E X P E R T S
I N
L U B R I C A N T S
STAVEBNÉ STROJE, DOPRAVA,
POĽNOHOSPODÁRSKA
TECHNIKA A STAVEBNÍCTVO
2-3
O nás
Existujú veľké nadnárodné spoločnosti.
Existujú malé firmy.
A potom sme tu my: Nils je nezávislá a dobre štrukturovaná
STAVEBNÉ STROJE,
DOPRAVA,
POĽNOHOSPODÁRSKA
TECHNIKA A
STAVEBNÍCTVO
spoločnosť, schopná načúvať požiadavkám zákazníkov tak,
Nils hýbe svetom už 40 rokov
aby vždy ponúkla len to nejlepšie riešenie.
Pohyb je pre nás všetko.
Od roku 1971 vyrábame a ponúkame vysoko výkonné
oleje, mazivá a mazacie systémy pre maximálny výkon
všetkých aplikácií v stavebnej a poľnohospodárskej technike, potravinárskom a farmaceutickom priemysle, zimnej
technike a v motorkárskom sektore.
Počas mnohých rokov nášho pôsobenia sme získali komplexný know-how v našom odbore, povedomie a úctu k
životnému prostrediu. Sme preto schopní poskytnúť výrobky od najjednoduchších aplikácií až po komplexné programy Fluid managementu a efektívne riadenie mazacích
plánov a programov priamo u zákazníka.
Človek v centre našej pozornosti.
Sme obzvlášť zameraní na sortiment výrobkov neobsahujúcich ťažké kovy a chlór a zároveň vyvíjame širokú škálu
bioodbúrateľných mazív a olejov tak, aby sme boli schopní
vždy uspokojiť stále náročnejšie otázky pri neustálom
rešpekte voči zdraviu a životnému prostrediu.
V oblasti služieb ponúkame celú sériu inovatívnych výkonov
ako službu rozboru (analýza) všeobecného stavu oleja
alebo maziva, prediktívnu údržbu strojového a dopra-
vného parku, off-line filtráciu olejov sústavou operatívnou
mimo mazací systém stroja alebo aplikácie. Všetky tieto
služby nám umožňujú predĺžiť mazacie a výmenné intervaly
mazív, olejov a vylepšiť hospodárnosť prevádzky k spokojnosti našich zákazníkov a zároveň zaručujú stále vyšší
rešpekt k životnému prostrediu.
Flexibilita, efektivita, modernizácia.
Naše laboratórium R&S (Ricerca & Sviluppo – Výskum &
Rozvoj) operuje v tesnej spolupráci s našimi zákazníkmi
tak, aby sme boli schopní pochopiť individuálne požiadavky
našich partnerov a dokázali ponúknuť výrobok „ušitý na
mieru“, ktorý splní špecifické požiadavky aplikácií alebo
strojov. Je to jeden zo spôsobov vzniku vysoko výkonných
výrobkov Nils, ktoré sú koncipované, formulované a vyrobené tak, aby dokázali zaistiť maximálnu hospodárnosť,
minimalizovať spotrebu (ako mazív a olejov tak i pohonných hmôt a energie) a zároveň, pokiaľ možno, vylúčiť zastavenie prevozu.
V našich laboratóriách je zároveň možné, vďaka analýzam
oleja, monitorovať fungovanie strojov a aplikácií a predvídať
ich opotrebovanie. Cez špecificky vyvinutý program MCP
(Machine Care Program) je možné zaistiť riadenie mazania a údržby cez web a špecificky ich upraviť podľa
požiadaviek a potrieb zákazníka.
Naše hodnoty.
Trvalo udržateľný rozvoj, partnerská spolupráca,
vzájemný rešpekt, inovácie a efektivita sú pre nás
kľúčové hodnoty. Preto chceme byť vnímaný skôr ako dôveryhodný partner než ako dodávateľ. Ako globálny poradca
pre údržbu, schopný navrhnúť zákazníkom individuálne
riešenie, které vylepší hospodárnosť prevádzky.
Aj z týchto dôvodov ponúkame rozbor a filtráciu olejov: sme
presvedčení o tom, že v niektorých prípadoch, olej môže
zachovať svoje technické parametre a vlastnosti dlhšie,
ako je jeho teoretická životnosť. Podstatne sa tak predĺži
výmenný interval, vylepší hospodarnosť a zmenší záťaž na
životné prostredie.
Kvalita je naša hlavná stratégia.
CERTIFICATE
IQNet and Quality Austria
hereby certify that the organization
NILS AG I-39014 Burgstall (BZ), Bahnhofstrasse 30
Kvalita je naše poslanie. Kvalita je náš cieľ a naša firemná filozofia. Vyzdvihujeme kvalitu. Nechceme si osvojiť
našich zákazníkov tým, že ponúkneme najlacnejší výrobok.
Chceme si ich osvojiť kvalitným a výkonným výrobkom, na
ktorý sa budú môcť vždy spoľahnúť.
incl. sites: I-37019 Peschiera del Garda (VR), Via 11 Settembre, 22
I-30020 Noventa di Piave (VE), Via Roma, 125
EAC: 29
has implemented and maintains an
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
which fulfills the requirements of the following standard
ISO 14001:2004
Issued on:
Validity date: Quality Austria certified since: 2011-03-02
2013-11-10
1999-11-26
Registration Number: AT-00093/1
Signatures removed for security reasons
Michael Drechsel
President of IQNet
Mag. Friedrich Khuen-Belasi
Authorised Representative
of Quality Austria
IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus
CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany DS Denmark
ELOT Greece FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico
Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania
TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.
TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania
Norway NSAI Ireland
Inspecta Certification Finland IRAM
Mexico
ELOT Greece FCAV
Germany DS Denmark
CISQ Italy CQC China CQM China
Portugal CCC Cyprus
AENOR Spain AFNOR Certification
President
A práve preto vyhľadávame tých najlepších dodávateľov a
neustále kontrolujeme používané suroviny.
Sme držitelia všetkých certifikátov v súlade s požiadavkami
noriem REACH. Od roku 1996 sme držitelia certifikátu kvality ISO 9001 a od roku 1998 aj certifikátu pre životné prostredie ISO 14 001.
Michael
Signatures
Quality
Validity
Issued
which fulfills the requirements of the following standard
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
has implemented and maintains an
EAC: 29
I-30020 Noventa di Piave (VE), Via Roma, 125
I-37019 Peschiera del Garda (VR), Via 11 Settembre, 22
incl. sites:
I-39014 Burgstall (BZ), Bahnhofstrasse 30
NILS AG
hereby certify that the organization
IQNet and Quality Austria
CERTIFICATE
IQNet and Quality Austria
hereby certify that the organization
NILS AG I-39014 Burgstall (BZ), Bahnhofstrasse 30
incl. sites: I-37019 Peschiera del Garda (VR), Via 11 Settembre, 22
I-30020 Noventa di Piave (VE), Via Roma, 125
EAC: 29
has implemented and maintains a
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
which fulfills the requirements of the following standard
Sme zohratý tím s viac než 160-timi kvalifikovanými spolupracovníkmi, ktorí svoju prácu robia s nadšením a plným
nasadením. Neustále sa zdokonalujeme školením, ale hlavne spätnou väzbou a informáciami od našich zákazníkov.
ISO 9001:2008
Issued on:
Validity date: Quality Austria certified since: 2011-03-02
2013-11-10
1998-11-24
Registration Number: AT-01401/1
Signatures removed for security reasons
Michael Drechsel
President of IQNet
Mag. Friedrich Khuen-Belasi
Authorised Representative
of Quality Austria
IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vinçotte International Belgium ANCE Mexico APCER Portugal CCC Cyprus
CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany DS Denmark
ELOT Greece FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico
Inspecta Certification Finland IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania
TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com
* The list of IQNet partners is valid at the
IQNet is represented
www.iqnet-certification.com
Inc.
TEST
PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia
Inspecta Certification Finland IRAM
ELOT Greece FCAV
CISQ Italy CQC China CQM China
AENOR Spain AFNOR Certification
SQS Switzerland SRAC Romania
Norway NSAI Ireland
Mexico
Germany DS Denmark
Portugal CCC Cyprus
President
Michael
Signatures
00093/1
Registration Number: AT-00093/1
Quality Austria certified since:
Validity date:
Issued on:
1999-11-26
2013-11-10
2011-03-02
ISO 14001:2004
which fulfills the requirements of the following standard
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
has implemented and maintains an
EAC: 29
I-30020 Noventa di Piave (VE), Via Roma, 125
I-37019 Peschiera del Garda (VR), Via 11 Settembre, 22
incl. sites:
I-39014 Burgstall (BZ), Bahnhofstrasse 30
BioProduct
Nils je rada
bioodbúrateľných
výrobkov, formulovaných a vyrobených z prísne
vybratých a kontrolovaných
surovín. Jedná sa o výrobky,
ktoré rešpektujú normy v
oblasti bioodbúrateľnosti a podstatne znižujú nebezpečenstvo
znečistenia vodných tokov,
zemín, podzemných vôd, rybníkov a jazier. Likvidáciu týchto
výrobkov je nutné vykonať
podľa platných noriem.
2-3
Výhody mazív a olejov NILS
• Stála prvotriedna kvalita
• Mimoriadna spoľahlivosť a bezpečnosť
STAVEBNÉ STROJE,
DOPRAVA,
POĽNOHOSPODÁRSKA
TECHNIKA A
STAVEBNÍCTVO
• Vyspelé technické vlastnosti
• Neobsahujú ťažké kovy podliehajúce registrácii
NILS. Jedinečný.
Stojíme vždy na Vašej strane.
Všetky cesty vedú k NILS-u.
Pre sektor stavebných strojov, dopravy a poľnohospodárskej
techniky ponúkame špecificky vyvinuté výrobky pre nákladné autá, nakladače, kombajny, autobusy, bágre, žeriavy,
búracie kladivá, traktory, buldozéry, stroje na kladenie
asfaltu, pásové vozidlá, špeciálne vozidlá, hydraulické
nakladacie žeriavy (ruky), montážne plošiny, valníky, sklápače, odťahové nadstavby, drviče, triediče,
kráčajúce bagre, dumpre, cementárne, lomy, čističky
odpadových vôd, recyklačnú techniku, demolačnú
techniku, valce, kompresory a mnoho ďalších aplikácií.
Naše výrobky sú formulované tak, aby bolo zaistené podstatné predĺženie ako mazacieho intervalu, tak intervalu výmeny oleja. Podstatne sa tak znižujú náklady hospodárenia
s technikou a vozovým parkom.
24 hodín denne 365 dní ročne.
Naše technika musí byť vždy pripravená k pracovným úkonom. Ponúkame širokú škálu vysoko výkonných výrobkov
tak, aby sme pre našich zákazníkov zaistili maximálnu
spoľahlivosť, istotu a hospodárnosť: mazivá, pasty,
hydraulické oleje, ATF oleje, motorové oleje, prevodové
• Vynikajúci pomer cena/výkon
oleje, spreje, nemrznúce kapaliny, čistiace prostriedky,
príslušensktvo, konzervačné prostriedky, atď.
Vieme, že stroje a technika našich zákazníkov pracujú
veľmi často v extrémne ťažkých podmienkach: prach, vysoké tlaky, prítomnosť vody (často slanej) a vlhkosť, nízke alebo veľmi vysoké pracovné teploty. Výberom vysoko výkonného výrobku je možné podstatne zlepšiť pracovné
podmienky a efektívnejšie chrániť techniku a aplikácie proti
opotrebovaniu a korózii.
Nie sme a nechceme byť pre Vás obyčajným dodávateľom
mazív a olejov. Preto ponúkame celú radu služieb ako
rozbor mazív a olejov, predpovedajúcu údržbu, filtráciu, fluid management. Sme schopní monitorovať Vašu
techniku a pomôcť k jej nepretržitej efektívnosti. Súčasťou
našich služieb je aj možnosť optimalizácie skladu mazív
a olejov.
Perfektní v každéj situácii.
Všestrannosť a spoľahlivosť sú vlastnosti našich výrobkov. Formulujeme ich tak, aby dokázali uspokojiť aj tých
najnáročnejších zákazníkov a zároveň aby dokázali znížiť
spotrebu a vykázať tým šetrnosť voči životnému prostrediu. Použitie vysoko výkonného výrobku znamená
hospodárnějšie fungovanie (menšia spotreba výrobkov a
dlhšia životnosť súčiastok) a hospodárnejšie fungovanie
znamená ohladuplnosť a rešpekt voči životnému prostrediu.
4-5
+140
KP 2 K-20
0-90
Veľmi
dobrá
●
●
●
●
Do
300.000
CALIT
Čiastočne syntetické mazivo novej generácie s prísadou PTFE, vhodné na mazanie ložísk v podmienkach extrémnej vlhkosti,
veľkej zmaže, silných vibrácií a nárazov.
Ca-Li
2
Minerál 800
-30/+120
+150
KPF 2 K-30
0-90
Veľmi
dobrá
●
●
●
●
Do
300.000
DIMENSION GREASE
Mazivo formulované na syntetickom základovom oleji a komplexného lítiového zahusťovadla, úplne nerozpustné vo vode, s perfektnou
priľnavosťou a mazacími vlastnosťami, obzvlášť vhodné pre rýchle ložiská a pre veľké teplotné výkyvy, ale aj pre prácu pri vyšších
pracovných teplotách.
Li-K
2
Syntetický 70
-30/+150
+180
KP 2 N-30
1-90
Veľmi
dobrá
●
●
●
Do
500.000
FLURAN EP 00
Tekuté mazivo pre centrálne mazacie systémy, pracujúce v extrémnych pracovných podmienkach. Výrobok sa používa v centrálnych mazacích systémoch nákladných áut, stavebnej a poľnohospodáraskej techniky, žeriavov a pod.
Li-Ca
00/000
Minerál 40
-35/+100
+120
KP 00/000
G-30
1-90
Veľmi
dobrá
●
●
Do
500.000
HTF
Mazivo pre ložiská namáhané ťažkými nákladmi a vysokou teplotou. Vysoký faktor d/n vhodný pre vysoké otáčky rýchlych
ložísk. Špecifikácie: Daimler Chrysler 265.1; MAN 284 Li-H2; VOLVO STD 1277,18 – 1277,2.
Li-K
2
Syntetický
Ester 170
-30/+150
+200
KP 2 N-30
1-90
Veľmi
dobrá
●
NILEX EP 2
Špeciálne mazivo pre vysoké teploty s mimoriadnou priľnavosťou a mechanickou stabilitou v kombinácii s odoľnosťou voči
extrémnym tlakom, vode a vlhkosti. Vhodné pre ozubené ložiská, čapy, hydraulické kladivá a pod.
AI-K
2
Minerál 840
-25/+160
+200
KP 2 N-20
0-90
Veľmi
dobrá
NILEX EP 1
Špeciálne mazivo pre vysoké teploty s mimoriadnou priľnavosťou a mechanickou stabilitou v kombinácii s odolnosťou voči
extrémnym tlakom, vode a vlhkosti. Vhodné pre ozubené ložiská, čapy, hydraulické kladivá a pod.
Al-K
1
Minerál 840
-25/+150
+200
KP 1 N-20
0-90
Veľmi
dobrá
TUKAN
Viacúčelové EP mazivo s veľmi dobrou mazacou schopnosťou. Vysoká odolnosť voči vlhkosti v kombinácii s vynikajúcou
ochranou voči korózii. Univerzálne využitie pre všetky typy ložísk. Dostupný v triedach NLGI 0 – 1 – 2 a 3.
Li
2
Minerál 180
-20/+130
+140
KP 2 K-20
1-90
Veľmi
dobrá
MARS EP 1
Mazivo s prísadou EP, MoS2 a syntetického grafitu, mimoriadne odolné voči nárazom.
Li
1
Minerál 144
-20/+130
+140
KPF 1 K-20
1-90
POLION
Mazivo s mimoriadnou priľnavosťou a odolnosťou voči vode a vlhkosti, s EP charakteristikou a s prísadou MoS2, ktorá zvyšuje
nárazuvzdornosť, vhodné na použitie v extrémne ťažkých pracovných podmienkach.
Ca špeciál
2
Minerál 660
-25/+110
+125
KPF 2 G-20
SINUS
Biologicky odbúrateľné mazivo na základe syntetického esteru s vynikajúcou mechanickou odolnosťou a veľmi dobrou
odolnosťou voči vode a vlhkosti. Vykazuje veľmi dobrú priľnavosť. Dostupný v triedach NLGI 000, 00, 0 a 1.
Li
2
Syntetický
100
-35/+120
+130
WHITE STAR
EP mazivo so špeciálnou bielou prísadou na mazanie ložísk a čapov. Úplne stabilné v prítomnosti vody, odolné voči vysokým
tlakom a vibráciám. Umožňuje výrazné predĺženie intervalu mazania. Výrobok vhodný pre točnice kamiónov.
Ca špeciál
2
Minerál 800
-30/+110
+125
CETAL
Špeciálne žiaruvzdorné grafitové mazivo, vhodné na mazanie veľkých prevodov, rotačných pecných transmisií, miešačiek
cementových zmesí a pod.
Al-K
0
Minerál 300
HTM
Špeciálna medená montážna pasta pre deliace a spojovacie prvky. Vhodná pre všetky spojovacie prvky, ako sú skrutky, matky,
čapy, vzpery atď. Odolná aj pri veľmi vysokých teplotách a v korozívnom prostredí.
Anorganické
1/2
MEISSELPASTE
Špeciálne mazivo pre hydraulické búracie kladivá, odolné voči vysokým teplotám.
AI-K
2
WEGA 2
Špeciálna montážna pasta s chemickými EP prísadami a vysokým percentom jemného prášku MoS2. Vhodná na mazanie
vodiacich líšt a čapov, lícovaných skrutiek, kolies atď. Zaisťuje sklz a ľahkú demontáž aj po dlhom používaní.
Anorganické
WEGA 3
Špeciálna montážna pasta bielej farby so svetlou pevnou prísadou. Vhodná pre všetky spojovacie prvky, ako sú skrutky,
matky, čapy, vzpery atď. Odolná aj pri extrémne vysokých teplotách a v korozívnom prostredí.
Anorganické
Popis /
použitie
Farba
Faktor d/n (mm x min -1)
Valčekové ložiská
-25/+130
Prísady EP
Radiálne ložiská
Minerál 660
Zatvorené prevody
Centrálne mazacie systémy
2
Otvorené prevody
Krátkodobo prípustná
hodnota °C
Ca-Li
Ochrana proti korózii
Pracovná teplota °C
Mazivo EP s výnimočnou trvanlivosťou a extrémnou odolnosťou voči vode a vlhkosti, s prekvapivou odolnosťou voči extrémnemu tlaku, s vynikajúcou priľnavosťou v kombinácii s antikoróznymi vlastnosťami. Univerzálne vhodné pre valčekové ložiská,
otočné čapy a pod.. Vynikajúce pre centrálne mazacie systémy. Poskytuje možnosť výrazného predĺženia mazacích intervalov.
Odolnosť voči vode
DIN 51807
Typ a viskozita základového
oleje pri 40°(mm2/s)
Klasifikácia podľa DIN 51502
Trieda NLGI
PASTY
Zahusťovadlo
MAZIVÁ
ATOMIC
Naše výrobky
Výrobok Nils
STAVEBNÉ STROJE,
DOPRAVA,
POĽNOHOSPODÁRSKA
TECHNIKA A
STAVEBNÍCTVO
●
●
●
Do
400.000
●
●
●
Do
200.000
●
●
●
●
●
●
●
●
Do
400.000
Veľmi
dobrá
●
●
●
Do
100.000
0-90
Veľmi
dobrá
●
●
●
Do
100.000
KPE 2 K-30
1-90
Veľmi
dobrá
●
●
●
Do
300.000
KPF 2 G-30
0-90
Veľmi
dobrá
-30/+250
OGF 0 S-30
1-90
Dobrá
-30/+700
MPF 1/2 U-30
1-90
Veľmi
dobrá
Minerál
-20/+1100
MPF 2 U-20
0-90
Veľmi
dobrá
●
1/2
-
-30/+450
MPF 1-2 U-30
1-90
Veľmi
dobrá
●
2
Syntetický
-30/+1400
1-90
Veľmi
dobrá
●
●
●
●
●
●
Len časť našich vysoko
výkonných výrobkov je
uvedená v tomto katalógu.
Navštívte naše stránky na
www.nils.eu alebo sa obráťte
na Vášho technika Nils.
●
●
●
●
●
●
6-7
AGROMAC 10W 40
SPIKA TO-4M
DUO SYNT S
4 RACE
OLEJE PRE KOGENERAČNÉ
MOTORY NA BIOPLYN
OLEJ PRE MOTORY POHÁŇANÉ
RASTLINÝM OLEJOM
HYDRAULICKÉ OLEJE
BURIAN
BURIAN LIGHT
SPIKA PRO
10W/40
CI4/CH4
144
0,87
12
●
Minerál
15W/40
CI4/CH4/SL
A3/B3/B4/
E4/E7
A3/B3/B4
E5/E7
137
0,89
10,5
●
Minerál
15W/40
CI4/SL/CF
137
0,89
10,5
●
Min./Synt.
10W/40
CJ4/SM
A3/B3/B4
E7
E9
147
0,87
9
●
Minerál
15W/40
CJ4/SM
E9
143
0,88
9
●
Minerál
10/W40
CG4/GL4
150
0,88
Minerál
20-30-40-50
134
0,88
10
0,89
1,6
●
0,86
8,3
●
2104D
TC
Syntetika
SM
170
●
PAO
10W/50
Minerál
40
0,89
9,8
●
Minerál
40
0,90
6,5
●
Minerál
30
0,89
12,5
●
Minerál
40
0,90
12,5
●
CD
2104C
CD
2104C
Autom. prevodovky
PAO
Diferenciály
●
Prevodovky
12,2
Hydraulika
0,86
MIL
160
ISO VG
E6/E7/E9
SAE
CI 4/CJ 4
Základový olej
10W/40
Iba časť našich vysoko
výkonných výrobkov je
uvedená v tomto katalógu.
Navštívte naše stránky na
www.nils.eu alebo sa obráťte
na Vášho technika Nils.
●
●
●
●
●
●
Vysoko výkonný hydraulický olej s obzvlášť výraznými protipeniacimi a antikoróznymi vlastnosťami. Dostupný vo viskozitných triedach ISO VG od
10 do 100.
Minerál
Rôzne od
10-100
110
0,870
●
ANTARES HVI
Vysoko výkonný hydraulický olej s navýšeným viskozitným indexom formulovaný pre systémy pracujúce v obzvlášť ťažkých pracovných podmienkach a pre veľmi precízne aplikácie. Tento výrobok je vhodný pre prácu pri nízkych teplotách, aj pri vysokých teplotných výkyvoch.
Dostupný vo viskozitných triedach ISO VG od 32 do 68.
Syntetický hydraulický olej s veľmi vysokým viskozitným indexom a emulgačnými vlastnosťami formulovaný pre systémy pracujúce v extrémne
ťažkých pracovných podmienkach (vysoké teploty a tlaky). Dostupný vo viskozitných triedach ISO VG od 32 do 68.
Minerál
Rôzne od
32-68
165
0,88
●
PAO
Rôzne od
32-68
178
0,87
●
Bio odbúrateľný hydraulický olej na základe syntetického esteru.
Bioodbúrateľnosť podľa normy CEC L 33 T 82 viac než 89%. Dostupný vo viskozitných triedach ISO VG od 22 do 68.
SPIKA 10W je špecificky vyvinutý olej pre hydraulické systémy Caterpillar a Bobcat. Výrobok spĺňa špecifiká Caterpillar TO-4.
Syntetika
HEES
Minerál
Minerál
Syntetika
Rôzne od
22-68
150
0,91
●
122
158
190
0,88
0,88
0,89
●
●
●
●
●
180
0,84
●
●
ANTARES SYNTH
SPIKA 10W TO-4
ATF DEXRON II D
ATF DEXRON III H
ATF DEXRON III PLUS
ALGOL EP
ALGOL LS 80W/90
ATOIL T80
ATOIL SYNT 75W/90
PREVODOVÉ OLEJE
PAO
ANTARES
ANTARES ES
OLEJE PRE
AUTOMATICKÉ
PREVODOVKY
Motor
MISTRAL PLUS
TBN
MOTOROVÉ OLEJE
Hustota
MISTRAL J
Viskozitný index
MISTRAL
ACEA
BORA
UHPD Mid Saps PAO syntetický motorový olej formulovaný pre najmodernejšie dieslové motory. Interval výmeny oleja až 100.000 Km.
Vyhovuje okrem iného aj následujúcim špecifikáciám MAN 3277/3477; MB 228.51/228.31; VOLVO VDS 4 a CAT ECF2/ECF 3.
UHPD syntetický motorový olej formulovaný pre najmodernejšie dieslové motory. Interval výmeny oleja až 100.000 Km. Vyhovuje aj nasledujúcim
špecifikáciám MB 228,5; MAN 3277; VOLVO VDS 3.
Vysoko výkonný motorový olej pre dieselové a benzínové motory. Umožňuje značné predĺženie výmenného intervalu a podstatne znižuje trenie a
opotrebovanie všetkých častí motora (tým sa značně znižuje aj spotreba paliva). V súlade s normami MAN 3275; VOLVO VDS 3; MB 228.3 a 229.1; CAT
ECF 2 a ECF 1a.
Vysoko výkonný motorový olej pre dieselové a benzínové motory. Vyhovuje špecifikám JASO DH-1; ostatné špecifikácie CAT ECF 1a; VOLVO VDS 3;
MB 228.3 a 229.1; MAN 3275.
Vysoko výkonný motorový olej pre dieselové a benzínové motory. Umožňuje značné predĺženie výmenného intervalu a podstatne znižuje trenie a
opotrebovanie všetkých častí motora (tým sa značne znižuje aj spotreba paliva). V súlade s normami MAN 3575; VOLVO VDS 4; MB 228.31; CAT ECF
3, ECF podmienkach. Vhodný pre všetky aplikácie vyžadujúce špecifiká Caterpillar TO-4.
STOU olej špeciálne formulovaný pre jednotné mazanie traktorových vozidiel a ostatných poľnohospodárskych strojov. Tento výrobok spĺňa v
každom ročnom období požiadavky na mazanie všetkých mechanizmov ako: motor, prevodovka, reduktor, mokré brzdy a hydraulický systém.
Je možné ho použiťv dieselových a benzínových motoroch.
Viacstupňový olej zodpovedajúci viskozitným triedam SAE od 20 do 50, obzvlášť vhodný pre hydraulické systémy, prevodovky a diferenciály pracujúce
vo veľmi ťažkých podmienkach. Vhodný pre všetky aplikácie vyžadujúce špecifiká Caterpillar TO-4.
Olej formulovaný pre všetky dvojtaktné motory. Vhodný pre motokrosy, cestné motorky, skútre, snežné vozidlá, zahradkársku techniku, motorové reťazové
píly, sekačky a pod. Špecifikácie: JASO FD; ISO L EGD; HUSQUARNA 346 a 372, ROTAX 253; ECHO. Bod tuhnutia -45°C.
Motorový olej vyvinutý pre extrémne náročné 4-taktné motory (Superbike, motokros). Vynikajúce pre snehové vozidlá. Špecifikácie JASO
MA-2. Bod tuhnutia -30°C.
Vysoko výkonný motorový olej najnovšej generácie formulovaný pre použitie v kogeneračných motoroch spaľujúcich bioplyn.
Schválený pre GE JENBACHER, MAN, MWM (Deutz) a odporúčaný od CATERPILLAR.
Motorový olej “Low Ash” najnovšej generácie formulovaný pre použitie v kogeneračných motoroch spaľujiúcich bioplyn. Schválený pre MWM
(Deutz). Vyhovuje špecifikáciám GE JENBACHER a MAN.
SPIKA PRO vysoko výkonný motorový olej pre motory poháňané rastliným olejom. SPIKA PRO má veľmi silné protikorózne vlastnosti, potrebné
pre motory spaľujúce pohonnú látku s vysokou kyslosťou ako rastlinné oleje.
API
STRATOS PLUS
Popis /
použitie
Naše výrobky
Výrobok Nils
STAVEBNÉ STROJE,
DOPRAVA,
POĽNOHOSPODÁRSKA
TECHNIKA A
STAVEBNÍCTVO
ATOIL SYNT 75W/140
ATOIL T7
RIPRESS EP
RIPRESS SYNT
Olej pre automatické prevodovky v súlade s nasledujúcimi špecifikáciami: GM 6137-M DEXRON; MB 236.7; VOITH 55.6335.
Syntetický olej pro automatické převodovky a hydraulické systémy pracující ve velmi obtížných podmínkách. V souladu se specifikacemi GM
DEXRON III H; FORD MERCON; ALLISON C4; VOITH 55.6335.3x; ZF TE ML 04D/14A/17C.
PAO syntetický olej pre automatické prevodovky a hydraulické systémy novej generácie pracujúcich v obzvlášť ťažkých pracovných podmienkach.
DEXRON III H; MB 236.10; MAN 339 Z1, Z2 a Z3; VOITH 55.6335; FORD MERCON V; ATF +4. Bod tuhnutia -50°C.
Olej pre prevody a diferenciály formulovný na základe vysoko kvalitných parafínov. Špeciálna aditivácia zaisťuje ochranu proti zadretiu a húževnatý
mazací film.
Prevodový olej špecificky vyvinutý pre mazanie samosvorných diferenciálov nakladačov. Spĺňa špecifikácie ZF TE ML 05C.
EP prevodový olej s vynikajúcimi vlastnosťami teplota/viskozita. Špeciálne prísady aditív zaisťujú mimoriadne vysokú výdrž voči vysokým tlakom a
ochranu proti opotrebovaniu prevodov.
Syntetický olej pre prevodovky, diferenciály a priemyselné prevody. Excelentný pomer viskozita / teplota a mimoriadna ochrana voči
opotrebovaniu prevodov. Vyhovuje normám MAN, SCANIA, MB, VOLVO.
Syntetický olej pre diferenciály a priemyselné prevody. Excelentný pomer viskozita / teplota a mimoriadna ochrana voči opotrebovaniu prevodov.
Viacstupňový olej pre prevodovky a diferenciály, vhodný pre široké spektrum použitia. Špeciálna aditivácia zaisťuje mimoriadnu stabilitu
mazacieho filmu a umožňuje tak použitie aj vo veľmi ťažkých pracovných podmienkach.
Prevodový olej s vynikajúcimi vlastnosťami EP, mimoriadna odolnosť voči oxidácii a vysoká ochrana proti korózii. Dostupné vo viskozitných triedach
ISO VG od 68 do 1000.
Syntetický prevodový a ložiskový olej s extrémne vysokým viskozitným indexom, mimoriadnou odolnosťou voči oxidácii a vynikajúca teplotná
odolnosť. Zaisťuje značné predĺženie životnosti oleja. Obzvlášť vhodný pre papierenský, sklársky a keramický priemysel, jako aj pre výrobu plastov,
gumárenský priemysel, ale i pre prevodovky lyžiarskych vlekov. Dostupný vo viskozitných triedach ISO VG od 100 do 460.
10W
CF-CF2
32
32
PAO
Minerál
Minerál
Minerál
Minerál
80W/90
85W/140
80W/90
80W/90
PAO
75W/90
PAO
Minerál
Minerál
PAG
GL4-GL5
GL5
GL5
GL5
2105D
2105D
2105D
2105C
100
100
100
0,90
0,91
0,89
0,89
●
●
●
●
●
●
●
●
100
GL4/GL5
2105E
152
0,87
●
●
75W/140
220
GL4/GL5
2105D
168
0,90
●
●
85/W140
320
GL5
2105C
113
0,91
●
●
96
0,90
●
225-245
1,00
●
Rôzne od
68-1000
Rôzne od
68-680
8-9
PRÍSADA PRE OCHRANU A
PREVENCIU DIESEL PALIVA
NEMRZNÚCE KVAPALINY
ŠPECIÁLNE OLEJE
ODDEBŇOVACIE OLEJE
BRZDOVÁ KVAPALINA
ABSORBUJÚCI PRÁŠOK
MYDLO
ABSORBUJÚCI PAPIER
Viskozita DIN 51562 pri 20°C
Farba
PRÍSADY A ADITÍVA
Bod vzplanutia ISO 2592 (°C)
OCHRANNÉ A
KONZERVAČNÉ LÁTKY
Hustota DIN51757 pri 15°C
(Kg/dm3)
ČISTIACE PROSTRIEDKY
8171
Detergent 8171 je vhodný na čistenie silne znečistených súčiastok a vozidiel. Čistí a odmastňuje aj veľmi zamastené súčiastky, ložiská, ozubené kolesá
a pod. Je kompatibilný so všetkými druhmi gúm, zanecháva vyčištené súčiastky suché, rýchlo sa vyparuje. Neobsahuje aromatické rozpúšťadlá.
1,7
0,75
56
Priehľadná
8169
Detergent 8169 je vhodný na čistenie silne znečistených súčiastok a vozidiel. Čistí a odmasňuje aj veľmi zamastené súčiastky ako ložiská, ozubené
kolesá a pod. Je kompatibilný so všetkými druhmi gúm, zanecháva vyčistené súčiastky suché, rýchlo sa vyparuje. Neobsahuje aromatické rozpúšťadlá.
2
0,75
75
Priehľadná
NYLSET T
NYLSET T je naprosto bezpečný čistiaci prostriedok pre širokú škálu použitia v predpísanom riedení od 1:3 až 1:30. Perfektný na čistenie
strojov¸ automobilov, motoriek, vzduchových filtrov a pod.
-
1,04
-
Priehľadná
NYLSET BLU
NYLSET BLUE je špecifický čistiaci prostriedok pre extrémnu čistotu a odmasťovanie. Jeho formulácia je vhodná aj na odstránenie jemného
znečistenia asfaltom alebo bitúmenom (organická látka -živica podobná asfaltu). Pokiaľ je používaný v predpísanom pomere rozriedený,
nepoškodzuje farby a laky. Tento výrobok je možné používať k ručnému umývaniu s rozprašovačom,v podlahových umývacích strojoch a pod.
-
1,10
-
Modrá
BOXER PLUS
Nils BOXER PLUS je predovšetkým vhodný k použitiu v umývacích vaničkách na stlačený vzduch (napríklad Raasm 70365) pre rýchle umývanie
a odmastňovanie časti motorov a prevodoviek. Boxer Plus je možné použiť aj na odstránenie silikónu, tmelu, označenie fixkou a pod.
-
0,79
37
VISUAL
Neriedený VISUAL nemrzne až do -70°C, riedený 1:1 s vodou zaisťuje čistotu čelného skla a ochranu stieračov až do -25°C. Riedený 1:4 (aj
viac) je vhodný k letnému použitiu. Visual je bioodbúrateľný výrobok.
-
-
-
NIROST
NIROST je vhodný na ochranu strojov, súčiastok a nástrojov. Je obzvlášť vhodný na zimnú ochranu vozového parku proti korózii spôsobenej
soľou. Nirost je vhodný na aplikáciu s rozprašovačom.
4
0,80
60
EMOBIT
EMOBIT je separátor asfaltu a bitúmenu. Jedná sa o výrobok bez obsahu minerálneho oleja a je miešateľný s vodou. Obzvlášť vhodný pre
finišery a dampre na asfalt. Tento výrobok sa riedi s vodou v pomere od 1:3 až 1:5.
-
0,94
-
PURIN DP 500
PURIN DP 500 je viacúčelová organická koncentrovaná prísada do Diesel paliva, která zaručuje následujúce výhody: navyšuje antioxidačné
vlastnosti, vylepšuje čistiace a rozptylové vlastnosti paliva, zkvalitňuje spaľovanie a tým podstatne znižuje uhlíkové usadeniny, vylepšuje ochranu
voči korózii. PURIN DP 500 je možné používať na skvalitnenie všetkých druhov Diesel paliva.
-
0,90
62
PURIN DP 1000
PURIN DP 1000 je špeciálna bezpopolková polymerická zmes, ktorá vylepšuje plynulosť (tekutosť) Diesel paliva pri nízkych teplotách. PURIN DP
1000 je vhodný pre všetky druhy Diesel paliva pre nákladné autá, autobusy, stavebné stroje, poľnohospodársku techniku aj kúrenie, pre prípady
kedy je nutné zaistiť spoľahlivé fungovanie aj pri nízkych teplotách.
-
0,89
62
PURIN CONTROL
PURIN CONTROL je špeciálne formulovaná prísada na ochranu a prevenciu Diesel paliva proti vzniku mikroorganizmov, usadenín a iných
látok ktoré často spôsobujú upchatie filtrov.
POLAR
POLAR je nemrznúca kapalina, vhodná pre väčšinu používaných spaľovacích motorov. Tento výrobok vyhovuje špecifikáciám: Porsche/VW/Audi/
Seat/Škoda TL774C; GM US 6277-M; MAN 324; CHRYSLER MS9176; Volvo Reg.N°260; FORD WSS M97B44-C; FIAT 9.55523/41; MERCEDES
DBL 7700-00; BMW N600.69.0; OPEL GM QL 130100; Ford ESD M 97 B46-A.
-
1,13
-
POLAR PLUS
POLAR PLUS je nemrznúca kvapalina pre najmodernejšie spaľovacie motory. Polar Plus je formulovaný s technológiou OAT (organic additive
technology) na základe organických prísad a vyhovuje špecifikáciám: ASTM D3306/4656/4985; FORD WSS-M97B44-0, BS 6580; DAF 74002;
DC p 325.3; SCANIA TB 1451; MAN 324 Typ SNF; GM 6277M/B040 1065; VW/Škoda/Audi TL 774D/TL 774F; Detroit Diesel (Power Cool Plus);
RVI RNUR 41-01-001: Typ D; DEUTZ 0199-99-1115; VOLVO VCS; CUMMINS IS série N14; Komatsu 07.892 (2001).
-
FSR-C
FSR-C je syntetický výrobok neobsahujúci minerálny olej, chlór ani dusičnany. FSR-C je formulovaný pre betónpumpy. Tento výrobok je
kompatibilný ako so železnatými, tak s neželeznatými materiálmi. Roztok FSR-C nie je lepkavý a nezanecháva smolné usadeniny. Eventuálne
usadeniny sa rozpustia vo vode.
MOULDIN 25
MOULDIN 25 je oddebňovací olej nemiešateľný s vodou, na syntetickom základe, ktorý zaišťuje oddeľovanie betónu z kovových, plastových
alebo drevených foriem. Zaisťuje ochranu foriem, ostrých hrán, kútov a čistotu betonových výrobkov.
SC BIO
SC-BIO je oddebňovací olej pre veľké betónové formy. Je vhodný pre kovové a plastové formy. Zaisťuje ochranu foriem, ostrých hrán, kútov a
čistotu betonových výrobkov. SC BIO je bioodbúrateľný výrobok.
SK 1000
SK 1000 je oddebňovací koncentrát na základe alkyl¬benzénu, miešateľný s vodou vhodný pre drevené formy.
Zaišťuje ochranu foriem, ostrých hrán, kútov a čistotu betonových výrobkov.
BRAKE FLUID
DOT 4, DOT 5.1
BRAKE FLUID DOT 4 a DOT 5.1sú vhodné na použitie v brzdovom systéme motocyklov, skútrov, snežných vozidiel, automobilov, stavebných
strojov a pod..
OIL CATCH
OIL CATCH je absorbujúci prášok na olej. Tento výrobok je schopný absorbovať 3 až 8 násobok vlastnej hmotnosti.
SENSI PROTECT 2
Tekuté mydlo pre dielne a servis, odstraňuje nečistoty, mastnotu a prach.
PAPER ROLL
Veľmi odolný recyklovateľný sací papier vhodný pre dielne, servis, priemysel a pod.
Popis /
použitie
Naše výrobky
Výrobok Nils
STAVEBNÉ STROJE,
DOPRAVA,
POĽNOHOSPODÁRSKA
TECHNIKA A
STAVEBNÍCTVO
PM – LS
Nový ručný mazací lis pre kartuše typu LS
(Lube Shuttle). Jednoduchá obsluha, rýchla
výmena kartuše a veľmi čistá práca.
AUTOMATICKÉ MAZACIE SYSTÉMY NILS
Svetlo
modrá
Automatické mazacie systémy s vysokým
výkonným mazivom alebo olejem NILS.
Hnedá
ROZPRAŠOVAČ
Pojazdný rozprašovač s mierkou hladiny
tekutiny a vratným lievikom.
Žltá
Univerzálna umývacia vanička
35
1,11
-
0,89
170
0,91
> 150
Oranžová
Žltá
Biela
Biela
-
-
-
Biela alebo
modrá
Univerzálna umývacia vanička namontovaná
na 65 litrovej pojazdnej nádrži, vhodná na
rýchle a účinné umývanie a odmasťovaniu
častí a súčiastok.
PA 50 – Pneumatická pumpa na mazivo
Kompletná pumpa na 50/60 Kg sud obsahuje:
• Pneumatickú mazaciu pumpu 50:1
• 4 - kolesový univerzálny vozík
• Hadicu s dĺžkou 7m, 600 bar
• Mazaciu pištoľ
• Poklop na sud
• Membránu
• Kontrolný tlakomer, filter a zásobník pre
pneumatický olej
Obsah a popis tohto katalógu nie je zmluvne záväzný.
Nils S.p.A. si vymedzuje
právo zmien bez upozornenia. Zmeny sa môžu
týkať ako technických, tak
obchodných parametrov
výrobkov a služieb.
10-11
STAVEBNÉ
STAVEBNÍ
STROJE,
STROJE,
DOPRAVA,
DOPRAVA,
POĽNOHOSPODÁRSKA
ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA
ATECHNIKA
STAVEBNICTVÍ
A
STAVEBNÍCTVO
Niektoré z našich referencií
NILS S.p.A.
Sídlo firmy
I-39014 Postal (BZ)
Via Stazione, 30
T +39 0473 29 24 00
F +39 0473 29 12 44
Export Dpt. Direct Line
+39 0473 290 420
www.nils.eu • [email protected]
Distribútor pre Slovensko
NILS Slovensko, s.r.o.
Nový Svet č. 27
974 01 Banská Bystrica
T +421 (0) 48 414 72 77
F +421 (0) 48 414 72 05
2011© NILS S.p.A. • KMTESK1109 • freund.bz
www.nils.sk
Download

E X P E R T S I N L U B R I C A N T S