COSMAN FLEXTRODE
Kod No: FLEX-K151320-5P
Kullanım Amacı :
- Diskojenik (Vertebrada bulunan disklerden kaynaklanan ağrılar) ağrıların RF enerjisi ile tedavisi
-
– Disk dekompresyon.
Özellikle disklerin arka kısmında –Posterior- Anülüsünün fıtığının RF ile tedavisi
Tanım : FLEXTRODE, 15 cm 17G kalınlıkta stiletli, açılı uçlu bir girişim iğnesi ve bu iğne içine
yerleştirilen 20G kalınlıkta esnek tel şeklinde elektrottan oluşur.
FLEXTRODE SET
FLEXTRODE AÇILI İĞNE + STİLET
Kablo bağlantısı: CB114-TC kablo
İğne ve Elektrot birleşimi :İğne ile disk içine girişim aşağıda belirtilen şekilde yapıldıktan sonra,
elektrot iğne içine yerleştirilir. Elektrodun aktif alanı 11 mm, ve iğnenin de aktif alanı 2 mm dir. Elektrot
iğne içine tam olarak yerleştirildiğinde de 13 mm lik toplam aktif alan elde edilir.
Hasta uygulama kriterleri: 18 yaşından büyük, belirgin hareket zorluğuna sahip, 6 haftalık
konzervatif tedavi ile iyileşmeyen, fizik tedavi ve ilaç tedavisine yanıtı olmayan, MR görüntülemede genel
disk dejenerasyonu ya da posterior / posterolateral anüler yırtıklı, lumbar diskografi, ile 1.ya da 2. derece
semptomatik disk hastalığı gösterilmiş ve oturma ağrısı ayakta durma ağrısından fazla olan hastalar.
Flextrode, diskin posterior anülüsündeki fıtığın tedavisi için kullanılabilir.
Flextrode Yerleştirme önerisi : Tercih edilen yerleştirme önerisi, Dr. Stephan Becker tarafından
tanımlanan Posterio-Lateral Extra Pediküler Lomber yaklaşımıdır. Bu yaklaşım açılın ucunun da yardımı
ile, nükleüs’a girilmesini engelleyip, Flextrode’un doğrudan posterior anüllüse yerleştirilmesini sağlar.
Öncelikle iğne içinde stileti ile uygun pozisyona getirilmeli – iğnenin hub ında iğnenin
açısını gösteren siyah bir nokta vardır. Bu nokta ile iğne açısı ayarlandığında iğne
içinden gönderilen elektrot bu açıya göre ilerler- daha sonra stilet çekilerek iğnenin
içine elektrot iğnenin hub’ına dayanana kadar ilerletilir. Flextrode yerleştirilirken
aşağıda belirtilen noktalara da dikkat edilmelidir.
-
Elektrodun iğne içine gönderilmeden önce düz olduğu kontrol edilmeli ve
elektroda herhangi bir eğim verilmemelidir.
Elektrot iğne içinden ilerletilirken herhangi bir kink, eğrilme gözlenmemeli,
böyle bir durumda elektrot ilerletilmeyip geri çekilmelidir.
Elektrot kemik gibi sert dokulara değecek şekilde yerleştirilmemelidir.
Elektrodun ilerletilmesi sırasında bir dirfenç hissedilirse elektrot ilerletilmemeli,
iğne içine geri çekilerek tekrar yerleştirilmelidir.
Sistemin doğru olarak yerleştirildiği, lateral, anterio-posterior ve oblik floroskopi ile
ve empedans kontrol edilmelidir. Elektrot eğer intervertebral disk duvarları dışında
ise RF enerjisi uygulanmamalıdır. Stimulasyon ya da RF uygulaması öncesi,izleme parametrelerini
değiştirebileceği için, kanül içinden lokal anestezi göndermeyin. Sistemin yerinin uygunluğu tam olarak
saptandıktan sonra, sistem kablo aracılığı (CB114) ile RF jeneratöre bağlanmalıdır.
Dr. Lee nin RF uygulama protokolü, 65 º C dan başlayarak 12,5 dakika içinde ısıyı yavaş yavaş 90 º C a
yükseltmek ve 4 dakika 90 º C da işleme devam ederek 16,5 dakika içinde işlemi tamamlamaktır. Bir anda düşük
ısı değerinde yüksek ısı değerine çıkmak hastalar için çok ağrı verici olabildiğinden, 50 º C dan başlayarak daha
düşük artımlarla (örneğim 5 º C artımlar) daha uzun sürede de işlem yapılabilir.
Download

COSMAN FLEXTRODE