2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN KONTENJANLARI VE ÖĞRENCİ KABULÜNDE GEREKLİ LİSANS / YÜKSEK LİSANS
MEZUNİYET ALANLARI
ANABİLİM DALI
LİSANSÜSTÜ PROGRAM ADI
KONTENJAN
MEZUNİYET ALANI
-Lisans veya Yüksek Lisans mezunu olmak,
Tarih Doktora
2
-Tarih ve Tarih Öğretmenliği lisans veya yüksek lisans mezunu
olmayan öğrenciler için bilimsel hazırlık programı uygulanır.
-ALES Sözel puanı ile başvuru yapılır.
TARİH
Yeniçağ Tarihi Tezli Yüksek
Lisans
1
Yakınçağ Tarihi Tezli Yüksek
Lisans
1
T.C. Tarihi Tezli Yüksek Lisans
1
-Beşeri ve Sosyal Bilimler alanlarından mezunu olmak,
-Lisans mezuniyet alanı Tarih ve Tarih eğitimi olmayan öğrenciler
için bilimsel hazırlık programını uygulanır.
-ALES Sözel puanı ile başvuru yapılır.
*Türk Dili alanından Yüksek Lisans mezunu olmak,
** Eski Türk Edebiyatı alanından Yüksek Lisans mezunu olmak,
***Yeni Türk Edebiyatı alanından Yüksek Lisans mezunu olmak,
Türk Dili ve Edebiyatı Doktora
19(5*+5**+5***+2****+2*****)
****Lisans mezunu olmak,
*****Yabancı uyruklu öğrenci.
-Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu olmayan öğrenciler için
bilimsel hazırlık programı uygulanır.
-ALES Sözel puanı ile başvuru yapılır.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Eski Türk Edebiyatı Tezli
Yüksek Lisans
7(5*+2**)
*Türk uyruklu
Türk Dili Tezli Yüksek Lisans
7(5*+2**)
-Fen Edebiyat , Edebiyat Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı
/Karşılaştırmalı Edebiyat bölümlerinden mezun olmak,Eğitim
Fakültesinin Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünden
mezun olmak.
Yeni Türk Edebiyatı
7(5*+2**)
-Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu olmayan öğrenciler için
bilimsel hazırlık programı uygulanır.
**Yabancı uyruklu
-ALES Sözel puanı ile başvuru yapılır.
* Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak.
** Lisans mezunu olmak
Maliye Doktora
10(5*+5**)
-Maliye, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
alanlarından mezun olmak.
-ALES Eşit Ağırlık puanı ile başvuru yapılır.
-İktisadi-İdari Bilimler Fak. İktisat Fak. Siyasal Bilgiler
Fakültelerinden mezun olmak.
MALİYE
Maliye Tezli Yüksek Lisans
25
-ALES Eşit Ağırlık puanı ile başvuru yapılır.
-Lisans mezunu olmak,
Maliye Tezsiz İkinci Öğretim
Yüksek Lisans
60
-Bu programın açılması için en az 25 öğrencinin kayıt olması
gerekmektedir.
- ALES Eşit Ağırlık puanı ile başvuru yapılır.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Uluslararası İlişkiler Tezli
Yüksek Lisans
-İktisadi-İdari Bilimler Fak. Siyasal Bilgiler Fak. Hukuk Fak.
Sosyoloji, Tarih bölümlerinden mezun olmak.
10
-ALES Eşit Ağırlık puanı ile başvuru yapılır.
*Lisans veya Yüksek Lisans mezunu olmak,
**Yabancı uyruklu öğrenci
Felsefe ve Din Bilimleri
Doktora
6(4*+2**)
-İlahiyat Fakültesi, DKAB bölümü veya Felsefe ve Din Bilimleri
yüksek lisans alanından mezun olmayan öğrenciler için bilimsel
hazırlık programı uygulanır.
-ALES Sözel puanı ile başvuru yapılır.
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
*Lisans mezunu olmak,
**Yabancı uyruklu öğrenci
Felsefe ve Din Bilimleri Tezli
Yüksek lisans
6(4*+2**)
-İlahiyat Fakültesi, DKAB alanlarından mezun olmayan öğrenciler
için bilimsel hazırlık programı uygulanır.
-ALES Sözel puanı ile başvuru yapılır.
-Lisans mezunu olmak,
İSLAM TARİHİ VE SANATLARI
İslam Tarihi ve Sanatları Tezli
Yüksek Lisans
8
-İlahiyat Fakültesi, DKAB alanlarından mezun olmayan öğrenciler
için bilimsel hazırlık programı uygulanır.
-ALES Sözel puanı ile başvuru yapılır.
-Lisans veya Yüksek Lisans mezunu olmak,
Temel İslam Bilimleri Doktora
15
- İlahiyat Fakültesi, DKAB bölümü veya Temel İslam Bilimleri
Anabilim Dalı yüksek lisans alanından mezun olmayan öğrenciler
için bilimsel hazırlık programı uygulanır.
-ALES Sözel puanı ile başvuru yapılır.
-Lisans mezunu olmak,
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
Temel İslam Bilimleri Tezli
Yüksek Lisans
20
-İlahiyat Fakültesi, DKAB alanlarından mezunu olmayan
öğrenciler için bilimsel hazırlık programı uygulanır.
-ALES Sözel puanı ile başvuru yapılır.
Arap Dili ve Belagatı Tezli
Yüksek Lisans
5
-Lisans mezunu olmak,
-İlahiyat, Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği
alanlarından mezun olmayan öğrenciler için bilimsel hazırlık
programı uygulanır.
-ALES Sözel puanı ile başvuru yapılır.
* Görsel Sanatlar Sanat Dalı
** Görsel İletişim Tasarımı Sanat Dalı
***Yabancı Uyruklu öğrenci
Sanat ve Tasarım Sanatta
Yeterlik
10(6*+2**+2***)
-Animasyon, Basın-Yayın, Fotoğraf, Geleneksel Sanatlar, Görsel
İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar, Grafik, Grafik Tasarımı,
Heykel, İletişim, özgün Baskı, Resim, Resim İş Eğitimi, Resim ve
Baskı Sanatları, Seramik, Sinema TV, Video Sanatı, Video ve
Fotoğraf, Yeni Medya alanlarından 3 veya 4 yıllık lisans
derecesine sahip olmak mezun olmak
-ALES sıvan şartı aranmamakta olup, Giriş Sınav Puanı
istenilmektedir.
SANAT VE TASARIM
* Görsel Sanatlar Sanat Dalı
** Görsel İletişim Tasarımı Sanat Dalı
***Yabancı Uyruklu öğrenci
Sanat ve Tasarım Tezli Yüksek
Lisans
13(8*+3**+2***)
-Animasyon, Basın-Yayın, Fotoğraf, Geleneksel Sanatlar, Görsel
İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar, Grafik, Grafik Tasarımı,
Heykel, İletişim, özgün Baskı, Resim, Resim İş Eğitimi, Resim ve
Baskı Sanatları, Seramik, Sinema TV, Video Sanatı, Video ve
Fotoğraf, Yeni Medya alanlarından 3 veya 4 yıllık lisans
derecesine sahip olmak mezun olmak.
-ALES sıvan şartı aranmamakta olup, Giriş Sınav Puanı
istenilmektedir.
2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ
PROGRAMLARI BAŞVURU ŞARTLARI VE GEREKLİ
BELGELER
1. DOKTORA PROGRAMLARI
A- YÜKSEK LİSANSTAN DOKTORA PROGRAMI BAŞVURULARI
a) İlgili programın alanındaki ALES puanının en az 55 olması yada Sanat ve Tasarım
Anasanat Dalı başvuruları için Giriş Sınav puanı ve bu puanın %50’si,
b)YDS, KPDS veya ÜDS’den ya da eşdeğerliği ÜAK tarafından kabul edilen bir
sınavdan en az 55 puan alınması ve bu puanın %25’i,
c) Mezuniyet ortalamasının %25’i,
toplanarak bulunan başarı notlarının en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada
kontenjan içinde kalanlar ilgili programa kabul edilirler.
B- LİSANSTAN DOKTORA PROGRAMI BAŞVURULARI
a) İlgili programın alanındaki ALES puanının en az 80 olması yada Sanat ve Tasarım
Anasanat Dalı başvuruları için Giriş Sınav puanı ve bu puanın %50’si
b)YDS, KPDS veya ÜDS’den ya da eşdeğerliği ÜAK tarafından kabul edilen bir
sınavdan en az 55 puan alınması ve bu puanın %25’i,
c)Lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip
olması ve bu puanın %25’i,
toplanarak bulunan başarı notlarının en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada
kontenjan içinde kalanlar ilgili programa kabul edilirler.
2. YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
A- TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURULARI
a) İlgili programın alanındaki ALES puanının en az 55 olması yada Sanat ve Tasarım
Anasanat Dalı başvuruları için Giriş Sınav puanı ve bu puanın %50’si
b)YDS, KPDS veya ÜDS’den ya da eşdeğerliği ÜAK tarafından kabul edilen bir
sınavdan en az 40 puan alınması ve bu puanın %25’i,
c) Mezuniyet ortalamasının %25’i
toplanarak bulunan başarı notlarının en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada
kontenjan içinde kalanlar ilgili programa kabul edilirler.
B- TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURULARI
a) Lisans mezuniyet ortalamasının %80’i,
b) İlgili programın alanındaki varsa ALES puanının %10’u,
c) YDS, KPDS veya ÜDS’den ya da eşdeğerliği ÜAK tarafından kabul edilen bir sınav
puanı varsa bu puanın %10’u
toplanarak bulunan başarı notlarının en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada
kontenjan içinde kalanlar ilgili programa kabul edilirler.
3. KENDİ İMKANI İLE OKUYACAK YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURU ŞARTLARI
a) B2 Düzeyinde TÖMER belgesi,
b) Lisansüstü programlarına başvuru şartlarını sağlaması,
4. Öğrencinin not durum belgesi, 4’lük sisteme göre hazırlanmış ve 100’lük karşılığı ile
beraber yazılmış ise 100’lük sistemdeki karşılığının hesabında Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca kabul edilen not dönüşüm tablosu kullanılacaktır.
5. Başvurmak istediği programı belirten dilekçe(Enstitüden yada http://sosbilen.ogu.edu.tr/
adresinden form temin edilebilir.)
6. 2 adet vesikalık fotoğraf,
7. Onaylı nüfus cüzdan örneği,
8. Lisans ya da yüksek lisans mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği,
9. Yabancı Dil Belgesi,
10. ALES Sınav Sonuç Belgesi,
11. Lisans ya da Yüksek Lisans not durum aslı ya da noter onaylı örneği,
12. Özgeçmiş.
KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERDEN İSTENECEK BELGELER
1) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, (son altı ay içerisinden almış olmak)
2) İkametgâh belgesi,
3) 6 adet fotoğraf istenecektir.
4) Yedek olarak kayıt hakkı kazanan adaylara 2 gün arayla kayıt süresi verilecektir.
5) Kesin kayıt yaptırdıktan sonra kaydını sildiren öğrencilerin yatırmış oldukları öğrenim
harçları iade edilmeyecektir.
*İlanda yer almayan ayrıntılar ve daha sonra ortaya çıkan değişiklikler başvuru sırasında
açıklanacaktır.
**Başvurular Enstitü Müdürlüğüne şahsen yapılacak olup posta ve kargoyla yapılan
başvurular işleme konulmayacaktır.
BAŞVURU TARİHLERİ
Başvuru Tarihleri
: 19-23 Ocak 2015
Sanatta Yeterlik Giriş Sınavı :26 Ocak 2015
Sonuçların İlanı
: 30 Ocak 2015
Kesin Kayıt Tarihleri
: 2-6 Şubat 2015
Yedek Adayların Kayıtları : 09-13Şubat 2015
Download

Lisans veya Yüksek Lisans mezunu o