1. http://www.anadolu.edu.tr/orgun/?new adresinden kayıt yenileme linkine tıklayın. Bu işlemi yapmadan
önce öğrencilik haklarından yararlanamayan ya da azami süresini dolduran öğrenciler öğrenci harcını
T.Vakıflar bankası şubelerine TC Kimlik numaraları ile ödemeleri gerekmektedir.
2. Gelen ekranda TC Kimlik Numaranız ve öğrenci işlerinden aldığınız şifre ile giriş yapın.
3. Açılan ekranda programınız ve almanız gereken dersleriniz görünecektir. DİKKAT: Doğrudan doktora
öğrencilerinin yüksek lisans dersleri gözükmez. Bu öğrenciler önce yüksek lisans programlarını üstteki linkten
seçerek gelen derslerden yüksek lisans derslerini seçeceklerdir. Yüksek lisansını tamamlayarak doktora
programına kayıt yaptıran öğrenciler ise doğrudan doktora derslerini almakla yükümlüdürler. Doğrudan
doktora öğrencileri bilimsel hazırlık programından ders almıyorlarsa yüksek lisans ve doktora programında
belirtilen zorunlu ve seçmeli toplam krediyi tamamlamakla yükümlüdürler.
4. http://www.sosbilens.anadolu.edu.tr/sites/default/files/sbe_14-15_katalog-son_hali-duzeltilen.pdf
adresinden Enstitümüz kataloğuna ulaşıp almanız gereken dersleri görebilirsiniz. Şayet yüksek lisans
programına aynı alandan geldiyseniz ve BİLİMSEL HAZIRLIK dersi almayacaksanız katalogda önerilen dersleri
almanız bu dönem derslerini tamamlamanız için yeterli olacaktır. Katalog örneği aşağıdadır:
BÜTÜNLEŞİK DOKTORA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN İLK DÖNEMLERİNDE YÜKSEK LİSANSTAN ALACAKLARI
DERSLER (Bilimsel Hazırlık Almayanlar)
Bu yarıyılda
zorunlu olarak
seçilecek dersler
Bu yarıyılda alınacak
seçmeli ders sayı ve
kredisini gösterir.
Alabileceğiniz seçmeli
dersler. Açılan derslerden 1
tanesini almalısınız.
Yukarıda verilen örnekte BÜTÜNLEŞİK DOKTORA öğrencileri yüksek lisanstan tamamlamak zorunda oldukları
krediyi tamamlamak için birinci yarıyılda 4 zorunlu 1 seçmeli ders, ikinci yarıyılda yine 4 zorunlu 1 seçmeli ders
almalıdırlar. Sonrasında doktora derslerini alabilirsiniz.
BÜTÜNLEŞİK DOKTORA ÜÇÜNCÜ DÖNEM ve YÜKSEK LİSANS MEZUNU DOKTORA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN
İLK DÖNEMLERİNDE DOKTORA PROGRAMINDAN ALACAKLARI DERSLER (Bilimsel Hazırlık Almayanlar)
Bu yarıyılda
zorunlu olarak
seçilecek
dersler
Bu yarıyılda
alınacak
seçmeli ders
sayı ve kredisini
gösterir.
Doktora derslerinden 3 adet seçmeli ders
alınacak. Bunlardan biri ARY614, ARY615,
ARY617, İKT630 derslerinden biri olmalı.
5. Bilimsel hazırlık dersi alacak öğrenciler sistemde gözüken ders danışmanları ile irtibat kurmalıdırlar.
6. DOKTORA ÖĞRENCİLERİ DOKTORA DERSLERİNİ ALIRKEN MUTLAKA ARY614, ARY615, İKT630, ARY617 YA DA
HUK648 DERSLERİNDEN BİRİNİ SEÇMELİ DERS OLARAK ALMALIDIRLAR. BU DERSLER YÖNTEM DERSİ OLUP
PROGRAMLARIN ÖZELLİKLERİNE GÖRE VE ÖĞRENCİNİN YAZACAĞI DOKTORA TEZİNDE KULLANACAĞI
YÖNTEME GÖRE SEÇİLMELİDİR.
7. Tez aşamasının ilk döneminden (üçüncü döneminden) sonra öğrenciler almadıkları ders/dersler, tekrara
kaldıkları ders/derslerle birlikte danışmanları adına açılan tez dersi grubunu seçerler. Uzmanlık alan dersleri
doktora programında YETERLİK sınavını tamamlayıp doktora tez önerisi kabul edildikten sonraki dönemde
alınacaktır.
8. Seçimini tamamlayanlar DERSLERİMİ SEÇMEYİ TAMAMLADIM butonunu tıklayarak kayıt onayı verirler.
9. Öğrenci ders seçimini tamamladıktan sonra danışman kayıt onayı verir ve ders seçimi tamamlanır.
10. Ders seçimini tamamlayarak onay veren öğrenciler seçimleri üzerinde değişikliği ancak danışmanlarının onayı
kaldırmaları ile yapabilirler.
11. Lütfen ders seçiminizi yaptıktan sonra danışmanınızın kaydınızı onaylayıp onaylamadığını kontrol edin. Bu
işlem için ayrıca telefonla ya da başka yollarla danışmana ya da enstitüye ulaşmanıza gerek yoktur.
danışmanınız kaydınızı kayıt haftası sonuna kadar onaylayabilir.
12. EN ÇOK YAPILAN HATALAR:
 Uzmanlık alan dersi almaması gereken öğrencilerin uzmanlık alan dersi seçmesi gelmektedir. Doktora
öğrencileri Doktora Tez Önerisini jüri önünde savunduktan sonraki dönemde uzmanlık alan dersi
alabilirler.
 İkinci önemli hata tez danışmanınızın verdiği tez dersi grubunu seçmemenizdir. Danışmanınız atandıktan
sonra mutlaka danışmanınızın verdiği tez dersini seçmeniz gerekir.
 Bilimsel hazırlık programı öğrencileri, bilimsel hazırlık dersleri ile birlikte bölüm zorunlu derslerini
alamazlar. Bu öğrenciler ortak zorunlu ders (SBF601) ile seçmeli derslerden ders alabilirler.
Download

1. http://www.anadolu.edu.tr/orgun/?new adresinden kayıt yenileme