Download

ÖZET Bu çalışmada, Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) için 1970