DAVET
Değerli Meslektaşlarımız,
Endometriozis, 200 yıldan fazladır literatürde bilinmesine rağmen patogenezini
ve progresyonunu açıklayan mekanizmaların hala net olarak ortaya
konulamadığı bir hastalıktır. Bu yüzden de bu hastalık ile ilgili arastırmalar
kadın doğum alanında halen oldukça fazla ilgi görmektedir.
Bu amaçla
Endometriozis&Adenomiyozis Derneği ve Jinekolojik Endoskopi Derneği olarak
bu hastalıkla ilgili güncel bilgileri 18 - 19 Ocak 2014 tarihlerinde konuyla ilgili
hekimlerle paylaşmak arzusundayız. Bu yılki toplantıda endometrozis ile ilgili
özellikle son yıllarda oldukça önem kazanan ve endometriozisin diğer tiplerine
göre daha az bildiğimiz Derin Endometriozis konusunu tartışacağız.
Derin Endometriozis (DE), Endometriozis’in peritonun derinlerine kadar
tutması sonucu görülen ve kadını gerek fiziksel gerekse psikolojik olarak
etkileyen klinik tablo olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadınların sağlığını şiddetli
ağrıdan organ kaybına kadar değişen bir şekilde etkilemektedir. Hastalığın
karışık yapısının yanında gerek tanı gerekse tedavi süreçleri de bir o kadar
zorludur. Cerrahi tedavi ise çok ileri teknik bilgi ve becerinin yanı sıra sadece
Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarını değil aynı zamanda Üroloji ve Genel
Cerrahi’yi içeren multidisipliner yaklaşımı zorunlu hale getirmektedir.
Bu sempozyumda DE tanı ve tedavisinde calışan uluslararası meslektaşlarımızın
sunumlarının yanısıra canlı ameliyatlar yer alacaktır. Derin Endometriozis
Sempozyumu, Endometriozis ve Adenomyozis Derneği ile Jinekolojik
Endoskopi Derneği’nin
ortak
çalışması
ile
gerçekleştirilecektir.
Bu
sempozyumun tüm meslektaşlarımıza katkısının olmasını umuyor ve Üroloji
ve Genel Cerrahi başta olmak üzere konuyla ilgili diğer meslektaşlarımızı da
sempozyumumuza katılmaya davet ediyoruz.
Endometriozis ve Adenomyozis
Derneği Başkanı
Prof. Dr. Engin Oral
Jinekolojik Endoskopi
Derneği Başkanı
Prof. Dr. Fatih Şendağ
ANA DERNEKLER
Endometriozis ve Adenomyozis
Derneği Yönetim Kurulu
Jinekolojik Endoskopi Derneği
Yönetim Kurulu
Prof.Dr.Engin Oral (Sempozyum Eş Başkanı)
Prof.Dr.Gürkan Uncu
Uz.Dr.Taner Usta
Doç.Dr.Murat Api
Prof.Dr.Hulusi Bülent Zeyneloğlu
Prof.Dr.Kutay Ömer Biberoğlu
Prof.Dr.Yücel Karaman
Prof. Dr. Fatih Şendağ (Sempozyum Eş Başkanı)
Prof. Dr. Onur Karabacak
Prof. Dr. Bülent Berker
Doç. Dr. Gazi Yıldırım
Doç. Dr. Çağatay Taşkıran
Doç. Dr. Bülent Haydardedeoğlu
Prof. Dr. Fırat Ortaç
Sekreterya
Uzm. Dr. Taner Usta
Doç. Dr. Banu Aygün Kumbak
DESTEKLEYEN DERNEK
Ürolojik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Bülent Alıcı
Prof. Dr. Serdar Tekgül
Doç. Dr. Cem Akbal
Prof. Dr. Adil Esen
Prof. Dr. Rasin Özyavuz
Prof. Dr. Ceyhun Özyurt
Prof. Dr. Atilla Arıdoğan
Doç. Dr. Feridun Şengör
Prof. Dr. Sinan Sözen
Prof. Dr. Kamil Çam
Uzm. Dr. Hasan Serkan Doğan
KATILIMI KESİNLEŞMİŞ ULUSLARARASI KONUŞMACILAR
Marc Bazot, Fransa
Charles Chapron,
Alfred Cutner,
Fransa
İngiltere
Thomas D’Hooghe, James English,
Belçika
İngiltere
Philippe Koninckx, Belçika
Joseph Nassif,
Lübnan
George Pistofidis, Yunanistan
Thomas Römer, Almanya
Ertan Sarıdoğan, İngiltere
Tamer Seçkin,
Amerika
Anastasia Ussia,
İtalya
Alastair Windsor, İngiltere
Errico Zupi,
İtalya
Soyadı sırasına göre düzenlenmiştir.
BİLİMSEL PROGRAM
18 OCAK 2014, Cumartesi
08:00-08:15 Hoşgeldiniz E.Oral, TR, F.Şendağ, TR
08:15-10:30 I. Oturum: Derin Endometriozis Tanısı
Oturum Başkanları: F. Buyru, TR, H. Zeyneloğlu, TR
08:15-08:35 Derin Endometriozis Niçin Önemli? Neden Derin Endometriozis Konuşuyoruz? T.D’Hooghe, BE
08:35-08:55 Derin Endometriozis: Patogenez ve Epidemiyoloji
T. Erel, TR
08:55-09:15 Derin Endometriozis Kardinal Semptomları ve Laparoskopik Belirteçleri
B. Urman, TR
09:15-09:35 Derin Endometriozis Cerrahisinde Preoperatif Değerlendirme ve Hasta Hazırlığı (Kolonoskopi, Çift Kontrast Kolon Grafisi, BT, Sistoskopi, IVP)
A.Ussia, IT
09:35-09:55 Derin Endometriozis Değerlendirmesinde Sonografi ve MR Görüntüleme
M.Bazot, FR
09:55-10:15 Derin Endometriozisde Evreleme Sistemlerinin Önemi
C.Chapron, FR
10:15-10:30 Tartışma
10:30-13:45 Canlı Cerrahi - I
Koordinatörler: B. Berker,TR, B.Haydardedeoğlu, TR
Cerrahlar: P.Koninckx, BE, T.Seckin, USA
13:45-14:30 Öğle Yemeği Sempozyumu (Ethicon) F.Şendağ,TR
14:30-16:30 II. Oturum: Derin Endometriozis ve Ağrı
Oturum Başkanları: R. Pabuccu, TR, L. Şentürk, TR
14:30-14:50 Derin Endometriozis Nörolojik bir Hastalık mıdır? Derin Endometriozisde Ağrı ve Nöroanatomi
E.Zupi, IT
14:50-15:10 Derin Endometriozisde Sinir Koruyucu Cerrahi
J.English, UK
15:10-15:30 Derin Endometriozisde Adjuvan Postoperatif Medikal Tedavi
E.Attar, TR
15:30-16:10 Tartışma - I: Şiddetli Pelvik Ağrı ile Birlikte olan Derin Endometriozis Tedavisinde
Hangi Yaklaşım ilk Tercih Olmalıdır?
15:30-15:45 Cerrahi
J.English, UK
15:45-16:00 Konzervatif Tedavi
K.Biberoğlu, TR
16:00-16:10 Tartışma
16:10-16:30 Derin Endometriozisde Ağrı Yönetimi: Algoloji Uzmanı Yaklaşımı
S. Özyalçın, TR
16:30-16:50 Kahve Arası
16:50-18:30 III. Oturum: Endometriozis ve İnfertilite
Oturum Başkanları: E. Tavmergen, TR, B.Ata, TR
16:50-17:10 Ovaryan Endometrioma Olgusunda Derin Endometriozis Belirteçleri
C.Chapron, FR
17:10-17:50 Tartışma - II: : İnfertil Olgularda Ovaryan Endometrioma Tedavisinde
17:10-17:25 Cerrahi mi?
E.Saridogan, UK
17:25-17:40 IVF/ICSI mi?
E.Oral, TR
17:40-17:50 Tartışma
17:50-18:30 Tartışma - III: İnfertil Olgularda Derin Endometriozis Tedavisinde
17:50-18:05 Cerrahi mi?
E.Zupi, IT
18:05-18:20 IVF/ICSI mi?
G. Uncu, TR
18:20-18:30 Tartışma
18:30-19:00
Akılcı İlaç Kullanımı Oturumu
19 OCAK 2014, Pazar
08:15-10:35 IV. Oturum: Derin Endometriozis Cerrahisi - I
Oturum Başkanları: M.Bahceci, TR, O.Karabacak, TR
08:15-08:35 Derin Endometriozis Cerrahisinde Pelvik Anatominin Ekspozisyonunun Önemi
J.Nassif, LEB
08:35-08:55 Mesane Endometriozisi ve Derin Endometriozisde Ureter Diseksiyonu
G.Pistofidis, GR
08:55-09:15 Derin Endometriozis Cerrahisinde Ureter Komplikasyonları
J.Nassif, LEB
09:15-09:35 Rektosigmoidin Serviksden Diseksiyonunda Laparoskopik Cerrahi Teknikler (Rektovaginal Nodul Eksizyonu)
P.Koninckx, BE
09:35-10:15 Tartışma - IV: Rektal Endometriozisde Cerrahi
09:35-09:50 Segmental Rezeksiyon mu?
J.English, UK
09:50-10:05 Konzervatif Yöntemler: Tıraşlama ve Nodul Eksizyonu mu?
P.Koninckx, BE
10:05-10:15 Tartışma
10:15-10:35 Derin Endometriozis Olgusunda Zor Laparoskopik Histerektomi
T.Seckin,USA
10:35-13:45 Canlı Cerrahi - II
Koordinatörler: C.Taşkıran,TR, G.Yıldırım, TR
Cerrahlar: G. Pistofidis, GR , E.Saridogan, UK, A.Cutner, UK, A.Windsor, UK
13:45-14:30 Öğle Yemeği Sempozyumu (Covidien) E.Oral, TR
14:30-16:30 V. Oturum: Derin Endometriozis Cerrahisi - II
Oturum Başkanları: C. Ünlü, TR, B.Tıraş, TR
14:30-14:50 Derin Endometriozisde Cerrahi Tedaviyi Değerlendiren Klinik Çalışmaların Planlanması
T.D’Hooghe, BE
14:50-15:30 Tartışma - V: Derin Endometriozis Cerrahisinde
14:50-15:05 Robotik Cerrahi mi?
A.Göçmen, TR
15:05-15:20 Laparoskopik Cerrahi mi?
F. Şendag, TR
15:20-15:30 Tartışma
15:30-16:10 Tartışma - VI: Derin Endometriozis Cerrahisinde
15:30-15:45 Lazer mi?
Y.Karaman, TR
15:45-16:00 Ultrasound/Elektrocerrahi mi?
E.Sarıdoğan, UK
16:00-16:10 Tartışma
16:10-16:30 Adenomyozis: Subfertil Olguda Cerrahi veya Medikal Tedavi
G.Pistofidis, GR
16:30-16:50 Kahve Arası
16:50-19:10 VI. Oturum: Derin Endometriozis Cerrahisinde Muhtemel Komplikasyonlar ve Yönetimi
Oturum Başkanları: : İ.Hamzaoğlu, TR, O.Demirkesen, TR
16:50-17:10 Douglas Obliterasyonunun Serbestleştirilmesinde Laparoskopik Teknikler ve Prensipler
A.Cutner, UK
17:10-17:30 Rektosigmoid Komplikasyonları
A.Windsor, UK
17:30-17:50 Vasküler Komplikasyonlar
A.Ussia, IT
17:50-18:10 Derin Endometriozis Cerrahisinde Komplikasyonlar Nasıl Minimalize Edilir?
T.Seçkin,USA
18:10-18:30 Referans Endometriozis Merkezlerinin Belirlenmesi ve Önemi
T.Romer, DE
18:30-19:10 Tartışma - VII: Derin Endometriozis Cerrahisi en iyi Nasıl Yönetilir?
18:30-18:45 Multidisipliner Ekip Yaklaşımı ile
A.Cutner, UK
18:45-19:00 Pek Çok Konuda Uzmanlaşmış Tek Pelvik Cerrah ile
P.Koninckx, BE
19:00-19:10 Tartışma
19:10 Kapanış
SCIENTIFIC PROGRAMME
Saturday, JANUARY 18, 2014
08:00-08:15 Welcome E.Oral, TR, F.Sendag, TR
08:15- 10:30 Session I: Diagnosis of Deep Endometriosis
Chairmen: F. Buyru, TR, H. Zeyneloglu, TR
08:15-08:35 Why is Deep Endometriosis Important? Why are we Talking about Deep
Endometriosis?
T.D’Hooghe, BE
08:35-08:55 Deep Endometriosis: Pathogenesis and Epidemiology
T. Erel, TR
08:55-09:15 Cardinal Symptoms and Laparoscopic Signs of Deep Endometriosis
B. Urman, TR
09:15-09:35 Pre-operative Investigations and Patient Preparation for Deep Endometriosis Surgery (Colonoscopy, Double Contrast, CT, Cystoscopy, IVP)
A.Ussia, IT
09:35-09:55 Sonography and MR Imaging for the Assessment of Deep Endometriosis
M.Bazot, FR
09:55-10:15 Importance of Staging Systems for Deep Endometriosis
C.Chapron, FR
10:15-10:30 Discussion
10:30-13:45 Live Surgery - I
Moderators: B.Berker,TR, B.Haydardedeoglu, TR
Surgeons: P.Koninckx, BE, T.Seckin, USA
13:45-14:30 Lunch Symposium (Ethicon) F.Sendag,TR
14:30-16:30 Session II: Pain and Deep Endometriosis
Chairmen: R. Pabuccu, TR, L.Senturk, TR
14:30-14:50 Is Deep Endometriosis a Neurological Disorder? Pain and Neuroanatomy in
Deep Endometriosis
E.Zupi, IT
14:50-15:10 Nerve-sparing Surgery in Deep Endometriosis
J.English, UK
15:10-15:30 Adjuvant Postoperative Medical Treatment for Deep Endometriosis
E.Attar, TR
15:30-16:10 Debate - I: Which Approach Should be the First Choice in the Treatment of Deep
Endometriosis Associated with Severe Pelvic Pain?
15:30-15:45 Surgery
J.English, UK
15:45-16:00 Non-surgical Treatment
K.Biberoglu, TR
16:00-16:10 Discussion
16:10-16:30 Pain Management in Deep Endometriosis: Algology Specialist’s View
S. Ozyalcin, TR
16:30-16:50 Coffee Break
16:50-18:30 Session III: Endometriosis and Infertility
Chairmen: E. Tavmergen, TR, B.Ata, TR
16:50-17:10 Markers of Deep Endometriosis in Patients with Ovarian Endometrioma
C.Chapron, FR
17:10-17:50 Debate - II: Treatment of Ovarian Endometrioma in Infertile Women
17:10-17:25 In Favour of Surgery
E.Saridogan, UK
17:25-17:40 In Favour of IVF/ICSI
E.Oral, TR
17:40-17:50 Discussion
17:50-18:30 Debate - III: Treatment of Deep Endometriosis in Infertile Women
17:50-18:05 In Favor of Surgery
E.Zupi, IT
18:05-18:20 In Favor of IVF/ICSI
G. Uncu, TR
18:20-18:30 Discussion
18:30-19:00
Rational Drug Use
Sunday, JANUARY 19, 2014
08:15-10:35 Session IV: Surgery for Deep Endometriosis-I
Chairmen: M.Bahceci, TR, O.Karabacak, TR
08:15-08:35 How to Expose Pelvic Organs and Anatomy during Surgery for Deep Endometriosis
J.Nassif, LEB
08:35-08:55 Bladder Endometriosis and Ureter Dissection in Deep Endometriosis G.Pistofidis, GR
08:55-09:15 Ureteric Complications during Deep Endometriosis Surgery
J.Nassif, LEB
09:15-09:35 Surgical Techniques to Dissect the Rectosigmoid from the Cervix
(Rectovaginal Nodule Extirpation)
P.Koninckx, BE
09:35-10:15 Debate - IV: Surgery for Bowel Endometriosis
09:35-09:50 Segmental Resection
J.English, UK
09:50-10:05 Conservative Procedures: Shaving and Nodule Excision
P.Koninckx, BE
10:05-10:15 Discussion
10:15-10:35 Difficult Laparoscopic Hysterectomy in a Patient with Deep Endometriosis
T.Seckin,USA
10:35-13:45 Live Surgery - II
Moderators: C.Taskiran,TR, G.Yildirim, TR
Surgeons: G. Pistofidis, GR , E.Saridogan, UK, A.Cutner, UK, A.Windsor, UK
13:45-14:30 Lunch Symposium (Covidien) E.Oral, TR
14:30-16:30 Session V: Surgery for Deep Endometriosis-II
Chairmen: C. Unlu, TR, B.Tıras, TR
14:30-14:50 How Can We Make Progress in the Design of Clinical Trials Evaluating Surgical
Treatment for Deep Endometriosis?
T.D’Hooghe, BE
14:50-15:30 Debate - V: Which is Better in Deep Endometriosis Surgery?
14:50-15:05 Robotic Surgery
A.Gocmen, TR
15:05-15:20 Laparoscopic Surgery
F. Sendag, TR
15:20-15:30 Discussion
15:30-16:10 Debate - VI: Which is the Best Energy Modality in Deep Endometriosis Surgery?
15:30-15:45 Laser
Y.Karaman, TR
15:45-16:00 Ultrasound/Electrosurgery
E.Saridogan, UK
16:00-16:10 Discussion
16:10-16:30 Adenomyosis: Surgical or Medical Treatment in the Subfertile Patient
G.Pistofidis, GR
16:30-16:50 Coffee Break
16:50-19:10 Session VI: Potential Complications and their Management in Deep Endometriosis Surgery
Chairmen: : I.Hamzaoglu, TR, O.Demirkesen, TR
16:50-17:10 Principles and Laparoscopic Techniques to Free the Obliterated Pouch of Douglas
A.Cutner, UK
17:10-17:30 Rectosigmoid Complications
A.Windsor, UK
17:30-17:50 Vascular Complications
A.Ussia, IT
17:50-18:10 How can we Minimize Complications in Deep Endometriosis Surgery?
T.Seckin, USA
18:10-18:30 Definition and Importance of Reference Endometriosis Centres
T.Romer, DE
18:30-19:10 Debate - VII: Deep Endometriosis Surgery is best Managed by
18:30-18:45 Multidisciplinary Team Approach
A.Cutner, UK
18:45-19:00 Single Multi-specialized Pelvic Surgeon
P.Koninckx, BE
19:00-19:10 Discussion
19:10 Closing Remarks
GENEL BİLGİLER
SEMPOZYUM TARİHİ VE YERİ
18 - 19 Ocak 2014 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Kongre Merkezi’nde
düzenlenecektir.
SEMPOZYUM DİLİ
Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce’dir. Oturumlarda simultane tercüme yapılacaktır.
KREDİLENDİRME
Sempozyumun tüm oturumları Türk Tabipler Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme
Kurulu tarafından kredilendirilecektir.
DAVET MEKTUBU
Sempozyuma katılım için kurumlara verilmek üzere talep edilecek sempozyum davet
yazıları organizasyon sekreteryası aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir.
Sempozyum davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir.
KATILIM SERTİFİKASI
Sempozyuma kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.
SEKRETERYA HİZMETLERİ
Organizasyon sekreteryası aracılığı ile müracaatlarınız cevaplandırılacaktır. Kongre
öncesinde lütfen Serenas Turizm ile irtibat kurunuz.
YAKA KARTLARI
Tüm katılımcı ve refakatçilere yaka kartı verilecektir. Sempozyum düzeninin sağlanabilmesi
için yaka kartlarının sürekli takılması rica olunur.
KAYIT & KONAKLAMA
Kayıt Ücretleri
KAYIT TİPİ
31 Ağustos 2013 sonrası
Uzman
150€
Asistan
100€
* Fiyatlara KDV dahil değildir.
Konaklama Ücretleri
31 Ağustos 2013 sonrası
Çift Kişilik Odada
Tek Kişilik Oda
Kişi Başı
Otel Adı
Doubletree by Hilton Istanbul
Old Town
140€
90€
* Fiyatlara KDV dahil değildir.
* Fiyatlar gecelik olup, oda - kahvaltı konaklama şeklindedir.
Hesap Bilgileri
Hesap Adı : SERENAS ULUSLAR ARASI TURİZM KONGRE ORGANİZASYON A.Ş
BANKA ADI
: HSBC BANK A.Ş
BANKA SWİFT KODU : HSBCTRIX
BANKA EFT KODU
: 123
ŞUBE ADI
: ANKARA KURUMSAL ŞUBE
ŞUBE KODU
: 106
ŞUBE ADRESİ
: NERGİZ SOK. BAYRAKTAR VIA TOWER K: 12 SÖĞÜTÖZÜ ANKARA
TL : 106-1026634-282
TL IBAN
: TR440012300106102663428200
EURO: 106-1026634-773
EURO IBAN : TR860012300106102663477399
Bilimsel Sekreterya
Endometriozis ve Adenomiyozis Derneği
Jinekolojik Endoskopi Derneği
Uzm. Dr. Taner Usta
Tel: 0 505 253 9880
Doç. Dr. Banu Kumbak Aygün
Tel: 0 532 396 1976
[email protected]
Organizasyon Sekreterya
Serenas Uluslararası Turizm
Kongre Organizasyon A.Ş
Şerif Ali Mahallesi Pakdil Sokak No:5
Yukarı Dudullu, Ümraniye/ İstanbul
Tel: +90 (216) 594 58 26
Faks: +90 (216) 594 57 99
[email protected]
Download

Bilimsel Sekreterya - TSRM Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği