T.C.
KÜÇÜKÇEKMECE KAYMAKAMLIĞI
HALİDE EDİP ADIVAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
1
HİZMETİN ADI
Ortaokul Öğrenim Belgesini veya
Diplomasını Kaybedenlere Diploma
Kayıt Örneğinin Verilmesi
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Dilekçe
2.Nüfüs Cüzdanı(Başvuran Kişi Şahsen Gelecek)
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
MÜRACAT
1 İŞ GÜNÜ
MEMUR
2
Öğrenci Belgesi
1.Sözlü Başvuru
1SAAT
5.SINIF-->GÜNEŞ CANSEVER
6. VE 7.SINIF-->MURAT CEYHAN
8.SINIF-->SELAHATTİN ARKU
3
Ortaokul ve Dengi Okullarda Öğrenim
Gören Öğrencilerin Nakillerinin
Yapılması
1. Öğrenci Nüfüs Cüzdanı
2. Veli Nüfüs Cüzdanı
3. Adrese Kayıtlı Su, Doğalgaz, Elektrik veya Sabit Telefon Faturası
4. Veli Dilekçesi
5. Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için
durumlarını gösteren belge
1 SAAT
5.SINIF-->GÜNEŞ CANSEVER
6. VE 7.SINIF-->MURAT CEYHAN
8.SINIF-->SELAHATTİN ARKU
4
Örgün (Ortaokul) Eğitimi Destekleme ve
Yetiştirme Kursları
1- Dilekçe
1 İŞ GÜNÜ
MURAT CEYHAN
5
Seçmeli Derslerin Belirlenmesi
1- Velinin yazılı başvuru dilekçesi
1 SAAT
SINIF REHBER ÖĞRETMENİ
6
Öğrenci Devamsızlık Süresi
1. Dilekçe
1 SAAT
5.SINIF-->GÜNEŞ CANSEVER
6. VE 7.SINIF-->MURAT CEYHAN
8.SINIF-->SELAHATTİN ARKU
7
Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı
Başvurularının Alınması
1-Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname
2-Velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile
ilgili tedavi yardımı
3-Aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları beyanı
1 SAAT
SELAHATTİN ARKU
8
Denklik ile Kayıt
(Yabancı ülkede öğrenim gören
öğrenciler için)
1- Denklik Belgesi (Veli elindeki öğrenciye ait öğrenim belgesi ile İl Milli Eğitim
Müdürlüğüne müracaat etmesi ve öğrenime devam edeceği sınıfının
belirlenmesi.)
1 İŞ GÜNÜ
MUHAMMET YILMAZ
9
Okul Öğrenci Davranışları Kurulu
Kararlarına Yapılan İtirazların Bir Üst
Kurula Gönderilmesi
1- Dilekçe
3 İŞ GÜNÜ
GÜNEŞ CANSEVER
10
Anasınıfı Öğrenci Kayıtlarının Yapılması
ve Şubelerinin Belirlenmesi
1- Dilekçe
2- Başvuru formu
3- Nüfus cüzdanı aslı ibrazı
1 İŞ GÜNÜ
GÜNEŞ CANSEVER
11
Okul Sütü Uygulaması
(Ana sınıfı öğrencilerine yönelik
uygulamanın kabulü için)
1- Dilekçe
1 SAAT
GÜNEŞ CANSEVER
1 SAAT
5.SINIF-->GÜNEŞ CANSEVER
6. VE 7.SINIF-->MURAT CEYHAN
8.SINIF-->SELAHATTİN ARKU
1 SAAT
MEMUR
1 SAAT
5.SINIF-->GÜNEŞ CANSEVER
6. VE 7.SINIF-->MURAT CEYHAN
8.SINIF-->SELAHATTİN ARKU
12
Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulaması
13
Hizmet İçi Eğitim Başvurusu
14
Öğrenci Mazeret İzni
1- Veli dilekçesi
2- Gelir beyannamesi (Anne ve babaya ait)
3- Uluslararası federasyonlarca yapılmış olan ve öğrencinin katılmış olduğu
olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda
alınan dereceler
4- Üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya
üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeler
1. MEBBİS'den Elektronik başvuru, sözlü olarak idareye bildirme
1-Velinin yazılı başvuru dilekçesi
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
:
:
:
Okul Müdürlüğü
MUHAMMET YILMAZ
Okul Müdürü
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
:
:
:
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
CEMAL YILMAZ
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Sayfa 1 / 1
Download

kamu hizmet standartları tablosu