2014 Türk-Alman Araştırma,
Eğitim ve İnovasyon Yılı
Fikirler Yarışması
Başlık
Fraunhofer Türkiye günleri: Türk ekonomi ve
bilim çevreleriyle işbirliğinin geliştirilmesine
katkı sağlayacak uygulamalı araştırmalar
Alman Ortaklar
Yük. Müh. Mehmet Kürümlüoğlu (koordinatör), Fraunhofer İş
Ekonomisi ve Organizasyon Enstitüsü, IAO, Araştırma ve
Geliştirme Yönetimi;
Daniel W. Bloemers, Fraunhofer Orta ve Doğu Avrupa
Merkezi, MOEZ;
Burak Çağlar, Fraunhofer Kimya Teknolojisi Enstitüsü, ICT;
Kevin Füchsel, Fraunhofer Optik ve Hassas Mekanik
Enstitüsü, IOF;
Dr. Jens-Günter Neugebauer, Fraunhofer Uygulamalı
Araştırmaları Geliştirme Kurumu (Merkez);
Dipl.-Kfm. techn. Eftal Okhan, Fraunhofer Üretim Teknolojisi
ve Otomasyon Enstitüsü, IPA, Üretim Organizasyonu;
Prof. Dr. Horst-Erich Rikeit, Fraunhofer İmalat Teknolojisi ve
Uygulamalı Malzeme Araştırma Enstitüsü, IFAM;
Prof. Dr. habil. Tunga Salthammer, Fraunhofer Ahşap
Araştırma Enstitüsü, Wilhelm-Klauditz Enstitüsü, WKI;
Martina Spengler, Fraunhofer Entegre Devreler Enstitüsü,
IIS;
Türk Ortaklar
Lütfen gerekirse ekleyin
Etkinlik
Haziran 2014 sonunda İstanbul'da sempozyumlu bir açılış
etkinliği
Eylül/Ekim 2014 tarihlerinde Almanya'daki Fraunhofer
merkezlerinde uzmanlık alanlarına yönelik çalıştaylar
Talebe göre devam etkinlikleri
02.06.14
1
Kısa açıklama:
1949 yılında kurulan Fraunhofer Derneği, sağlık, güvenlik, iletişim, devinim, enerji ve
çevre alanlarında, ekonomik ve toplumsal fayda sağlamayı amaçlayan uygulamaya
yönelik araştırmalar yürütmektedir. Almanya'da şu anda 80 araştırma merkezi
1
bulunmaktadır, bunlardan 66 tanesi enstitü niteliğindedir 2 . Sahip olduğu uluslararası
şubeler ile günümüzün ve geleceğin en önemli ekonomik ve bilimsel çevreleri ile iletişim
içindedir ve Türkiye de bunlardan biridir.
Türkiye'deki ekonomik büyüme ile birlikte, özellikle uygulamalı araştırmalar ile teknoloji
geliştirme ve inovasyon alanlarında bilimsel ve ticari işbirliği ihtiyacı da artmaktadır.
Türkiye ile birlikte yeni ve öncü ortak ARGE çalışmaları ve projeleri başlatmak amacıyla
Fraunhofer Derneği tarafından Fikirler Yarışması çerçevesinde "Fraunhofer Türkiye
Günleri - Türk ekonomi ve bilim çevreleriyle işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacak
uygulamalı araştırmalar" adı altında Türkiye'de gerçekleştirilecek bir dizi etkinlik
düzenlenmiştir.
Ağırlık verilecek konular, yenilikçi malzemeler, kablosuz iletişim teknolojileri, Sanayi 4.0
ve geleceğin şehridir. Bu konuların hepsi de geleceğe yöneliktir: "Dördüncü sanayi
devrimi", ürünlerin yaşam döngüsündeki katma değer zincirinin tamamı boyunca
denetimde ve organizasyonda yeni bir aşamayı ifade ederken, "Geleceğin şehri"
sürdürülebilir kentsel teknolojilerin ve sistemlerin geliştirilmesine odaklanmaktadır.
"Fraunhofer Türkiye Günleri" ile Fraunhofer enstitüleri gerçekleştireceği aktivitelerle
kendilerini tanıtacak, ARGE yoğunluklu çalışan, geliştirme ve üretim yapan şirketlerdeki,
araştırma kurumlarındaki, üniversitelerdeki, bakanlıklardaki, resmi mercilerdeki karar
makamları ve Türkiye'deki meslek kuruluşları ve finansal destek sağlayanlar ile iletişim
kanalları oluşturacaktır. Hedef, Fraunhofer etkinliklerinin Türkiye'de tanınmasını
sağlamak ve uygulama odaklı araştırma projelerinde ortaklaşa çalışabilecek kişi ve
kurumlar ile iletişim kurmaktır. Proje Mayıs 2014'te başlayacak ve 12 ay sürecektir.
Etkinlikler üç aşamada gerçekleştirilecektir:
Araştırma merkezleri, üniversite bünyeleri dışında araştırma projeleri veya
araştırma programları yürüten kuruluşlardır.
2
Enstitüler, doğrudan bir yükseköğretim kurumuna, ya da bir yükseköğretim
kurumuna ait bir fakülteye bağlıdır.
1
02.06.14
2
1. Aşama: Türkiye'de "Fraunhofer Türkiye Günleri" etkinliklerinin açılışı. Haziran 2014
sonunda, İstanbul'da 200–300 kişi katılımlı bir sempozyumun gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır.
2. Aşama:
Almanya'daki
Fraunhofer
merkezlerinde
"Fraunhofer
Türk
Günleri".
Eylül/Ekim 2014 tarihlerinde dört çalıştayın gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
3. Aşama: Sektörden ve araştırma faaliyetlerinden gelen talebe göre müteakip etkinlikler
düzenlenecektir. Etkinliklere kapsamlı basın ve halkla ilişkiler çalışmaları eşlik
edecektir.
02.06.14
3
Download

Fraunhofer Türkiye günleri