YeNİlİk
enerji
deniz
İş Güvencesi
Taşımacılık ve Altyapı
Çevre ve Sürdürülebilirlik
Kalite
Fincantieri - Monfalcone,
certified ISO 9001 since 1990
Lardini - Ancona
piyasa
Günümüzde artan önemle talep gören
Belgelendirme Hizmetleri; 3. taraflara ürün, hizmet,
personel ya da hizmet ile ilintili olarak belirlenen
şartlara uygunluk sağlandığına dair yazılı güvence
sağlayan ekonomik ve sosyal bir araç haline
gelmiştir. Belgelendirme gerçekte iki önemli amaca
hizmet etmektedir. Birincisi tüketicilerin belirlenmiş
olan hedef parametrelere uygun seçim yapabilmesi
ya da satın alma sürecini hızlandırıcı etki
oluşturmasıdır. İkinci neden ise birleştirilmiş ve
paylaşıma açık referans standartlar aracılığı ile
belgelendirilen organizasyonların faaliyetlerini
rasyonelleştirici ve kolaylaştırıcı bir etki yaratarak
tüm süreçler içerisinde katma-değer yaratan bir
fayda oluşturmasıdır.
Belgelendirme hizmetlerinin stratejik anlamı
içerisinde belgelendirilen kuruluşun taahhütlerini
yerine getirme sözünü güçlendirmesi ve haksız
rekabet koşullarına karşı korunmadır.
Sistem Belgelendirme Hizmetleri belirlenmiş olan
gerekliliklere yönetim sistemlerinin uygunluğu
denetleyerek güvence altına bir işlemdir. Yönetim
Sistemleri Belgelendirme Hizmetleri ürün
belgelendirme hizmetlerinin tam tersine her zaman
gönüllülük ilkesine bağlı olarak yürütülür, spesifik
ürün standartlarını referans almayan ancak farklı
beklentiler doğrultusunda sistematik yaklaşım
sergilediğini (güvenli, geleneksel, sürdürülebilir
gelişim adına) güvence altına almaktadır. RINA,
sistem belgelendirme faaliyetleri için önemli
akreditasyon kuruluşu tarafından akredite küresel
bir belgelendirme kuruluşudur. Kalite Yönetim
Sistem Belgelendirmesi çalışmalarında RINA
Grubu yüksek seviyede akreditasyon ile yerel ve
uluslararası arenada aşağıdaki standartları
kapsamaktadır:
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,
ISO TS 16949 Otomotiv Sektörü KYS,
EN 9100 Uzay ve Havacılık Kalite Yönetim
Sistemi,
ISO 3834 Kaynaklı İmalata Yeterlilik
IRIS Uluslararası Demiryolu Endüstrisi
ISO 13485 Medikal Cihazlar KYS
Kalite Yönetim Sistemleri 9001:2008
ISO 9001: 2008 standardı temelinde Kalite Yönetim Sistemini kuran ve uygulayan bir kuruluş,
yönetim sisteminin etkinliği ve bağımsız kuruluşun belgelendirilmesi sayesinde piyasada daha
fazla tanınırlık ve rekabet gücü elde eder.
Oldukça rekabetçi bir piyasada, Kalite Yönetim Sistemi belgelendirmesi, niteliksiz rekabetten
uzak durmayı sağlar ve böylelikle ürün ve hizmetleri piyasaya sunma konusunda vazgeçilmez
bir gereklilik haline gelir.
Ayrıca, ISO 9001:2008 standardına uygun olarak, Kalite Yönetim Sistemi uygulayan kuruluşlar,
tüm fonksiyonların hedeflerine ulaşma konusunda daha fazla yardımcı olur ve yerli ve yabancı
müşterilere daha fazla önem verilmesini garanti eder.
Kurumlara Sağlanan Faydalar:
Kalite Yönetim sistemi belgelendirmesi organizasyonların gelişimindeki birçok farklı hedefe
ulaşmasına yardımcı olur:
Sunulan ürün veya verilen hizmetin güvence altına alınması;
Sürekli gelişim garantisi sağlanması
Pazar içinde rekabetçi kalabilme
Uluslararası pazarlara girişte önemli destek
Kurumsal performansının arttırılması ve yönetim maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı
Kurum içi iletişimin iyileştirilmesi, insan kaynaklarının en iyi şekilde yönetilmesi ve azami
dikkat sağlanması bunlardan sadece birkaçıdır.
Özel belgelendirme hizmetleri
Metalik malzemelerin Ergitme Kaynağı için Kalite Gereklilikleri
RINA, uzmanlık gerektiren ergitme sektörüne ilişkin ISO 3834-2,3,4 standardına uygun olarak,
Yönetim Sistemi Belgelendirmesi konusunda yetkilidir. Yapısal metal ürünler üreten firmalara
belgelendirme, müşterilere kaynak süreçleri denetimi ve kaynaklı imalata ilişkin kalite
gerekliliklerine uyum konusunda güvence sağlamaktadır.
IRIS “Uluslararası Demiryolu Endüstrisi Standardı”
RINA, IRIS belgelendirmesine ilişkin olarak, referans standardı özellikle demiryolu sektöründe
faaliyet gösteren şirketler için oluşturulmuş UNIFE (Avrupa Demiryolları Endüstrileri Birliği)
tarafından tanınmış on dört kurumdan biridir. Amaç, tedarikçilerin sıkı ve ortak uygulamalara
uyum sağlamalarını gerektirecek şekilde, tedarik zincirinin tamamı geliştirilerek üretilmiş
demiryolu araçlarının kalite düzeyini artırmaktır.
Demiryolu sektörüne özgü ve IRIS’in gerekli kıldığı şartların (ISO 9001 Standardı koşullarını
kapsamaktadır) bir kısmı aşağıda yer almaktadır:
Proje yönetimi
RAMS (Güvenilirlik, Bulunabilirlik Onarılabilirlik, Güvenlik)
LCC (Ürün Kullanım Süresi Maliyeti)
Değişiklik konfigürasyonunun yönetimi
Başlangıç aşamasında destek
Satış sonrası hizmeti
Yıpranma yönetimi
İlk Numune Kontrolü
Çok bölgeli şirketlerin tamamının denetimi Risk ve fırsat yönetimi
OTOMOTİV “Kalite yönetiminin belgelendirilmesi"
Otomotiv sektöründeki Kalite Yönetim Sistemlerinin belgelendirilmesine ilişkin referans standartlar, tedarik zincirinin her seviyesinde sunulan ürünlerin/hizmetlerin kalitesini güvence altına
almak amacıyla standartlar belirleyen dünya çapındaki ana otomobil üreticileri arasındaki
anlaşmaları temel almaktadır. Temel belgelendirme konuları aşağıda yer almaktadır:
ISO/TS 16949:2009, üretim materyalleri, üretim veya onarım bileşenleri ( yedek parçalar),
ısıl işlem, boyama, krom kaplama veya diğer rötuş hizmetlerini sağlayan yerli ve yabancı
tedarikçilere uygulanmaktadır. Özellikle ISO/TS 16949:2009 konusu otomobil (otomobiller,
motosikletler, endüstriyel araçlar) üreticileri için geçerlidir
AVSQ MIA - TE SUPPLEMENT, montaj, ısıl işlem, presle şekillendirme, dövme, eritme vb.
gibi süreçlerde kullanılan yerli ve yabancı ekipman/ makine tedarikçilerine uygulanmaktadır.
Yukarıda belirtilen planlara uyumun belgelendirilmesi, ilgili ürünün daha fazla piyasa değerine
sahip olmasını temin ederek potansiyel tedarikçiye, yetkili olmayan şirketler karşısında avantaj
sağlar.
(RINA, ISO/TS 16949:2009 belgelendirmesi konusunda ANFIA tarafından onaylanmış İtalyan
kurumlar birliği olan CISQ AUTOMOTIVE’ in bir üyesidir.
Stampiquattro - Potenza
Akreditasyon:
Edinmiş olduğu birçok akreditasyon, RINA’nın
profesyonellik, yeterlilik ve çalışma verimliliğini
kanıtlamakta ve hem müşteriler hem de genel olarak
rekabet gücü bakımından güvence sağlamaktadır.
Kalite yönetim sistemi belgelendirmesi için
akreditasyon ACCREDIA
ANAB
INMETRO
NABCB
ISO 9001:2008 uyarınca
IRIS belgelendirmesi için
onay
UNIFE
Uzmanlık gerektiren eritme teknikleri
sektöründe belgelendirme için
akreditasyon ACCREDIA
ISO 3834-2,3,4 uyarınca
OTOMOTİV sektöründe belgelendirme için
akreditasyon ANFIA
ISO/TS 16949:2009 uyarınca
iSO 13485 - Tıbbi Cihazlar - kalite Yönetim Sistemleri
Tıbbi Cihazlar sektöründeki tasarımcılar, üreticiler, pazarlama personeli, kurucular veya teknik
destek sağlayıcıları için geçerlidir; diğer Yönetim Sistemleri ile birleştirilebilir ve CE pazarlama
amaçları bakımından gerekli olan sistem öğelerine daha fazla önem verir.
Havacılık sanayinde kalite yönetim sistemi belgelendirmesi
RINA, Kalite Yönetim Sistemleri, EN 9100 planı (EN 9100, EN 9110, EN 9120 Standartları)
gerekliliklerinin tamamı ile uyumlu olan kuruluşlara sertifika verir.
Dünya çapında önde gelen üreticiler tarafından desteklenen EN 9100, EN 9110, EN 9120
Standartları (IAQG “Uluslararası Havacılık Kalite Grubu” kapsamında), havacılık ve savunma
sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler için geçerli Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini tanımlar
ve uluslararası boyutta tedarik zinciri yönetim kurallarını uyumlaştırmayı amaçlamaktadır.
Yukarıda bahsedilen Standartların uygulama alanı aşağıda gösterilmektedir:
EN 9100 - Kalite Yönetim Sistemleri - tasarım, geliştirme, üretim, kurulum ve bakım konularında
kalite güvencesi modeli: havacılık sektöründeki her türlü sistem ve bileşenin kurulumu ve bakımı
da dâhil olmak üzere tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi alanlarında faaliyet gösteren
kuruluşlar için geçerli olan standarttır.
EN 9110 - Kalite Yönetim Sistemleri - bakım kolundaki kuruluşlar için geçerli olan kalite
güvencesi modeli: havacılık sektöründe bakım işlerini yürüten kuruluşlar için geçerli olan
standarttır.
EN 9120 - Kalite Yönetim Sistemleri - Depolama yapan distribütörler için gereklilikler: havacılık
sektöründe müşterilere parça, bileşen veya materyal dağıtımı yapan/ satan kuruluşlar için
geçerli olan standarttır.
PRD N° 002 B
PRS N° 066 C
SSI N° 001 G
RINA SERVICES S.p.A. via Corsica, 12
16128 Genova
Italy
ph. +39 010 53851 fax +39 010 5351000
[email protected]
Regulatory Affairs ph. +39 010 5385778
fax +39 010 5351361
RINA TÜRKIYE Değirmen Sk. Nida Kule İş Merkezi No°19 K:9 Kozyatağı Kadıköy Istanbul TÜRKIYE
ph. +90 216 571 54 53 faks +90 216 571 54 56 [email protected]
www.rinagroup.org
www.rina.org
ISO9001_TUR_jun14
SGQ N° 002 A
SGA N° 002 D
SCR N° 003 F
RINA, faaliyetlerinin farklı aşamalarının oluşturulmasında ve yönetilmesinde müşterilerini tam anlamıyla destekleyebilen ve
girişimlerin başarılı olması amacıyla, yenilik potansiyelini, yeterliğini, bütünlüğünü ve deneyimini paylaşan çok uluslu bir
Gruptur. En gelişmiş teknik yeterliği ve müdahale hızını temin etmek amacıyla, RINA, Denizcilik, Alt Yapılar & Gayri Menkul,
Taşımacılık & Lojistik, Gıda & Tarım, Çevre & Sürdürülebilirlik, Finans & Kamu Kurumları, İş Yönetimi ve Enerji gibi farklı
sektörlerde yer alan bir şirketler ağı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Yaklaşık 250 milyon Avroluk cirosu ve dünya çapında
53 ülkedeki 150 şubesi ile RINA, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamakta ve önde gelen uluslararası kuruşların yetkili üyesi
ve yeni yasal standartların oluşturulmasında önemli katkılar sağlayan bir yapı olarak kabul edilmektedir.
Elefo
Havacılık sektöründe belgelendirme içim
akreditasyon ACCREDIA
EN 9100 uyarınca
Download

Kalite - Rina Services