8 10 2014
NLVM Numarası ve Operasyonlar manipülatifler
Sayı ve İşlemler (Tüm Sınıf Grupları)
Sanal manipülatifler Numarası ve Operasyonlar .
Sayı ve İşlemler (Sınıflar Ön-K - 2)
Bar Chart - sütunları etiketleme ve değerler tıklayarak miktarlar veya
yüzdeleri gösteren bir çubuk grafik oluşturun.
Taban Blokları - üsleri çeşitli toplama ve çıkarma örnekler.
Taban Blokları Toplama - Kullanım baz on bloklar ek olarak gruplandırma
model.
Taban Blokları Decimals - ekleyin ve taban bloklarını kullanarak ondalık
değerleri çıkarmak.
Taban Blokları Çıkarma - Kullanım baz on blok çıkarma grupların
ayrılmasını model.
Çip Abacus - taşıma ve rakam fiş kullanarak öğrenin.
Çember 99 - doksan dokuz Özetle pozitif ve negatif tam sayıları ekleyerek
içeren bir bulmaca.
Renk Chips - Toplama - renk kullanın cips tamsayılar eklenmesini
göstermek için.
Renk Desenler - modelini tamamlamak için renkleri düzenleyin.
Diffy - Verilen sayıların farklılıkları içeren ilginç bir bulmaca çözün.
Fraksiyon Barlar - kesir çubuklarını kullanarak kesirler hakkında bilgi
edinin.
Kesirler - Adlandırma - Bir şeklin vurgulanan kısmına tekabül fraksiyonu
yazın.
Kesirler - Bir Bütünün Parçaları - yazılı açıklaması ve kesri için bir bütün
birim parçaları ilişkilendirir.
http://nlvm.usu.edu/en/nav/topic_t_1.html
1/9
8 10 2014
NLVM Numarası ve Operasyonlar manipülatifler
Kesirler - görselleştirme - bir şekil bölünmesi ve uygun parçaları
vurgulayarak bir kısmını Illustrate.
Yüzlerce Grafik - Pratik sayma ve yüzlerce grafiği kullanarak sayı desenleri
görselleştirmek.
Mastermind - Kullanım çıkarım ve mantık bir oyun oynamak ve mandal gizli
bir desen sanırım.
Para - sayma ve değişiklik yaparak para hakkında bilgi edinin.
Sayı Doğrusu Aritmetik - Bir sayı satırını kullanarak aritmetik işlemleri
örnekler.
Sayı Doğrusu Barlar - Kullanım barlar bir dizi çizgi üzerinde toplama,
çıkarma, çarpma ve bölme göstermek için.
Sayı Doğrusu Barlar - Kesirler - sayı doğrusu çubuklarını kullanarak Böl
kesirler.
Sayı Doğrusu Bounce - Sayı doğrusu toplama ve çıkarma oyunu.
Sayı Desenler - desen keşfedin ve sayılar dizisini tamamlamak.
Yüzdeler - kesirler, yüzdeler, ve ondalık arasındaki ilişkileri keşfedin.
Pie Chart - pasta grafikler kullanarak yüzdeleri ve kesirler keşfedin.
Değer Numarası Hattı yerleştirin - sayı hatları üzerinde noktalar koyarak
yer değerini keşfedin.
Dikdörtgen Bölümü - gözünüzde canlandırın ve bir alan temsil kullanarak
bölünmesi numaralarını uygulama.
Dikdörtgen Çarpma - bir alan olarak iki sayının çarpma gözünüzde
canlandırın.
Tam Sayıların Dikdörtgen Çarpma - gözünüzde canlandırın ve bir alan
temsil kullanarak çarparak tamsayılar pratik.
Eratosthenes Elek - görsel desenleri ile numarası desenleri ilişkilendirir.
Spinners - sayılar ve olasılıklar hakkında bilgi edinmek için iplikçiler ile
çalışın.
Sayı ve İşlemleri (Sınıflar 3 - 5)
http://nlvm.usu.edu/en/nav/topic_t_1.html
2/9
8 10 2014
NLVM Numarası ve Operasyonlar manipülatifler
Abacus - aritmetik yapmak için kullanılabilecek bir elektronik abaküs.
Bar Chart - sütunları etiketleme ve değerler tıklayarak miktarlar veya
yüzdeleri gösteren bir çubuk grafik oluşturun.
Taban Blokları - üsleri çeşitli toplama ve çıkarma örnekler.
Taban Blokları Toplama - Kullanım baz on bloklar ek olarak gruplandırma
model.
Taban Blokları Decimals - ekleyin ve taban bloklarını kullanarak ondalık
değerleri çıkarmak.
Taban Blokları Çıkarma - Kullanım baz on blok çıkarma grupların
ayrılmasını model.
Çip Abacus - taşıma ve rakam fiş kullanarak öğrenin.
Çember 0 - sıfır Özetle pozitif ve negatif tam sayıları ekleyerek içeren bir
bulmaca.
Çember 21 - ki bu yirmi birine toplamak için pozitif ve negatif tamsayılar
ekleyerek içeren bir bulmaca.
Circle 3 - üç özetlemek için pozitif reel sayılar ekleyerek içeren bir bulmaca.
Çember 99 - doksan dokuz Özetle pozitif ve negatif tam sayıları ekleyerek
içeren bir bulmaca.
Renk Chips - Toplama - renk kullanın cips tamsayılar eklenmesini
göstermek için.
Renk Chips - Çıkarma - renk kullanın cips tamsayılar çıkarma göstermek
için.
Renk Desenler - modelini tamamlamak için renkleri düzenleyin.
Diffy - Verilen sayıların farklılıkları içeren ilginç bir bulmaca çözün.
Faktör Ağacı - Bir ağaç şeması kullanılarak Faktör numaraları.
Fraksiyon Barlar - kesir çubuklarını kullanarak kesirler hakkında bilgi
edinin.
Fraksiyon Parçalar - parça ve bütünler ile çalışmak kesirler hakkında bilgi
edinmek için.
http://nlvm.usu.edu/en/nav/topic_t_1.html
3/9
8 10 2014
NLVM Numarası ve Operasyonlar manipülatifler
Kesirler - ekleme - ortak bir payda bulmak ve birleştirmek ne demek
örnekler.
Kesirler - Karşılaştırılması - fraksiyonların boyutunu yargıç ve bir sayı
doğrusu bunları çizmek.
Kesirler - Eşdeğer - eşdeğer kesirler arasındaki ilişkileri örneklerle açıklar.
Kesirler - Adlandırma - Bir şeklin vurgulanan kısmına tekabül fraksiyonu
yazın.
Kesirler - Bir Bütünün Parçaları - yazılı açıklaması ve kesri için bir bütün
birim parçaları ilişkilendirir.
Kesirler - Dikdörtgen Çarpma - gözünüzde canlandırın ve bir alan temsil
kullanarak çarparak kesirler pratik.
Kesirler - görselleştirme - bir şekil bölünmesi ve uygun parçaları
vurgulayarak bir kısmını Illustrate.
Grapher - grafik ve fonksiyonlarını keşfetmek için bir araç.
Yüzlerce Grafik - Pratik sayma ve yüzlerce grafiği kullanarak sayı desenleri
görselleştirmek.
Mastermind - Kullanım çıkarım ve mantık bir oyun oynamak ve mandal gizli
bir desen sanırım.
Para - sayma ve değişiklik yaparak para hakkında bilgi edinin.
Sayı Doğrusu Aritmetik - Bir sayı satırını kullanarak aritmetik işlemleri
örnekler.
Sayı Doğrusu Barlar - Kullanım barlar bir dizi çizgi üzerinde toplama,
çıkarma, çarpma ve bölme göstermek için.
Sayı Doğrusu Barlar - Kesirler - sayı doğrusu çubuklarını kullanarak Böl
kesirler.
Sayı Doğrusu Bounce - Sayı doğrusu toplama ve çıkarma oyunu.
Sayı Desenler - desen keşfedin ve sayılar dizisini tamamlamak.
Numara Bulmacalar - onlar belirli bir değere kadar ekleyin, böylece bir
diyagram üzerinde düzenlenmesi numaralarını içeren bulmacalar çözün.
Peg Puzzle - sağda mandal geçmiş soldaki mandal hareket bu oyunu
kazanın.
http://nlvm.usu.edu/en/nav/topic_t_1.html
4/9
8 10 2014
NLVM Numarası ve Operasyonlar manipülatifler
Yüzde Izgaralar -, isim Temsil ve yüzlerce tablosunu kullanarak yüzdeleri
keşfetmek.
Yüzdeler - kesirler, yüzdeler, ve ondalık arasındaki ilişkileri keşfedin.
Pie Chart - pasta grafikler kullanarak yüzdeleri ve kesirler keşfedin.
Değer Numarası Hattı yerleştirin - sayı hatları üzerinde noktalar koyarak
yer değerini keşfedin.
Dikdörtgen Bölümü - gözünüzde canlandırın ve bir alan temsil kullanarak
bölünmesi numaralarını uygulama.
Dikdörtgen Çarpma - bir alan olarak iki sayının çarpma gözünüzde
canlandırın.
Tam Sayıların Dikdörtgen Çarpma - gözünüzde canlandırın ve bir alan
temsil kullanarak çarparak tamsayılar pratik.
Eratosthenes Elek - görsel desenleri ile numarası desenleri ilişkilendirir.
Tangrams - şekiller yapmak ve sorunları çözmek için tüm yedi Çinli puzzle
parçaları kullanın.
Venn Diyagramları - setleri ortak özelliklerini araştırın.
Sayı ve İşlemleri (Sınıflar 6 - 8)
Abacus - aritmetik yapmak için kullanılabilecek bir elektronik abaküs.
Taban Blokları - üsleri çeşitli toplama ve çıkarma örnekler.
Taban Blokları Toplama - Kullanım baz on bloklar ek olarak gruplandırma
model.
Taban Blokları Decimals - ekleyin ve taban bloklarını kullanarak ondalık
değerleri çıkarmak.
Taban Blokları Çıkarma - Kullanım baz on blok çıkarma grupların
ayrılmasını model.
Çip Abacus - taşıma ve rakam fiş kullanarak öğrenin.
Çember 0 - sıfır Özetle pozitif ve negatif tam sayıları ekleyerek içeren bir
http://nlvm.usu.edu/en/nav/topic_t_1.html
5/9
8 10 2014
NLVM Numarası ve Operasyonlar manipülatifler
bulmaca.
Çember 21 - ki bu yirmi birine toplamak için pozitif ve negatif tamsayılar
ekleyerek içeren bir bulmaca.
Circle 3 - üç özetlemek için pozitif reel sayılar ekleyerek içeren bir bulmaca.
Çember 99 - doksan dokuz Özetle pozitif ve negatif tam sayıları ekleyerek
içeren bir bulmaca.
Renk Chips - Çıkarma - renk kullanın cips tamsayılar çıkarma göstermek
için.
Hayat Conway Oyunu - Bu simülasyonlar değişimini saptamak kurallarını
keşfedin.
Diffy - Verilen sayıların farklılıkları içeren ilginç bir bulmaca çözün.
Düello Hesap - yuvarlama hatalarını çoğaltım etkisi dramatik bir
simülasyon gözünüzde canlandırın.
Faktör Ağacı - Bir ağaç şeması kullanılarak Faktör numaraları.
Fibonacci Dizisi - Fibonacci dizisi ve altın oran keşfedin.
Fraksiyon Parçalar - parça ve bütünler ile çalışmak kesirler hakkında bilgi
edinmek için.
Kesirler - ekleme - ortak bir payda bulmak ve birleştirmek ne demek
örnekler.
Kesirler - Karşılaştırılması - fraksiyonların boyutunu yargıç ve bir sayı
doğrusu bunları çizmek.
Kesirler - Eşdeğer - eşdeğer kesirler arasındaki ilişkileri örneklerle açıklar.
Kesirler - Dikdörtgen Çarpma - gözünüzde canlandırın ve bir alan temsil
kullanarak çarparak kesirler pratik.
Fonksiyon Makinesi - Bu makine değerleri koyarak ve çıkışını
gözlemleyerek fonksiyonların kavramını keşfedin.
Altın Dikdörtgen - Altın Bölüm yineleme örnekler.
Grapher - grafik ve fonksiyonlarını keşfetmek için bir araç.
http://nlvm.usu.edu/en/nav/topic_t_1.html
6/9
8 10 2014
NLVM Numarası ve Operasyonlar manipülatifler
Mastermind - Kullanım çıkarım ve mantık bir oyun oynamak ve mandal gizli
bir desen sanırım.
Para - sayma ve değişiklik yaparak para hakkında bilgi edinin.
Sayı Doğrusu Barlar - Kesirler - sayı doğrusu çubuklarını kullanarak Böl
kesirler.
Sayı Doğrusu Bounce - Sayı doğrusu toplama ve çıkarma oyunu.
Numara Bulmacalar - onlar belirli bir değere kadar ekleyin, böylece bir
diyagram üzerinde düzenlenmesi numaralarını içeren bulmacalar çözün.
Pascal Üçgeni - Pascal üçgeni elemanlarını seçerek oluşturulan desenleri
keşfedin.
Peg Puzzle - sağda mandal geçmiş soldaki mandal hareket bu oyunu
kazanın.
Yüzde Izgaralar -, isim Temsil ve yüzlerce tablosunu kullanarak yüzdeleri
keşfetmek.
Yüzdeler - kesirler, yüzdeler, ve ondalık arasındaki ilişkileri keşfedin.
Eratosthenes Elek - görsel desenleri ile numarası desenleri ilişkilendirir.
Spinners - sayılar ve olasılıklar hakkında bilgi edinmek için iplikçiler ile
çalışın.
Tangrams - şekiller yapmak ve sorunları çözmek için tüm yedi Çinli puzzle
parçaları kullanın.
Sıkı Dokuma - Sierpinski Halı, dokuma mat benzer tekrarlayıcı bir
geometrik desen oluşturulmasını gözünüzde canlandırın.
Kaplumbağa Geometri - taşımak için bir kaplumbağa programlama ile
sayılar, şekiller, ve mantık keşfedin.
Venn Diyagramları - setleri ortak özelliklerini araştırın.
Sayı ve İşlemleri (Sınıflar 9 - 12)
Abacus - aritmetik yapmak için kullanılabilecek bir elektronik abaküs.
Çember 0 - sıfır Özetle pozitif ve negatif tam sayıları ekleyerek içeren bir
bulmaca.
http://nlvm.usu.edu/en/nav/topic_t_1.html
7/9
8 10 2014
NLVM Numarası ve Operasyonlar manipülatifler
Çember 21 - ki bu yirmi birine toplamak için pozitif ve negatif tamsayılar
ekleyerek içeren bir bulmaca.
Circle 3 - üç özetlemek için pozitif reel sayılar ekleyerek içeren bir bulmaca.
Çember 99 - doksan dokuz Özetle pozitif ve negatif tam sayıları ekleyerek
içeren bir bulmaca.
Hayat Conway Oyunu - Bu simülasyonlar değişimini saptamak kurallarını
keşfedin.
Tüm Çiftleri Sayma - sayma sayıları ve sayının emretti çiftlerinin sonsuz
kümeler arasındaki bire bir ilişkiyi kurar bir yol oluşturun.
Diffy - Verilen sayıların farklılıkları içeren ilginç bir bulmaca çözün.
Düello Hesap - yuvarlama hatalarını çoğaltım etkisi dramatik bir
simülasyon gözünüzde canlandırın.
Fibonacci Dizisi - Fibonacci dizisi ve altın oran keşfedin.
Kesirler - ekleme - ortak bir payda bulmak ve birleştirmek ne demek
örnekler.
Kesirler - Eşdeğer - eşdeğer kesirler arasındaki ilişkileri örneklerle açıklar.
Fonksiyon Makinesi - Bu makine değerleri koyarak ve çıkışını
gözlemleyerek fonksiyonların kavramını keşfedin.
Altın Dikdörtgen - Altın Bölüm yineleme örnekler.
Grapher - grafik ve fonksiyonlarını keşfetmek için bir araç.
Mastermind - Kullanım çıkarım ve mantık bir oyun oynamak ve mandal gizli
bir desen sanırım.
Numara Bulmacalar - onlar belirli bir değere kadar ekleyin, böylece bir
diyagram üzerinde düzenlenmesi numaralarını içeren bulmacalar çözün.
Pascal Üçgeni - Pascal üçgeni elemanlarını seçerek oluşturulan desenleri
keşfedin.
Peg Puzzle - sağda mandal geçmiş soldaki mandal hareket bu oyunu
kazanın.
Yüzdeler - kesirler, yüzdeler, ve ondalık arasındaki ilişkileri keşfedin.
http://nlvm.usu.edu/en/nav/topic_t_1.html
8/9
8 10 2014
NLVM Numarası ve Operasyonlar manipülatifler
Rasyonel Sayılar Üçgen - tam olarak bir kere her pozitif rasyonel sayı
içeren bir üçgen dizisi keşfedin.
Eratosthenes Elek - görsel desenleri ile numarası desenleri ilişkilendirir.
Sıkı Dokuma - Sierpinski Halı, dokuma mat benzer tekrarlayıcı bir
geometrik desen oluşturulmasını gözünüzde canlandırın.
Kaplumbağa Geometri - taşımak için bir kaplumbağa programlama ile
sayılar, şekiller, ve mantık keşfedin.
Venn Diyagramları - setleri ortak özelliklerini araştırın.
Kredi | İletişim | © 1999- 2.014 Utah State Üniversitesi. Her hakkı saklıdır.
English | Español | Français | 中文
http://nlvm.usu.edu/en/nav/topic_t_1.html
9/9
Download

Sayı ve İşlemler (Tüm Sınıf Grupları)