ADI SOYADI
ÜNVANI/GÖREVİ
SORUMLULUK ALANI
ORGANİZASYONDAKİ YERİ
VEKİLİ
KARABÜK
ÜNİVERSİTESİ
Doküman No
Yayın Tarihi
Rev.No/Tarih
GÖREV TANIMI
Sayfa No
1
: Müzeyyen ÇETİN
: Bil. İşl./Spor Şube İş ve İşlemleri
:Spor Şube Müdürlüğü (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)
:Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları
Daire Başkanı ve Şube Müdürlerine karşı sorumludur .
: Mehmet ATICI (Memur)
GÖREV VE YETKİLERİ:







ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ
Engelli Öğrenci birimi temsilcileri tespit yazılarının yazılması
Engelli Öğrenci birimi temsilcilerinin toplantı yazışmaları
Engelli öğrenci birimi faaliyetlerinin raporlanması
Engelli Öğrenci Birimi İle ilgili taleplerin ilgili birimlere bildirilmesi
YOLLUK BİLDİRİMİ
Türkiye Üniversite Sporları ve diğer Federasyonlarca organize edilen Üniversitelerarası spor müsabakaları veya
kültürel etkinlikler kapsamında katılan kafilelerin il dışında konaklama, beslenme, ulaşım ile doğacak zorunlu
giderlerin kapsamına ilişkin gerekli iş ve işlemlerin yapılarak hazırlanması.
DİĞER İŞLEMLER
Stratejik Plan ve TKY ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
SKS İç Kontrol ile ilgili yazışmaları ve işlemleri yürütmek
Hazırlayan
:Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Birim Yöneticisi : Özcan BÜYÜKGENÇ
Daire Başkanı
Onay
: Rektörlük Makamı
Üst Yönetici : Prof. Dr.Burhanettin UYSAL
Rektör
Download

Müzeyyen ÇETİN - Karabük Üniversitesi