ROBOSET BL 600
El Blender Seti
KULLANIM KILAVUZU
Sayın FANTOM dostu;
Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden
geçmiș ROBOSET BL 600 El Blender Seti’imizi seçtiğiniz için teșekkür
ederiz. Bu ürünü alarak FANTOM markasına duyduğunuz güveni
göstermiș oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size ödediğinizden daha
fazlasını sunarak bu güveni sürekli kılmaktır. Almıș olduğunuz ürünü
kullanma kılavuzuna uygun olarak kullandığınız takdirde performansı ve
ömrü uzun süreli olacaktır. Ürünlerimiz ile ilgili arıza durumunda ürün
garanti belgesi ile beraber size en yakın FANSET Yetkili Servisi’ne
müracaat ediniz. Ayrıca her türlü bilgi için bize
444 5 770 no’lu
ücretsiz tüketici danıșma hattından ulașabilirsiniz.
İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.
Saygılarımızla...
CİHAZIN BÖLÜMLERİ
3
4
1
2
1- Yavaș Çalıștırma Butonu
5
2- Hızlı Çalıștırma Butonu
3- Elektrik Kablosu
4- Motor Gövde
6
5- Blender Gövde
6- Çırpıcı Adaptör
7
7- Çırpıcı Aparat
8- Derin Blender Kabı
9- Doğrayıcı Gövde
10- Doğrayıcı Bıçak
8
9
10
11
11- Doğrayıcı Hazne
EMNİYET KURALLARI
UYARI: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ
t $JIB[‘O‘[‘OWPMUBK‘O‘CVMVOEVļVOV[ZFSJOWPMUBK‘OBVZHVOPMVQ
olmadığını kontrol ediniz.
t $JIB[‘O‘[‘TBEFDFà[FSJOEFCFMJSUJMFOBL‘NEBLJQSJ[EFLVMMBO‘O‘[
Priz emniyetli ve en az 10 Amper olmalıdır.
t $JIB[‘O‘[‘OFNOJZFUJOJLPSVNBLJÎJOEBJNBPSJKJOBMZFEFLQBSÎB
ve aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımdan
kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek
parça için size en yakın Fanset yetkili servisine bașvurunuz.
t $JIB[‘O‘[‘OLBCMPTVOVOJ[PMBTZPOVOVWFZBQ‘T‘O‘CP[NBZ‘O‘[
Kablo hasar gördüğü takdirde Fanset yetkili servisi tarafından
EFļJŗUJSJMNFMJEJS$JIB[‘IBTBSM‘LBCMPJMFLVMMBONBZ‘O‘[
t $JIB[‘O‘[‘TBEFDFLVMMBONBL‘MBWV[VOEBUBSJGFEJMEJļJHJCJLVMMBO‘O‘[
bașka bir amaçla kullanmayınız.
t $JIB[‘O‘[‘OmŗJOJQSJ[EFUBL‘M‘C‘SBLNBZ‘O‘[$JIB[‘O‘[‘UBŗ‘NBEBO
temizlik ve bakım ișlerine bașlamadan önce kapatınız ve mutlaka
fișini prizden çekiniz.
t $JIB[‘O‘[‘OmŗJOJ‘TMBLFMMFUVUNBZ‘O‘[
t $JIB[‘O‘[‘LBCMPTVOEBOÎFLNFZJOJ[UBŗ‘NBZ‘O‘[WFZB
sürüklemeyiniz.
t $JIB[‘O‘[‘OÎPDVLMBSUBSBG‘OEBOPZVODBLBNBÎM‘LVMMBO‘MNBT‘OB
izin vermeyiniz. Çocukların yanında cihazınızı kullanırken dikkat
ediniz.
t :BO‘D‘T‘W‘WFZBHB[CVMVOBOZFSMFSJOZBL‘O‘OEBDJIB[‘O‘[‘
ÎBM‘ŗU‘SNBZ‘O‘[$JIB[‘O‘[‘ZBO‘D‘NBEEFMFSEFOV[BLUVUVOV[
t $JIB[‘O‘[FWMFSEFLVMMBO‘NJÎJOUBTBSMBON‘ŗU‘S5JDBSJBNBÎMB
kullanmayınız.
t #VDJIB[‘OÎPDVLMBSEBEBIJM
m[JLTFMWF[JIJOTFMÚ[àSMàWFZBCJMHJWF
EFOFZJNFLTJLMJļJPMBOLJŗJMFSUBSBG‘OEBOHàWFOMJLMFSJOEFOTPSVNMV
kișiler tarafından gözetim altında olmaları veya yönlendirilmeleri
EVSVNVIBSJÎ
LVMMBO‘MNBT‘BNBÎMBONBNBLUBE‘S
t $JIB[‘O‘[‘CPŗUBÎBM‘ŗU‘SNBZ‘O‘[
t $JIB[mŗUFUBL‘M‘JLFOLFTJDJC‘ÎBLMBSBFMTàSNFZJOJ[
t $JIB[‘ELEBOGB[MBLFTJOMJLMFÎBM‘ŗU‘SNBZ‘O‘[
t $JIB[‘O‘[‘UFNJ[MFNFEFOCBL‘NZBQNBEBOÚODFmŗJQSJ[EFO
çıkartınız.
İLK KULLANIM
.PUPSHÚWEFWFΑSQ‘D‘BEBQUÚSàTJMFSFLUFNJ[MFZJOJ[LFTJOMJLMFZ‘LBNBZ‘O‘[
Diğer tüm parçaları yıkayarak temizleyebilirsiniz.
CİHAZIN KULLANIMI
Motor gövdeyi blender gövdeyle resimdeki gibi
birleștiriniz ve kilitleyiniz.
Fiși prize takınız. El blenderınızı çalıștırma
düğmesine basarak çalıștırınız ve öğütülecek
malzeme içerisinde așağı-yukarı dik konumda
hareket ettiriniz.
Malzeme cinsine göre hız ayarını ayarlayınız. El
CMFOEFS‘O‘[MBÎPSCBLPLUFZMTPTMBSTàU
NJMLTIBLFIB[‘SMBZBCJMJSQJŗJSJMNJŗTFC[FQàSFMFSJ
yapabilirsiniz öğüttüğünüz malzemelerin
etrafa sıçramaması için derin bir kap kullanınız.
Not:$JIB[‘OmŗJOJQSJ[FUBLU‘LUBOTPOSBCMFOEFS
C‘ÎBLMBS‘OBFMTàSNFZJOJ[CPŗUBÎBM‘ŗU‘SNBZ‘O‘[
Motor gövdeyi resimdeki gibi çırpıcı adaptöre
UBLBSBLU‘SOBLMBS‘LJMJUMFZJOJ[$JIB[‘OmŗJOJQSJ[F
taktıktan sonra cihazınız kullanım için hazırdır.
±‘SQ‘D‘HÚWEFZMFTBEFDFZVNVSUBLSFNBWCHJCJ
malzemeleri karıștırmak için kullanınız.
Resimde görüldüğü gibi bir kabın içine
malzemeleri koyunuz cihazınızı dik konuma
getirerek çırpma ișleminizi gerçekleștirebilirsiniz.
Not: Fiși prize taktıktan sonra çırpıcı aparata
kesinlikle el sürmeyiniz. Çırpma ișlemi bitince
çırpıcı adaptörden aparatı çekerek çıkartınız ve
temizleyiniz.
CİHAZIN KULLANIMI
DOĞRAMA İȘLEVİ
$JIB[‘O‘[MBTBOJZFJÎJOEFEPļSBNBbıçağını
kullanarak 500 gr’a kadar değișik yiyecekleri
QBSÎBMBZBCJMJSTJOJ[#VOMBSLBCVLTV[G‘OE‘LDFWJ[
HJCJ ZFNJŗMFS IBWVÎ LFSFWJ[ HJCJ TFSU TFC[FMFS
TPļBO TBS‘NTBL WF NBZEBOP[ HJCJ ZVNVŗBL
TFC[FMFSQFZOJSÎFŗJUMFSJKBNCPOTBMBNQJŗNJŗ
ZBEBÎJļLFNJLTJ[FUMFSQJŗNJŗZBEBÎJļCBM‘LWF
çeșitli meyveler olabilir.
1- Doğrama bıçağını șekilde görüldüğü gibi
hazne miline oturtunuz.
2- Doğrayacağınız malzemeyi hazneye
doldurunuz.
3- Doğrayıcı gövdeyi hazne üzerine șekildeki
gibi ok yönünde sabitleyiniz.
4- Motor gövdeyi doğrayıcı gövde üzerine koyup
çevirerek kilitleyiniz. Yuvasına iyice
oturduğundan emin olunuz.
5- Çalıștırma butonlarına basarak doğrama
ișleminizi yapabilirsiniz.
Not:$JIB[‘O‘[‘TBOJZFEFOGB[MB
çalıștırmayınız. Çalıștırdıktan sonra yeniden
kullanmadan önce 5 dakika dinlendiriniz.
ÇALIŞTIRMA SÜRESİ
&MCMFOEFS‘O‘[MBTPTÎPSCBJÎFDFLWFCFO[FSJNBM[FNFMFSJÎJOELQJŗJSJMNJŗ
sebze ve meyveler için 15-20 sn. çalıștırarak öğütme ișlemini gerçekleștiriniz.
Doğrama ișlemi için miktarlar ve süreler așağıdaki tabloda
belirtilmiștir.
Yiyecek
4PļBO4BSN‘TBL
.BZEBOP[:FŗJMMJL
'‘OE‘L$FWJ[
)BWVÎ,FSFWJ[
Peynir
4BMBN4PTJT
&U#BM‘L5BWVL
Domates
Miktar
450 gr
100 gr
500 gr
500 gr
400 gr
400 gr
200 gr
500 gr
Süre
5-10 sn
5 sn
5 sn
10 sn
10 sn
10 sn
10 sn
10 sn
CİHAZINIZ ÇALIŞMAZSA
$JIB[ÎBM‘ŗN‘ZPS
Nedeni
Çözüm
$JIB[‘OmŗJEPļSVUBL‘MNBN‘ŗ
$JIB[‘OEPļSVWPMUBKEBLJCJSQSJ[F
takılı olduğunu kontrol edin.
NOT: Herhangi bir problem veya anormallik olduğunda lütfen size en yakın
yetkili servisimize bașvurunuz.
TEMİZLİK VE BAKIM
$JIB[‘O‘[‘UFNJ[MFNFEFOCBL‘NZBQNBEBOÚODF
fiși prizden mutlaka çıkartınız.
$JIB[‘O‘[‘ONPUPSHÚWEFTJOJTJMFSFLUFNJ[MFZJOJ[
Z‘LBNBZ‘O‘[TVZBEBME‘SNBZ‘O‘[
Blender gövdeyi her kullanımdan sonra yıkayarak
temizleyebilirsiniz.
Çırpıcı aparatı resimdeki gibi adaptörden çekerek
çıkartınız çırpıcı adaptörü silerek temizleyiniz
kesinlikle yıkamayınız. Çırpıcı aparatı yıkayarak
temizleyebilirsiniz.
Kesici bıçak ve blender derin kabı yıkayarak
temizleyebilirsiniz.
$JIB[‘OEPļSBZ‘D‘HÚWEFC‘ÎBLWFIB[OFZJ
yıkayarak temizleyebilirsiniz.
Not: Doğrama bıçağını tutarken çok dikkatli
olunuz bıçaklar çok keskindir.
TÜKETİCİ HAKLARI
t .BM‘OCàUàOQBrçalar‘EBIJMLVMMBO‘NIBUBMBrından kaynaklanan kırılmalar
harJÎ
PMNBLà[Fre tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
t .BM‘Ogaranti süresi içerisinde arızalanması durumVOEBUBNJSEFgeçen
süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iș günüdür.
Bu süreNBMBJMJŗLJOBrızanın servis istasyonVOBTFSWJTJTUBTyonunun
olmaması durumVOEBNBM‘OTBU‘D‘T‘CaZJJBDFOUFTJUFNTJMDJMJļJ
ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren bașlar.
.BM‘OBS‘[BT‘O‘OJŗHàOàJÎFSJTJOEFHJEFSJMNFNFTJIBMJOEFàSFUJDJWFZB
JUIBMBUΑNBM‘OUBNJSJUBNBNMBO‘ODBZBLBEBSCFO[FSÚ[FMMJLMFSFTBIJQ
bașka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
t .BM‘OBZ‘QM‘PMEVļVOVOBOMBŗ‘MNBT‘EVSVNVOEBUàLFUJDJTBZ‘M‘ Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
4Ú[MFŗNFEFOEÚONF
4BU‘ŗCFEFMJOEFOJOEJSJNJTUFNF
ÃDSFUTJ[POBS‘MNBT‘O‘JTUFNF
- Satılanın ayıpsız bir misle ile değiștirilmesini isteme haklarından birini
kullanabilir.
t 5àLFUJDJOJOàDSFUTJ[POBS‘NIBLL‘O‘TFÎNFTJEVSVNVOEBJŗÎJMJLNBTSBG‘
değiștirilen parça bedeli ya da bașka herhangi bir ad altında hiçbir ücret
talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
t
5àLFUJDJOJOàDSFUTJ[POBS‘NIBLL‘O‘LVMMBONBT‘IBMJOEF
(BSBOUJTàSFTJJÎJOEFUFLSBSBS‘[BMBONBT‘
5BNJSJJÎJOHFSFLFOB[BNJTàSFOJOBŗ‘MNBT‘
5BNJSJOJONàNLàOPMNBE‘ļ‘O‘OZFULJMJTFSWJTJTUBTZPOVTBU‘D‘àSFUJDJ
WFZBJUIBMBUΑUBSBG‘OEBOCJSSBQPSMBCFMJSMFONFTJEVSVNMBS‘OEBUàLFUJDJ
NBM‘OCFEFMJBEFTJOJBZ‘QPSBO‘OEBCFEFMJOEJSJNJOJWFZBJNLBOWBSTB
malın ayıpsız misli ile değiștirilmesini talep edebilir.
t 4BSGNBM[FNFMFSJWFLVMMBO‘NBCBļM‘PMBSBLFTLJZFOZ‘QSBOBOLJSMFONF
nedeniyle ișlevini yitiren parçalar ve bu parçaların ișlevlerini yitirmesi
nedeniyle olușan hasar ve arızalar garanti kapsamı dıșındadır.
t .BM‘OLVMMBONBL‘Mavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dıșındadır.
t Yanlıș kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı
dıșındadır.
t VPMUBKEàŗàLMàļàveya fB[MBM‘ļ‘IBUBM‘FMFLUrJLUFTJTBU‘farklı vPMUBKEB kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dıșındadır.
t Yetkisiz kișiler tarafından yapılan tamir neticesinde olușan arızalar garanti
kapsamı dıșındadır.
t $JIB[‘Oveya cihaz parçalarının düșürmesinden kaynaklanan arızalar
garanti kapsamı dıșındadır.
TÜKETİCİ HAKLARI
t 4BU‘D‘Cayi tarafından kașelenip imzalanmayan garanti belgeleri
geçersizdir.
t 5àLFUJDJHBSBOUJEFOEPļBOIBLMBS‘O‘OLVMMBO‘MNBT‘JMFJMHJMJPMBSBL çıkabilecek uyușmazlıklarda yerleșim yerinin bulunduğu veya tüketici
ișleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici
Mahkemesine bașvurabilir.
t 4BU‘D‘UBSBG‘OEBOCV(BSBOUJ#FMHFTJOJOWFSJMNFNFTJEVSVNVOEBUàLFUJDJ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlüğüne bașvurabilir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
TYPE BL 600
"ONB(FSJMJN
7"$
"ONB'SFLBOT
)[
Max Güç
: 600 W.
A.E.E.E. Yönetmeliğine Uygundur.
Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 5 yıldır.
Net Ağırlık
: 1.4 kg
Fanset Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Ști.
.FSLF[.BIBMMFTJğ:‘MNB[½[EFNJS$BE
4ÚONF[4PLBL/P)BMLBM‘ČTUBOCVM5VSLFZ
5QCY
5'
www.fanset.com - [email protected]
Download

Roboset bl 600 kull.klv