T.C. İSTANBUL ANADOLU 11. İCRA DAİRESİ’NDEN
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/3691 ESAS
Örnek No: 25*
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli
bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar
ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda
belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri
verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda
yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 04/07/2014
1. İhale Tarihi: 11/08/2014 günü, saat 10:20 - 10:30 arası.
2. İhale Tarihi: 28/08/2014 günü, saat 10:20 - 10:30 arası.
İhale Yeri: Tuzla Organize Sanayi Bölgesi 1. Yol F-9 Parsel Çakıroğlu Plastik San. Tic. Ltd. Şti.Tuzla İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
6.000,00
1
%18 1 Adet AKÜMÜLASYON TANKI Mıt Marka, Boyler
2
7.000,00
2
%18 2 Adet SU TANKI 10 Tonluk, Plastik
3
4.000,00
1
%18 1 Adet GENLEŞME TANKI Standart Marka, Hidrofor
4
3.000,00
1
%18 1 Adet ŞERİT TESTERE MAK. 70’lik, Markasız
5
120.000,00
1
%18 1 Adet PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM HATTI VE EKİPMANLARI
İnan Makine Marka, Mavi renkli, (Kompresör, Etüv,
Redüktörlü Elektrik Motoru)
(İİK m.114/1, 114/3) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık
(Bas›n: 48259- www.bik.gov.tr)
gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İSTANBUL ANADOLU 12. ASLİYE
TİCARET MAHKEMESİ’NDEN İFLAS
ERTELEMENİN UZATILMASI DAVASI İLANI
DOSYA NO: 2014/317 Esas
Davacı AKYURT İNŞAAT MÜHENDİSLİK TURİZM SAN.
VE TİC. A.Ş. vekili tarafından mahkememizde 2014/317
Esas esas sayısı ile iflas erteleme kararının uzatılması
davası açılmıştır. İflasın ertelenmesi kararının
uzatılmasını gerektiren bir durum bulunmadığı
iddiasında ve davanın reddi
isteminde olan
alacaklıların ilan tarihinden başlayarak on beş gün
içinde davaya müdahale ve itiraz etmeleri İcra İflas
Yasanının 158 ve 166/2 maddeleri hükümlerince ilan
olunur. 21/07/2014
NOT: 11/09/2014 12:00
İSTANBUL ANADOLU 12. ASLİYE TİCARET
MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU
(Bas›n: 48862- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download

48259-48862