Karar No
:224
Karar Tarihi :09/12/2014
KONUSU:
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI
e) DALAMAN İLÇE BELEDİYESİ KATI ATIK TOPLAMA VE BERTARAF HİZMETLERİNİN
TARİFELERİ HAKKINDAKİ KARARIN GÖRÜŞÜLMESİ
Plan ve Bütçe Komisyonunun 09/12/2014 tarihli ve bila sayılı Raporunda
Dalaman Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin Belirlenmesi
Büyükşehir Belediye Meclisince 09/12/2014 günü yapılan toplantıda komisyonunuza havale
edilen “Dalaman Belediyesi Evsel Katı Katı Atık Tarifesi” gündemi aşağıda imzaları bulunan
komisyon üyelerimizin katılımı ile 09/12/2014 günü toplanmıştır. Komisyon üyelerimizce ilgili
mevzuat hükümleri ve maliyetlendirme raporları incelemeye alınmıştır.
Yapılan inceleme sonucunda “26/04/2006 tarih ve 5491 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun ile 2872 sayılı kanunun 3üncü maddesinde, çevrenin korunmasına,
iyileştirilmesine ve kirliliğin önlenmesine ilişkin genel ilkeler sayılırken, kirlenme ve bozulmanın
önlenmesi, sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan harcamaların
kirleten veya bozulmaya neden olan tarafından karşılanacağı ilkesine yer verilmiştir ayrıca; 11’inci
maddesinde “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak,
kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya
yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah
harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, belediye meclisince
belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca
tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz.“ ifadeleri eklenmiştir.
İlgili madde dayanak gösterilerek, 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde
Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’in amacı aynı yönetmeliğin 1inci maddesinde “Bu
Yönetmeliğin amacı; atıksu altyapı tesisleri ile evsel katı atık bertaraf tesislerinin kurulması,
bakımı, onarımı, işletilmesi, kapatılması ve izlenmesi, bu tesislerle ilgili olarak verilen tüm
hizmetleri karşılayabilecek tam maliyet esaslı tarifelerin; atıksu altyapı yönetimleri, büyükşehir
belediyeleri ve belediyeler tarafından belirlenmesi, ayarlanması ve uygulanması yoluyla çevresel
altyapı hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamaktır.” olarak açıklanmıştır.
Aynı yönetmeliğin “Evsel katı atık idarelerinin görev ve yetkileri” başlıklı 8inci maddesinde
Evsel Katı Atık İdarelerinin görev ve yetkileri;
a) Evsel katı atık hizmetini vermek veya verdirmekle,
b) Evsel katı atık hizmetlerine ilişkin tarifeleri belirlemekle,
c) Evsel katı atık ücretini toplamakla, yükümlüdürler”
şeklinde belirtilmiştir. Aynı yönetmeliğin “Toplam sistem maliyeti başlıklı 13üncü maddesinin 2nci
fıkrasında “Ücret, 2464 sayılı Kanunun Mükerrer 44 üncü maddesi hükmü gereği alınan çevre
temizlik vergisi, aynı Kanunun 87 nci maddesi uyarınca alınacak kanalizasyon harcamalarına
katılma payı 2560 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca alınan kullanılmış suları uzaklaştırma
bedelleri toplam sistem maliyetinden çıkartılarak belirlenir.” denmektedir.
Aynı yönetmeliğin “Evsel katı atık hizmetleri için ücretlendirme” başlıklı 18inci maddesi “(1)
Evsel katı atık hizmetleri için ücretlendirme yapılırken tam maliyet ve kirleten öder esasları
kullanılır. Bu esasların uygulanmasına yönelik detayları içeren ve tam maliyet esaslı tarifelerinin
belirlenmesinde faydalanılabilecek usul ve esaslar Bakanlık tarafından Evsel Katı Atık Tarifelerinin
Sayfa 1 / 6
Belirlenmesine Yönelik Kılavuz adıyla Bakanlığın internet sayfasında yayımlanır. (2) Evsel katı atık
hizmetlerine ait ücretler belirlenirken, atık üreticisinin ürettiği atık miktarı aşağıdaki birimlerden
biri veya birkaçı kullanılarak tespit edilebilir:
a) Atık ağırlığı,
b) Konteyner sayısı, konteyner hacmi, konteyner doluluk oranı ve atık toplama sıklığı,
c) Atık toplama aracı sayısı, araç hacmi, araç doluluk oranı ve atık toplama sıklığı,
ç) Atık üreticilerinin hanehalkı büyüklüğü, hastanelerde yatak sayısı, okullarda öğrenci sayısı gibi
belirli özelliklerine göre belirlenebilecek sabit atık üretim değerleri.” denmektedir.
Ekte bulunan ve Dalaman Belediye Başkanlığı tarafından 05/12/2014 tarih ve 1194 sayılı yazısı ile
Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulan tarifenin, mevzuatın ilgili bağlayıcı hükümleri gereği
kirlilik yükleri ve atık ağırlığı göz önüne alınarak tarife oluşturulabileceğinden bahisle tarifenin
gönderildiği şekilde ve İlgili İdarelerin meri mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve
işlemlerin sürdürülmesi şartıyla onaylanması amacı ile meclisimize havalesine oybirliği ile karar
verildi. Denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Meclisimizce görüşülmüş olup;
Dalaman ilçe Belediye Başkanlığı tarafından 05/12/2014 tarih ve 1194 sayılı yazısı ile
Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulan tarifenin; mevzuatın ilgili bağlayıcı hükümleri gereği
kirlilik yükleri ve atık ağırlığı göz önüne alınarak tarife oluşturulabileceğinden bahisle, 6360 sayılı
Kanun kapsamında Tüzel Kişiliği bitip Dalaman ilçe Belediyesine bağlanan eski köylerdeki
meskenlerde bu tarifenin %25 olarak uygulanmasına şeklindeki değişiklik önerisi ile birlikte, İlgili
İdarelerin meri mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerin sürdürülmesi şartıyla
aşağıda tablolarda belirtildiği şekilde 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. Maddesi
kapsamında Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARARVERİLDİ.
KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ ÜCRETİ
2015 YILI KATI ATIK
TOPLAMA ÜCRETİ
(AYLIK/TL)
MESKENLER (Hane Başı)
1.SINIF
2.SINIF
OTELLER
0-50 ODA SAYISI
4,21
30,00
51 VE ÜSTÜ ODA SAYISI
410,00
PANSİYON
0-100 KİŞİ
12,00
101 KİŞİ VE ÜSTÜ
28,00
3.SINIF
HALI SAHA-SPOR SALONLARI
32,00
4.SINIF
DERSANELER
5.SINIF
0-150 ÖĞRENCİ
42,00
151 VE ÜSTÜ
50,00
KREŞLER
0-100 ÖĞRENCİ
28,00
101 VE ÜSTÜ
6.SINIF
7. SINIF
YURTLAR
0-100 ÖĞRENCİ
70,00
101 VE ÜSTÜ
100,00
KANTİN, PASTANE, SİMİT VE UNLU MAMÜLLER ÜRETİM
YERLERİ
0-100 M2 ARASI
13,23
101 M2 VE ÜZERİ
39,71
Sayfa 2 / 6
8.SINIF
MARKET-TOPTAN GIDA
0-50 M2
10,00
51-100 M2 ARASI
15,00
101-150 M2 ARASI
20,00
151-200 M2 ARASI
25,00
201-500 M2 ARASI
75,00
501 M2 VE ÜZERİ
110,00
BAKKAL, AKTAR, BÜFE (AÇIK GIDA SATIŞI YAPANLAR) MANAV,
BALIK SATICILARI, VB. İŞLETMELER
0-50 m2 arası
10,00
51-100 m2 arası
15,00
101-150 m2 üzeri
20,00
151-200 m2 ve üzeri
25,00
201-500 m2 arası
75,00
501 m2 ve üzeri
110,00
10. SINIF
AKARYAKIT İSTASYONLARI
55,00
11.SINIF
KAHVEHANELER
27,00
12.SINIF
ÇAY OCAKLARI
10,00
13.SINIF
BERBER VE KUAFÖRLER SAATÇİ, TUVALET, TERZİLER,
DİKİMEVLERİ, TERZİ, ANAHTARCI, AKVARYUM VE KUŞ
MALZEMELERİ
7,00
14.SINIF
AYAKKABI, KONFEKSİYON, TUHAFİYE, ZÜCCACİYE, ECZANE,
TIBBİ MALZEME,ÇEYİZ,HAMAM,DEPO,BUTİK,İÇ
GİYİM,BUJİTERİ,ÇANTA,MÜZİK,CD,BİLGİSAYAR,CEP
TELEFONU,TARIM VE ZİRAİ ÜRÜNLER,FOTOĞRAF,HEDİYELİK
EŞYA,PARFÜMERİ,ASKERİ MALZEME,İKİNCİ EL EŞYA,
MEFRUŞAT,FOTOKOPİ,KIRTASİYE,OZOLİT,GAZETE,MATBAA,İNT
ERNET KAFE,PLAY STATİON,ŞANS OYUNLARI,SU VE TÜP
SATIŞI,SAC İŞLERİ,ANAHTAR,AV VE SİLAH
MALZEMELERİ,ÇAMAŞIRHANE, KURUTEMİZLEME,TEMİZLİK
ÜRÜNLERİ
9. SINIF
15.SINIF
16.SINIF
17.SINIF
0-200 M2 ARASI
10,00
201 M2 VE ÜZERİ
13,00
REKLAMCILAR, ARAÇ BAKIM VE ONRAIM SERVİSLERİ, BİSİKLETMOTOSİKLET TAMİRAT ATÖLYELERİ, HIRDAVAT-HURDACILAR,
ASANSÖR TAMİR BAKIM ONRAIM SERVİS MONTAJ,CAM
İMALAT TAMİR VE SATIŞ, TELEKOMİNASYON TAMİR TAMİR
BAKIMI, ELEKTRİK TESİSATÇILARI, DÖŞEMECİLER,MOBİLYA
TAMİRAT, ELEKTRONİK- ELEKTRİKLİ EŞYA TAMİRCİLERİ,İNŞAAT
LABORATUARLARI,MARANGOZLAR
0-200 M2 ARASI
10,00
201 M2 VE ÜZERİ
13,00
BÜRO VE OFİSLER
0-200 M2 ARASI
10,00
201 M2 VE ÜZERİ
14,00
112 ACİL
15,00
Sayfa 3 / 6
18.SINIF
19. SINIF
20.SINIF
BEYAZ EŞYA SATICILARI
0-200M2
20,00
201 M2 VE ÜZERİ
40,00
BEYAZ EŞYA HALI VE MOBİLYA SATICILRI
0-200 M2 ARASI
30,00
201 M2 VE ÜZERİ
50,00
İNŞAAT, ELEKTRİK, DEMİR NALBURİYE MALZEME SATIŞI
0-150M2 ARASI
30,00
151 M2 VE ÜZERİ
50,00
21.SINIF
KUYUMCULAR
12,00
22.SINIF
GIDA DEPOSU ÜRETİMİ
24,00
23.SINIF
KARGO İŞLETME VE TAŞIMA
13,00
24.SINIF
ZEYTİNYAĞI FABRİKALARI
21,00
25.SINIF
DEĞİRMENLER
21,00
26.SINIF
SÜT, BAL VE ARI ÜRÜNLERİ İŞLETMELERİ
21,00
27.SINIF
OKULLAR
28.SINIF
29.SINIF
KARAÇALI İLKÖĞRETİM OKULU
200,00
ADİLE İHSAN MERMERCİ İLKÖĞRETİM OKULU
200,00
ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU
200,00
ÖZTAŞ LİSESİ
200,00
ANADOLU LİSESİ
200,00
HÜRRİYET İLKÖĞRETİM OKULU
200,00
CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
400,00
SÖÜĞTLÜYURT İLKÖĞRETİM OKULU
100,00
ATATKENT İLKÖĞRETRİM
200,00
ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
200,00
ÇİFTLİK İLKÖĞRETİM OKULU
200,00
ÖZEL OKULLAR
200,00
BANKALAR
ZİRAAT BANKASI
60,00
GARANTİ BANKASI
60,00
HALKBANKASI
60,00
YAPI KREDİ
60,00
AKBANK
60,00
İŞBANK
60,00
RESMİ KURUMLAR
MAL MÜDÜRLÜĞÜ-KAYMAKAMLIK-MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ-NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TARIM AÇIK CEZAEVİ(ÇALIŞAN VE MAHKUM SAYISINA GÖRE)
30,00
01-600 PERSONEL ARASI
1500,00
601 PERSONELDEN YUKARI
3000,00
PTT ŞUBESİ DALAMAN
60,00
PTT ŞUBESİ ATAKENT
30,00
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
60,00
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ LOJMANLARI
4,50
MERKEZDE BULUNAN EMNİYET LOJMANLARI
4,21
Sayfa 4 / 6
MERKEZ KOM. VE TOPLANMA MERKEZİ (GAZİNO)
195,00
30.SINIF
TARIM AÇIK CEZAEVİ LOJMANLARI (DAİRE BAŞI)
4,21
31.SINIF
MOPAK
1.500,00
MOPAK LOJMAN DAİRE BAŞI
4,21
32.SINIF
33.SINIF
PARKLAR
0-200 M2 ARASI
20,00
201 M2- 1000 M2 ARASI
40,00
1001 M2 VE ÜZERİ
100,00
SALI VE PERŞEMBE PAZARLARI
PERŞEMBE PAZARI
1,50
SALI PAZARI
1,50
34.SINIF
HASTANE
460,00
35.SINIF
1 VE 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI
36.SINIF
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
35,00
500,00
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI LOJMANLARI
4,50
37.SINIF
DALAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU
360,00
38.SINIF
TİGEM
500,00
TİGEM LOJMANLARI
4,21
39.SINIF
ORMAN İŞLETME YANGIN EKİBİ
200,00
40.SINIF
AYDEM
70,00
41.SINIF
ONAT GARDEN MESKENLER (4,21*130)
500,00
ONAT GARDEN LOKANTA
60,00
MERKEZ KOM. VE TOPLANMA MERKEZİ (İlçe Jandarma Bölük
Komutanlığı)
ORMAN İŞLETME
125,00
42.SINIF
43.SINIF
44.SINIF
198,00
LOKANTA, KAFE, BAR, RAESTAURANT, ÇORBA SALONU, PİZZA
SALONU, FAST FOOD
İÇKİSİZ İŞLETMELER
0-100 M2
20,00
101-200 M2
30,00
201VE ÜSTÜ
40,00
İÇKİLİ İŞLETMELER
0-100M2
25,00
101-200 M2 ARASI
40,00
201 VE ÜSTÜ
65,00
45.SINIF
KASAP
40,00
46.SINIF
FIRIN
25,00
47.SINIF
İMALATHANELER
0-100 M2 ARASI
40,00
101-200 M2
60,00
201 M2 VE ÜZERİ
75,00
48,SINIF
DERNEK LOKALLERİ
35,00
49.SINIF
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
500,00
50.SINIF
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI LOJMANLARI
4,50
51.SINIF
DHM
2382,60
DHM LOJMANLARI
4,50
Sayfa 5 / 6
52.SINIF
ATM
4765,200
53.SINIF
KÖY EVLERİ
2,00
54.SINIF
KÖYDE BULUNAN İŞLETMELER
5,00
Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.
Bu tarife 01.01.2015 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacaktır.
-Yıllık tutarı itibari ile tahakkuk eden Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücretlerini zamanında
ödemeyenlere 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü hakkındaki kanununa göre yasal
işlemler yapılacaktır.
-Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücretinin, su abonesi olan meskenlerden, işyerlerinden ( iş
yerlerinden alınacak evsel katık toplama ücreti, işletmeci üzerine tahakkuk edecektir.) resmi
kurumlardan Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin
Belirlenmesinde uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 22. Maddesi gereğince aylık
taksitler halinde alınacaktır.
-Belediyemizde su aboneliği bulunmayan meskenden yıllık katı atık yönetim sistem ücretinin
mükellefleri ayrıca tespit edilerek bu ücretler meskenlerin tapu maliklerinden, tahsil
edilmesine,
-evsel katı atık ücretinin mükellefi belediyenin bu hizmetinden yararlanan gerçek ve tüzel
kişilerdir. Gerçek ve Tüzel kişiler ile Pazar esnafı iş bu tarife yönetmeliğinin kabul ve
onayından sonra yönetmelikte belirlenen şekilde duyuru ve ilanını müteakip idare ile
sözleşme yapmak zorunludur. İlanı takip 30 gün içinde sözleşme yapamayan mükellefler
27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı resmi gazetede yayınlanan Atık Su Altyapı ve Evsel Katı
Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin
Yönetmeliğin 12. Maddesinde belirtilen sözleşmeyi yapmış sayılacaktır.
-Yıl içinde Evsel Katı atık Hizmetleri Ücreti kapsamına giren veya bu ücretlerin kapsamından
çıkan aboneler için mükellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihi takip eden dönemin
başlangıcından itibaren tesis edilecek veya sona erecektir.
-Umuma açık ibadet yerleri ve Kamu yararına çalışan derneklerin bu ücret tarifesinden muaf
tutulacaktır.
-Pazar yerlerinde her hafta Pazar esnafının kullandığı her ara için belirlenen toplama ve
bertaraf ücretleri yer işgali ücretleri ile birlikte alınacaktır.
-Kullanılmayan boş dükkanlar listedeki en düşük tarifeden ücretlendirilecektir.
-Hizmet götürülmeyen yerleşimlerden Evsel Katı atık Toplama Ücreti alınmayacaktır.
-Katı Atık toplama ücretleri su abonesi olan yerlerden MUSKİ’nin ödeme dönemlerine göre
alınacak, su abonesi olmayan yerlerden Emlak Vergisi ödeme dönemine göre (Mayıs-Kasım )
aylarında ilçe Belediyesince tahsil edilecektir.
- Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma ücret tarifelerinin 6360 sayılı Kanun kapsamında tüzel
kişiliği bitip ilçe belediyesine bağlanan (eski köyler) mahallelerindeki meskenlerde tarifenin
% 25 olarak uygulanmasına.
Sayfa 6 / 6
Download

Plan ve Bütçe Komisyonunun 09/12/2014 tarihli ve bila sayılı