7.SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ
NOT: KİTAPLAŞMAMIŞ 7. SEMPOZYUM BİLDİRİMLERİ AŞAGIDAKİ GİBİDİR. 19. Yüzyıl Sonunda Üsküdar Çavuşbaşı Çiftliğinde Gülyağı ve Gülsuyu Üretimi
Ayten ALTINBAŞ/Ekrem SIRMA
Osmanlı Zarafetinin Etkin Bir Örneği Beylerbeyi Sarayı Ahır Köşkü
NEMLİOĞLU / HaticeTAŞKIN / Neşe YILDIRIM
Prof. Dr.
Candan
Arşiv Belgelerine Göre Üsküdar Sıbyân Ve İbtidâî Mektebleri
Mehmet CEMAL ÖZTÜRK
Üsküdar’daki Osmanlı Dönemi Kiliseleri
PATACI / Ergün LAFLI
Sami
Üsküdar Gölgesindeki Öyküler
Fatma ÜÇLER TOPÇU
19. Yüzyılda Üsküdar’ın Boğaziçi’nden Görünümü:
Sosyo-Kültürel Dinamikler Bağlamında Paşalimanı-Kandilli Sahil Şeridinde Mimari Gelişim
Gözde ÇELİK
Üsküdar Vâlide-İ Âtik Yangını 23 Ağustos 1927
PEHLİVANLI
Hamit
Prevantoryumdan Devlet Hastanesine: Validebağ Öğretmenler Hastanesi Tarihçesi Yrd. Doç. Dr.
Mahmut GÜRGAN
III. Ahmed Dönemi Üsküdar Çeşmeleri Üzerine Bir Kaynak: Üsküdarlı Şair Nurî’nin Manzum Tarihi
Mustafa ÇAĞHAN KESKİN
Haydarpaşa’da Âbidevî Eser Mekteb-İ Tıbbiye-İ Şahane
Burhan AKGÜN
Nil SARI-
Üsküdar’da Bir Sosyal Müessese Örneği: Alaca Minare Tekkesi Ve Haziresi
KOÇYİĞİT
Ömer
XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Üsküdar Hamamları Ve Hamam Esnafı
Saim YÖRÜK
Vakfiyesi Ve Muhasebe Kayıtları Işığında Atik Valide Vakfı
SABIRLI
Tijen
XIX. Yüzyılın Ortalarında Üsküdar’da Belediye Hizmetleri
BAY
Abdullah
XIX. Yüzyılda İstanbul Ve Üsküdar Çingenelerinde Meslek
CİHAN
Ahmet
Üsküdar Kentiçi Ulaşımı
Akın KURTOĞLU
Üsküdar’da Defterdar Mehmed Tahir Efendi (Harem İskelesi) Camii Ve Haziresi
AYDIN
Üsküdar’daki Bazı Yer Adlarının Onomastiği Ve Dil Bilgisel Açıdan Değerlendirilmesi
Ali ŞEYLAN
Ali İhsan
19. Yüzyıl Sonunda Üsküdar Çavuşbaşı Çiftliğinde Gülyağı ve Gülsuyu Üretimi
Dr. Ayten ALTINBAŞ/Ekrem SIRMA
Prof.
Üsküdar’da Oryantalist Esintiler
Deniz DEMİRARSLAN
Dünden Bugüne Doğancılar Caddesi
Dr. İbrahim YILDIRIM , Nihan Kalağan YILDIRIM
Çamlıca’da Bir Erenler Durağı: Tahir Baba Tekkesi
MADEN
Ahmet Yakupoğlu’nun Eserlerinde Üsküdar
BAŞBUĞ
Fahri
Doç. Dr. Fatih
Rus Seyyah Milyukov’un Hatıralarında İstanbul Ve Üsküdar
Fatih ÜNAL
Ahmet Mithat Efendi’nin Romanlarında Üsküdar
KORKMAZ
Ferhat
Üsküdar’da Endüstrı Mirası Örneği Bır Değirmen Yapısı: Üsküdar Paşalimanı Değirmen
Doç.Dr.Füsun SEÇER KARİPTAŞI
Ressam Hoca Ali Rıza'nın Resimleri Işığında Üsküdar'da Dünden Bugüne Bulgurlu Köyü
Yrd.Doç.Dr. Gül SARIDİKMEN
Üsküdar'in Hamamlari, Hamam Mekanlari Ve Çalişanlari
Gülhan BENLİ
Osmanlı Klasik Dönem Sonu Külliye Anlayışı Bağlamında Üsküdar Yeni Valide Külliyesi Hamza
GÜNDOĞDU
Mehmed Vânî Efendi’nin İstanbul’daki Mimari Eserleri
YURTTAŞ
Hüseyin
Küçük Selimiye Camii Haziresinde Bulunan Mezar Taşlarında Betimlenen Cam Vazolar İzzet Umut
ÇELİK
Osmanlılarda Buharlı Gemi-Kent, İnsan İlişkisi: Yakınçağda Vapurların Üsküdar Kenti Ve Toplumu
Üzerinde Yol Açtığı Değişim (1847-1910)
Dr.Levent DÜZCÜ
On Altıncı Yüzyılda Üsküdar Ve Civarında Şarap İle İlgili Hukuki Uygulamalar
M.Akif ERDOĞRU
NOT: MEHMET AKİF CEYLAN PDF DOSYASI AÇILMADI . KONUSUNU EKLEYEMEDİM.
Hollanda ile Türkiye İlişkilerinin 400 yılında Üsküdar ile ilgili Hollanda Arşivlerinde Bulunan
Belgeler
Drs. Mehmet Tütüncü
Mekân-Yapı Bağlamında Ayazma Mıntıkasının Tarihî Serüveni
Murat YILDIZ
Osmanlı Dönemi Üsküdar'da Yaşayan Gayrimüslimlerin Mezarlıkları Ve Gayrimüslimler Arasında
Mezarlık Tartışmaları
Nevzat ERKAN
Üsküdar Nuhkuyusu’ndaSultan Iı. Abdülhamid Vakfı’ndan Nakşıfelek Usta Camii Orhan M.ÇOLAK
XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Üsküdar’da Esnaf Hayatı (Şer’iyye Sicillerine Göre)
Rahşan KAYNAK
Yazar Ve Ressam Francıs Hopkınson Smıth’in (1838-1915) Gözünden Üsküdar
Semra DAŞÇI
Üsküdar’da III. Ahmet Dönemine Ait Dört Çeşme Ve Osmanlı Mimarisinde Nadir Görülen Bir
Kemer Tipi Üzerine
Soner ŞAHİN
Kanuni Dönemi İsyanları Sürecinde (1525-1527) Üsküdar Mahkemesine Yansıyan Davalar
Temel ÖZTÜRK
Kız Kulesi’nin Türk Fotoğraf Sanatındaki Yeri Ve Kız Kulesi İmgesinin Farklı Amaçlarla
Kullanımına Bir Bakış
Uğur Günay
YAVUZ
Üsküdar Ve Yeniçeri Remizleri
Zeynep Emel EKİM
Üsküdar Bekâr Odaları
GÜNEŞ YAĞCI / Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKKAYA
Doç Dr. Zübeyde
Download

7.SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ