GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI 2014‐2015 GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI
G.T.San. Böl. Ders Programı
GÜN SIRA SAAT
I. SINIF
II. SINIF
PAZARTESİ
1 08:30‐09:15
III. SINIF
IV. SINIF
Halı Kilim dok. Tek III (Öğr. Gör. Coşkun YANAR)
Ç. Des..Tas. V (Öğr. Gör. Mustafa HOŞNUT)
Çini Des. Tas.V (143)
2 09:25‐10:10
Alçı M. ve K. Haz. I A (Öğr.Gör. Berna B. GÜNDÜZ)
Halı Kilim dok. Tek III (Halı Kilim Dok Atölyesi)
3 10:20‐11:05 Temel Sanat Eğitimi I (Öğr.Gör.Z. K. AKBAŞ)
Alçı Model ve Kalıp Hazırlama I A ( Z25)
Halı Kilim dok. Tek III 4 11:15‐12:00 Temel Sanat Eğitimi I (239)
Alçı Model ve Kalıp Hazırlama I A Çini Des. Tas.V 5 12:10‐12:55 Temel Sanat Eğitimi I
Alçı Model ve Kalıp Hazırlama I A Çini Des. Tas.V 6 13:05‐13:50 Temel Sanat Eğitimi I
Alçı M. ve K. Haz. I B (Öğr.Gör. Berna B. GÜNDÜZ)
7 14:00‐14:45 Temel Sanat Eğitimi I
Alçı Model ve Kalıp Hazırlama I B ( Z25)
Ç. Şek. ve Dek.III (Öğr. Gör. Mustafa HOŞNUT)
8 14:55‐15:40 Temel Sanat Eğitimi I
Alçı Model ve Kalıp Hazırlama I B Çini Şek. ve Dekorlama III (Z32)
9 15:50‐16:45
Alçı Model ve Kalıp Hazırlama I B
10 16:45‐17:30
Çini Des. Tas.V Çini Des. Tas.V Çini Şek. ve Dekorlama III Çini Şek. ve Dekorlama III CUMA
PERŞEMBE
ÇARŞAMBA
SALI
17:30‐18:15 Müzik I (Okt. Sedat ÇILGIN)‐eğitim fakültesi
18:25‐19:10 Müzik I (353)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
08:30‐09:15
09:25‐10:10
10:20‐11:05
11:15‐12:00
12:10‐12:55
13:05‐13:50
14:00‐14:45
14:55‐15:40
15:50‐16:45
16:45‐17:30
08:30‐09:15
09:25‐10:10
10:20‐11:05
11:15‐12:00
12:10‐12:55
13:05‐13:50
14:00‐14:45
14:55‐15:40
15:50‐16:45
16:45‐17:30
08:30‐09:15
09:25‐10:10
10:20‐11:05
11:15‐12:00
12:10‐12:55
13:05‐13:50
14:00‐14:45
14:55‐15:40
15:50‐16:45
16:45‐17:30
08:30‐09:15
09:25‐10:10
10:20‐11:05
11:15‐12:00
12:10‐12:55
13:05‐13:50
14:00‐14:45
14:55‐15:40
15:50‐16:45
16:45‐17:30
T. Motif Bilgisi I (Öğr. Gör. Mustafa HOŞNUT)
T. Motif Bilgisi I (143)
T. Motif Bilgisi I
T. Motif Bilgisi I Teknik Res. ve P. I (Öğr.Gör. Berna B. GÜNDÜZ)
Teknik Resim ve Perspektif I (239)
Ebru Sanatı I ( Öğr. Gör. Coşkun YANAR)
Ebru Sanatı I ( Ebru Atölyesi)
Ebru Sanatı I Osmanlı Türkçesi I (Öğr. Gör. İsmail Öztürk )
Osmanlı Türkçesi I (136)
Çini Bezeme I (Öğr. Gör. Mustafa HOŞNUT)
Çini Bezeme I (143)
Çini Bezeme I Çini Bezeme I
Gel. Türk San.Tarihi I (Öğr. Gör. Coşkun YANAR)
Gel. Türk San.Tarihi I (136)
Halı Kilim dok. Tek I (Öğr. Gör. Coşkun YANAR)
Halı Kilim dok. Tek I (Halı Kilim Dok Atölyesi)
Halı Kilim dok. Tek I Desen I (Öğr.Gör.Zeynep Künelgin AKBAŞ)
Desen I (231)
Desen I
Desen I
Çini Des. Tas. I (Öğr. Gör. Mustafa HOŞNUT)
Çini Des. Tas. I (143)
Çini Des. Tas. I Çini Des. Tas. I
T. Çini Bilgisi I A (Öğr.Gör. Berna B. GÜNDÜZ)
T. Çini Bilgisi I A (Z33)
T. Çini Bilgisi I A T. Çini Bilgisi I A T. Çini Bilgisi I B (Öğr.Gör. Berna B. GÜNDÜZ)
T. Çini Bilgisi I B (Z33)
T. Çini Bilgisi I B T. Çini Bilgisi I B
Çini Teknolojisi I ( Yard. Doç. H. OKUMUŞ)
Çini Teknolojisi I ( Teknoloji Lab.)
Çini Teknolojisi I Çini Teknolojisi I Gen. San. Tar. III (Yrd. Doç.Dr. Gül SARIDİKMEN)
Genel Sanat Tarihi III (353)
Hat Sanatı I (Öğr. Gör. İsmail Öztürk )
Hat Sanatı I (136)
Hat Sanatı I
Minyatür I (Ö.G. C.YANAR) / Tezhip I (Ö. G. Z. GÜZEL)
Minyatür I (Ö.G. C.YANAR) / Tezhip I (Ö. G. Z. GÜZEL)
Minyatür I (Ö.G. C.YANAR) / Tezhip I (Ö. G. Z. GÜZEL)
Kültür Tarihi (Yrd.Doç. Dr. Mehmet D. TOPSES)
Kültür Tarihi (344)
Çini Şek. ve Dek. I ( Yard. Doç. H. OKUMUŞ)
Çini Şek. ve Dekorlama I (Z33)
Çini Şek. ve Dekorlama I Çini Şek. ve Dekorlama I Gen. San. Tar. I (Yrd. Doç.Dr. Gül SARIDİKMEN)
Genel Sanat Tarihi I (353)
Yabancı Dil I (Okt. Hayatı ATMACA)
Yabancı Dil I (353)
Müzik I dersi Eğitim fakültesinde yapılacaktır.
Alçı M. ve K. Haz. III (Öğr.Gör. Berna B. GÜNDÜZ)
Alçı Model ve Kalıp Hazırlama III ( Z25)
Alçı Model ve Kalıp Hazırlama III Alçı Model ve Kalıp Hazırlama III
T. İslam San. ve Es. I (Öğr. Gör. İsmail Öztürk )
T. İslam San. ve Es. I (136)
Bitirme Ödevi I ( Öğr. Gör. B.B. Gündüz)
Bitirme Ödevi I
Hat Sanatı III (Öğr. Gör. İsmail Öztürk )
Hat Sanatı III (136)
Hat Sanatı III
Türk Mitolojisi ( Öğr. Gör. Eşref BÜLENT)
Türk Mitolojisi (136)
Çağdaş Sanat I (Yrd. Doç.Dr. S. B. HASGÜLER)
Çağdaş Sanat I (353)
Ebru Sanatı III ( Öğr. Gör. Coşkun YANAR)
Ebru Sanatı III ( Ebru Atölyesi)
Ebru Sanatı III Bil. Des. Tas. I (Öğr. Gör. M.COŞAR)
Bil. Des. Tas. I (329)
Çini Des. Tas. III (Öğr. Gör. Mustafa HOŞNUT)
Çini Des. Tas. III (143)
Çini Des. Tas. III Çini Des. Tas. III
Çini Teknolojisi III ( Yard. Doç. H. OKUMUŞ)
Çini Teknolojisi III ( Teknoloji Lab.)
Çini Teknolojisi III Çini Teknolojisi III
Minyatür III (Ö.G. C.YANAR) / Tezhip I (Ö. G. Z. GÜZEL)
Minyatür III (Ö.G. C.YANAR) / Tezhip I (Ö. G. Z. GÜZEL)
Minyatür III (Ö.G. C.YANAR) / Tezhip I (Ö. G. Z. GÜZEL)
Ç. Şek. ve Dek.V (Öğr. Gör. Mustafa HOŞNUT)
Çini Şek. ve Dekorlama V (Z32)
Çini Şek. ve Dekorlama V
Çini Şek. ve Dekorlama V
Bitirme Ödevi I ( Ö.G.M. Hoşnut)
Bitirme Ödevi I (Ö.G. M.Hoşnut/C.Yanar)
Bitirme Ödevi I (Ö.G. C.Yanar / İsmail Öztürk)
Bitirme Ödevi I (Ö.G. İsmail Öztürk)
Estetik ve Sanat Kuramları I (Doç. Dr. Adnan ÇEVİK)
Estetik ve Sanat Kuramları I (353)
Hat Sanatı V (Öğr. Gör. İsmail Öztürk )
Hat Sanatı V( 136)
Hat Sanatı V
Hat Sanatı V
Bitirme Ödevi I (Yrd. Doç. H. Okumuş)
Bitirme Ödevi I Çini Res. Ve Kon. Tek. I (Öğr. Gör. Çilem YAVŞAN)
Çini Res. Ve Kon. Tek. I (Z36)
Çini Res. Ve Kon. Tek. I
Çini Res. Ve Kon. Tek. I
Download

4 Vizyoner İK Yatırımı Broşürümüzü incelediniz mi?