MARMARİS
Ekte bulunan ve Marmaris Belediye Başkanlığı tarafından 03/12/2014 tarih ve 11308 sayılı
yazısı ile Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulan tarifenin, mevzuatın ilgili bağlayıcı
hükümleri gereği kirlilik yükleri ve atık ağırlığı göz önüne alınarak tarife
oluşturulabileceğinden bahisle tarifenin gönderildiği şekilde ve Ġlgili Ġdarelerin meri mevzuat
hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerin sürdürülmesi şartıyla onaylanması amacı ile
meclisimize havalesine OYBĠRLĠĞĠ ile karar verildi.
DALAMAN
Ekte bulunan ve Dalaman Belediye Başkanlığı tarafından 05/12/2014 tarih ve 1194 sayılı
yazısı ile Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulan tarifenin, mevzuatın ilgili bağlayıcı
hükümleri gereği kirlilik yükleri ve atık ağırlığı göz önüne alınarak tarife
oluşturulabileceğinden bahisle tarifenin gönderildiği şekilde ve Ġlgili Ġdarelerin meri mevzuat
hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerin sürdürülmesi şartıyla onaylanması amacı ile
meclisimize havalesine OYBĠRLĠĞĠ ile karar verildi.
FETHİYE
Ekte bulunan ve Fethiye Belediye Başkanlığı tarafından 04/12/2014 tarih ve 10988 sayılı
yazısı ile Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulan tarifenin, mevzuatın ilgili bağlayıcı
hükümleri gereği kirlilik yükleri ve atık ağırlığı göz önüne alınarak tarife
oluşturulabileceğinden bahisle tarifenin gönderildiği şekilde ve Ġlgili Ġdarelerin meri mevzuat
hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerin sürdürülmesi şartıyla onaylanması amacı ile
meclisimize havalesine OYBĠRLĠĞĠ ile karar verildi.
MENTEŞE
Ekte bulunan ve Menteşe Belediye Başkanlığı tarafından 08/12/2014 tarih ve 5019 sayılı
yazısı ile Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulan tarifenin, mevzuatın ilgili bağlayıcı
hükümleri gereği kirlilik yükleri ve atık ağırlığı göz önüne alınarak tarife
oluşturulabileceğinden bahisle tarifenin gönderildiği şekilde ve Ġlgili Ġdarelerin meri mevzuat
hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerin sürdürülmesi şartıyla onaylanması amacı ile
meclisimize havalesine OYBĠRLĠĞĠ ile karar verildi.
GENEL
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ABONE
TİPİ
MESKEN
İŞYERİ
OTEL
HASTANE
TOPLAM
BEDEL
TL /AY
0,47
0,75
200
25
Mevzuatın ilgili bağlayıcı hükümleri gereği kirlilik yükleri ve atık ağırlığı göz önüne alınarak
tarife oluşturulabileceğinden bahisle düzenli depolama sahalarına atık kabulü için tarifenin,
kendi araçları ile getirenler hariç, belirtildiği şekilde ve ilgili Ġdarelerin meri mevzuat
hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerin sürdürülmesi şartıyla onaylanması amacı ile
meclisimize havalesine OYBĠRLĠĞĠ ile karar verildi.
Download

MARMARİS Ekte bulunan ve Marmaris Belediye Başkanlığı