SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
Ders Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
Dersin
Seçmeli/
Kredisi
Zi/ Zorunlu
SYSÖ 10002
Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma
Yöntemleri
Yrd.Doç. Dr. Recep ÇAKIR
3 0 3
Zorunlu
SYSÖ 10004
Sosyal Bilimlerde Bilimsel Arş. Yön. Ve
Proje Çalışmalarına Giriş
Doç. Dr. Şafak ULUÇINAR
SAĞIR
3 0 3
Zorunlu
SYSÖ 10006
Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma
Yöntemlerine Giriş
Doç. Dr. Ahmet BACANAK
3 0 3
Zorunlu
SYSÖ 70002
Projeye Dayalı Eğitim
Doç. Dr. Ahmet BACANAK
3 0 3
Seçmeli
SYSÖ 70004
Okul Yönetimi ve Kültürü
Doç. Dr. Ahmet Üstün
3 0 3
Seçmeli
SYSÖ 70006
Eğitimde Bilişim Teknolojileri Kullanımı
ve Uygulamaları
Yrd.Doç. Dr. Recep ÇAKIR
3 0 3
Seçmeli
SYSÖ 70010
Anadil Eğitiminde Kullanılan Metinler ve
Analizi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAYGANA
3 0 3
Seçmeli
SYSÖ 70012
Sürdürülebilir Çevre İçin Eğitim
Doç. Dr. Arzu CANSARAN
3 0 3
Seçmeli
SYSÖ 70014
Alternatif Değerlendirme Yöntemleri
Doç. Dr. Şafak ULUÇINAR
SAĞIR
3 0 3
Seçmeli
SYSÖ 70016
Sosyal Bilgiler Dersinde Tarih
Konularının Öğretimi
Yrd. Doç. Dr. Selim ÖZCAN
3 0 3
Seçmeli
SYSÖ 70018
Hareket Eğit. Ve Beceri Öğrenimi
Yrd. Doç. Dr. Dursun GÜLER
3 0 3
Seçmeli
SYSÖ 70020
Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi
Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
Yrd. Doç. Dr. Faruk AYLAR
3 0 3
Seçmeli
SYSÖ 70022
Sınıf Öğretmenliğinde Öğrencilere Etkili
Rehberlik
Yrd. Doç. Dr. Erdoğan BOZKURT
3 0 3
Seçmeli
SYSÖ 70024
Öğrenme Stillerine Dayalı Öğrenme
Doç. Dr. Orhan
KARAMUSTAFAOĞLU
3 0 3
Seçmeli
SYSÖ 70026
Üstün Yeteneklilerin Özellikleri ve
Eğitimi
Prof. Dr. Murat GÖKDERE
3 0 3
Seçmeli
SYSÖ 70028
İletişim ve Etkileşim
Doç. Dr. Ercümend ERSANLI
3 0 3
Seçmeli
SYSÖ 70030
Güncel Çevre Sorunları ve Çözüm
Önerileri
Yrd. Doç. Dr. Cengiz YILDIRIM
3 0 3
Seçmeli
SYSÖ 70032
Sosyal Bilimlerde Karşılaştırmalı Eğitim
Sistemleri
Yrd. Doç. Dr. Ekrem SOLAK
3 0 3
Seçmeli
SYSÖ 70034
Psikomotor Gelişim
Yrd. Doç. Dr. Dursun GÜLER
3 0 3
Seçmeli
SYSÖ 70036
Sosyal Bilimlerde Medyanın Kullanımı
Yrd. Doç. Dr. Rumiye ARSLAN
3 0 3
Seçmeli
SYSÖ 70038
Osmanlıca Türkçesi Metinleri Okumaya
Giriş
Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza AYAR
3 0 3
Seçmeli
SYSÖ 70040
Okul Temelli Mesleki Gelişim ve
Öğretmen Yeterlilikleri
Yrd. Doç. Dr. İlker
KÖSTERELİOĞLU
3 0 3
Seçmeli
SYSÖ 70042
Türk Eğitim Sisteminin Yapısı ve
Sorunları
Yrd. Doç. Dr. İlker
KÖSTERELİOĞLU
3 0 3
Seçmeli
SYSÖ 70044
Yaratıcılık Kuramları ve Eğitimi
Yrd. Doç. Gülbin ZEREN
NALİNCİ
3 0 3
Seçmeli
SYSÖ 70046
İlköğretim Programlarının Felsefesi
Yrd. Doç. Dr. Şenay YAPICI
3 0 3
Seçmeli
SYSÖ 70048
Değerler Eğitimi
Doç. Dr. Emine ALTUNAY ŞAM
3 0 3
Seçmeli
SYSÖ 70050
Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
Yrd. Doç. Dr. Hüsniye
MAYADAĞLI
3 0 3
Seçmeli
SYSÖ 70052
Akademik Yazma ve Konuşma
Yrd. Doç. Dr. Mehmet YİĞİT
3 0 3
Seçmeli
SYSÖ 70054
Edebiyat ve Eğitim
Yrd. Doç. Dr. Hüsniye
MAYADAĞLI
3 0 3
Seçmeli
SYSÖ 70056
Akademik Metin Yazma-I
Yrd. Doç. Dr. Ceylan YANGIN
ERSANLI
3 0 3
Seçmeli
SYSÖ 70058
Sosyal Bilgiler Dersinde Coğrafya
Kavramlarının Öğretimi
Yrd. Doç. Dr. Faruk AYLAR
3 0 3
Seçmeli
SYSÖ 70060
Ölçek Geliştirme Teknikleri
Yrd. Doç. Dr. Adem BAYAR
3 0 3
Seçmeli
SYSÖ 70062
Etkili Yetişkin Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. Adem BAYAR
3 0 3
Seçmeli
SYSÖ 70064
Türk Eğitim Sisteminde Örgüt ve
Yönetim
Doç. Dr. Ahmet ÜSTÜN
3 0 3
Seçmeli
SYSÖ 70066
Eğitimin Sosyal ve Kültürel Temelleri
Doç. Dr. Ahmet ÜSTÜN
3 0 3
Seçmeli
SYSÖ 70068
Pozitif Psikoloji
Yrd. Doç. Dr. Erdoğan BOZKURT
3 0 3
Seçmeli
SYSÖ 70070
Öğrenciyi Tanıma Teknikleri
Yrd. Doç. Dr. Erdoğan BOZKURT
3 0 3
Seçmeli
SYSÖ 60000
Danışmanlık
0 1 1
SYSÖ 80000
Uzmanlık Alanı
4 0 4
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ
Dersin
Kredisi
Seçmeli /
Zorunlu
Yrd. Doç. Dr. Rumiye ARSLAN
3 0 3
Seçmeli
Bilimsel Araştırma Raporlarında Karşılaşılan
Sorunlar
Doç. Dr. Ahmet BACANAK
3 0 3
Seçmeli
SDSÖ 40006
Program Değerlendirme Kuram ve Uygulama
Yrd. Doç. Dr. Şenay YAPICI
3 0 3
Seçmeli
SDSÖ 40008
Üstün Yetenekli Çocuklar İçin Ders
Etkinlikleri
Prof. Dr. Murat GÖKDERE
3 0 3
Seçmeli
SDSÖ 40010
Eski Osmanlıca Metinleri Okuma Öğretimi
Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza AYAR
3 0 3
Seçmeli
SDSÖ 40012
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği
Doç. Dr. Arzu CANSARAN
3 0 3
Seçmeli
SDSÖ 40014
Öğretim Tasarımı Modelleri
Yrd. Doç. Dr. Recep ÇAKIR
3 0 3
Seçmeli
SDSÖ 40016
Akademik Metin Yazma-II
Yrd. Doç. Dr. Ceylan YANGIN
ERSANLI
3 0 3
Seçmeli
SDSÖ 40018
Sınıf Yönetiminde Pozitif Yaklaşımlar
Yrd. Doç. Dr. Meltem AKIN
KÖSTERELİOĞLU
3 0 3
Seçmeli
SDSÖ 40020
Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Meltem AKIN
KÖSTERELİOĞLU
3 0 3
Seçmeli
SDSÖ 40022
Sınıf Öğretmenleri için Pedagojik Alan
Bilgisi
Doç. Dr. Şafak ULUÇINAR
SAĞIR
3 0 3
Seçmeli
SDSÖ 40024
Toplumsal Kalkınma ve Eğitim
Doç. Dr. Ahmet ÜSTÜN
3 0 3
Seçmeli
SDSÖ 40026
Yönetim ve Liderlik
Doç. Dr. Ahmet ÜSTÜN
3 0 3
Seçmeli
SDSÖ 40028
İlkokullarda Değerler ve Değerlere Dayalı
Yönetim
Doç. Dr. Ahmet ÜSTÜN
3 0 3
Seçmeli
SDSÖ 40030
Motivasyon ve Öğrenme Kuramları
Yrd. Doç. Dr. Erdoğan
BOZKURT
3 0 3
Seçmeli
SDSÖ 40032
İleri Öğrenme Kuramları
Yrd. Doç. Dr. Erdoğan
BOZKURT
3 0 3
Seçmeli
SDSÖ 40034
Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin
Birleştirilmiş Sınıflar Boyutu
Yrd. Doç. Dr. Alpay AKSİN
3 0 3
Seçmeli
SDSÖ 40036
Hizmet İçi Eğitim Programının Geliştirilmesi
Yrd. Doç. Dr. İlker
KÖSTERELİOĞLU
3 0 3
Seçmeli
SDSÖ 30000
Danışmanlık
0 1 1
SDSÖ 90000
Uzmanlık Alanı
4 0 4
Ders Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
SDSÖ 40002
Kültürler Arası Eğitim
SDSÖ 40004
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS
BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI DERSLERİ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKTAN ALINAN ALAN DIŞI
ÖĞRENCİLERİN ALACAKLARI DERSLER
I. Dönem
II. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı
SÖP 301
Fen ve Teknoloji
Öğretimi I
3 0 3
SÖP 302
Fen ve Teknoloji Öğretimi II
3 0 3
SÖP 303
İlkokuma ve Yazma
Öğretimi
3 0 3
SÖP 304
Türkçe Öğretimi
3 0 3
SÖP 305 Hayat Bilgisi Öğretimi
3 0 3
SÖP 306
Sosyal Bilgiler Öğretimi
3 0 3
SÖP 307 Matematik Öğretimi I
3 0 3
SÖP 308
Matematik Öğretimi II
3 0 3
SÖP 401 Görsel Sanatlar Öğretimi
1 2 2
SÖP 402
Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim
2 0 2
Dersin
Kredisi
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Dersin
Kredisi
SMB 402 Öğretmenlik Uygulaması II
2 6 5
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİNDEN ALINAN ALAN DIŞI
ÖĞRENCİLERİN ALACAKLARI DERSLER
I. Dönem
II. Dönem
Dersin
Kodu
Dersin Adı
SÖP 301
Fen ve Teknoloji
Öğretimi I
3 0 3
SÖP 303
İlkokuma ve Yazma
Öğretimi
SÖP 307
Dersin Dersin
Kredisi Kodu
SÖP 302
Dersin Adı
Dersin
Kredisi
Fen ve Teknoloji Öğretimi II
3 0 3
3 0 3 SÖP 304
Türkçe Öğretimi
3 0 3
Matematik Öğretimi I
3 0 3 SÖP 308
Matematik Öğretimi II
3 0 3
SÖP 401
Görsel Sanatlar Öğretimi
1 2 2 SÖP 402
Birleştirilmiş Sınıflarda
Öğretim
2 0 2
SÖP 305
Hayat Bilgisi Öğretimi
3 0 3 SÖP 306
Sosyal Bilgiler Öğretimi
3 0 3
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ TEZSİZ (UZEM)YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
DÖNEM
Dersin Kodu
Dersin Adı
Dersin
Kredisi
Öğretim Üyesi
USYSÖ 10004
Sosyal Bilimlerde Bilimsel Arş. Yön.
Ve Proje Çalışmaları
3 0 3
Prof. Dr. Murat GÖKDERE
USYSÖ 70006
Eğitimde Bilişim Teknolojileri
Kullanımı ve Uygulamaları
3 0 3
Yrd. Doç. Dr. Recep ÇAKIR
USYSÖ 70058
Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi
Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
3 0 3
Yrd. Doç. Dr. Faruk AYLAR
USYSÖ 70026
Üstün Yeteneklilerin Özellikleri ve
Eğitimi
3 0 3
Prof. Dr. Murat GÖKDERE
UFYFB 70004
Öğretim Programı Geliştirme Ve
Geçmişten Günümüze İlköğretim
Fen Programları
3 0 3
Doç. Dr. Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU
USYSÖ 10002
Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma
Yöntemleri
3 0 3
Yrd. Doç. Dr. Recep ÇAKIR
UFYME 71004
Matematiksel Zorluklar ve Çözüm
Önerileri
3 0 3
Doç. Dr. Keziban ORBAY
USYSÖ 70042
Türk Eğitim Sisteminin Yapısı ve
Sorunları
3 0 3
Yrd. Doç. Dr. İlker KÖSTERELİOĞLU
USYSÖ 10006
Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma
Yöntemleri
3 0 3
Doç. Dr. Ahmet BACANAK
USYSÖ 70032
Sosyal Bilimlerde Karşılaştırmalı
Eğitim Sistemleri
3 0 3
Yrd. Doç. Dr. Ekrem SOLAK
USYSÖ 60000
Proje Danışmanlığı
0 1 1
1
2
3
4
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
Dersin
Kredisi
Seçmeli /
Zorunlu
3 0 3
Zorunlu
3 0 3
Zorunlu
3 0 3
Zorunlu
3 0 3
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Alpay AKSİN
3 0 3
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Alpay AKSİN
3 0 3
Seçmeli
3 0 3
Seçmeli
Ders Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
SYSB 12002
Sosyal Bilgilerde Bilimsel Araştırma
Yöntemleri ve Proje Çalışmaları
Doç. Dr. Şafak ULUÇINAR
SAĞIR
SYSB 12004
Sosyal Bilgilerde Nicel Araştırma
Yöntemleri
Yrd. Doç. Dr. Recep ÇAKIR
SYSB 12006
Sosyal Bilgilerde Nitel Araştırma Yöntemleri
Doç. Dr. Ahmet BACANAK
SYSB 72002
Sosyal Bilgilerde Teknolojik Pedagojik Alan
Bilgisi
Yrd. Doç. Dr. Alpay AKSİN
SYSB 72004
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Kültürel Miras
SYSB 72006
Üretim Dağıtım ve Tüketim Öğrenme Alanı
Bağlamında Türkiye’nin Yeni ve
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
SYSB 72008
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Harita Bilgisi
Yeterlilikleri
Yrd. Doç. Dr. Faruk AYLAR
SYSB 72010
Osmanlı’da Toplumsal ve Kültürel Yapı
Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza AYAR
SYSB 72012
Sosyal Bilgilerde Atatürkçülük Konularının
Öğretimi
Yrd. Doç. Dr. Turgut İLERİ
SYSB 72014
Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Eğitim
Çalışmaları
Yrd. Doç. Dr. Turgut İLERİ
SYSB 72016
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebi Eserlerin
ve Yazılı Kaynakların Kullanımı
Yrd. Doç. Dr. Selim ÖZCAN
SYSB 72018
Osmanlı Medeniyet Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Selim ÖZCAN
SYSB 72020
Türkiye’de İnsan Hakları Eğitimi ve
Sorunları
Yrd. Doç. Dr. Turgut İLERİ
SYSB 72022
Sosyal Bilgiler Öğretimi İçin Yöntem,
Etkinlik ve Stratejiler
SYSB 72024
3 0 3
Seçmeli
3 0 3
Seçmeli
3 0 3
Seçmeli
3 0 3
Seçmeli
3 0 3
Seçmeli
3 0 3
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Selim ÖZCAN
3 0 3
Seçmeli
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Mesleki
Gelişim ve Yeterlik Standartları
Doç. Dr. Emine ALTUNAY
ŞAM
3 0 3
Seçmeli
SYSB 72026
Türkiye’nin Çevre Problemleri
Doç. Dr. Asım ÇOBAN
3 0 3
Seçmeli
SYSB 72028
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Temel
Disiplinlerin Önemi ve İşlevselliği
Doç. Dr. Emine ALTUNAY
ŞAM
3 0 3
Seçmeli
SYSB 72030
Siyasi Coğrafya Açısından Türk Dünyası ve
Ortadoğu
Doç. Dr. Asım ÇOBAN
3 0 3
Seçmeli
SYSB 60000
Danışmanlık
0 1 1
TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ
Dersin
Kredisi
Seçmeli /
Zorunlu
Yrd. Doç. Dr. Turan AÇIK
3 0 3
Zorunlu
Tarih Araştırmalarında Usul
Prof. Dr. Mehmet EVSİLE
3 0 3
Zorunlu
SYTA 73002
Yakınçağ Osmanlı Arşivciliği
Doç. Dr. Yılmaz KARADENİZ
3 0 3
Seçmeli
SYTA 73004
Milli Mücadele Tarihi
Prof. Dr. Mehmet EVSİLE
3 0 3
Seçmeli
SYTA 73006
Yakınçağ Siyasi Tarihi
Yrd. Doç. Dr. İbrahim
SERBESTOĞLU
3 0 3
Seçmeli
SYTA 73008
Ortadoğu Siyasi Tarihi
Doç. Dr. Yılmaz KARADENİZ
3 0 3
Seçmeli
SYTA 73010
Osmanlı Tarihçiliği
Yrd. Doç. Dr. Turan AÇIK
3 0 3
Seçmeli
SYTA 73012
Yeni ve Yakınçağda Sömürgecilik
Prof. Dr. Mehmet EVSİLE
3 0 3
Seçmeli
SYTA 73014
Türk Yenileşmesi
Yrd. Doç. Dr. İbrahim
SERBESTOĞLU
3 0 3
Seçmeli
SYTA 73016
Osmanlı İktisat Tarihi
Doç. Dr. Yılmaz KARADENİZ
3 0 3
Seçmeli
SYTA 73018
Türk Anayasal Hareketleri
Yrd. Doç. Dr. İbrahim
SERBESTOĞLU
3 0 3
Seçmeli
SYTA 73020
Modern Dünya Tarihi ve Türkiye
Prof. Dr. Mehmet EVSİLE
3 0 3
Seçmeli
SYTA 73022
Osmanlı Sosyal Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Turan AÇIK
3 0 3
Seçmeli
SYTA 73024
Yakınçağda Osmanlı Müesseseleri ve
Medeniyeti
Yrd. Doç. Dr. İbrahim
SERBESTOĞLU
3 0 3
Seçmeli
SYTA 73026
İran Modernleşmesi
Doç. Dr. Yılmaz KARADENİZ
3 0 3
Seçmeli
SYTA 73028
Yeniçağ Osmanlı Arşivciliği
Yrd. Doç. Dr. Turan AÇIK
3 0 3
Seçmeli
SYTA 60000
Danışmanlık
Ders Kodu
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
SYTA 13002
Osmanlı Tarih Metinleri
SYTA 13004
0 1 1
AMASYA ÜNİVERSİTESİ-HİTİT ÜNİVERSİTESİ ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI OLAN
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ABD PROGRAMI DERSLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Öğretim Üyesi
Dersin Seçmeli /
Kredsi Zorunlu
SYBE 71002
Sporda Beslenme ve Ergojenik Yardım
Yrd. Doç. Dr. Resul ÇEKİN
3 0 3
Seçmeli
SYBE 71004
Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim
Yöntemleri
Yrd. Doç. Dr. Şule KIRBAŞ
3 0 3
Seçmeli
SYBE 71006
Sporda Hareket Eğitimi ve Beceri Öğrenimi
Doç. Dr. Faruk YAMANER
3 0 3
Seçmeli
SYBE 71008
Beden Eğitimi ve Sporda Yeni Eğilim ve
Yönelimler
Doç. Dr. Faruk YAMANER
3 0 3
Seçmeli
SYBE 71010
Sporun Sosyolojik Temelleri
Yrd. Doç. Dr. Dursun GÜLER
3 0 3
Seçmeli
SYBE 71012
Serbest Zamanları Değerlendirme Açısından
Beden Eğitimi ve Spor
Doç. Dr. Faruk YAMANER
3 0 3
Seçmeli
SYBE 71014
Spor Psikolojisi Uygulamaları
Yrd.Doç.Dr. İlknur YAZICILAR ÖZÇELİK
3 0 3
Seçmeli
SYBE 71016
Beden Eğitimi Öğretmeni ve Antrenörün
İletişim Becerileri
Yrd.Doç.Dr. İlknur YAZICILAR ÖZÇELİK
3 0 3
Seçmeli
SYBE 71018
Sportif Yaralanmalarının Önlenmesi,
Rehabilitasyon ve İlk Yardım
Yrd. Doç. Dr. Şule KIRBAŞ
3 0 3
Seçmeli
Yetenek Seçiminde Yeni Eğilimler ve
Yönelimler
Engellilerde Fiziksel Aktivite ve Spor
Yrd. Doç. Dr. Resul ÇEKİN
3 0 3
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Erkan DEMİRKAN
3 0 3
Seçmeli
Farklı Yaş Gruplarında Fiziksel Aktivite ve
Spor
Sporda Performansın Ölçülmesi ve
Değerlendirilmesi
Yrd. Doç .Dr. Dursun GÜLER
3 0 3
Seçmeli
Doç. Dr. Faruk YAMANER
3 0 3
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Hasan EKER
3 0 3
Seçmeli
Doç. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ
3 0 3
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. İlknur YAZICILAR ÖZÇELİK
3 0 3
Seçmeli
SYBE 71020
SYBE 71022
SYBE 71024
SYBE 71026
SYBE 71028
Psikomotor Gelişim ve Uzun Vadeli Sporcu
Geliştirme
SYBE 71030
Sporda Motor Öğrenme
SYBE 71032
Spor Tarihi, Felsefesi ve Olimpizm
SYBE 71034
Rekreasyon Faaliyet Alanlarının Planlanması,
Doç. Dr. Faruk YAMANER
Organizasyonu ve Yönetimi
3 0 3
Seçmeli
SYBE 71040
Akuatik Antrenmanın fizyolojik Temelleri ve
Prof. Dr. Mehmet Akif ZİYAGİL
Uygulamaları
3 0 3
Seçmeli
SYBE 71042
Spor Bilimlerinde Bilimsel Yayın İnceleme
3 0 3
Seçmeli
Yrd. Doç. Dr. Resul ÇEKİN
SYBE 71044
Egzersiz ve Kardiyovasküler Uyum
Yrd. Doç. Dr. Şule KIRBAŞ
3 0 3
Seçmeli
SYBE 71046
Çocuklarda Fiziksel Aktivite ve Obezite
Yrd. Doç. Dr. Şule KIRBAŞ
3 0 3
Seçmeli
SYBE 71048
Farklı Ortamlarda Egzersiz
Yrd. Doç. Dr. Dursun GÜLER
3 0 3
Seçmeli
SYBE 71050
Spor Yaralanmaları ve Rehabilitasyon
Yrd. Doç. Dr. Sema CAN
3 0 3
Seçmeli
SYBE 71052
Farklı Ortamlarda Spor
Yrd. Doç. Dr. Hasan EKER
3 0 3
Seçmeli
SYBE 71054
Fiziksel Uygunluğun İlkeleri
Yrd. Doç. Dr. Erkan DEMİRKAN
3 0 3
Seçmeli
SYBE 71056
Spor Organizasyonlarında Kriz Yönetimi
Doç. Dr. Faruk YAMANER
3 0 3
Seçmeli
SYBE 71058
Spor Etiği
Doç. Dr. Faruk YAMANER
3 0 3
Seçmeli
SYBE 71060
Antrenörlük Psikolojisi
Doç .Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ
3 0 3
Seçmeli
SYBE 71062
Spor Yarışmaları Analizi ve
Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ
3 0 3
Seçmeli
SYBE 71064
Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri ve
İstatistik
Prof. Dr. Mehmet Akif ZİYAGİL
3 0 3
Seçmeli
SYBE 71066
Sporda Stratejik Planlama ve Eylem
Planlarının Hazırlanması
Prof. Dr. Mehmet Akif ZİYAGİL
3 0 3
Seçmeli
SYBE 71068
İleri Egzersiz ve Spor Fizyolojisi
Doç. Dr. Recep KÜRKÇÜ
3 0 3
Seçmeli
SYBE 71070
Sporda Antrenman Teorisi ve Yöntemleri
Doç. Dr. Faruk YAMANER
3 0 3
Seçmeli
SYBE 71072
Sağlık ve Fiziksel Aktivite
Yrd. Doç. Dr. Sema CAN
3 0 3
Seçmeli
SYBE 71074
Sporda Teknik ve Taktik Antrenman İlkeleri
Doç. Dr. Recep KÜRKÇÜ
3 0 3
Seçmeli
SYBE 71076
Literatür Tarama
Doç. Dr. Recep KÜRKÇÜ
3 0 3
Seçmeli
SYBE 60000
Danışmanlık
0 1 1
SYBE 80000
Uzmanlık Alanı
4 0 4
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS
PROGRAMINI ALAN DIŞINDAN KAZANAN ÖĞRENCİLERİN ALACAKLARI
PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI DERSLERİ
(AMASYA ÜNİVERSİTESİ-HİTİT ÜNİVERSİTESİ ORTAK PROGRAM)
Dönemi
Dersin
Kodu
Dersin Adı
PDF 501
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
2
2
3
PDF 503
Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları
2
0
2
Eğitim Bilimine Giriş
2
0
2
PDF 507
Ölçme ve Değerlendirme
2
0
2
PDF 509
Gelişim Psikolojisi
2
0
2
10
2
11
Özel Öğretim Yöntemleri
3
2
4
Sınıf Yönetimi
2
0
2
Program Geliştirme ve Öğretim
2
0
2
PDF 508
Rehberlik
2
0
2
PDF 510
Öğretmenlik Uygulaması
2
6
5
Toplam
11
8
15
Program Toplamı
21
10
26
BİRİNCİ
PDF 505
DÖNEM
Toplam
PDF 502
PDF 504
İKİNCİ
DÖNEM PDF 506
Teorik
Uygulama Kredi
Download

Amasya Üniversitesi