RÜZGAR MİRA OKAN
Marka, Kişisel Marka ve İmaj Danışmanı
Rüzgar Mira OKAN Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kimya Mühendisliği
Bölümü’nden mezun oldu. Kurumsal iş hayatında; nanoteknoloji-mühendislik, satış,
pazarlama, satınalma ve uluslararası müşteri yönetimi alanlarında çalıştı.
Marka ve Algı Yönetimi, Kişisel Marka ve İmaj Yönetimi, İş Etiketi, Beden Dili, İmaj ve
Stil Danışmanlığı eğitimlerini Amerika Georgia State, Robinson College ve İngiltere’de
University of The Arts London, London College of Fashion’da ve London Image
Institute’de tamamladı.
Kurumsal hayattaki tecrübeleri sonrasında ODEA, Okan Danışmanlık Eğitim Akademisi ve
Rüzgar Mira OKAN Kreatif ve Danışmanlık şirketini kurdu. Konuşmacı, danışman ve
eğitmen olarak; İlk İzlenim, Algı Yönetimi, Kurumsal Stil, Marka ve 5 Duyu, İş Yaşamında
Kişisel Marka ve İmaj Yönetimi, Beden Dili, Renklerin Algısal ve Psikolojik Etkisi, İş
Etiketi, Uluslararası İş Etiketi, İş Yaşamında Serbest Giyim, Giyinme Kültürü, Stil,
Nezaket-Görgü ve Zarafet konularında çalışmaktadır. Türkiye’deki ulusal ve uluslararası
birçok büyük firmada seminer ve eğitimler vermekte, iş dünyasında birçok markaya ve
kişiye danışmanlık yapmaktadır.
Rüzgar Mira OKAN, İstanbul Moda Akademisi(İMA) ve Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü
Yönetici Geliştirme Programında da ders vermektedir.
“Kendi Stilini Yarat” kitabının yazarıdır.
Download

Ayrıntılı özgeçmiş için tıklayınız