j ı Y . MİMAR A H M E T
HÜRRİYET MAH. CEMİL BENGÜ SOKAK No. 7
ÇUHADAROĞLU
ŞİŞLİ - İSTANBUL
•
TELEFON : 4712 05
{Mimarlık)
AHMET EKMEKÇIOGLU
TUĞLA KİREMİT ve ASMOLEN
FABRİKALARI
Yığma.
y^tf
Asmoleı^®
t a ş ı m a g ü c ü v e tecr
sahipti
olup
V
ü k s
hassas."®
—
—
(Cem
Reklâm)
• TASARRUF SAHİPLERİNİN
• i | ADAMLARININ
•
TÜCCARLARIN
itimadını
hizmetleriyle
kazanan
banka
T Ü R K İ Y E E M L A K KREDİ B A N K A S I
(Basın 12594-A-4694)
— VJB
W
PERLİSOL
HAFİF
BETONUNDAN
perlit k a y a s ı
MAMUL
kırılmış v e elenmiş
perlit k a y a s ı
perllsot
BRİKET, ASMOLEN VE PREFABRİKE BLOKLAR
PERLİSOL
HAFİF
BETONLARI
İLE
İNŞAATLARDA
HAFİFLİK
VE
EKONOMİ
çalılarda perlisol tecrit beton
ları ile ısı
tecridi, meyil betonu
•
döşeme, duvar v e
perlisol ile
tavanlarda
ses v e ısı tecridi
•
perlisol sıvaları ile inşaatta
ekonomi
tafsilâtlı m a l û m a t için
müracaat
CECAT PERLİT
MADEN VE SANAYİ A. Ş.
İSTİKLÂL C A D D E S İ , A N K A R A İŞ H A N I 99/5
B E Y O Ğ L U - İSTANBUL - TEL. 44 4 0 7 8
Kuru ve yaş usulle çimento imâline mahsus
ROMANYA MALI KOMPLE TESİSLERLE
çimento sanayiinde işler aksamadan yürür
Günde 3 0 0 ilâ 1200 ton teknik evsafı haiz klinker imâl edebilecek kapasitede çeşitli tesisler.
İstenildiği takdirde imâlat üniteleri, müstakil
teçhizat ve müstakil aksam da satılır. Jeolojik
incelemeler için ve fabrikaların inşası, montajı,
işletmeye açılması ve işletilmesi için teknik yar
dım; gerek komple fabrikalar gerekse mevcut
tesislerin genişletilmesi ve modernleştirilmesi
için etüd ve proje işleri.
,,INDUSTRIALEXPORT
Bucarest - Roumanie
2, rue G a b r i e l
Peri
Tel.: 116, T e l e x : 214
Telegrammes : I N D E X P O R T - Bucarest
BİLGİ A L M A K İÇİN M Ü R A C A A T :
-
Romanya Ticaret Ateşeliği
ittihadi Milli Han Kat 4
İstanbul - Beyoğlu
Telefon : 44 82 61
(Basın 10319)
Pencerede
en m ü k e m m e l
İKİ E K S E N L İ
sistem
PENCERE
©
AYNI
KANAT
_ Bu Sistemi temin eden malzeme kanadın ebadı ile ilgili olduğundan malzeme siparişlerinde
kanadın ebadı bildirilmelidir.
Geniş satıhla bol havalandırmanm cereyan yapmıya
cak şekilde oluşu bu sistemin hususiyetlerindendir
özr\ih
iki eksenli pencere
Cerrahpaşa Cad.
101 Tel : 21 49 81
Aksesuar kutusunda TAKILIŞ TARİFNAMESİ mevcuttur.
TAFSİLÂT VE FİAT LİSTESİ İSTEYİNİZ
J, a k s e s u a r ı s a n a g ı ı
Kollektif Şirketi
BİNANIZIN H E R Y E R İ N D E
betebe
M O Z A İ K L E R İ
«J
i.
-J£
c
t
BANYOLARDA
MUTFAKLARDA
HOLLERDE
200 RENK
20 TİP
EMLAK
BANKASI
PASAJI
2 6 / 2 8 - T EL E F O N
Betebe yarışması 1966 yılı içindede devam
İlgili tamamlayıcı
bilgi evvelki sayılarımızda
2 2 2
111
ermekledir.
mevcuttur.
25 Mayıs 1966 da basıldı.
Download

TUĞLA KİREMİT ve ASMOLEN FABRİKALARI