MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Kozmetik Üreticilerine Duyuru
KOZMETİK FİRMALARININ DİKKATİNE
23.01.2014 Tarih ve 09573 sayılı Makam oluru ile yayınlanan “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” gereğince;
Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcılığı
Kozmetik Ürünler Daire Başkanlığı
Ürün Belgelendirme Faaliyetleri Birimi Tarafından artık sadece “Kozmetik Ürün Sertifikası”
düzenlenecek olup, sertifikaya konu olan Üretici beyanında GMP (İyi imalat Uygulamaları)`ye
ilişkin ifadelerin yer almaması ve GMP Deklarasyon onayları için Yönerge gereği ilgili Daireye
başvurulması gerekmektedir.
Kurumumuza kayıtlı yerli kozmetik üreticilerine yalnız ihracat amacı ile kullanılmak üzere
kozmetik ürünler için sertifika düzenlenmekte olup İthal ürünler için sertifika
düzenlenmemektedir.
Kozmetik ürünlere sertifika düzenlenebilmesi için;
İhracat sertifikası talep edilen kozmetik ürünlerin bildirim ön inceleme birimi
tarafından bildirim işlemlerinin tamamlanmış ve kozmetik olarak kayda alınmış olması
gerekmektedir.
Başvuruda;

Standart dilekçe ,

Deklarasyonda yer alan ürünlere ait, Ön İnceleme ve Bildirim Birimine yapılan resmi
bildirim başvurusuna ilişkin iş takip numaralarının listesinin,

Firma antetli kağıdına düzenlenmiş, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş
matbu 2 nüsha DEKLARASYONUN ,

Ziraat
Bankası
Çukurambar
Şubesi
1937-59211027-5001(IBAN
No:
TR440001001937592110275001) no’lu hesabına EFT veya havale yoluyla yatırılan 210 TL
Sağlık Sertifikası bedelini gösterir Banka Dekontunun,
bulunması gerekmektedir.
Firmalar, e-bildirim sisteminde sertifika başvurularını "Genel Başvuru" bölümünden
"Kozmetik Ürünler Daire Başkanlığı" altında yer alan "Belgelendirme Faaliyetleri Birimi"
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
sekmesini seçip, iş tipi olarak "Kozmetik ürün sertifika başvurusu" linkine tıklayarak yaparlar.
Başvuruda yer alan deklarasyon "deklarasyon.pdf" adıyla, 210 TL değerindeki harç bedeli
"makbuz.pdf" olarak, standart dilekçe "dilekce.pdf" ismiyle, bildirime ilişkin başvurulara ait
iş takip no’ larının yer aldığı listeninin de “bildirim.pdf” olarak dokümanlarının yüklenmesi
ve ayrıca yazılı olarak gönderilmesi gerekmektedir. Elektronik başvuru esnasında dekontta
yer alan bilgilerin "Makbuz" kısmına doğru olarak işlenip eklenmesi gerekmektedir.
Eksiklik başvurularında ise daha önce yapılmış olan ilgili makbuzun bulunduğu başvuruya ait
iş takip numarasının mutlaka ilgili iş olarak kaydedilmesi gerekmektedir.
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
İlgi:
Yazı ekinde yer alan evrak/evraklar gereğince aşağıda işaretlenmiş olan işlemimizin
yapılması hususunu bilginize arz ederim.
Kuruma gönderilen evraklar ile sistemden eklenen dokümanların birebir aynı
olduğunu taahhüt ederim.
Tarih:
Ek: sayfa
Kaşe –İmza
1
Firma Kayıt ve Şifre Başvurusu
a) Firma ve Firma Yetkilisi Kayıt Formu
□
b) İmza Sirküleri
□
[email protected] | www.evrim.com
□
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
2
Kozmetik Firma Bilgileri Değişikliği
□
3
Kozmetik Ürün Bildirim İşlemleri
□
Bildirim Formu
□
4
Kozmetik Ürün Ambalaj Etiket Bilgisi Gönderme
□
5
Kozmetik Ürün Bilgisi Gönderme
□
6
Kozmetik Ürün Sertifika Başvurusu
□
a) Deklarasyon Belgesi (2 nüsha)
□
b) Harç Dekontu
□
7
Kozmetik Ürün İstenmeyen Etki Bildirimi
□
8
Kozmetik Mevzuatı Görüş
□
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
DECLARATION
We, X [TİTCK EUP sisteminde kayıtlı kozmetik firma adınız ve adresiniz yazılmış
olmalı] declare that below listed products are our own trademark cosmetics and
manufactured by our firm in Turkey. We are fully responsible for the below listed products
and below given additional information.
Firma Yetkilisi Ad Soyad
İmza
THE LIST OF PRODUCT(S) FOR EXPORT:
123-
ADDITIONAL INFORMATION:
[Üretici bu kısımda sadece Ülkemiz kozmetik mevzuatı ve/veya AB kozmetik mevzuatına
uygunluğunu belirtebilir]
Firma Yetkilisi Ad Soyad
İmza
Not: Üretici deklarasyonunu bu formatta antetli kağıdına hazırlayabilir.
Saygılarımızla,Best Regards
EVRİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK
[email protected] | www.evrim.com
Download

Devamını Okumak İçin Tıklayınız