OCEAN WF 5000-5100
Su Filtreli Elektrik Süpürgesi
KULLANIM KILAVUZU
Sayın FANTOM dostu;
Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden
geçmiș OCEAN WF 5000-5100 Su Filtreli Elektrik Süpürge’mizi
seçtiğiniz için teșekkür ederiz. Bu ürünü alarak FANTOM markasına
duyduğunuz güveni göstermiș oldunuz. Bizim de bütün hedefimiz size
ödediğinizden daha fazlasını sunarak bu güveni sürekli kılmaktır. Almıș
olduğunuz ürünü kullanma kılavuzuna uygun olarak kullandığınız
takdirde performansı ve ömrü uzun süreli olacaktır. Ürünlerimiz ile ilgili
arıza durumunda ürün garanti belgesi ile beraber size en yakın FANSET
Yetkili Servisi’ne müracaat ediniz. Ayrıca her türlü bilgi için bize
0800 219 02 79 no’lu
ücretsiz tüketici danıșma hattından ulașabilirsiniz.
İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.
Saygılarımızla...
MAKİNENİN BÖLÜMLERİ
1
2
3
4
1- Tașıma Sapı
5
2- Devir Ayarlama Düğmesi
(OCEAN WF 5100 için)
6
7
3- Devir Anahtarı
4- Açma-Kapama Anahtarı
8
5- Motor Gövdesi
6- Kablo Sarma Yuvası
9
7- Şamandıra Kafesi
8- Kazan Ara Gövde Filtreleri
9- Kazan Ara Gövdesi
10- Yönlendirici Egzoz
10
11- Kazan Kilitleme Mandalı
12- Kazan
11
12
13- Emiș Ağzı
13
14- Araba Gövdesi
14
15
15- 360° Döner Tekerlekler
AKSESUARLAR
1
2
3
4
1- Hortum Tutma Sapı
2- Hava Tahliye Penceresi
5
6
7
8
9
3- Hortum
4- Hortum Bașlığı
5- Teleskobik Boru
(OCEAN WF 5100 için)
6- Uzatma Boruları
(OCEAN WF 5000 için)
7- Süpürücü Gövde
8- Koltuk-Döșeme
Süpürücü Aparatı
9- Kenar-Köșe ve Radyatör
Süpürücü Aparatı
10
10- Oda Parfümü
11- Köpük Kesici
12- Kağıt Toz Filtre
11
12
EMNİYET KURALLARI
UYARI: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ
t $JIB[‘OWPMUBK‘O‘CVMVOEVļVOV[ZFSJOWPMUBK‘OBVZHVOPMVQ
olmadığını kontrol ediniz.
t $JIB[‘TBEFDFà[FSJOEFCFMJSUJMFOBL‘NEBLJQSJ[EFLVMMBO‘O‘[1SJ[
emniyetli ve en az 10 Amper olmalıdır.
t $JIB[‘OFNOJZFUJOJLPSVNBLJÎJOEBJNBPSJKJOBMZFEFLQBSÎBWF
aksesuarlar kullanınız. Uygun olmayan parça kullanımdan
kaynaklanan arızalarda garanti geçerli olmaz. Tamir ve yedek
parça için size en yakın Fanset yetkili servisine bașvurunuz.
t ,BCMPOVOJ[PMBTZPOVOVWFZBQ‘T‘O‘CP[NBZ‘O‘[,BCMPIBTBSHÚSEàļà
takdirde Fanset yetkili servisi tarafından değiștirilmelidir. Cihazı
hasarlı kablo ile kullanmayınız.
t $JIB[‘TBEFDFLVMMBONBL‘MBWV[VOEBUBSJGFEJMEJļJHJCJLVMMBO‘O‘[
bașka bir amaçla kullanmayınız.
t .BLJOFOJ[JOGJŗJOJQSJ[EFUBL‘M‘C‘SBLNBZ‘O‘[.BLJOFOJ[JUBŗ‘NBEBO
temizlik ve bakım ișlerine bașlamadan önce kapatınız ve mutlaka
fișini prizden çekiniz.
t 'JŗJ‘TMBLFMMFUVUNBZ‘O‘[
t .BLJOFOJ[JLBCMPTVOEBOÎFLNFZJOJ[UBŗ‘NBZ‘O‘[WFZB
sürüklemeyiniz. Kablonun üzerine kapı kapatmayınız. Makinenizi
kabloya dolașacak șekilde hareket ettirmeyiniz.
t .BLJOFOJ[JOÎPDVLMBSUBSBG‘OEBOPZVODBLBNBÎM‘LVMMBO‘MNBT‘OBJ[JO
vermeyiniz. Çocukların yanında makinenizi kullanırken dikkat ediniz.
t .BLJOFOJ[MFLVSVWBLVNMBZBQBSLFOLBļ‘UUP[GJMUSFUBLNBEBO
kullanmayınız.
t .BLJOFOJ[JTPCBG‘S‘OWFCFO[FSJ‘T‘LBZOBLMBS‘OEBOV[BLUVUVOV[
t :BO‘D‘T‘W‘WFZBHB[CVMVOBOZFSMFSJOZBL‘O‘OEBNBLJOFOJ[MF
çalıșmayınız. Makinenizi yanıcı maddelerden uzak tutunuz.
t ¡$EFOZàLTFL‘T‘ZBTBIJQZBOBOTJHBSBT‘DBLLàMHJCJNBEEFMFSJ
vakumlamayınız.
t .BLJOFOJ[MFKJMFUÎJWJHJCJNBEEFMFSJWFZBO‘D‘QBUMBZ‘D‘CFO[JOBMLPM
yağ vb sıvıları vakumlamayınız.
t 4BļM‘ļB[BSBSM‘UP[WBLVNMBNBZ‘O‘[
t *TMBLWBLVNMBNBZBQBSLFOLBļ‘UUP[GJMUSFZJΑLBSNBZ‘LFTJOMJLMF
unutmayınız.
t :ÚOMFOEJSJDJFH[P[IFS[BNBOUFNJ[UVUVMNBM‘E‘S5FNJ[UVUVMEVļV
takdirde makinenin emiș gücü max. seviyede kalır.
t $JIB[ÎPDVLMBSEBIJMPMNBLà[FSF
GJ[JLTFMEVZVTBMWFZB[JIJOTFM
engelliler ve deneyimsiz kișilerin kullanımı için dizayn edilmemiștir.
Bu tür kișiler tarafından kullanılması gerektiğinde bu insanların
güvenliğinden sorumlu kișiler tarafından gözetim altında tutulmalıdır.
SU FİLTRELİ TEMİZLEME
Kazan kilitleme mandallarını resimde görüldüğü
gibi sağa-sola doğru çekerek açınız.
Motor gövdesini tașıma sapından tutup bir
kenara koyunuz.
Yönlendirici egzozu kazan içine resimde
görüldüğü gibi iç kısımdan emiș ağzına
bastırarak takınız.
Kazan dıșında “MAX. SU SEVİYESİ” ile belirtilmiș
olan su seviyesine kadar su doldurunuz. (2 lt.)
NOT: Su miktarının “MAX. SU SEVİYESİ” ile
belirtilmiș olan su seviyesi miktarında olması
gerekmektedir.
Kazan ara gövdeyi kazana resimde görüldüğü
gibi yerleștiriniz.
Motor gövdesini tașıma sapından tutup kazan
üzerine yerleștiriniz ve kazan kilitleme
mandallarını sağa-sola bastırarak kilitleyiniz.
SU FİLTRELİ TEMİZLEME
Hortumu kazan emiș ağzına iterek takınız ve
istediğiniz süpürme aparatlarını takarak
temizleme ișlemini gerçekleștirebilirsiniz.
NOT: Makinenizi su filtreli temizleme ișleminde
kesinlikle susuz kullanmayınız.
DİKKAT! Halı ve parkelerde elle yapılan temizlik
JŗMFNMFSJTPOVDVOEBEFUFSKBOLBM‘OU‘MBS‘LB[BO
içerisindeki suyun așırı derecede köpürmesine
neden olduğunda makinenizin çalıșmasını
durdurarak suyu değiștiriniz. Köpüren su
değiștirilmezse köpük motora kadar ulașabilir bu
da makinenizin arızalanmasına neden olabilir.
KAĞIT TOZ FİLTRE İLE KURU VAKUMLAMA
Kazan kilitleme mandallarını resimde görüldüğü
gibi sağa-sola doğru çekerek açınız.
Motor gövdesini tașıma sapından tutup bir
kenara koyunuz.
Kağıt toz filtreyi emiș ağzı arkasındaki toz torba
klipslerine yerleștirerek kilitleyiniz.
KAĞIT TOZ FİLTRE İLE KURU VAKUMLAMA
Kağıt toz filtrenin resimde görüldüğü gibi
kazana takılmıș olması gerekmektedir.
Motor gövdesini tașıma sapından tutup kazan
üzerine yerleștiriniz ve kazan kilitleme
mandallarını sağa-sola bastırarak kilitleyiniz.
Hortumu kazan emiș ağzına iterek takınız ve
istediğiniz süpürme aparatlarını takarak
temizleme ișlemini gerçekleștirebilirsiniz.
NOT: Kağıt toz filtre ile kuru vakumlama
yaparken kazan içerisinde sadece kağıt toz
filtrenin takılı olması gerekmektedir.
NOT: Her dolduğunda değiștirilmek üzere yedek
kağıt toz filtre bulundurursanız makineniz
kullanıma daima hazır olur.
SIVI VAKUMLAMA
Kazan kilitleme mandallarını resimde görüldüğü
gibi sağa-sola doğru çekerek açınız.
Motor gövdesini tașıma sapından tutup bir
kenara koyunuz.
Makinenizin sıvı vakumlama fonksiyonunu
kullanırken kazanın temiz olması gerekmekteEJS,B[BOJÎFSJTJOEFO,"ą*550;'Č-53&,";"/
"3"(½7%&7&:½/-&/%Č3Č$Č&(;0;6/NVUMBLB
çıkartılması gerekmektedir.
SIVI VAKUMLAMA
Motor gövdesini tașıma sapından tutup kazan
üzerine yerleștiriniz ve kazan kilitleme
mandallarını sağa-sola bastırarak kilitleyiniz.
Hortumu kazan emiș ağzına iterek takınız ve
istediğiniz süpürme aparatlarını takarak sıvı
vakumlama ișlemini gerçekleștirebilirsiniz.
Vakumlanan sıvı max. seviyeye ulaștığında
șamandıra otomatik olarak vakumu kesecektir.
Bu durumda kazanı boșaltıp yeniden ișleme
devam edebilirsiniz.
NOT: Makinenizin sıvı vakumlama ișlemini
kullanırken kazanın içine kesinlikle su
koymayınız.
HAVA TEMİZLEME FONKSİYONUNUN KULLANIMI
Kazanın içerisine yönlendirici egzozunu
yerleștiriniz MAX. su seviyesine kadar su ilave
ediniz (2 lt.). Kazan ara gövdeyi yerleștiriniz.
Kazan ara gövde üzerinde bulunan kazan ara
gövde filtrelerine 3-4 damla oda parfümü
damlatınız. Motor gövdesini tașıma sapından
tutup kazan üzerine yerleștiriniz ve kazan
kilitleme mandallarını sağa-sola bastırarak
LJMJUMFZJOJ[4àQàSHFZJ.*/TFWJZFZFBZBSMBZ‘QCJS
kenarda çalıștırınız.
NOT: Makineniz çalıșırken emiș ağzına hortum
veya hiç bir aksesuarın takılmaması gerekmektedir.
Bu ișlem 25-30 dakika bir odada uygulandığında
hem kötü kokuları hem de havada uçușan
bakterileri makineniz suyun içine hapsederek
ortamınızın daha sağlıklı hale gelmesine neden
olacaktır.
NOT: Hava temizleme fonksiyonunu kullanırken
kazanın ve ara gövde filtrelerinin mutlaka temiz
olması gerekmektedir.
AKSESUARLARIN TAKILMASI
Birbirine ekleyerek monte ettiğiniz uzatma
CPSVMBS‘O‘IPSUVNUVUNBTBQ‘OBEBIBTPOSBEB
temizlemek istediğiniz yüzeye göre seçtiğiniz
uygun süpürücü aparatı uzatma borularına
monte edebilirsiniz.
İki uzatma borusunun yerine tek boru
kullanabileceğiniz gibi hiç uzatma borusu
kullanmadan da seçtiğiniz uygun süpürücü
aparatı direkt hortum tutma sapına monte
edebilirsiniz.
TEMİZLİK VE BAKIM
Makinenizin bakım ve temizlik ișlerine bașlamadan önce makinenizi
kapatınız ve mutlaka fișini prizden çekiniz.
Her kullanımdan sonra kazanı boșaltınız.
NOT: Kazan içerisinde su bıraktığınız takdirde kötü koku olușur bu nedenden
dolayı kazan içerisindeki suyu boșaltınız ve kazanı temizleyiniz.
4‘W‘WBLVNMBE‘LUBOTPOSBCPSVMBS‘IPSUVNVWFNPUPSL‘TN‘O‘LVSVMBZ‘O‘[
Kazanı da boșaltıp kuruladıktan sonra birkaç dakika vakumu çalıștırınız. Bu
sayede boru ve hortum grubunda pisliklerin kalarak kötü kokuların olușması
engellenmiș olacaktır.
.PUPSHÚWEFTJOJZ‘LBNBZ‘O‘[TVZBEBME‘SNBZ‘O‘[TBEFDFTJMFSFLUFNJ[MFZJOJ[
Kazanı silerek veya yıkayarak temizleyebilirsiniz.
Aksesuarları silerek veya yıkayarak temizleyebilirsiniz.
Kağıt toz filtre dolduğunda yenisi ile değiștiriniz.
Emiș gücünün düșmemesi için yönlendirici egzozunun
pislendikçe temizlenmesi gerekmektedir. Kazan ara
gövde filtrelerinin pislendikçe yerinden çıkartıp yıkayarak
temizleyebilirsiniz.
TÜKETİCİ HAKLARI
t .BM‘OCàUàOQBrçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar
hariç) olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
t .BM‘Ogaranti süresi içerisinde arızalanması durumVOEBUBNJSEFgeçen
süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iș günüdür.
Bu süreNBMBJMJŗLJOBrızanın servis istasyonVOBTFSWJTJTUBTyonunun
olmaması durumVOEBNBM‘OTBU‘D‘T‘CaZJJBDFOUFTJUFNTJMDJMJļJ
ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren bașlar.
.BM‘OBS‘[BT‘O‘OJŗHàOàJÎFSJTJOEFHJEFSJMNFNFTJIBMJOEFàSFUJDJWFZB
JUIBMBUΑNBM‘OUBNJSJUBNBNMBO‘ODBZBLBEBSCFO[FSÚ[FMMJLMFSFTBIJQ
bașka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
t .BM‘OBZ‘QM‘PMEVļVOVOBOMBŗ‘MNBT‘EVSVNVOEBUàLFUJDJTBZ‘M‘ Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
4Ú[MFŗNFEFOEÚONF
4BU‘ŗCFEFMJOEFOJOEJSJNJTUFNF
ÃDSFUTJ[POBS‘MNBT‘O‘JTUFNF
- Satılanın ayıpsız bir misle ile değiștirilmesini isteme haklarından birini
kullanabilir.
t 5àLFUJDJOJOàDSFUTJ[POBS‘NIBLL‘O‘TFÎNFTJEVSVNVOEBJŗÎJMJLNBTSBG‘
değiștirilen parça bedeli ya da bașka herhangi bir ad altında hiçbir ücret
talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
t
5àLFUJDJOJOàDSFUTJ[POBS‘NIBLL‘O‘LVMMBONBT‘IBMJOEF
(BSBOUJTàSFTJJÎJOEFUFLSBSBS‘[BMBONBT‘
5BNJSJJÎJOHFSFLFOB[BNJTàSFOJOBŗ‘MNBT‘
5BNJSJOJONàNLàOPMNBE‘ļ‘O‘OZFULJMJTFSWJTJTUBTZPOVTBU‘D‘àSFUJDJ
WFZBJUIBMBUΑUBSBG‘OEBOCJSSBQPSMBCFMJSMFONFTJEVSVNMBS‘OEBUàLFUJDJ
NBM‘OCFEFMJBEFTJOJBZ‘QPSBO‘OEBCFEFMJOEJSJNJOJWFZBJNLBOWBSTB
malın ayıpsız misli ile değiștirilmesini talep edebilir.
t 4BSGNBM[FNFMFSJWFLVMMBO‘NBCBļM‘PMBSBLFTLJZFOZ‘QSBOBOLJSMFONF
nedeniyle ișlevini yitiren parçalar ve bu parçaların ișlevlerini yitirmesi
nedeniyle olușan hasar ve arızalar garanti kapsamı dıșındadır.
t .BM‘OLVMMBONBL‘Mavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dıșındadır.
t Yanlıș kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı
dıșındadır.
t VPMUBKEàŗàLMàļàveya fB[MBM‘ļ‘IBUBM‘FMFLUrJLUFTJTBU‘farklı vPMUBKEB kullanma nedeniyle meydana gelen arızalar garanti kapsamı dıșındadır.
t Yetkisiz kișiler tarafından yapılan tamir neticesinde olușan arızalar garanti
kapsamı dıșındadır.
t $JIB[‘Oveya cihaz parçalarının düșürmesinden kaynaklanan arızalar
garanti kapsamı dıșındadır.
TÜKETİCİ HAKLARI
t 4BU‘D‘Cayi tarafından kașelenip imzalanmayan garanti belgeleri
geçersizdir.
t 5àLFUJDJHBSBOUJEFOEPļBOIBLMBS‘O‘OLVMMBO‘MNBT‘JMFJMHJMJPMBSBL çıkabilecek uyușmazlıklarda yerleșim yerinin bulunduğu veya tüketici
ișleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici
Mahkemesine bașvurabilir.
t 4BU‘D‘UBSBG‘OEBOCV(BSBOUJ#FMHFTJOJOWFSJMNFNFTJEVSVNVOEBUàLFUJDJ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlüğüne bașvurabilir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
TYPE WF W 11
Anma Gerilim
: 220-230 V AC
"ONB'SFLBOT
)[
Max Güç
: 1400 W.
A.E.E.E. Yönetmeliğine Uygundur.
Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldır.
Net Ağırlık
*19
: 7 kg
Fanset Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Ști.
Merkez Mahallesi Ș.Yılmaz Özdemir Cad.
4ÚONF[4PLBL/P)BMLBM‘ČTUBOCVM5VSLFZ
T. +90212 697 57 70 (pbx) T. 444 5 770 F. +90212 548 98 78
www.fanset.com - [email protected]
Download

Ocean WF 5000-5100 Kull.Klv