Okuma Yazmaya Hazırlık





Güne Başlarken

İletişim defterlerinin paylaşımı

Sabah rutinleri( yoklama, takvim, liderlerin
belirlenmesi …) İletişim defterlerinin paylaşımı
Okuma Ağacı projesi uygulama
Sözcük duvarı çalışması




Müzik


Ritim çalışmaları
Öğrendiğimiz şarkıların tekrarı
Kalem tutuş çalışmaları
Çizgi çalışmaları
Oyun Hamuru İle Sıkma Egzersizleri
Çizgi çalışmaları kiabı
“T,t” sesini hissetme, tanıma ve yazma
etkinlikleri
Sözlük defteri çalışması
Hikaye dinleme çalışmaları
Kitap isimleri
*Ünite ile ilgili kitaplar
*Aç Tırtıl kitabı 5N-1K inceleme
*Bilmece
*Bulmaca

Bellek çalışması ( Vinsent Van Gogh )






“Aç Tırtıl” hikaye kitabını dinleme/inceleme. 5N1K
çalışması
Okuma materyalleri ile görselleri eşleştirme çalışmasıBilmece/Bildirmece
Okuma ağacı projesi
Sözcük bulmacası
Zıt kavramlar
Öğrenilen ses grupları ile oluşturulan sözcükler ile
oyunlar
(3-7 Kasım 2014 )2.HAFTA
Ünite Adı: SÖZÜN GÜCÜ
Ana Fikir:
Sözcükler kendimizi ifade etmemize yarayan sihirli
araçlardır.
Resim
Hayat Bilgisi
SH-1: Sözcüklerle Eğlence
SH-2: Sözcüklere Yüklediğimiz Anlamlar
SH-3: Farklı Diller, Farklı Sözcükler
Matematik
 Örüntü avcısı etkinliği
 Çevremizdeki örüntüler
http://www.youtube.com/watch?v=HtqlIVN9bh8&feature
=related
 Doğadaki örüntüler
İnteraktif örüntü oyunları
http://prek8.com/games/schoolGames/patternGames
1.php
Beden



Satranç oyunundaki kurallar
Bilgisayar

Gün Biterken
Satranç
Rengini Bul Oyunu
Drama
Hece oyunları
http://www.aktifsinif.net/p/296.html

Bireyler arası ilişkiler- canlandırma ve doğaçlama
 Öğrenme günlüğü ile çalışma
 Bugün ne öğrendim? Değerlendirme çalışması
Sayın Velilerimiz;
 Hafta sonu öğrencimiz ile birlikte kitapçıya gidebilir, öğrencimiz
seçtiği kitabı Çarşamba günü kitap gününde paylaşmak için okula
gönderebilirsiniz.
 Evinizde örüntü özelliğine sahip nesneleri okula göndermenizi,
 Çevremizde keşfettiğiniz örüntülere ait fotoğraf görüntülerini sınıf
öğretmenine mail atarak paylaşmanızı rica ederiz.
Destekleriniz için teşekkür ederiz.
.
Çarşamba günleri kitap günümüzdür.
Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle.....
Kindergarten Newsletter – 31 Ekim
SORGULAMA HATTI
“Duygularımızla Algıladıklarımız” adlı
ünitemizi sonlandırdık ve vücudumuz ve
duyularımız hakkında çok şey öğrendik.
Yeni ünitemiz “Sözün Gücü” çok keyifli
olacak.
-Kelimeler ile eğleneceğiz
-Kelimeleri birleştirip anlam çıkartacağız
-Farklı dilleri konuşacağız
Her hafta farklı bir kitap üzerinde
duracağız. Kitapları ve karakterleri
hakkında konuşacağız.
INGILIZCE
Sınıf’ta daha bağımsız çalışmalara başladık
ve sesler ile yeni kelimeler yazıyoruz.
Jolly Phonics programında yer alan Ss, Aa,
Tt, Ii, Pp, ve Nn seslerini ve hareketlerini
öğrendik ve bu harfleri yazmayı öğrendik.
Bu hafta ve bir sonra ki hafta Cc ve Kk
seslerini ve hareketlerini öğreneceğiz.
Sınıf’ta kitap okumaya başladık ve yeni
ünitemiz bir çok kitap incelememize yardım
edecek. Her hafta farklı bir kitap üzerinde
duracağız.
Önümüzdeki iki hafta “The Three Billy
Goats Gruff” ve “The Gingerbreak Man”
adlı kitaplara bakacağız.
CROSS CURRICULAR STUDIES
Yeni ünitelerimiz ile beraber daha çok
okuma ve yazma yapacağız - alfabe ve
sesleri, harf/kelime yazma, kitapları
referans olarak kullanma, kullanılan dil ve
basit gramer.
EVDE NE YAPABILIRIZ?
Okuma ve yazmaya başladığımız için
sizlerde evde yazabilirsiniz. Kağıt, mini
kitaplar, kalemler, vs kullanarak
çoçuğunuza “yazar” olabilmesi için cesaret
verebilirsiniz.
Görsel Sanatlar derslerinde “3 Billy Goats
and Gruff” kitabının’da olanlar ile kukla
yapacağız ve kitap tasarlayacağız.
Matamatik derslerinde şekillerin ve
numaraların üzerinde çalışacağız.
OKUMA
Önümüzdeki hafta yüklem üzerinde
duracağız ve cümle kuracağız “I” ve
resimler.
UNİT 2 – ÖNEMLI SÖZCÜKLER:
Önümüzdeki 6 hafta, bu kelimeleri
öğreneceğiz.
Monday, Tuesday, Wednesday,
Bu yüklemler çok kolay olacaklar, “I eat, I Thursday, Friday, Saturday, Sunday,
walk, I drink, vs”
green, blue, orange, yellow, purple, red,
circle, rectangle, square, triangle, back,
taste, hand, see, head, smell, touch, eye,
hear and leg.
1. ünitenin önemli sözcüklerini
yollayacağız. Evde kesip, çalışabilirsiniz.
Weekly Overview K (OUI 2 – Week 2) 3-7 Kasim 2014
“Sozun Gucu” – The Gingerbread Man
Language / Dil
Reading / Okuma
Mini “Gingerbread man” kitaplari
Onemli sozcukler – at, inek, kedi, yedi, komik,
Kitap konusu – Isim, yazar, sayfalar
Music
Writing / Yazma
CALISMA KITABI - “I” (yuklem ve resim)
YAZMA – siir’i takip eden calisma kagiti
Haftanin harfi = Kk
Gymnastics / Jimnastik
Forward roll, teddy bear roll, log roll.
Follow instructions – quickly, slowly, quietly,
gently
Speaking / Konuşma
1. ara degerlendirme – karakterleri hikaye ile
eslestirme
DANCE
Listening / Dinlem
“The Gingerbread man”
“The Gingerbread man” poem
“Goldilocks and the three bears”
KUTUPHANE
Math / Matematik
2D sekiller/renkler = 2D sekilleri ile kolaj
Olcu Takvim
Veri Takvim
Numaralar 1-10 arasi numaralar ile oyunlar
Science / Fen Bilimleri
Hava durumu ve mevsimler
Socıal Studıes
Medıa Literacy/ Bilgisayar
Jolly Phonics songs
I pads = Gingerbread man design
Number apps (ts choice
Drama
Drama Area – Internet Café & Book shop
Verb Charades
Sport
Games / Oyunlar
Arts & Crafts
Gingerbread men ile kuklalar
Ucurtma aktivitesi
Gingerbread men ile oyun hamuru
Kindergarten Newsletter – 31 October
UNIT OF INQUIRY
ENGLISH
We have finished our first Unit of Inquiry
“Our 5 Senses” and we learnt many things
about our bodies and how our senses work.
We are beginning to write more
independently in class and we are using
sounds regularly to write new words.
Our new Unit of Inquiry is “The Power of
Words” and we will be learning about how
much fun language can be. We will be
In our Jolly Phonics literacy program, we
have now learnt the sounds and actions for
the letters Ss, Aa, Tt, Ii, Pp, and Nn have
practiced writing these letters both in
upper case and lower case. This week and
next week we are focusing on the letters
Cc and Kk and their sound and action.
-
having fun with words
putting words together to make
meaning.
using different languages.
Each week we will be focusing on a book.
We will be exploring the books and their
characters, the morals of the stories and
their language.
This week we are looking at “The Three
Billy Goats Gruff”, and next week we will
look at “The Gingerbread man”.
CROSS CURRICULAR STUDIES
We are going to learn lots about reading and
writing in our new topic – the alphabet and
sounds, writing letters / words, using books
for reference, the language of books (title,
author) and simple grammar (singular /
plural forms)
In Arts and Crafts we will be making
puppets of the three goats and the troll, and
their own pop-up book. We will also be
threading gingerbread men.
In math we will be reviewing previous math
We are regularly reading books in class
and our new topic gives us lots of
opportunity to look at books on a daily
basis and to explore particular books in
more depth. We will focus on one
specific book each week and create
subsequent learning opportunities across
all areas of learning.
HOME HELP
As we are starting a reading / writing
topic, a lovely idea may be to make a
writing area at home. Set up some paper,
mini books, post it notes, pens, pencils etc
and encourage your child to ‘be a writer’.
You can also write them little notes and
ask them to help you write the shopping
lists etc.
Make it fun!
topics to ensure full understanding from all
students, especially shapes and numbers.
READING
Next week we will be focusing on verbs,
and putting these verbs into the sentence
“I (verb”), along with pictures.
These verbs will be simple, such as, I eat, I
walk, I drink etc.
UNIT 2 – SIGHT WORDS:
We introduced our Unit 2 sight words this
week which we will be practicing over the
next six weeks and they are:
a, and, ate, baby, be, bear, black,
brown, but, came, cat, chicken, cow,
door, farm, funny, go, grass, hill, horse,
house, look, pig, sheep, song and white
We will be sending home last unit´s sight
words this week. They will come as four
cards to a page so your child can cut them
up at home in order to practice their
cutting skills.
Weekly Overview K English (OUI 2 – Week 2) 3rd - 7th Nov. 2014
“The Power of Words” – The Gingerbread Man
Language / Dil
Reading / Okuma
Make mini “Gingerbread man” books
Sight words – horse, cow, cat, ate, funny.
Games = bottle tops , white boards &
spinners.
Book Language – Title, author, pages.
Drama
Drama Area – Internet Café & Book shop
Verb Charades
Writing / Yazma
BUSY BOOK- “I” ( verb & picture)
WRITING – worksheet following the poem.
Letter of the week = Kk , literacy books,
review Aa pg 16,
Sport
Games / Oyunlar
Speaking / Konuşma
Formative assessment 1 – matching
characters to their setting.
Today, behavior chart, feelings
Listening / Dinlem
“The Gingerbread man”
“The Gingerbread man” poem
“Goldilocks and the three bears” LIBRARY
Math / Matematik
2D shapes\ colour = 2D shape collage
pictures,
Measures Calender, register
Data Calender, register
Number Swat games number recognition (1 10)
Science / Fen Bilimleri
Weather & Seasons
Socıal Studıes
Medıa Literacy/ Bilgisayar
Jolly Phonics songs
I pads = Gingerbread man design
Number apps (ts choice
Music
Gymnastics / Jimnastik
Forward roll, teddy bear roll, log roll.
Follow instructions – quickly, slowly, quietly,
gently
DANCE
Arts & Crafts
Make Gingerbread men hand puppets
Kite craft
Play dough gingerbread men.
Download

31 Ekim