Genel Bilgiler
DİKİM İÇİN YARARLI TAVSİYELER
Söküm çalıları dikmek için 50-60 cm çapında
çukur açılmalıdır. Çukurun tabanına, (çıplak kök) toprakla karıştırılmış dinlendirilmiş
gübre ya da diğer organik gübre veya torf
koyulur. Bu üç seçenekten seçilen biri N-P-K
gübresi ile zenginleştirilir, üzerine köklerin
gübre ile temasını önlemek için bir kat ince
toprak koyulur. Çünkü bu temas küçük köklere zarar verebilir. Köklerin bir kova içinde
hazırlanmış su ve gübre ile karışık ince toptırılıp çıkarıldıktan sonra çukura yerleştirilmesi tavsiye edilir. Çukura konacak bitkinin
köklerinin hazırlanan toprak üzerinde açık
durması gerekir, kökler karışık ya da sıkışık
kalmamalıdır. Kökler tamamen toprağın içinde, gövde ise tamamen yeryüzünde kalmalıdır.
Çukur toprakla doldurulduktan sonra gövdenin çevresine gübre ya da torf koymak her
zaman gereklidir.
Eğer gerekli ise dikimden hemen sonra su
verilmelidir. Eğer çalılar çıplak köklü değilse,
rootball’lıysa da dikim buna benzer yapılır.
www.korucam.com
Eğer rootball (rootball) çürüyüp toprağa
karışabilecek bir maddeyle (örneğin çuval
ya da pamuklu bezle) sarılmışsa, bunun
çözülmesine gerek yoktur.Aynen toprağa
yerleştirilebilir. Eğer plastik ya da naylon
bir maddeyle sarılmışsa dikkatlice çıkarılır.
Çalı eğer çömlek, plastik saksı ya da plastik
torba içindeyse çıkarılmalıdır, gerektiğinde
saksıdan çıkarılan bitkinin kökü 6-8 saat kadar su içinde bekletilmelidir. Bu işlem saksı
içinde kuruyan sıkışmış köklerin canlanması
için faydalıdır.
DİKİMDEN SONRAKİ BAKIM
Çıplak köklü çalılarda, dikimden sonra dallarda etkili bir budama gereklidir. Rootball’lı
bitkilerde ise; yalnızca kuru dallar ve yılın
yeni dallarında çiçeklenme varsa budanır.
İlerleyen yıllarda, iki durumla karşılaşılabilir:
1)Çalılarda geçen senenin dallarında çiçeklenir.
2)Çalılar içinde bulunulan senenin dallarında çiçeklenir.
Birinci durumda, çiçeklenmeleri bittikten
sonra budama yapılır.
İkinci durumdaysa, kışın dalın başlangıcından itibaren 3-4 göz bırakacak şekilde budama yapılmalıdır. Zarar görmüş, kırılmış ve
cılız dalların tamamen kesilmesine de dikkat
edilmelidir.
Yaz mevsimi boyunca yeterli miktarda sulama yapıldığına dikkat edilmelidir. İlkbahardan sonra, periyodik olarak çapalamak
da zararlı otları yok etmek ve toprağı havalandırmak açısından önemlidir. Böylelikle
hem toprağın daha yumuşak olması, hem de
rahat su alması sağlanır.
KÖKLÜ ÇALILARIN EĞİMLİ ARAZİYE
DİKİMİNİ GÖSTEREN DÜZ KESİT ŞEMA
Çiçekler döküldükten
sonra (örneğin ortancada) iki çift tomurcuklu
yaprak, çiçeklenmiş dalda bırakılacak şekilde
kesilir. Böylelikle bitkiyi
güçlendirecek doğru bir
şekilde yeşil budama
yapılmış olur.
YEŞİL BUDAMA
YAPRAK DÖKEN ÇALILARDA
BUDAMA
a)İnce toprak
Tomurcuğu korumak için eğri budama yapılb)Gübreyle (torf) kanştınlmış ince toprak
malıdır.
c)Toprak
a)Eski dallar olan bölüm
d)Drenaj
a’) Aynı bölüm, budamadan sonraki hali
e)Toprak (kazdığımız yerden çıkan) yağmurdan b)Genç dallar
yıkanmayı önlemek İçin
b’)Budamadan sonra genç dallar
f)Toprağı tutacak yapraklı küçük dallar
c)Tomurcuklu dallar, çiçeklenmelerinden sonra
g)Küçük yapraklı dalları tutacak kazık
kesilmiş hali
h)Gövdenin çevresine koyduğumuz gübre ya da torf
Yaprak Döken Dekoratif Çalılar
Her zaman yeşil olmayan bu çalı türleri yaprak dökenler olarak bilinir, birkaç tür dışında her tür ortama kolaylıkla adapte olabilirler. Her çeşit, yapısı düzenlenmiş toprakta
kolayca yetişirler ve fazla uğraşmaya gerek kalmadan çiçeklenirler.
Bahçecilikte kullanım alanları çok yaygındır, çit olarak da kullanılabilirler. Daha çok
dikkate değer dekoratif etkileri için dikilirler. Çeşitli renklerdeki yaprakları ve çiçekleri
ile canlılıklarını Ocak ayından Ekim ayına kadar sürdürürler. Renk çelişkileri yaratıldığında, özellikle çim üzerinde harika görüntüler oluştururlar.
Download

Yaprak Döken Dekoratif Çalılar