ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: Bahar BEŞLİOĞLU
2.
Doğum Tarihi: 24.04.1978
3.
Unvanı: Dr
4.
Öğrenim Durumu: Doktora
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Mimarlık
Mimarlık
Mimarlık
Y.T.Ü
The Bartlett, UCL
O.D.T.Ü
2000
2001
2008
5.
Uzmanlık Alanı: Mimari Tasarım, Mimarlık Kuramı
6.
Akademik Unvanlar
Yardımcı Doçentlik tarihi
Doçentlik tarihi
:
Profesörluk tarihi
: 03 Mart 2014
:
7. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
7.1 Yüksek Lisans Tezleri
7.2 Doktora Tezleri
8.
Yayınlar
8.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Beşlioğlu, Bahar; Savaş Ayşen, “Fleabite: A Programmatic Experimentation”, Architectural
Research Quarterly, Vol. 162, Haziran 2012.

Beşlioğlu, Bahar; “The Critical Approach of “Plug” in Re-Conceptualisation of Architectural
Program”, VLC Arquitectura, Vol. 1, March 2014.
8.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Beşlioğlu, Bahar; “Experimental Programs in the Design of High-Rise Buildings”, The 4th
International Meeting on Modern Architecture, “High-Rise Shuffle”, Alvar Aalto Academy, 26-29
Ağustos 2011

“Mimari Programlama: Zamansallığın Deneyselliği”, Edinburgh Üniversitesi, Edinburgh, 6–7
Nisan, 2006
“Londra’da Yaşayan Türk Göçmenlerin Kentsel Mekân Üzerindeki Etkileri”, “İngiltere’de Göç,
Tarih ve Hafıza”, De Montford Üniversitesi, Leicester, Eylül 2003

8.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Beşlioğlu, Bahar; “The Programmatic Experimentation in the Work of Gordon Matta-Clark”,
Verlag: LAP Publishing, 2010.
8.4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Beşlioğlu, Bahar; “The Transmission of Accumulated Immaterial Senses in Architectural
Education”, JFA METU, June 2014.
8.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Beşlioğlu, Bahar; Gökçeçiçek Savaşır, Zaman-Mekansal Melezlenmeler Atölye Çalışması
Yürütücüsü, (Spatio-Temporal Hybridisations), VI. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu
Mekân ve Kültür 2011, Kadir Has Üniversitesi, 8-9 Eylül 2011
8.6 Diğer yayınlar



Beslioglu, Bahar; “Le Corbusier’nin Doğu Gezisi: “Mimarın Formasyonunda Seyahatin Rolü”
Konferansı Üzerine Değerlendirmeler”, Mimarlık, 362 (Kasım-Aralık 2011)
Beşlioğlu, Bahar; “1960’larda Teknoloji Üzerinden Belirlenen Alternatif Bakışlar: Archigram ve
Haus-Rucker-Co.”, Arradamento Mimarlık, Haziran 2010, s. 72-78.
Beşlioğlu, Bahar; “Atölye Çalışması: Bauhaus Kente Yöneliyor – Tool 8.2”, Mimarlık, 325 (EylülEkim 2005), s. 62–63.
9.
Projeler
9.1 Atölye ve Sergiler
 Graz Teknik Üniversitesi’nde Atölye Çalışması, Kasım 2000
 Archilab Konferansı, Orleans, Fransa, Mayıs 2001
 Pensilvanya Üniversitesi Tarafından Yürütülen Arkeolojik Kazı Alanında Çalışma, Gordion
(Yassıhöyük), Temmuz 2002
 “Bauhaus Kente Yöneliyor – Büzüşen Kentler”, Atölye Katılımcısı, Halle, Almanya, Haziran
2005
 UIA, “Bauhaus Kente Yöneliyor – Büzüşen Kentler”, Atölye Katılımcısı, İstanbul, Temmuz 2005
10. İdari Görevler
11. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
 TMOBB- Mimarlar Odası
12. Ödüller
 International Competition for Research Papers in Architecture and Urban Design (UIA),
Üçüncülük Ödülü, Haziran 2011
 TÜBİTAK - BİDEB “Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı”, 2011
13. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Haftalık Saati
Akademik
Öğrenci
Dönem
Dersin Adı
Yıl
Teorik Uygulama Sayısı
Güz
2011-2012
İlkbahar
Güz
2012-2013
İlkbahar
Mimarlıkta Deneysellik:
Teknoloji ve Malzeme
2
Mimarlıkta Deneysellik:
Teknoloji ve Malzeme
2
Mimarlıkta Deneysellik:
Teknoloji ve Malzeme
2
Mimarlıkta Deneysellik:
Teknoloji ve Malzeme
2
Download

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Bahar BEŞLİOĞLU 2