InnoTrans 2014
23 – 26 SeptembeR · Berlin
International Trade Fair for Transport Technology
Innovative Components · Vehicles · Systems
innotrans.com
future
The
of
mobility
Czech
InnoTrans 2014
02
Největší
InnoTrans
všech dob
A je to tady, veletrh InnoTrans slaví jubileum!
Nenechte si ujít jubilejní pokračování úspěšné
Od 23. do 26. září 2014 se v Berlíně již po
akce z roku 2012 a využijte ideální možnosti pro-
desáté sejdou mezinárodní zástupci z oboru
pojení odborného veletrhu, Convention a výstavy
osobní a nákladní dopravy. A my jsme ob-
na venkovním kolejišti k oživení svých dosavad-
zvláště potěšeni, že Vás budeme moci uvítat
ních obchodních kontaktů nebo k získání nových.
na rozšířeném výstavišti – dostatek místa
pro více než 200 zcela nových vystavovatelů z Německa i zahraničí. Díky zvýšené
poptávce ze strany vystavovatelů bude mít
InnoTrans 2014 k dispozici dalších 12.000 m2
(hrubé plochy) v nové multifunkční výstavní
budově nazvané CityCube Berlin.
Rozšíření čisté výstavní plochy v m²
2012
94.785
2010
81.171
2008
67.972
Buďte srdečně vítáni na InnoTrans 2014 v Berlíně!
Nárůst v počtu vystavovatelů
2.515
2012
ze 49 zemí
2010
2008
2.243
1.914
Veletrh
neomezených
možností
Svým hlavním zaměřením na kolejové a dopravní technologie se InnoTrans úspěšně
etabloval jako mezinárodní platforma bran-
Railway
Technology
–– kolejová vozidla pro osobní
a nákladní dopravu
–– stavební stroje a komponenty
(pohony, energie / elektrotechnika,
spojky, brzdy, atd.)
–– servis pro vozidla
–– a další
že. Avšak také každý z dalších celkem pěti
veletržních segmentů má dimenzi samostatného vedoucího odborného veletrhu.
A tak se InnoTrans stal ideálním místem
k setkávání za účelem získání obsáhlých informací o novinkách z branže a místem, kde
je možné prodiskutovat aktuální a dlouhodobé trendy s přítomnými experty z oboru.
VELETRŽNÍ NABÍDKA
Interiors
–– vybavení vozidel
–– výstavba
–– osvětlení
–– zasklení
–– klimatizace
–– bezpečnost
–– stravování na cestách
–– a další
Railway
Infrastructure
–– realizace staveb
–– signalizační a světelné
technologie
–– plánování a dozor nad
stavebními pracemi
–– vybavení pro trolejová vedení
–– ostatní služby
–– a další
unnel
T
Construction
Public Transport
–– komunikační a informační
technologie
–– dopravní management
a zpracování dat
–– management jízdného
–– informační systémy pro
cestující
–– stacionární zařízení
–– poradenství
–– ostatní služby
–– a další
–– stavební stroje, díly
a příslušenství
–– bezpečnostní technologie
–– výstavba
–– komunikace
–– údržba
–– poradenství
–– ostatní služby
–– a další
03
Outdoor Display
Vlaky
v
ohnisku
dění
V přímém napojení na expozice ve veletržních halách
Vám InnoTrans prezentuje ty nejsměrodatnější novinky
a technologie kolejových vozidel. Na 3,5 kilometrech
kolejiště, které je napojeno na veřejnou železniční síť,
máte možnost naživo okusit inovace globálního železničního průmyslu ve světově jedinečné rozmanitosti.
04
Profitujte z diskuse s experty
Čísla, na která
se můžete
spolehnout
Od svého počátku se veletrh InnoTrans nepřetržitě
rozvíjel, čímž si vybudoval a upevnil pozici mezinárodně vedoucího veletrhu dopravních technologií. Jsme
potěšeni, že tento trend nadále pokračuje, a že také
v roce 2012 veletrh InnoTrans zaznamenal zcela jasný
nárůst ve všech relevantních oborech. Obzvláště zře-
Nárůst v počtu odborných návštěvníků
121.066
2012
2010
2008
ze 140 zemí
103.295
85.592
–– veřejné a soukromé dopravní společnosti
a provozovatelé
–– výrobci a dodavatelé dopravní techniky
–– stavební firmy
–– inženýři, geologové, havíři
–– správní orgány, úřady, ministerstva
–– poradci
–– odborné svazy a instituce
–– věda, výzkum a vývoj
–– nákladní průmysl
–– média
–– a další
telné je to na počtu odborných návštěvníků (2012: nárůst počtu odborných návštěvníků o 19%), který současně s veletržní plochou, veletrh od veletrhu, stále
více roste. A tak InnoTrans inspiruje experty k dialogu
se zainteresovaným odborným publikem a současně
nabízí jedinečné možnosti propojení specialistů a kolegů z branže.
CÍLOVÉ SKUPINY
05
InnoTrans CONVENTION
Dialog
s
experty
06
Dialog na nejvyšší úrovni. Summit vedoucích předsta-
kanceláří pro dopravu PBV (Planungsbüro für Verkehr),
vitelů železničního průmyslu Rail Leaders’ Summit
společností konzultantů ETC Transport Consultants GmbH
(RLS) nabízí ministrům dopravy a generálním ředite-
a DVWG (Německou dopravně-vědeckou společností).
Během let se InnoTrans Convention etabloval do pozice
lům mezinárodních dopravních společností možnosti
oblíbeného místa k setkávání mezinárodních zástupců
k výměně názorů. Za plánování a pořádání této akce je
s rozhodovacími pravomocemi v oblastech hospodář-
zodpovědná společnost Deutsche Bahn AG, Spolkové
ství, politiky a dopravy. Díky vynikajícím pódiovým dis-
ministerstvo pro dopravu a digitální infrastrukturu jakož
kuzím a expertním kruhům k aktuálním a budoucnost
i Messe Berlin GmbH.
ovlivňujícím tématům mobility, se kongres InnoTrans
Convention stal platformou pro výměnu informací na
nejvyšší úrovni. Budoucí vývoj je zde projednáván na
mezinárodní úrovni.
Mezinárodní tunelářské fórum International Tunnel
Forum doprovází veletržní segment tunelových konstrukcí Tunnel Construction. Skládá se z různých kompaktních, mezinárodně obsazených diskusních fór. Pořa-
Ohnisko kongresu Convention je v dialogovém fóru Dia-
datelem je STUVA (Výzkumná společnost pro podzemní
log Forum. Organizátoři jsou VDV (Svaz německých do-
dopravní zařízení).
pravních podniků), DVF (Německé dopravní fórum), UNIFE
(Sdružení evropského železničního průmyslu) a VDB
(Svaz německého železničního průmyslu).
Na InnoTrans Majlis (tradiční forma schůzí na Blízkém
Východě) dáme dohromady mezinárodní špičkové zástupce hospodářství, politiky a svazů s váženými občany
arabských států Perského zálivu.
Halové fórum pro veřejnou dopravu a interiéry PTI Hall
Forum (Public Transport & Interiors Hall Forum)
spojuje následující dva úseky do jednotné programové
oblasti. Stěžejním bodem mezinárodního fóra designérů
International Design Forum jsou designově relevantní
témata ve veřejné dopravě. Fórum dodavatelů společnosti Německé dráhy neboli DB Suppliers´ Forum, za-
Ve fóru pro veřejnou dopravu Public Transport Forum
chází do přímého dialogu mezi koncernovým nákupem
se vše točí kolem vývoje veřejné přepravy osob - pod mo-
společnosti Deutsche Bahn AG, jejími dodavateli a od-
ttem Váš názor nás zajímá. Fórum je realizováno plánovací
borným publikem.
CONVENTION
Rail Leaders’ Summit (RLS), Hala 7.3 – sál „Berlin“ Jednací jazyky konference: němčina / angličtina / ruština, účastníci: pozvaní hosté
23.09.2014
15:00 –
17:00 hod.
Koleje v propojeném světě sítí Dopravci a mobilita odpovídající
požadavkům cestujících
Deutsche Bahn AG, Spolkové
ministerstvo pro dopravu a digitální
infrastrukturu, Messe Berlin GmbH
Kontaktní osoba: Reiner Rodig (DB AG)
[email protected],
Claudia Schubert (DB AG)
[email protected]
Dialog Forum, Palais am Funkturm Jednací jazyky konference: němčina / angličtina, volný vstup pro odborné návštěvníky
24.09.2014
25.09.2014
26.09.2014
10:00 –
12:00 hod.
Schvalování kolejových vozidel Na cestě k jednotnému evropskému modelu
Svaz německého železničního
Kontaktní osoba: Sascha Nicolai (VDB)
průmyslu (VDB) a Sdružení evropského [email protected],
železničního průmyslu (UNIFE)
John Harcus (UNIFE)
[email protected]
14:00 –
16:00 hod.
Snižování hluku v železniční
dopravě - Nezbytnost nebo jen
nutné zlo?
Svaz německých dopravních
podniků (VDV) a Německé dopravní
fórum (DVF)
10:00 –
12:00 hod.
Servisní nabídky výrobců drážních technologií pro moderní kolejová vozidla - Od obchodování
s náhradními díly až po údržbu
Svaz německého železničního
Kontaktní osoba: Sascha Nicolai (VDB)
průmyslu (VDB) a Sdružení evropského [email protected],
železničního průmyslu (UNIFE)
John Harcus (UNIFE)
[email protected]
14:00 –
16:00 hod.
Desolátní stav sítí, děravé silnice, ne- Svaz německého železničního
jistá budoucnost - Jakou má pro nás průmyslu (VDV) a Německé dopravní
hodnotu veřejná přeprava osob?
fórum (DVF)
10:00 –
12:00 hod.
ERTMS – Quo vadis? Dlouhá
cesta za jednotným železničním
prostorem v Evropě
Kontaktní osoba: Kai Uhlemann (VDV)
[email protected]
Kontaktní osoba: Irmgard Kirstgen (DVF)
[email protected]
Svaz německého železničního
Kontaktní osoba: Sascha Nicolai (VDB)
průmyslu (VDB) a Sdružení evropského [email protected],
železničního průmyslu (UNIFE)
John Harcus (UNIFE)
[email protected]
Public Transport Forum, CityCube Berlin – podlaží 3 Jednací jazyky konference: němčina / angličtina, účast za poplatek
25.09.2014
10:00 –
12:30 hod.
Skutečné časové údaje ve
veřejné dopravě - Prokletí
nebo požehnání?
ETC Transport Consultants GmbH,
plánovací kancelář pro dopravu
(PBV) a Německá dopravně-vědecká
společnost (DVWG)
Kontaktní osoba: Wieland Brohm
(ETC Transport Consultants GmbH)
[email protected]
International Tunnel Forum, hala 7.3 – sál „Berlin“ Jednací jazyky konference: němčina / angličtina, volný vstup pro odborné návštěvníky
24.09.2014
14:00 –
16:00 hod.
Údržba a sanace - Budoucí
úlohy v tunelářské výstavbě?
Výzkumná společnost pro
podzemní dopravní zařízení
(STUVA)
Kontaktní osoba: Dr. Roland Leucker
(STUVA)
[email protected]
25.09.2014
14:00 –
16:00 hod.
Je ještě možné financovat
nové tunely?
Výzkumná společnost pro
podzemní dopravní zařízení
(STUVA)
Kontaktní osoba: Dr. Roland Leucker
(STUVA)
[email protected]
PTI Hall Forum, hala 6.1 Jednací jazyky konference: němčina / angličtina, volný vstup pro odborné návštěvníky
24.09.2014
10:30 –
16:30 hod.
International Design Forum
Pohodlí, funkčnost a design Inovační koncepty a řešení pro
utváření mobility
International Design Center Berlin
(IDZ)
Kontaktní osoba: [email protected]
25.09.2014
10:00 –
16:00 hod.
DB Suppliers´ Forum
Inovační kulturou za společným
růstem
Deutsche Bahn AG
Kontaktní osoba: Ilona Volkmann
(Deutsche Bahn AG)
[email protected]
Dialog Forum
Palais am Funkturm
Vstup z Eingang Nord, hala 19
PTI Hall Forum,
DB Suppliers´ Forum,
International Design Forum
Hala 6.1
Vstup z haly 7
Rail Leaders’ Summit,
International Tunnel Forum
Hala 7.3, sál „Berlin“
Vstup z haly 7
Public Transport Forum
CityCube Berlin, podlaží 3
Vstup z Messedamm
STRUČNÝ PŘEHLED KONGRESOVÝCH AKCÍ
11
SLUŽBY
12
nabízíme v kooperaci se společností Berlin Partner rozsáh-
Ideální
lou nabídku služeb pro Váš pobyt v Berlíně, a to včetně VIP
příprava pro
návštěvu veletrhu
a delegačního servisu. Více informací naleznete na
www.innotrans.com/HotelAndTravelService.
Kyvadlová doprava na výstavišti: Náš bezplatný auto-
Na internetových stránkách www.innotrans.com/ticketshop
busový shuttle-servis Vás zdarma a pohodlně kdykoliv roz-
si již před veletrhem můžete zakoupit a vytisknout cenově zvý-
veze po celém výstavišti.
hodněné vstupenky. Tyto Vás rovněž
opravňují, ve dnech jejich platnosti,
!NOVĚ
vě
ceno něné
Kyvadlová doprava k letišti: Další službou pro Vás je náš
Odborní návštěvníci, kteří si nezakoupili online vstupen-
autobusový shuttle-servis z a na letiště, který jezdí pravidel-
ky předem, se musí na místě registrovat. Registrační
ně a gratis mezi letištěm a výstavištěm – abyste si ze své ná-
pulty se nachází ve východním vstupu na výstaviště
vštěvy Berlína uchovali v paměti jen ty nejlepší vzpomínky
výstaviště a urychlí Vám dlouhé čekání
(East Entrance) a u vstupu do haly 9. Právě zde se také
nejen na veletrh InnoTrans, ale i na Vaši cestu k němu. Jako
u pokladen a registračních pultů.
můžete zúčastnit pracovní snídaně, uvolnit se a připravit se
nejrychlejší způsob dopravy Vám doporučujeme, abyste vy-
na veletržní den.
užili veřejné dopravní prostředky.
užívat bezplatně městskou hromadnou dopravu v Berlíně. Vstupenky
jsou akceptovány u všech vchodů na
od
zvýh onické
r
t
k
y
ele
penk
vstu
Vstupy na výstaviště: Společně s novou halou CityCube
Berlin disponuje výstaviště od roku 2014 sedmi vstupy, kte-
Cestovní servis: Společnost Messe Berlin Vám ve spolu-
ré jsou vynikajícím způsobem napojeny na veřejnou doprav-
práci s vybranými partnery nabízí individuální a kompletní
ní síť a na náš autobusový shuttle-servis.
pomoc při plánování Vaší cesty na veletrh. Kromě toho Vám
Business Lounge: Nachází se v prostorách tzv. Marshall-
Speakers’ Corner: Navštivte Speakers’ Corner a zažij-
nikační platformu, ve které celoročně naleznete aktuální
Haus. V příjemné a klidné atmosféře zde můžete nerušeně
te, jak zde ve stylu proslulého londýnského vzoru v Hyde
informace o vystavovatelích, výrobcích a nabídkách za-
vést obchodní rozhovory, využívat bezplatného interneto-
parku, ti nejrůznější vystavovatelé prezentují své novinky,
městnání. Obzvláště praktický je veletržní plánovač pro
vého připojení W-LAN, nabít si Vaše elektronické přístroje,
výrobky a firmy. Vystavovatelé ze segmentů interiérů Inte-
Váš InnoTrans na míru.
nebo si zkrátka jen odpočinout.
riors a veřejné dopravy Public Transport se Vám představí
Více na www.virtualmarket.innotrans.com
v halovém fóru PTI Hall Forum (v hale 6.1). Vystavovatelé
Career & Education Hall 7.1c: K využití mezinárodní-
z oborů drážních technologií Railway Technology, drážní
Travel Catering & Comfort Services: Požitek a komfort
ho setkání odborníků pro získávání nové mladé generace
infrastruktury Railway Infrastructure a také tunelových
jsou důležitá kritéria – obzvláště v konkurenčním boji.
slouží kariérní a vzdělávací hala Career & Education Hall
konstrukcí Tunnel Construction mají svá prezentační místa
Tomuto tématu je cíleně věnovaná veletržní trasa, ve které
s kariérním pavilonem Career Pavilion a kariérním fórem
nazvaná Speakers‘ Corner v halách 14.2/15.2.
Vám budou přímo na výstavních stáncích v hale 1.1 představeny nejnovější trendy z oblasti cestovního stravování
Career Forum, které tvoří centrum pro nováčky se zájmem
o zaměstnání. Zúčastněné firmy zde v rámci společného
Procházky za novinkami: Novinky z první ruky objevíte,
a komfortních služeb Catering & Comfort Services. Zú-
odborného stánku Career Point informují návštěvníky
pokud se zúčastníte novinkových okruhů, které se konají
častněné vystavovatele naleznete již předem v našem
o možných kariérních perspektivách.
několikrát za den v anglickém a německém jazyce. Trva-
InnoTrans Virtual Market Place.
jí cca 90 minut a jsou řazeny tematicky podle segmentů
Databáze akcí: V rámci veletrhu InnoTrans se koná celá
veletrhu InnoTrans. K účasti na nich se můžete přihlásit
InnoTrans App: S naší aplikací budete mít od srpna 2014
paleta zajímavých akcí. Jejich přehled s cílenou vyhledávací
v Business Lounge v Marshall-Haus.
celý veletrh InnoTrans tak zvaně v kapse. Aplikace neslouží jen pro jednoduchou orientaci na výstavišti, ale zásobí
funkcí naleznete pod linkem www.innotrans.com/Events.
Ke stažení Vám zde jsou k dispozici i další informace včetně
Virtual Market Place®: Prostřednictvím InnoTrans Virtual
Vás ještě mnohými důležitými informacemi o veletrhu
denního programu.
Market Place Vám dáváme k dispozici informační a komu-
InnoTrans a o jeho vystavovatelích.
13
DŮLEŽITÉ ÚDAJE O VELETRHU
Příští
stanice:
volný čas
14
Dynamika Berlína má enormní kouzlo a přitahuje
všechny, kteří se zaměřují na budoucnost. Ponořte se
do města protikladů a nechte se inspirovat kaviárem
Nechte se fascinovat různými fazetami hlavního města
a párkem s kari kořením „Currywurst“, prominenty
a užijte si nezapomenutelnou nabídku umění, kultury
a pankáči, lidmi a možnostmi a mnohým dalším – ne-
a gastronomie. Berlín Vám nabízí nekonečné možnosti
boť jedno je v Berlíně vždy jisté: nikdy tu není nuda.
pro večerní vyžití po návštěvě veletrhu.
Více informací o Berlíně naleznete na
Více místa díky
CityCube
Berlin
www.visitberlin.com
S využitím nové multifunkční veletržní, kongresové
a event arény nazvané CityCube Berlin jsou veletrhu
InnoTrans tento rok poprvé k dispozici další dvě patra
výstavní plochy, každé o rozloze 6.000 metrů čtverečních. CityCube Berlin je nejen architektonickým potěšením pro oko, ale také reakcí na neustále vzrůstající
poptávku po výstavní ploše ze strany globálního železničního průmyslu.
Hotline pro odborné návštěvníky
Termín
Objednávky veletržního katalogu
Tel. +49 (0) 30 / 30 38 -31 31
23. – 26. září 2014
Od 26. září 2014 k dostání u DVV
Media Group: [email protected]
Můžete se také kdykoliv obrátit na reprezentaci Messe Berlin ve Vaší zemi:
www.innotrans.com > contact
Pořadatel
Messe Berlin GmbH
Messedamm 22, 14055 Berlin
Fax +49 (0) 30 / 30 38-21 90
[email protected]
www.innotrans.com
Otvírací doba veletrhu
9:00 – 18:00 hod.
Rezervace ubytování a dopravy
smart and more GmbH
Ceny vstupenek včetně katalogu
Paní Silke Zaschke
Jednodenní:
Tel. +49 (0) 40 / 88 17 12 34
40 EUR v online předprodeji,
Fax +49 (0) 40 / 88 17 12 50
60 EUR na místě
[email protected]
Permanentky:
www.smartfairs.de
60 EUR v online předprodeji,
80 EUR na místě
HRS – Hotelový rezervační servis
Online – vstupenky – nákup na
Tel. +49 (0) 221 / 20 77 60 0
www.innotrans.com/ticketshop
Fax +49 (0) 221 / 20 77 66 6
Robert Ragge GmbH
!NOVĚ
vě
cenodněné
o
zvýh onické
tr
elek penky
vstu
Vstupenky platí také jako jízdenky na
městskou hromadnou dopravu pro
[email protected]
www.hrs.de
tarifní pásmo Berlin ABC.
ZDE NÁS ZASTIHNETE
15
Railway Technology
Interiors
Railway Infrastructure
Tunnel Construction
Public Transport
Outdoor display
Opening ceremony
InnoTrans Convention
PTI Hall Forum
Speakers’ Corner
Career & Education Hall
Business Lounge (Marshall-Haus)
Press center
Restaurant „Oktoberfestzelt“
Meet ’n’ Eat
EAST ENTRANCE (Registrace odborných
návštěvníků), Hala 11 až 17
Stanice S-Bhf. „Messe Nord/ICC“ (S41, S42, S46)
Metro U-Bhf. stanice „Kaiserdamm“ (U2)
Autobusy M49, X49, 104, 139, 218, 349
HALL 9 ENTRANCE (Registrace odborných
návštěvníků), Hala 8 až 10
Stanice S-Bhf. „Westkreuz“ (S7, S41, S42, S46,
S5, S75)
Autobus 349
NORTH ENTRANCE, hala 18 až 26
Stanice S-Bhf. „Messe Nord/ICC“ (S41, S42, S46)
Metro U-Bhf. stanice „Theodor-Heuss-Platz“
(U2)
Autobus M49, X49, 104, 139, 218, 349
SOUTH ENTRANCE, haly 1, 2.1, 3, 4.1, 5, 6.1
Stanice S-Bhf. „Messe Süd“ (S5)
Autobus 349
HALL 7 ENTRANCE, haly 2.2, 4.2, 6.2, 7
Stanice S-Bhf. „Messe Süd“ (S5)
Autobus 349
Shuttle Lines:
Fairground Shuttle:
Olympischer Platz P + R,
Airport Tegel – Expo North,
Airport Tegel – Expo South,
Airport Schönefeld – Expo North,
Airport Schönefeld – Expo South,
Hotel Transfer,
Outdoor display – Hall 18,
South Entrance – Hall 20,
South Entrance – East Entrance,
East Entrance – Outdoor display
City Transfer
ENTRANCE CITYCUBE BERLIN,
Ulice Jafféstrasse (hala A)
a Messedamm (hala B)
Stanice S-Bhf. „Messe Süd“ (S5)
Autobus 349
Download

InnoTrans 2014