ABONENİN İŞLETMECİ
DEĞİŞTİRMESİ İÇİN TALEP FORMU 2-A
BİREYSEL ABONE BİLGİLERİ
T.C. Kimlik No
Adı
Soyadı
Telefon Numarası
İŞLETMECİ VE NUMARA BİLGİLERİ
Verici İşletmeci
Alıcı İşletmeci
xDSL/Fiber Hizmeti Alınan Telefon
xDSL/Fiber Hizmet Numarası*
*Yalın DSL ve YAPA Tam Erişim modellerinin kendi içinde ve birbirleri arasındaki geçişleri için telefon numarası belirtilmesine gerek yoktur.
AÇIKLAMA
Bu formda belirtilen internet erişim hizmetinin yukarıda adı geçen alıcı işletmeciye taşınmasına ilişkin
bilgilerin, alıcı işletmeci tarafından geçiş sürecinde gerekli birimlere verilmesini kabul ediyorum. Abonesi
olduğum verici işletmeciye karşı taahhüt, fatura borcu vb. mali yükümlülüklerimin saklı kalmak kaydıyla
verici işletmeci tarafından halihazırda sunulmakta olan internet erişim hizmetine ilişkin abonelik
sözleşmesinin iptaline/feshine yönelik işlemlerin şahsım adına alıcı işletmeci tarafından yürütülmesine
onay veriyorum.
İmza
:
Tarih
:
........................
/
........................
/
........................
O85O 266 O 266
dsmart.com.tr
Download

ISS Gecis Formu Bireysel - D