T.C.­GEBZE­2.­İCRA­DAİRESİ
TAŞINIRIN­AÇIK­ARTIRMA­İLANI
2014/995 TLMT.
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin
%50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin
%50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla
olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin
şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci
artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda
KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri
verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 07/11/2014
1.İha­le­Ta­ri­hi
2.İha­le­Ta­ri­hi
İha­le­Ye­ri
:­02/12/2014 günü, saat 11:05 - 11:10 arası.
:­17/12/2014 günü, saat 11:05 - 11:10 arası.
: Sultanorhan Mah. 1120. Sokak No:16 Ünal Otoparkı
GEBZE/KOCAELİ
No Tak­dir­Edi­len Adedi
De­ğe­ri­TL,
1
10.000,00
1
KDV
%1
Cin­si­(Ma­hi­ye­ti­ve­Önem­li­Ni­te­lik­le­ri)
34 VU 5843 Plakalı, 2012 Model, RENAULT Marka,
Symbol Tipli, Rengi Gri otomobil. Mekanik aksam ve
döşemeler tamamen sökülmüş, Motoru, ön tampon,
ön panel, ön sağ ve sol çamurluk, radyatör, ön dingil, aks, tekerler, akü, direksiyon kutusu ve simidi,
ateşleme sistemi, ön farlar, kaput, ön cak, koltuklar,
amortisörler, ön ızgara komple yok, araç hasarlı
değil.bilirkişi tarafından aracın pert olmasının uygun
olacağı belirtilmiştir Anahtar-ruhsat yok.
(Ba­sın:­3832­21.11.2014­www.bik.gov.tr)
Resmi­ilanlar­www.ilan.gov.tr’de­
Download

gebze 2. icra