SES KAYDI ANALİZİ & SES ANALİZİ İNCELEME RAPORU 0011926/DAI AFS Ref: Bilgi Verilecek Müşteri Adli Araştırmacılar Democracy Auditors INC Rapor Derleme Tarihi Dava dosyası Referansı: Sn. Elaine Guerra & Sn. Paul Baker 26/03/2014, 27/03/2014 Democracy Auditors INC GİZLİ Audio Forensic Services - Sn. Paul Baker & Sn. Elaine Guerra
Sayfa
27/03/2014
1
İçindekiler tablosu
1 Giriş 3 -­‐ 4 1.1 Bu raporun amacı 3 1.2 Adli Ses Analizi Uzmanları 3 1.3 Audio Forensic Services (Adli Ses Analiz Hizmetleri) 4 1.4 Özel açıklamalar 4 1.5 Ses analizi işleminde kullanılan Ekipman ve Yazılım 4 2 Adli Ses Devamlılık Analizi 4 -­‐ 7 2.1 Ses dosyalarının analizi 4 -­‐ 6 2.2 Sn. P Baker Test Sonuçları 7 3 Ses Analizi 7 -­‐ 12 7 -­‐ 8 3.2 Sn. E Guerra Aural Analizi 8 -­‐ 12 3.3 Sn. E Guerra Test Sonuçları 12 13-­‐14 15 3.1 Detaylı ses analizi 3.4 Sn. P Baker Biyometrik Analizi & Sonuçları 3 Ekler 3.1 Terimler sözlüğü ve terminoloji 15 Audio Forensic Services - Sn. Paul Baker & Sn. Elaine Guerra
Sayfa
27/03/2014
2
1 Giriş 1.1 Bu raporun amacı Bu raporun amacı detaylı bir ses otantiklik raporu ve bir ses analizi karşılaştırmasını, analizde gerçekleştirilen prosedürlere göre sunmak ve tüm bulguları belgelemektir. 1.2 Adli ses analizi uzmanları Adli Ses Analisti: Adli ses danışmanı/analist/ses gelişim koçu ve bu raporun yardımcı yazarı olan Sn. Elaine Guerra, ses/konuşma ihtisası ses ve konuşma endüstrisinde 28 yıllık bir profesyonel deneyime sahiptir. Sn. Elaine aşağıdaki sıfatlar hiç hem eğitilmiş hem de bu konularda çalışmaktadır: profesyonel şarkıcı ve seslendirme sanatçısı, kendi özel çalışması dahil olmak üzere bir çok platformlu müşteri ve endüstriler için şarkı söyleme/tiyatro/konuşma ve ses gelişim koçluğu. Sn. Elaine Guerra, hem Bel Canto ve ANZCA şarkı/ses müfredatlarında hem de Trinity ses ve konuşma müfredatı (Avustralya) kapsamında çalışmış ve eğitim görmüş ve de bir Ulusal Tiyatro Drama Okulu mezunudur (Avustralya). Adli Ses Analizi Hizmetlerinde, Sn. Elaine Guerra bir müşterek iş ortağıdır aşağıdaki alanlarda uzmanlaşma ile uğraşmakta ve yardımcılık görevi görmektedir: Adli ses ve konuşma danışması; görevleri özellikle ses danışma, ses ve konuşma analiz/teşhis, ses kalıbı/algılama analizi, ses tanıma analizi, fonetik diyalog deşifre ve adli ses transkripsiyon. Adli Ses Müfettişi: Adli ses müfettişi ve bu raporun yardımcı yazarı Sn. Paul Baker, ses ve konuşma endüstrisinde 27 yılı aşkın profesyonel deneyimiyle nitelikli ses mühendisi ve adli ses uzmanıdır. Sn. Paul Baker Mühendislikte bir City & Guilds sahibidir ve ses mühendisliği akreditasyonunu Melbourne, Avustralya'daki Avustralya Ses Fakültesinde 1986 yılında almıştır. Sn. Paul Baker ayrıca ses geliştirme koçu Sn. E.B. Guerra ile birlikte ses ve konuşma geliştirme çalışmıştır. Yıllar süren deneyimleri boyunca, Sn. Paul Baker TV ağları, kayıt stüdyoları için ses üretim endüstrisinde profesyonel bir düzeyde ve de ses, konuşma ve akustik ile uğraşan yerinde kayıtlarda çalışmıştır. Adli Ses Analizi Hizmetlerinde müşterek iş ortağı ve kurucu olarak, geçtiğimiz son dört yılda iş ortağı olarak sahiplendiği kilit rolleri şunları içermiştir: ses uzmanı, konuşma sesi analizi, ses ve konuşma akustiği, adli ses analizi, diyalog deşifre etme, ses iyileştirme ve sesi yazıya dökme. Audio Forensic Services - Sn. Paul Baker & Sn. Elaine Guerra
Sayfa
27/03/2014
3
1.3 Audio Forensic Services Audio Forensic Services (Adli Ses Analizi Hizmetleri) adli ses analizi, adli konuşma analizi ve ses üretim hizmetleri alanlarında uzmandırlar. İngiltere'nin Doğu İç Kısımlarında yerleşik olarak, bizler tarafsız, bağımsız ve özel bir hale getirilmiş hizmetlerimizi hem davalı hem de kovuşturma taraflarına sunuyoruz. Ayrıca, üzerinde çalışılan tüm dava dosyalarıyla ilgili olarak ve APCO kılavuz hatlarında ve 1998 tarihli Veri Koruma Kanununa uyum bakımından sıkı bir gizlilik politikasına bağlıyız. 1.4 Özel açıklamalar Audio Forensic Services, Democracy Auditors INC tarafından "Recording_01.mp3" isimli dosyanın sıkıştırma veya düzeltme belirtisine sahip olup olmadığının olasılık faktörünü belirlemek üzere görevlendirilmiştir. Bu göreve ek olarak, Audio Forensic Services, Democracy Auditors INC tarafından "Recording_01.mp3" başlıklı ses dosyasındaki erkek sesinin "Recording_02.mp3" başlıklı ses dosyasında kaydelenle aynı ses olup olmadığının olasılık faktörünü belirlemek üzere görevlendirilmiştir. Aşağıdaki medya Democracy Auditors INC tarafından analiz için temin edilmiş ve İnternet yoluyla laboratuvarımıza yönlendirilmiştir: A) Recording_01.mp3 B) Recording_02.mp3 1.5 Ses Analizi İşleminde Kullanılan Ekipman ve Yazılım Kullanılan ekipman: Behringer Eurodesk MX 9000 48/24 kanal seslendirme masası, Beyer dynamic DT150 Kulaklıklar, Mackie MR8 MK2 stüdyo hoparlörleri. Bilgisayar: Windows 7 Professional 64 bit SP1 tabanlı işletim sistemi. Ses analiz yazılımı: Sony Soundforge Pro versiyon 11.0 (derleme 272) ve Praat konuşma analiz yazılımı versiyon 5313_win64. 2 Adli Ses Devamlılık Analizi, gerçekleştiren Sn. Paul Baker. 2.1 Detaylı ses dosyası devamlılık analizi, dosya adı: “Recording_01.mp3”. İlgili kayıt bir stereo dijital formatta alındı. Sony Soundforge Pro versiyon 11.0 (derleme 272) kullanarak aşağıdaki analiz gerçekleştirildi, programın yerleşik *Spektrum Analisti ile (bkz. ekler 3). Audio Forensic Services - Sn. Paul Baker & Sn. Elaine Guerra
Sayfa
27/03/2014
13
Ve *Spektrogram (bkz. ekler 3). İlgili kayıt bütünüyle, arka plan seslerinin devamlılığına veya düzeltmelerin bir belirtisine karar vermek için sayısız kez dinlendi, öncelikle eğitimli insan kulağı kullanılmış ve ikinci olarak bir spektrum çözümleyicisi ve spektrogram yoluyla kayıt analiz edildi. 00:00:00'den 00:00:56'ya: Bu kaydın ilk 56 saniyesi bir giriş müziği numunesi içermektedir, bu da hızla örnek kaydın bir post prodüksiyona maruz kaldığını göstermekte ve bu nedenle de onun orijinalliği konusunda ilk sorgulamayı göstermektedir. Bu müzik bir ağır yükselen girişe (fade in) sahiptir ancak ağır azalarak sona eren (fade out) beklenmedik bir sona sahiptir. 00:00:56'den 00:04:23'ya: İki konuşmacı arasındaki konuşma. Bu kısım boyunca, 00:002:14 noktasında, dikkate değer bir söylem işaretçisi vardır (olası düzenleme noktaları). Bu kısmı bir spektrum çözümleyicisi ve bir spektrogram aracılığıyla inceledikten sonra, söylem işaretçisi noktası kayıtta bir düşüş işaret etmektedir ve dikkate değer bir tıklama da duyulmaktadır. Düşüşün ardından gelen dalga formatı ise bu bölümdeki düşüş öncesi kısımdaki dalga döngü aşama şablonlarında bir tutarlılık gösterir. Bu nedenle, işaret bir kayıt düşüşünü gösterir ve bir düzenleme noktası değildir. Arka plan gürültüsü, kısım boyunca dikkate değer olan vızıltı sesi ve konuşma çıtırtıları/konuşmaların karışmasından oluşan bölümlerle uyumludur. Vızıltı ve çıtırtılara ait sıklık tepkisi ise hiçbir devamsızlık belirtisi olan düzey ve sıklıkların şablonları ile uyumludur. Bu kısımda arka planda duyulan her iki ana erkek sesi sıklık frekans forman tutarlılığını dışa vurmaktadır. Bu kısım düşük bir düzeltme olasılığı gösterir. 00:04:23'den 00:04:25'e: Bu kısım iki saniyelik bir sessizlik boşluğuna sahiptir, bu durum da bir kısmında arkasında kaydın ikinci kısmın olan diğer parçanın eklendiğini gösterir. 00:04:25'den 00:05:55'e: İki konuşmacı arasındaki konuşma. Bu kısım boyunca hiçbir belirli söylem işaretçisi yoktur (olası düzenleme noktaları). Bu kısımdaki arka plan gürültüsü bir önceki bölümdeki 00:00:56-­‐00:04:23 ile karşılaştırıldığında seviye olarak daha düşüktür, bu durum kanımca bu kısmın analiz edilen ilk bölümden ayrı olarak kaydedilmiş olduğunu gösterir. Arka plan gürültüsü hiçbir vızıltıya sahip değildir ve kısım boyunca dikkate değer şekilde tutarlı kesintili ses çıtırtısı/konuşma karışmasına sahiptir. Bu çıtırtının frekans tepkisi tutarlılık sergiler. Bu kısımda arka planda duyulan her iki ana erkek sesi sıklık frekans forman tutarlılığını dışa vurmaktadır. Bu kısım düşük bir düzeltme olasılığı gösterir. Audio Forensic Services - Sn. Paul Baker & Sn. Elaine Guerra
Sayfa
27/03/2014
13
00:05:55'den 00:05:56'e: Bu kısım bir saniyelik bir sessizlik boşluğuna sahiptir, bu durum da bir kısmında arkasında kaydın ikinci kısmın olan diğer parçanın eklendiğini gösterir. 00:05:56'den 00:06:52'e: İki konuşmacı arasındaki konuşma. Bu kısım boyunca hiçbir belirli söylem işaretçisi yoktur (olası düzenleme noktaları). Bu kısımdaki arka plan gürültüsü bir önceki bölümdeki 00:04:25-­‐00:04:23 ile karşılaştırıldığında seviye olarak daha düşüktür ve 00:04:25-­‐00:05:55 kısmındaki kayıt ile karşılaştırıldığında arka plan gürültüsü olarak değiştirilmiştir, bu durum kanımca bu kısmın analiz edilen ilk iki bölümden ayrı olarak kaydedilmiş olduğunu gösterir. Arka plan gürültüsü hiçbir vızıltıya sahip değildir ve analiz edilen ilk iki ile karşılaşırıldığında, kısım boyunca çok az dikkate değer kesintili ses çıtırtısı/konuşma karışmasına sahiptir. Bu kısımda arka planda duyulan her iki ana erkek sesi sıklık frekans forman tutarlılığını dışa vurmaktadır. Bu kısım düşük bir düzeltme olasılığı gösterir. 00:06:52'den 00:06:54'e: Bu kısım iki saniyelik bir sessizlik boşluğuna sahiptir, bu durum da bir kısmında arkasında kaydın ikinci kısmın olan diğer parçanın eklendiğini gösterir. 00:06:54'den 00:09:45'e: Bu kısım boyunca, 00:08:30 noktasında, dikkate değer bir söylem işaretçisi vardır (olası düzenleme noktaları). Bu kısmı bir spektrum çözümleyicisi ve bir spektrogram aracılığıyla inceledikten sonra, söylem işaretçisi noktası kayıtta bir düşüş işaret etmektedir ve bir düzenleme noktası değildir. Bu söylem işareti noktasında da dikkate değer bir tıklama duyulur, seviye düşüşü kaynaklı olarak. Düşüşün ardından gelen dalga formatı ise bu bölümdeki düşüş öncesi kısımdaki dalga döngü aşama şablonlarında bir tutarlılık gösterir. Bu nedenle, işaret bir kayıt düşüşünü gösterir ve bir düzenleme noktası değildir. Arka plan gürültüsü hiçbir vızıltıya sahip değildir ve analiz edilen ilk üçü ile karşılaşırıldığında, kısım boyunca çok az dikkate değer kesintili ses çıtırtısı/konuşma karışmasına sahiptir. Bu kısımda arka planda duyulan her iki ana erkek sesi sıklık frekans forman tutarlılığını dışa vurmaktadır. Bu kısım düşük bir düzeltme olasılığı gösterir. 00:09:45.369'dan 00:09:45.842'ye: Bu kısımda yarım saniyenin altında bir sessizlik boşluğu vardır, bu durum da bir kısmında arkasında kaydın ikinci kısmın olan diğer parçanın eklendiğini gösterir. 00:09:45.842'den 00:11:25'e: İki konuşmacı arasındaki konuşma. Bu kısım boyunca, hiçbir belirli söylem işaretçisi yoktur (olası düzenleme noktaları). Arka plan gürültüsü hiçbir vızıltıya sahip değildir ve kısım boyunca dikkate değer şekilde tutarlı kesintili ses çıtırtısı/konuşma karışmasına sahiptir. Bu Audio Forensic Services - Sn. Paul Baker & Sn. Elaine Guerra
Sayfa
27/03/2014
13
kısımda arka planda duyulan her iki ana erkek sesi sıklık frekans forman tutarlılığını dışa vurmaktadır. Bu kısım düşük bir düzeltme olasılığı gösterir. 2.2 Test Sonuçları: Analiz test sonuçları bu raporda belirtildiği gibi iki işaretli nokta göstermektedir. İşbu analizin sonuçları, iki işaretli noktanın düzenlemeler olduğu veya tekil kayıtlı kısımların üzerinde oynandığına dair (ses dosyaları) aşırı derece düşük olasılık göstermektedir. Ses dosyasını kendi bütünlüğü içerisinde incelemenin ardından, kanımca bir kişinin bu ses dosyalarını tanıtım amaçları çerçevesinde sıralı bir hale bir araya getirmiştir. Kısımların (ses dosyaları) ve sunulan materyalin analizini gerçekleştirmenin ardından, bu sunumun ses profesyoneli biri tarafından hazırlanmadığını daha ziyade ses dosyaları hobisi olan biri tarafından hazırlandığını hissediyorum, bunun sebepleri şu şekildedir: 1) Giriş müziği numunesi hiçbir profesyonel anlamda üretilmiş çıkış sesine sahip değildir, bu özellik profesyonel bir sunumda gereklidir. 2) Sesli sunum içerisindeki kayıtlı materyalin her bir kısmı ardından (ses dosyası), spektrogram kullanımı sırasında kayıtta bir kesilme tespit edilmiştir. Her bir bölümsel düzenleme kesiklerinin uzunluğu (süresi), zaman parça ara verme şablonu ile ilgili profesyonel olmayan tutarsız bir yaklaşım ve prodüksiyon gösterir. Bundan dolayı, benim fikrim, konuşanların kendilerinin gerçek tekil ses kayıtlarının (ses dosyaları) kendi içlerinde hiçbir karıştırma veya düzeltme göstermediği yönündedir. Ancak, prodüksiyon seviyesindeki genel bir kayıt sunumu ise bir kişinin bu tekil kayıtları muhtemel sunum amaçları için sıralı bir düzende düzenlemiş olduğunu gösterir bu da ses dosyalarının kendilerinin düzenlemesine ve içeriğine hiçbir orijinallik kaynağı sunmamaktadır. 3 Konuşma Sesi Analizi 3.1 Detaylı Konuşma Analizi. Başlangıç prosedürleri: Tüm bantlar herhangi bir analiz prosedürü gerçekleştirmeden önce ses kalitesi için incelendi ve dinlendi. "Recording_01.mp3" ve "recording_02.mp3" başlıklı ses dosyası üzerindeki kaydın kalitesi Audio Forensic Services - Sn. Paul Baker & Sn. Elaine Guerra
Sayfa
27/03/2014
13
üzerinde çalışabilir bir seviyedeydi. Ses karakteristikleri ve konuşma şablon vurgusu işitsel analizi: Ses karakteristikleri ve konuşma şablon vurgusu özelliklerinin bir işitsel analizi gerçekleştirildi. Bu işlem sırasında, kayıtlar birçok kez tekrardan dinlendi. Seslerin akustik ve vokal parametrelerine özel dikkat gösterildi, bunlar: ses karakteristikleri, ses rengi, tonal ses kalitesi ve rezonans, ayrıca da duraklama, hız, perde, ses kuvveti ve sesin ton değişikliğini içeren ses vurgusu parametreleriydi. Biyometrik Ses Tanımlama: Adı geçen erkek konuşmacıların kayıtlı tutarlı sözleri dinlendi, her bir kayıt ve tekil tekrarlanan sözler sahip olduğumuz laboratuvar yazılımı aracılığıyla çıkartıldı. Bu sözler kendi ortak perde sıklıkları ve ses şablon karakteristikleri için bir spektrogram ve spektrum çözümleyicisi kullanılarak analiz edildi. Her bir söz ile, ilk dört biçimlendirici "Praat konuşma analizi yazılımı" kullanılarak belgelendi. Biçimlendiriciler, yakalanmış bir ses baskısının en üst temel sıklık noktası özellikleridir. Hertz olarak sesin dalga şablonu bir kişiden diğerine önemli ölçüde değişkenlik gösterebilir, bu prosedür konuşmacılar arasındaki ortak sıklık tepkilerini karşılaştırarak ses karşılaştırmasının değerlendirilmesine yardımcı olur. 3.2: Sn. E. Guerra -­‐ Test Sonuçları Ses karakteristikleri ve konuşma şablonları: Her bir kaydı tekrar tekrar dinledikten sonra, "Recording_01.mp3" başlıklı kayıttaki iki sesin özellikleri ile "Recording_02.mp3" başlıklı ses dosyasındaki iki sesi karşılaştırarak aşağıda belgeledim. Konuşma Ritmi ve Ses Karakteristikleri: “Recording_01.mp3” – Erkek sesi 1 (kayıttaki ilk konuşmacı). 1) Ses üretiminde genizden okuma. 2) Solukluluk: Tespit edilmedi. 3) Gırtlaksı vurgu (Boğaz çıkıntısının gerisinden). 4) "S" yansımalı sesler üzerinde hafif ıslık sesi. 5) Gırtlaksı ses konuşma üretimi (ses yolunun üst arka yerleşiminden birincil üretim ve ses yansıtma konumu). 6) Tınlama -­‐ tonal nitelik: nazal konuşma tonu, kısmen titreme ile boğuk. Boğazın gerisinden ve ağzın üst tavanından yansıtılan tonal nitelik. Audio Forensic Services - Sn. Paul Baker & Sn. Elaine Guerra
Sayfa
27/03/2014
13
Konuşmacı sesinin tonunu düşürdüğünde, kısmi bir titreme konuşma şablonunda tespit edilebiliyor. 7) Duraklama/Hız -­‐ Tereddüt, segmental söylem işaretçileri ile ilgili olarak -­‐ cümlelerde duraklama. Bahsedilen konuşmacının vokal ritmi, konuşma akışında minimal bir geçici dağınıklık ve ritmik hızın akışının kesildiğinde bir duraksamanın oluştuğu bir ritmik şablon sergilemiştir. Sözcükler ve cümlelerden önce, sırasında ve sonrasında bir duraksama meydana geliyor. Konuşmacının "eee" ve "hmm" gibi sözcükleri bir duraklama işareti olarak kullanma eğilimi vardır. Hızlanmış konuşmayı yavaşlatmakta yavaş kalıyor. 8) Perde -­‐ Dinleyici seviyesinde bahsedilen konuşmacının perdesi ve ses yerleştirme aralığı, orta aralıklı bir ses perdesidir (Nazal ses). 9) Ses tonu değişmesi ve Tonlama -­‐ değişken konuşma ses tonu şablonu saptandı. Şablondan konuşmaya -­‐ Sesin ritmik akışında değişken yukarı yönlü ve aşağı yönlü ses tonu değişimi. Konuşma şablonu vurgusu ve ses karakteristik kalitesi daha değişken bir yukarı yönlü ve aşağı yönlü konuşma akışı ritm tekniğine ve yansıyan vokal tona sahiptir. 10) Olgun genç sesli erkek sesi. Ses kalitesi: “Recording_01.mp3” – Erkek sesi 1 (kayıttaki ilk konuşmacı). 1) Yumuşak ses yolu (fonatik kısalık) -­‐ konuşma olarak oldukça nazal. Belirli ifadeler ve sözcüklerde kısmi titreme tespit edildi. 2) Parçalı konuşma (duraklama ile ilgili olarak) -­‐ Konuşmanın duraklama ve konuşma akışı şablon tekniğine uygun bir şekilde ve şu ifadelerin sık kullanımı ile uyumlu: "Eee" ve "hmm". ……………………………………………………………………………………………………………. Konuşma Ritmi ve Ses Karakteristikleri: “Recording_01.mp3” – Erkek sesi 2 (kayıttaki ikinci konuşmacı). 1) Ses üretiminde göğüsten gelen ses. 2) Solukluluk: Tespit edilmedi. 3) Gırtlaksı vurgu (alt boğaz yansıtma, derin yansıtma). 4) Islık sesi -­‐ Hiç tespit edilmedi. 5) Gırtlaksı ses üretimi ses yolunun üst arka yerleşiminden birincil üretim ve ses yansıtma konumu). 6) Rezonans -­‐ Tonal kalite: göğüsten gelen bir ses tonu, derin yansımalı ve Audio Forensic Services - Sn. Paul Baker & Sn. Elaine Guerra
Sayfa
27/03/2014
13
gırtlaksı seslendirme vokal tonu. Boğazın alt kısmının gerisinden yansıtılan tonal kalite. Konuşmacı sesinin tonunu düşürdüğünde, konuşma şablonunda derin bir ses boğukluğuna sahiptir. 7) Duraklama/Hız -­‐ Minimal duraklama. Yavaş, geveleyen seslendirme hızında konuşma. 8) Perde -­‐ Dinleyici seviyesinde bahsedilen konuşmacının perdesi ve ses yerleştirme aralığı, düşük aralıklı bir ses perdesidir (göğüs kafesi kaynaklı ses). 9) Ses tonu değişmesi ve Tonlama -­‐ Monoton konuşma ses tonu şablonu saptandı. Şablondan konuşmaya -­‐ Sesin ritmik akışında monoton aşağı yönlü ses tonu değişimi. Konuşma şablonu vurgusu ve ses karakteristik kalitesi daha monoton ve aşağı yönlü konuşma akışı ritm tekniğine ve yansıyan vokal tona sahiptir. 10) Olgun orta yaşlı sesli erkek sesi. Ses kalitesi: “Recording_01.mp3” – Erkek sesi 2 (kayıttaki ikinci konuşmacı). 1) Yumuşak ses yolu (fonatik kısalık) -­‐ hiç tespit edilmedi. 2) Parçalı konuşma -­‐ tespit edilmeli. ……………………………………………………………………………………………………………… Konuşma Ritmi ve Ses Karakteristikleri: “Recording_02.mp3” – Erkek sesi 1 (kayıttaki ilk konuşmacı). 1) Genizden konuşma -­‐ Hiç tespit edilmedi. 2) Solukluluk: Tespit edilmedi. 3) Gırtlaksı vurgu (Boğaz çıkıntısının yukarısından). 4) "S" yansımalı sesler üzerinde hafif ıslık sesi. 5) Gırtlaksı ses konuşma üretimi (ses yolunun üst arka yerleşiminden birincil üretim ve ses yansıtma konumu). 6) Tınlama -­‐ tonal nitelik: boğuk konuşma tonu, kısmen titreme ile Boğazın gerisinden yansıtılan tonal kalite. 7) Duraklama/Hız -­‐ Minimal duraklama. Sözcükler ve cümlelerden sonra bir duraklama meydana geliyor. Konuşmacının "eee" ve "hmm" gibi sözcükleri bir duraklama işareti olarak kullanmaya yönelik çok az bir eğilimi vardır. Seri hızda konuşmaya yatkın. 8) Perde -­‐ İşitsel bir seviyede, bahsedilen konuşmacının perdesi ve ses Audio Forensic Services - Sn. Paul Baker & Sn. Elaine Guerra
Sayfa
27/03/2014
13
yerleştirme aralığı ses perdesinin alt orta kısmındadır. 9) Ses tonu değişmesi ve Tonlama -­‐ değişken konuşma ses tonu şablonu tespit edildi. Konuşma kalıbı -­‐ Ritmik ses akışında değişken yukarı yönlü konuşma vurgusu tonlama, özellikle belirli cümle ifadesi bitimlerinde göze çarpan. Konuşma şablonu vurgusu ve ses karakteristik kalitesi daha değişken bir yukarı yönlü konuşma akışı ritm tekniğine ve yansıyan vokal tona sahiptir. 10) Olgun orta yaşlı sesli erkek sesi. Ses kalitesi: “Recording_02.mp3” – Erkek sesi 1 (kayıttaki ilk konuşmacı). 1) Yumuşak ses yolu (fonatik kısalık) -­‐ hiç tespit edilmedi. 2) Parçalı konuşma (duraklama ile ilgili olarak) -­‐ Konuşmacıların duraklama ve konuşma akışı şablon tekniğine uygun bir şekilde ve "ee" gibi ifadelerin ara sıra kullanımı ile uyumlu. …………………………………………………………………………………………………………….. Konuşma Ritmi ve Ses Karakteristikleri: “Recording_02.mp3” – Erkek sesi 2 (kayıttaki ikinci konuşmacı). 1) Ana ses vokal tona yansımış (Ton geniz sesi veya boğazdan gelen şekilde yansıtılmamış). 2) Solukluluk: Tespit edilmedi. 3) Gırtlaksı vurgu (alt boğaz yansıtma) Hafif gırtlaksı duraksama işareti. 4) Islık sesi -­‐ Hiç tespit edilmedi. 5) Gırtlaksı ses üretimi ses yolunun orta ile alt arka yerleşiminden birincil üretim ve ses yansıtma konumu). 6) Rezonans -­‐ Tonal kalite: yuvarlatılmış ses tonu, yansımalı ses tonunun ileri seslendirme yerleşimi. Tonal nitelikler ses yolunun orta aralık boşluğundan yansıtılmış. 7) Duraklama/Hız -­‐ Minimal duraklama. Orta hızda konuşma. 8) Perde -­‐ İşitsel bir seviyede, bahsedilen konuşmacının perdesi ve ses yerleştirme aralığı ses perdesinin orta alt seviye kısmındadır (üst ses). 9) Ses tonu değişmesi ve Tonlama -­‐ değişken konuşma ses tonu şablonu saptandı. Şablondan konuşmaya -­‐ Sesin ritmik akışında değişken yukarı yönlü ve aşağı yönlü ses tonu değişimi. Konuşma şablonu vurgusu ve ses karakteristik kalitesi daha değişken bir yukarı yönlü ve aşağı yönlü Audio Forensic Services - Sn. Paul Baker & Sn. Elaine Guerra
Sayfa
27/03/2014
13
konuşma akışı ritm tekniğine ve yansıyan vokal tona sahiptir. 10) Olgun orta yaşlı sesli erkek sesi. Ses kalitesi: “Recording_02.mp3” – Erkek sesi 2 (kayıttaki ikinci konuşmacı). 1) Yumuşak ses yolu (fonatik kısalık) -­‐ hiç tespit edilmedi. 2) Parçalı konuşma -­‐ Hafif gırtlaksı duraklama işareti. 3.3 Sonuçlar: Aşağıda gösterilen "Şekil 1" aşağıdaki beş ölçek üzerinden orantılanan ses olasılık ölçeğidir: 5) Çok Yüksek Karşılaştırma (Ses kombinasyon karakteristiklerinin olasılığı bir ses eşleştirmesinin son derece yüksek ihtimalini gösterir). 4) Yüksek Karşılaştırma. (Ses kombinasyon karakteristiklerinin olasılığı bir ses eşleştirmesinin yüksek ihtimalini gösterir). 3) Yüksek/Düşük Karıştırma (Ses kombinasyon karakteristiklerinin bir ses eşleştirmesinin yüksek/düşük olasılığını göstermesidir ve net bir karşılaşma olasılığı elde edilemez). 2) Düşük Karşılaştırma (Ses kombinasyon karakteristiklerinin olasılığı bir ses eşleştirmesinin düşük olma ihtimalini gösterir). 1) Çok Düşük Karşılaştırma (Ses kombinasyon karakteristiklerinin olasılığı bir ses eşleştirmesinin son derece düşük ihtimalini gösterir). “Şekil 1 (Olasılık Ölçeği)” Bir ses işitsel düzeyde karşılaştırıldığında bir diğeriyle benzerliklere ve aynı zamanda farklılıklara da sahip olabilir. Bir ses şablonunun parmak izi gibi eşsiz ve kişiye özel olmadığını unutmamak gerekir. Benim işitsel analizim sırasında, tüm dört seslerin de birbirleri arasında farklara sahip olduğunu buldum. Bence bu dört ses arasındaki farklar analiz ederken mevcuttu: genel konuşma ritmi ve bahsedilen seslerin vokal vurgu teknikleri. Bu konuşmacının ses üretim tekniği ve konuşma vurgu karakteristikleri ile ilgilidir. Benim adli inceleme sonuçlarım her bir konuşmacının tekil olarak düşük bir karşılaştırmasını aynı anda tek olarak gösterir ve bu nedenle genel olasılık eşleştirmesini "5" ölçeği üzerinden "2" olarak değerlendiriyorum. Audio Forensic Services - Sn. Paul Baker & Sn. Elaine Guerra
Sayfa
27/03/2014
13
Son notlar: Sn. Elaine Guerra Bu çalışmayı objektif ve tarafsız bir şekilde yerine getirdim. Tüm bu prosedürlerim, bulgularım ve bu rapor tam olarak iş arkadaşım Sn. Paul Baker tarafından kalite kontrolü testinden geçmiştir. 3.4 : Sn. P. Baker Test Sonuçları Biyometrik Ses Tanımlama: “Recording_01.mp3” ve “Recording_02.mp3” başlıklı ses dosyalarındaki seslerden çıkarılan bir ortalama ses perdesi ölçümü 75 Hz ile 500 Hz arasındaki temel frekans tepkisini belirlemek üzere, sözcük ifade telaffuzlarından analiz edildi. Temel frekans terimi, yazılım tarafından bir ortalama zirvede hesaplanan akustik vokal titreşimleri ifade eder. Bu raporun amacıyla, konuşmacıları aşağıdaki gibi göstereceğim: Recording_01 = Erkek 1 (Bahsi geçen kayıttaki ilk konuşmacı). Recording_01 = Erkek 2 (Bahsi geçen kayıttaki ikinci konuşmacı). Recording_02 = Erkek 1 (Bahsi geçen kayıttaki ilk konuşmacı). Recording_02 = Erkek 2 (Bahsi geçen kayıttaki ikinci konuşmacı). Ölçüm sonuçları aşağıdaki gibidir: Kayıt Konuşmacı Adı Perde Temel frekans Recording_01 Erkek 1 139 Hz Recording_01 Erkek 2 126Hz Recording_02 Erkek 1 172 Hz Recording_02 Erkek 2 263 Hz “Şekil 2 (Konuşmacının Temel Frekans Tepkisi)” Olasılık Ölçeği 2 2 2 2 Benim profesyonel bakış açımdan, sonuçlar düşük bir benzerlik göstermekte ve bu da bahsedilen seslerin ses perdesi ve frekans aralıkları bakımından değişiklik göstereceği anlamında olduğudur. Bu da böylece, adı geçen her iki kayıttaki bilinen dört ses düşük bir benzerlik değerine sahip olduğunu gösterir. Frekans tepkisi şablonu frekans şablonu ve sekansta bir devamsızlık gösterir. Böylece, “Recording_01.mp3” başlık kayıttaki seslerin frekans şablonu ve sırası bakımından “Recording_02.mp3” isimli kayıttaki seslerle eşleşmediğini düşünüyorum ve "5" ölçeği (bkz. "Şekil 1") üzerinden "2"lik olasılık değeri veriyorum, bu durum düşük bir karşılaştırma olasılık ses eşleştirmesi gösterir. Audio Forensic Services - Sn. Paul Baker & Sn. Elaine Guerra
Sayfa
27/03/2014
13
Biçimlendirici Ortalama Sonuçlar. İlk dört biçimlendirici bir spektrogram kullanarak hesaplandı. Biçimlendiriciler, bir sesin ses spektrumunun spektral zirveleridir ve ses yolunun akustik rezonansını gösterir. Bu da bir konuşma şablonu ve ses çıktısının eşsiz niteliklerini verir. Benim testlerimdeki sonuçların örnekleri şu şekildedir: (F1 = ilk biçimlendirici, F2 ikinci biçimlendirici ve benzeri). Kayıt Konuşma F1 Adı cı Recording_01 Erkek 1 323 Hz Recording_01 Erkek 2 316 Hz Recording_02 Erkek 1 493 Hz Recording_02 Erkek 2 467 Hz “Şekil 3 (Biçimlendirici sonuçları).” F2 F3 F4 1651 Hz 1236 Hz 912 Hz 1221 Hz 2236 Hz 2082Hz 1542 Hz 1799 Hz 2716 Hz 2518 Hz 2326 Hz 2375 Hz Profesyonel görüşüm dahilinde, bu analiz "Şekil3"de gösterildiği gibi “Recording_01.mp3” ve “Recording_02.mp3” başlıklı kayıtlardaki dört sesin birbirleri arasında düşük bir benzerliğe sahip olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, adı geçen kayıtlardaki belirtilen seslerin 5 ölçeği üzerinden (bkz. "Şekil 1") "2" kabul edileceği ve böylece düşük olasılıklı ses eşleştirme gösterdiği kanısındayım. Son Not: Bu rapora dahil edilen tüm işlemler, ses analisti ve adli ses dökümü uzmanı meslektaşım Sn. Elaine Guerra tarafından kalite kontrolünden geçmiştir. Raporun Sonu. Audio Forensic Services - Sn. Paul Baker & Sn. Elaine Guerra
Sayfa
27/03/2014
14
3 Ekler 3.1 Terimler sözlüğü ve terminoloji Ses Dalgası Şablonu: Bu, bir ses kayıt şablonunun uzunluğunu, frekansını ve genişliğini gösterir. İşitsel: Duyma veya dinleme işlemi. Biyometrik Ses Tanımlama: İlgili yazılımların kullanımı yoluyla ses karakteristiklerinin tanımlanmasını ifade eder. Desibel (db): Bir desibel, veya onun kısaltması dB, duyma eşiği 0 dB'den başlayarak değişkenlik gösteren gürültü ölçümüdür. Biçimlendiriciler: Biçimlendirici, konuşma dalgasındaki belirli bir frekans çevresindeki akustik enerji konsantrasyonudur. Hertz: Hertz (Hz) basitçe saniyede bir anlamına gelir. Ses açısından, sesin perdesini karakterize eden bir sesin frekansını ölçmek için kullanılır. 100 Hz bir ses dalgası saniyede 100 kez kendini tekrar eden bir sinyaldir. İnsanlar normalde 20 Hz ile 20,000 Hz arasındaki sesleri duyar. Patlama: "Oral Durma" olarak da bilinen ünsüzün çıkış patlamasını ifade eder. Spektrogram: Bir spektrogram görüntüsü, ses şablonunun veya konuşma şablonunun röntgeni olarak tanımlanabilir. Spektrum çözümleyici: Bir spektrum çözümleyici, ses çıktılarının ve ses şablonlarının desibellerini ve frekanslarını okuyan özel bir cihazdır. Tonal rezonans: Ses yerleşimi, konuşmacının nasıl konuştuğu ve sözcükleri nasıl uyguladığı. Rezonans, sesin rengini/karakterini ilgilendiren ses tellerinin üzerinde sesin yükselmesidir. Ses Frekansı: Ses aralığı dahil olmak üzere insan sesinin aralığı ile ilgilidir. Ses frekansları kişiden kişiye önemli ölçüde değişkenlik gösterebilir. Ses Şablonları: Bireysel bir sesin ses karakteristikleri. Ses Yolu: İnsanlarda sesin üretildiği ve konuşmanın şekillendiği ses boşluğudur. Audio Forensic Services - Sn. Paul Baker & Sn. Elaine Guerra
Sayfa
27/03/2014
15
Download

yeminli tercüme