ADAY
LİSTESİ
13 Nisan 2014
ar tık
değişim
zamanı
desteğinize değer
oyların birleştiği adres
ÖNCEDİŞHEKİMİGRUBU
ÖNCE DİŞ HEKİMİ GRUBU
İDO 15. OLAĞAN GENEL KURUL ADAY LİSTESİ
13 NİSAN 2014
YÖ N E T İ M
D R . E B R U O KAN - B A ŞKAN
1969 İstanbul doğumludur. İÜDF'den 1993 yılında mezun oldu ve 2000 yılında Periodontoloji Doktoru
ünvanını aldı. İDO'da Eğitim Komisyonu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyesi olarak çalıştı. TDB
Kongrelerinde Bilimsel ve Dış ilişkiler Komisyonları'nda görev aldı. Bir dönem İstanbul Dişhekimliği
Enstitüsü Derneği'nin Başkanlığını yaptı. Halen Genova Üniversitesi'nde (İtalya) Laser üzerine Master
yapmakta olan Okan 14 senedir Nişantaşı'nda serbest olarak çalışmaktadır. Evli ve bir kız çocuk annesidir.
Ü M İ T G Ü NE Y SU
1961 Samsun doğumludur. 1983 İÜDF mezunuolan Güneysu, Gültepe'de serbest çalışmaktadır. Daha önce
2 dönem Yönetim Kurulu üyeliği ve Delegasyonda bulunmuş, TDB Kongre organizasyonlarında 2 defa
Sergi Komitesi Başkanlığı yapmıştır. 2 çocuk sahibidir.
B E R NA AY TAÇ
1961 Erzincan doğumludur. İÜDF'den 1983 yılında mezun oldu. İDO Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Komisyonu
ve Sosyal İşler Komisyonu’nda çalıştı. Beşiktaş ilçe temsilciliği yaptı. 3 dönem İDO Disiplin Kurulu üyeliği, 3
kez TDB Uluslararası Dişhekimliği Kongresinde Sosyal Komite Başkanlığını üstlendi. Etiler'de serbest
dişhekimliği yapıyor. ebru
S AL İ H YA ZI C I
1965'te Istanbul'da doğdu. 1988 İÜDF mezunu olan Yazıcı Beyoğlu ilçe temsilciliği, İDO Bilişim Teknolojileri
Danışmanlığı, TDB Kongre'lerinde (İstanbul) Sergi Komitesi Üyeliği, Kayıt Komitesi Üyeliği, Mali Komite
Üyeliği, Kongre Organizasyon Komitesi Genel Sekraeterliği; (Mersin , Antalya , Samsun) Kayıt Komitesi
Danışmanlığı, (İstanbul) Kayıt Komitesi Başkanlığı yaptı. Meslektaşımız evli ve bir çocuk babasıdır.
M E HM E T B AY B O R A KAY H AN
1995 yılında İÜDF'den mezun oldu. 2000 senesinde İÜDF Endodonti BD'da doktorasını tamamladı.
Yeditepe ÜDF'de 2002 senesinde Yard. Doç., 2008'de Doç ünvanını aldı. Diş Hekimliği Lazer Akademisi
Derneği (DİLAD)- Denetim Kurulu Başkanı ve Türk Endodonti Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Kayhan
Avrupa Endodonti Derneği Üyesidir. (Certified member). Halen Yeditepe ÜDF'de Öğretim Üyeliği görevini
sürdürmektedir.
S AR Kİ S S ÖZ K ES
1974 dogumlu Marmara Üniversitesi 1999 mezunudur. Öğrenci Kolu İstanbul Başkanlığı, Dünya Diş Hek. Öğrencileri Birliği
(IADS) Genel Sekreterliği ve 2 dönem Genel Başkanlığı, İDO Genç Dişhekimleri Komisyonu Kurucu Başkanlığı, TDB 2007,
2010 ve 2011 Kongreleri Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı, TDB 2009 Kongresi Genel Sekreterliği, FDI 2013 İstanbul
Kongresi Adaylık Komitesi Genel Koordinatörü ve 2007-2013 FDI Dogu Avrupa Eğitim Programları Direktörü olarak görev
yaptı. Periodontoloji Doktorası ve Biyomedikal Muhendisliği Yuksek Lisansı yapan meslektaşımız, Namık Kemal Üniversitesi
Biyomalzeme Anabilimdalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Y U SU F S ERT
1970 Yılı İstanbul doğumludur.1992 yılında İÜDF'den mezun olduktan sonra,1995 yılında Eyüp'te Klinisyen
Diş Hekimi olarak çalışmaya başladı. 2007-2010 yılları arasında Haseki Hastanesinde kamu görevinde
çalıştıktan sonra, 2010 yılından itibaren Eyüp'te çalışmaya devam etmektedir. İDO Eyüp İlçe temsilciliği
görevinde bulundu. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Z E YN EP A KTAŞ
1983 İstanbul doğumludur. 2007'de Marmara ÜDF'den 3.lükle mezun oldu. Halen MÜDF Protetik Diş
Tedavisi ABD'da doktora öğrencisidir. İDO ve TDB'de Öğrenci Kolu Sekreterliği ve Genç Dişhekimleri
Komisyon Başkanlığı yaptı. Öğrenci Kolu Kongreleri, TDB Kongrelerinde Organizasyon ve Dış İlişkiler
Komitesi üyeliği yaptı. Pertevniyal Mezunlar Derneği ve Türk Gnatoloji Derneği Üyesidir.
T U GAY ÇA P U N
1972 Ordu doğumludur. 1997'de İÜDF'den mezun olmuştur.
15 yıldır Bahçelievler'de serbest çalışmaktadır.
1 çocuk babasıdır.
ÖNCE DİŞ HEKİMİ GRUBU
13 NİSAN 2014
İDO 15. OLAĞAN GENEL KURUL ADAY LİSTESİ
DENETLEME KURULU
P R O F. D R. ÖZE N T U N CE R
Almanya’da Erlangen Üniversitesi’nde başladı ve İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1967 yılında mezun
oldu. Tedavi Kürsüsünde 1972 de doktorasını verdi. Burs alarak gittiği Avusturya, Almanya ve İngiltere'de periodontoloji
konusunda çalışmalar yaptı. İÜDF Periodontoloji Kürsüsünde 1976’da doçent ve 1982 yılında profesör oldu. Çeşitli
dönemlerde Türk Periodontoloji Derneği başkanlığı ve Avrupa Periodontoloji Federasyonu Türkiye Temsilciliği ve YK
Üyeliğini yürüttü. İÜDF Periodontoloji AD Başkanlığı ve Fakülte YK Üyeliği görevlerini yürüttü.
H AN DA N TU R GU T
1989 Marmara ÜDF mezunudur. Ümraniyede serbest çalışmaktadır. İDO'da Ümraniye İlçe Temsilciliği
Komisyonunda, Sosyal İşler Komisyonu görev aldı ve Ümraniye'de İlçe Temsilciliği yaptı. Türk Kadınlar
Birliği üyesidir.
N AZ I M Y Ü KS E L YA ZI C I OĞ LU
1982 istanbul doğumludur. Yeditepe Ünv. Dişhekimliği fakültesinden 2007 yılında mezun oldu. Aynı sene
Yeditepe Ünv. Protetik Diş Tedavisi ABD'nda doktora eğitimine başladı. Yurtiçinde çeşitli kongrelerde
görevler aldı. Aktif olarak eğitimler vermektedir. Micerium firmasının danışman hekimidir. Turqouise Study
Club'ın kurucularındandır.
DİSİPLİN KURULU
M U STAFA
SAVA Ş
D ÜĞ E N Cİ OĞ LU
ATAO ĞLU
PROF. D R.
PROF. D R. EN D ER
S ERDAR ÇİN TA N
YAR D. D OÇ DR.
KA ZA ZOĞLU
S ERTAÇ PEKER
DELEGELER
T E VF İ K EM R E
A L İ YÜ K S EL
BÜL EN T
N URAY S IT KI
H AKAN
İ M AM O ĞLU
ÇA L I Ş KAN
ÖZ TÜR K
UYA R
BAY RA K
OH A N
ME HM E T S E RDAR
PROF. DR.
S ERH AT
PROF. DR.
G Ü LDE Mİ R
SI RA L A R
KORKUD DEMİREL
KÖK EN
GÜVE N K Ü LE KÇ İ
* Delegeler ile ilgili düzenleme yasalaştığı takdirde, Delege Adaylarımız yukarıdaki gibidir.
ÖNCE DİŞ HEKİMİ GRUBU OLARAK;
!
✦Diş
hekimlerinin çalışma şartları ve kazancı
mesleğimizin hak ettiği hale getirilmeden, ülkemiz için
doğru bir ağız diş sağlığı politikası üretilemeyeceğini
ve uygulanamayacağını savunuyoruz,
!
✦
Varlığını diş hekimlerinden alan meslek odası; diş
hekimleriyle olan ilişkisini geliştirmeli ve diş
hekimlerinin hizmetinde olduğunu unutmamalıdır.
✦
!
✦
✦Tüm
meslek camiamıza ve seçime katılmayı
planlayan gruplara başarılar diler; Önce Diş Hekimi
Grubu olarak her konuda eleştirilerinizi, önerilerinizi,
katılımınızı ve desteklerinizi bekleriz.
!
!
13 NİSAN 2014
0546 534 1434
[email protected]
www.oncedishekimi.com
@oncedishekimi
facebook.com/oncedishekimi
!!
Download

ADAY LİSTESİ - Önce Diş Hekimi Grubu Kimdir?