisi
Maya Biyolojisi ve
Biyoteknolojisi
İleri Sistematik
Zoolojinin Prensipleri
İleri Sistematik
Zoolojinin Prensipleri
İleri Sistematik
Zoolojinin Prensipleri
İçme, Kullanma ve
Atık Suların Arıtımı
İçme, Kullanma ve
Atık Suların Arıtımı
İçme, Kullanma ve
Atık Suların Arıtımı
Hayvan Ekolojisinde
Araştırma Tek.
Hayvan Ekolojisinde
Araştırma Tek.
Hayvan Ekolojisinde
Araştırma Tek.
Genel Taksonomi
Prensipleri
Genel Taksonomi
Prensipleri
Genel Taksonomi
Prensipleri
Popülasyon
Dinamiği
Popülasyon
Dinamiği
Popülasyon
Dinamiği
Denizel Teknoloji
Denizel Teknoloji
Denizel Teknoloji
09:00-09:45
Bakteri Metabolizması
İleri Gıda
Mikrobiyolojisi
Hayvan Doku Kültürü
Teknikleri
09:55-10:40
Bakteri Metabolizması
İleri Gıda
Mikrobiyolojisi
Hayvan Doku Kültürü
Teknikleri
10:50-11:35
Bakteri Metabolizması
İleri Gıda
Mikrobiyolojisi
Hayvan Doku Kültürü
Teknikleri
13:30-14:15
İleri End. Mikrobiyoloji
Fungal Biyoteknoloji
14:25-15:10
İleri End. Mikrobiyoloji
Fungal Biyoteknoloji
15:20-16:05
İleri End. Mikrobiyoloji
Fungal Biyoteknoloji
Toprak
Arthopodlarının Biy.
Toprak
Arthopodlarının Biy.
Toprak
Arthopodlarının Biy.
Enzimoloji
Enzimoloji
Enzimoloji
Moleküler
İmmünoloji
Moleküler
İmmünoloji
Moleküler
İmmünoloji
Sucul
Ekosistemlerde
Spekt. Analizler
Sucul
Ekosistemlerde
Spekt. Analizler
Sucul
Ekosistemlerde
Spekt. Analizler
Akuatik Canlılarda
Ağır Metal Met.
Akuatik Canlılarda
Ağır Metal Met
Akuatik Canlılarda
Ağır Metal Met
Tohum ve
Çimlenme Fizy.
Tohum ve
Çimlenme Fizy.
Tohum ve
Çimlenme Fizy.
Epigenetik
Epigenetik
Epigenetik
Fikoloji I
Fikoloji I
Fikoloji I
Sitotaksonomi
Sitotaksonomi
Sitotaksonomi
Geofitlerin
Kullanım Alanları
Biyoakümülasyon
Geofitlerin
Kullanım Alanları
Biyoakümülasyon
Geofitlerin
Kullanım Alanları
Biyoakümülasyon
Urban Ekolojisi
Urban Ekolojisi
Urban Ekolojisi
Download

2014/2015 ogretım yılı guz donemı lısansustu ders programı