GRI yeni G4 Raporlama Kılavuzunu, sürdürülebilirlik raporlama
gruplarına ve diğer paydaşlara İstanbul'da yapılan lansmanda açıkladı
Global Reporting Initiative'in Đstanbul'daki lansmanında, yeni raporlama kılavuzu G4'ün tanıtımını
GRI-Network Đlişkileri Koordinatörü Juliette Gaussem yaptı. Rapor, saydamlık yönetimi yaklaşımı
ve yeni saydamlık çalışmalarının yeni tasarımına ve maddiyatına odaklanıyor. Lansmanda
gerçekleşen panelin moderatörlüğünü, CDP Proje Yöneticisi Mirhan Köroğlu Göğüş üstlendi.
Lansman programı:
13:00 - 13:05
Açılış
Ozlem Yalcin, Toplumsal Đlişkiler, Başkan Yardımcısı, Akbank
13:05 - 13:20
Sürdürülebilrilik Raporlamadı hakkında Trendler Uluslarası Yönetmelikler
Çerçevesinde
Dr. Yilmaz Arguden, Chairman, UN Global Compact Turkey
13:20 - 14:45
GRI G4 konu sunumu, G4'ün temel özellikleri, soru-cevap
Juliette Gaussem, Network Đlişkileri Koordinatörü, GRI
14:45 - 15:15
Network Arası
15:15 - 15:30
Sürdürülebilirlik Yolculuğu
Tuba Atabey, Sürdürülebilirlik Danışmanlık Türkiye Partneri, SUSTAiNOVA
15:30 - 16:25
Panel tartışması: G4 kılavuzu hakkında ilk tecrübeler ve görüşler
Panelistler:
Mehmet Hacikamiloglu, Genel Müdür, Çimsa
Hakan Gurdal, Genel Müdür, Akçansa
Aykan Gulten, Kurumsal Đlişkiler Yöneticisi, Coca-Cola Icecek
Moderatör: Mirhan Koroglu Gogus, Project Direktörü, CDP
Turkey
16:25 - 16:30
Sonuç
16:45 - 17:45
Özel G4 konu oturumu - sadece GRI'nin Kurumsal Paydaşları için
Download

GRI yeni G4 Raporlama Kılavuzunu, sürdürülebilirlik