BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÜRÜN VE HİZMET ÜCRETLERİ (2014)
YATIRIMCI HESABI AÇMA, HESAP BAKIM VE EKSTRE GÖNDERİM*
İŞLEM
NEREDEN
TUTAR
Hesap Ekstresi Gönderimi
Her ay sonu, hesapta hareket olduğunda zorunlu
gönderilmesi gereken hesap ekstresi , hesap başına
Asgari 7,50TL
Azami 9,50TL
MKK Sicil Numarası Gönderimi
MKK tarafından Sicil numarası ve şifre gönderimi,
hesap başına
6,5TL
BMD Hesap Bakım Ücreti
İlgili yılı için sunulan hizmetler kapsamında hesap
başına
15,25TL
MKK Hesap Bakım Ücreti
Piyasa değeri 100TL üzeri olan hesaplardan
Günlük 0,0091 TL
SAKLAMA HİZMETLERİ
İŞLEM
NEREDEN
Yıllık Oran (%)
Borsada İşlem Gören Pay Senetleri
Piyasa Değeri üzerinden günlük matrah
hesaplanarak
0,0098
Borsada İşlem Görmeyen Pay
Senetleri
Piyasa Değeri üzerinden günlük matrah
hesaplanarak
0,0098
Borsa Yatırım Fonu ve Varantlar
Piyasa Değeri üzerinden günlük matrah
hesaplanarak
0,013
A Tipi Yatırım Fonları
Pay adedi*Pay fiyatı üzerinden günlük matrah
hesaplanarak
0,0065
Diğer Yatırım Fonları
Pay adedi*Pay fiyatı üzerinden günlük matrah
hesaplanarak
0,013
ÖSBA, VDMK, VTMK, kira
sertifikası ve DİBS Anapara
Nominal Değer
0,0065
ÖSBA, VDMK, VTMK, kira
sertifikası ve DİBS Kuponlar
Nominal Değer
0,00065
HAK KULLANIM HİZMETLERİ
İŞLEM
Sermaye Artırımı
Sermaye Azaltımı
NEREDEN
Oran (%)
Borsada İşlem Gören Hisse
Senetleri
Sermaye artırımından alınan
payların piyasa değeri
0,0275
Borsada İşlem Görmeyen
Hisse Senetleri
Sermaye artırımından alınan
payların nominal değeri
0,013
Borsada İşlem Gören Hisse
Senetleri
Azaltılan Kısmın piyasa değeri
0,0275
Borsada İşlem Görmeyen
Hisse Senetleri
Azaltılan Kısmın nominal değeri
0,013
TEMETTÜ ÖDEME
İŞLEM
NEREDEN
Oran (%)
Borsada İşlem Gören Hisse
Senetleri
Ödenen Tutar
0,0275
Borsada İşlem Görmeyen Hisse
Senetleri
Ödenen Tutar
0,0065
ÖSBA, VDMK, VTMK,KİRA SERTİFİKASI Anapara ve Kupon Ödemesi**
İŞLEM
NEREDEN
Oran (%)
Anapara ve Kupon Ödemesi
Ödenen Tutar
0,013
KAYDİ DÖNÜŞÜM İŞLEMLERİ
İŞLEM
NEREDEN
TUTAR
Fiziki Hisse Senetlerinin Kaydi Paya
Dönüşümü
Her Hisse Senedi İşlemi üzerinden
6,5TL
ALIM SATIM İŞLEMLERİ
İŞLEM
NEREDEN
TUTAR
BİST’de Gerçekleşen pay senedi,
Varant, ÖSBA, VDMK, VTMK, BYF,
Kira sertifikası Alım Satım İşlemleri
Kayıt Sayısı üzerinden
0,026TL
Yatırım Fonu Alım Satım İşlemleri
(Üyelerarası)
Kayıt Sayısı üzerinden
0,195TL
Yatırım Fonu Alım Satım İşlemleri
(Üye içi)
Kayıt Sayısı üzerinden
0,0195TL
Gerçekleşen sözleşme başına
alınacak BİST Komisyonu
Sözleşme Başına
0,01TL
MENKUL KIYMET TRANSFERİ
İŞLEM
NEREDEN
TUTAR
Üyelerarası Menkul Kıymet
Transferi
Kayıt Sayısı üzerinden
1,3TL
Üye İçi Hesaplararası Menkul
Kıymet Transferi
Kayıt Sayısı üzerinden
0,26TL
REHİN TEMİNAT İŞLEMLERİ
İŞLEM
NEREDEN
YILLIK TUTAR
Taraflarca hazırlanan Rehin
Sözleşmesi üzerine
Her sözleşme karşılığı
500TL
HAPİS İŞLEMLERİ
İŞLEM
NEREDEN
TUTAR
Hapis İşlemi
İşlem Sayısı
0,13TL
VERASET PAYLAŞIMI İŞLEMLERİ
İŞLEM
NEREDEN
YILLIK TUTAR
Her Veraset Belgesi İşlemi
Muristen bir defa
5TL
*BMD Hesap bakım ücretine BSMV (%5) dahil, diğer ücretler için hariçtir.
** DİBS ve Hazine tarafından ihraç edilen kira sertifikaları anapara ve kupon itfa ödemelerinden ücret
alınmayacaktır.
Download

bizim menkul değerler a.ş. ürün ve hizmet ücretleri (2014)