Eti Sosyal Bilimler Lisesi Şubeler Arası Münazara Yarışması Şartnamesi
Amaç:
Öğrencilerin; kendine güven ve sorumluluk duygularını geliştirmek, toplum içinde
kendini ifade edebilme, savunma, fikir üretme ve çözüm bulma yeteneklerinin gelişmesine
destek vermek, herhangi bir konuda farklı görüşleri, mantık yürütme, tezler, istatistiki
bilgilerle savunmasını sağlamak ve antitezler üretme yeteneğini geliştirerek, enerjilerini
olumlu alanlara yönlendirerek güvenli ortamlar oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam:
Eti Sosyal Bilimler Lisesinde bulunan her şubeyi sınıf öğretmeni tarafından
idareye bildirilecek bir (1) öğrenci temsil edecektir.
Açıklamalar:
1-)
Öğrencilerden biri ekip başkanı (sözcüsü) olmak üzere toplam üç öğrenci asil
yarışmacı olacaktır.
2-)
a) Şubeler fikstüre göre yarışacaklardır. (Fikstür takımlar belli olduktan sonra kurayla
belirlenecektir.)
b) Fikstürde eşleşen gruplardan çift sayılı olan okullar tezin olumlu yönünü (tezi), tek
sayılı olan okullar tezin karşıt yönünü (antitezi) savunacaklardır.
3-)
Yarışmalarda bilgisayar ile sunum yapılmayacak, görsel malzeme (fon müziği, kitap,
gazete, afiş, dergi vb.) kullanılabilecektir.
Ekipler yarışma saatinden yarım saat önce (10 dk.) konferans salonunda
bulunacaklardır. Yarışma başlama saatinden sonra gelen ekip elenerek yenilmiş
sayılacaktır.
4-)
Münazaraya hangi ekibin önce başlayacağı yarışma öncesinde grup başkanlarına jüri
tarafından kura çektirilerek belirlenecektir. Yarışmaya önce başlayan ekip, ikinci turda sonra
başlayacaktır.
5-)
Münazara sırasında, yarışmacı ekip üyelerinden önce ekip başkanı daha sonra diğer
üyeler söz alacaktır. Üyeler aralarında belirledikleri sıra ile karşılıklı olarak beşer (5) dakikalık
1.tur konuşmalarını yapacaklar, 2. turda ekip başkanları bir defa daha söz alarak yedişer
dakika içinde yapılan eleştirileri cevaplandıracak, eksik bırakılan bilgileri tamamlayacaktır.
(Not: Konuşma esnasında, zamanın yarışmacı gruplara hatırlatılıp, hatırlatılmayacağı grupların
sözcüleri ile görüşüldükten sonra yarışma öncesinde karara bağlanacaktır.)
6-)
Münazaralarda her konuşmacı, jüri tarafından belirlenen değerlendirme formuna göre
değerlendirilecektir.
7-)
Jüri, değerlendirmesini masadan kalkmadan, konferans salonunda toplumun huzurunda
yapacaktır.
9-)
Yarışmalarda uygulama birliği sağlamak üzere programın akışı aşağıdaki biçimde
düzenlenecektir.
Örnek Program:
1- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
2- İdarecilerin ve ya konukların konuşmaları
3- Jürinin tanıtımı ve yerini alması
4- Yarışma
5- Değerlendirme sırasında (15–20 dk) bir sosyal etkinlik (müzik, tiyatro, folklor, şiir vs.
sergilenebilir.)
6- Sonuçların ilanı
7- Kapanış
DEĞERLENDİRME:
Münazaralarda her konuşmacı, jüri tarafından değerlendirme formuna göre değerlendirilecektir.
Değerlendirme formuna göre her bir öğrenci 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Jüri
üyelerinin verdiği notlar toplanacak, jüri sayısına (…) bölünerek ortalama puan tespit edilecektir.
Grup üç kişiden oluşmakta olduğundan her öğrencinin puanı 100; grup başkanının 2 .kez konuşma
hakkı olduğundan toplam puanı 200 ü aşmayacaktır.
Değerlendirme Kriterleri Ve Puanlama
Değerlendirme Kriterleri
Puan Değeri
Konuya hâkimiyet
25 puan
Vurgu tonlama ile Türkçeyi
kullanma
20 puan
Örnek ve kalıplar (İkna
yeteneği)
25 puan
Beden dili (jest ve mimikler)
20 puan
Zaman Kullanma
10 puan
Toplam
100 puan
Download

Eti Sosyal Bilimler Lisesi Şubeler Arası Münazara Yarışması