DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
GSF için Zorunlu İngilizce
AFES 101
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
1
15+9
0
3
Ön Koşul Dersleri
Yabancı Dil Hazırlık Okulunda C Kurunu tamamlamak veya İngilizce
dil seviye tespit sınvında B seviyesinde çıkmak.
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin
Koordinatörü
Hakan Z. Ülke
Dersi Verenler
Ahmet Girçek, Metin Kılıç, A. Elif Kelepir, Nurdan Öztaş, Berna
Ürgen, İrem Çeviker, Seda Seyrek, Betül Özer
Dersin Yardımcıları -
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin İngilizce dil seviyelerini
geliştirerek kendi bölümleri ile ilgili terimleri, dersleri, makaleleri,
sunumları anlayabilir; sunum yapabilir, yazılı olarak ifade edebilir
ve konuşabilir düzeye getirmek.
Güzel Sanatlar ile ilgili konular aracılığı ile okuduğunu ve dinlediğini
anlama, yazma ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi. Öğrencilerin
kendi konuları ile İngilizce sunum yapabilme, ve araştırma projesi
hazırlayabilme becerilerinin geliştirilmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Öğrenci CEF kriterlerine göre B2 seviyesinde okuduğunu
anlayabilir, soru sorabilir, yorum yapabilir.
Program
Öğretim
Ölçme
Öğrenme
Yöntemleri Yöntemleri
Çıktıları
1,4
1,2,3,5
A,B,C
2,3
1,2,3,6
A,C
2
1,2,3,4,5
A,B,C
1,5,6
1,2,3,5,6
A,B,C
2) Öğrenci CEF kriterlerine göre B2 seviyesinde dinlediğini
anlayabilir, not alabilir, soru sorabilir.
3)Öğrenci CEF kriterlerine göre B2 seviyesinde kendini yazılı
ifade edebilir.
4) Öğrenci CEF kriterlerine göre B2 seviyesinde kendini sözlü
ifade etmeye yönelik beceriler edinir.
Öğretim
Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Yazma , 5:Araştırma
Projesi, 6: Öğrenci Sunumları,
Ölçme
Yöntemleri:
A: Sınav , B: Sunum, C: Ödev
DERS AKIŞI
Hafta Konular
Ünite I: Professions
1
Ders I-II: Interior Designers - Chefs
Describing an object or a drawing (Oral)
Ünite I: Professions
2
Ders III-IV-V: Theater Actors- Art Managers- Fashion and
Textile Designs- Fine Artists
Describing an object or a drawing (Written)
Ünite 2: Masterminds
3
Ders I-II: Frida Kahlo- René Lacoste
Listening to different biographies
Ön Hazırlık
Simple present tense;
asking questions;word
formation; Descriptive
writing; vocabulary;
adjectives
Simple present tense;
asking questions; word
formation; vocabulary;
adjectives; verb “to
be”
Simple past tense;
asking questions;
chronological order;
word formation;
identifying general
idea; vocabulary
Ünite 2: Masterminds
4
Ders III-IV: M.C. Escher- Alvar Aalto
Writing biographies
Research Project – Topic and outline
Ünite 3: Art and Society
5
Ders I-II: Different art works and their symbolism
Oral Presentation (Biography)
Ünite 3: Color
6
Ders I-II: What is color?- Reacting to colors
Psychology - Multiple Intelligences
Introduction to essay
Simple past tense;
asking
questions;chronological
order; word formation;
time expressions ;
connectors.
Modals; collocations;
academic vocabulary;
linking concepts;
Outline and
summarizing; revision
of verb “to be”;
relative pronoun
“who”; word
formation; vocabulary
Ünite 4: Food
7
Passive structure;
noun clauses;
information questions;
If clause- type 1-facts
Ders I-II: Bento – History of Pizza
Research Project – 1st draft
Museum visit
Vize Sınavları
Ünite 4: Food
8
Ders III- IV: Nutrients- Edible Food Film
Comparing two artwork.
Oral Presentation ( Museum)
Ünite 5: Fashion
9
Past cont. tense; past
passive;past part. used
as adj.
Ders I: Coco Channel
Take Home Exam
Being able to compare
different types of art
work; places; artists,
etc.; classification of
info
Essay writing practices
10
11
Comparison and classification
Ünite 6: Architecture and Design
Ders I - II: Ancient Greek Art – Eco-Friendly Homes
Ünite 6 : Architecture and Design
Ders III- IV: Interior Design – Three basic Forms
12
Comparative
structures; relative
pronouns “whichthat”;past passive;
classification.
Opinion Essay writing
Research Project – Final copy
Detailed description;
pr.perfect tense;
adj.clauses.
Paraphrasing / Making
Inferences; advanced
vocabulary; ESP
Group work presentations – Free topic
13
14
Research Project presentation – Opinion Essay
15
Genel tekrar
16
Final Sınavları
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
AFES101 Öğretim elemanları tarafından derlenen ve hazırlanan materyaller
Diğer Kaynaklar English Grammar in Use; Sözlükler; Özgün okuma ve dinleme parçaları
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Film, video, internet
Ödevler
Kompozisyon ; Okuma parçaları; Araştırma projesi; sunumlar
Sınavlar
Kompozisyon; okuduğunu anlama; duyduğunu anlama; konuşma;
sunumlar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
15
Kısa Sınav
7
30
Ödev (Sözlü)
5
19
Toplam
64
Finalin Başarıya Oranı
36
Yıl içinin Başarıya Oranı
64
Toplam
100
DERS KATEGORİSİ
Zorunlu Temel Dil Dersi
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No
Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
Kendini İngilizce sözlü ifade edebilir
X
2
Kendini İngilizce yazılı olarak ifade edebilir.
X
3
İngilizce konuşmayı anlayabilir.
4
İngilizce okuduğunu anlayabilir.
5
İngilizce araştırma yapabilir.
6
İngilizce sunum yapabilir
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
X
X
X
X
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
24
384
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
10
160
Ara Sınav
1
4
4
Kısa Sınav
7
5
35
Ödev
5
2
10
Final
1
4
4
Etkinlik
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 25 (s)
Dersin AKTS Kredisi
597
23,88
3
Download

AFES 101