GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI
(Yüksek Lisans Programı)
2014-2015
GÜZ YARIYILI
Seçmeli Dersler
* Lütfen, formu doldurmadan önce en alttaki açıklamaları dikkatle okuyunuz...
Dersin Adı
Dersin Kodu
Dersi Veren Öğretim Üyesi
Kredisi
Akts
STA 5001 Atölye Olarak Kent
223
9
Prof.Mümtaz SAĞLAM
STA5003 Proje Stilizasyon Uygulama
STA 5005 Deneysel Tasarım
223
9
Prof.Oya SİPAHİOĞLU
223
9
Prof.Dr.H.Yakup ÖZTUNA
STA 5007 Görsel Sanat Uygulamaları
223
9
Yrd.Doç.Murat ÖZDEMİR
STA 5009 Lif Sanatında Yenilikçi Yaklaşımlar
19. ve 20. Yüzyılda Sanat Akımları ve Fotoğraf
STA 5011
Uygulamaları
223
9
Prof.Nesrin ÖNLÜ
223
9
Yrd.Doç.Dr.Gökhan BİRİNCİ
STA 5013 Malzeme-Biçim İlişkileri
223
9
Yrd.Doç.Gökçen ERGÜR
STA 5015 Nesne Olarak Heykel
202
6
Yrd.Doç.Gökçen ERGÜR
STA 5017 Modernden Postmoderne Moda
202
6
Yrd.Doç.Cemal MEYDAN
STA 5019 Mesaj, Medyum ve İzleyici
202
6
Yrd.Doç.Tuğcan GÜLER
STA 5021 Doğu Resminde Görme Biçimleri
202
6
Yrd.Doç.Filiz ADIGÜZEL TOPRAK
STA 5023 Tasarım Tarihi ve Eleştirisi
202
6
Yrd.Doç.Ceren B. YUMRUKAYA
STA 5025 Görsel Kültür ve Fotoğraf Sanatı
202
6
Yrd.Doç.Dr. Beyhan ÖZDEMİR
STA 5027 Kamusal Alan ve Güncel Sanat Pratikleri
202
6
Yrd. Doç. Murat ÖZDEMİR
İMZA
Farklı Bölümlerden Alınan Dersler
Tez Başlığı:
DERS AŞAMASI
TEZ AŞAMASI
(+ Uzmanlık Alanı)
Öğrenci
Adı-Soyadı
Numarası
Adres
Telefon
E-mail
İmza
Enstitü Tarafından Doldurulacaktır
Danışman
Teslim Tarihi :
İmza
Teslim Alan Memur:
Adı-Soyadı
Büro Sorumlusu:
Anasanat Dalı Başkanı
İmza
Hanife GÜRBULAK
Enstitü Sekreteri
Yard. Doç. Tuğcan GÜLER
*AÇIKLAMALAR
1- Birinci ve ikinci yarıyıllarda Anasanat Dalı'ndan (STA) en az 1 uygulamalı ders alınması zorunludur.
2- Anasanat Dalı dışından ders seçilebilir. Bu dersler zorunlu ders yükünün en fazla 10 AKTS'lik bölümünü doldurabilir.
3- Anasanat Dalı dısından ders alındıgında 30 AKTS kosulunu saglamak ögrencinin sorumlulugundadır.
Download

2014-2015 güz yarıyılı - Güzel Sanatlar Enstitüsü