01.01.2014 – 30.09.2014
Dönemi
Faaliyet Sonuçları
1/
İçerik
 2014 Yılı Ocak – Eylül Dönemi Mali Sonuçları
 Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler
2

Taahhüt Grubu

Tarımsal Sanayi Grubu

Emlak Geliştirme Grubu
İçerik
 2014 Yılı Ocak – Eylül Dönemi Mali Sonuçları
 Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler
3

Taahhüt Grubu

Tarımsal Sanayi Grubu

Emlak Geliştirme Grubu
Temel Finansal Göstergeler
Temel Bilanço Kalemleri (Milyon TL)
Toplam Aktifler
Özkaynaklar Toplamı
Temel Gelir Tablosu Kalemleri (Milyon TL)
Satış Gelirleri
Brüt Kar
31 Ara 13
30 Eyl 14
4.697
Değişim (%)**
4.997
6▲
1.922
2.193
01 Ocak01 Ocak30 Eyl 13
30 Eyl 14
14▲
Değişim (%)
2.871
144
3.197
427
11▲
196▲
-41
259
-
FAVÖK*
59
335
468▲
Vergi Öncesi Kar
Net Dönem Karı
52
6
315
253
502▲
3.915▲
Esas Faaliyet Karı/Zararı
* Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr
** Sunumda seviye bildiren rakamlar tam sayıya yuvarlanarak verilmiştir. % değişim ve marj hesaplamaları ise yuvarlanmamış tam
rakamlar üzerinden yapılmıştır. Bu nedenle seviyelerin birbirine oranlanması ile bulunan % değişim ve marjlar, grafiktekinden bir
miktar farklılık gösterebilir.
4
Satış Gelirleri
Dağılım (Milyon TL)
Konsolide (Milyon TL)
2.871
1.981
3.197
2013/9
2014/9
1.747
1.050 1.145
23
2013/9
Taahhüt
2014/9
Tarım
20
Emlak
Geliştirme
50
Diğer
Dağılım (%)
37%
5
2013/9
2014/9
1% 2%
1% 2%
61%
36%
51
62%
FAVÖK
Dağılım (Milyon TL)
Konsolide (Milyon TL)
335
2013/9
196
2014/9
147
90
0
59
-3
-27
2013/9
6
2014/9
Taahhüt
Tarım
Emlak
Geliştirme
-5
-5
Diğer
FAVÖK Marjı
Dağılım (%)
Konsolide (%)
2013/9
17,1
7,4
2014/9
8,6
10,5
-0,6
-1,5
2,1
-9,3 -9,2
-14,1
2013/9
7
2014/9
Taahhüt
Tarım
Emlak
Geliştirme
Diğer
Net Dönem Kârı
Dağılım (Milyon TL)
Konsolide (Milyon TL)
253
2013/9
150
2014/9
89
64
41
33
-1
6
2013/9
8
-2
-115
2014/9
Taahhüt
Tarım
Emlak
Geliştirme
Diğer
Net Dönem Kârı Marjı
Dağılım (%)
Konsolide (%)
2013/9
177,2
2014/9
80,7
7,9
3,2
0,2
2013/9
9
3,2
13,1
-3,5 -8,0
-6,6
2014/9
Taahhüt
Tarım
Emlak
Geliştirme
Diğer
Net Nakit Durumu*
Dağılım (Milyon TL)
Konsolide (Milyon TL)
193
2013/12
688 701
2014/9
224
-46
-68
2013/12
2014/9
-99 -108
-619 -615
Taahhüt
Tarım
Emlak
Geliştirme
* Banka kredileri, leasing borçları, nakit ve nakit benzerlerinin neti olarak hesaplanmıştır.
10
Diğer
İçerik
 2014 Yılı Ocak – Eylül Dönemi Mali Sonuçları
 Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler
11

Taahhüt Grubu

Tarımsal Sanayi Grubu

Emlak Geliştirme Grubu
Kalan İş Miktarı
(“Backlog”) 30 Eylül 2014
Taahhüt Grubu
Proje
Çiftehan-Pozantı Otoyolu
BTC Boruhattı Bakım ve İyileştirme İşleri
Tüpraş-Fuel Oil Dönüşüm Projesi İzmit Rafinerisi
Toros Tarım Samsun Fabrikası Yatırım Projesi*
Çelik Modül Temini ve İmalatı
Gaz Yakma Bacası Kulesi İmalatı
Çelik Modül Temini ve İmalatı
TÜRKİYE TOPLAM
Güney Yoloten Gaz Sahası Projesi Paket 2 & 3A
TÜRKMENİSTAN TOPLAM
SOCAR Yeni Yönetim Binası
Bakü Olimpiyat Stadı Projesi
İlave İşler
Şah Deniz Faz 2 Deniz Üstü Platformların İmalat ve Montajı
Sangaçal Terminali
AZFEN Projeleri*
AZERBAYCAN TOPLAM
Propilen Oksid Proses Ünitesi
SUUDİ ARABİSTAN TOPLAM
OCP Boru Hattı Projesi Khouribga- Jorf Lasfar
FAS TOPLAM
Katar Ana Yollar, Kuzey Otoyolu Projesi 2. & 3. Fazlar
Katar Ana Yollar İlave İşleri
Kuzey Otoyolu - Yan Yollar Mühendislik ve İnşaat İşleri
KATAR TOPLAM
Büyük Yapay Nehir Projesi - Al Kufra - Tazerbo Su İletim Sistemi
LİBYA TOPLAM
Rumalia Saha Geliştirme Projesi Mühendislik ve Proje Yönetim Hizmetleri
IRAK TOPLAM
TOPLAM
Ülke
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Tekfen Payı
228.008.038 $
136.200.000 $
545.000.000 $
161.244.332 $
26.302.112 $
2.224.000 $
16.889.842 $
Türkmenistan
31.12.2013
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
28.02.2015
28.02.2015
30.06.2015
31.01.2017
15.10.2017
S. Arabistan
31.07.2015
149.826.676 $ 149.826.676 $
Fas
31.07.2014
461.881.940 $ 461.881.940 $
Katar
Katar
Katar
30.09.2013
30.06.2014
25.06.2016
781.665.409 $ 781.665.409 $
94.621.917 $ 94.621.917 $
591.909.930 $ 591.909.930 $
Libya
Beklemede
486.461.084 $ 325.928.926 $
Irak
31.12.2014
196.635.189 $ 196.635.189 $
*Holding’in konsolide cirosuna dahil edilmemektedir.
Not: “Tahmini bitiş tarihi” işin mekanik tamamlanma tarihini ifade etmektedir.
12
Tahmini Bitiş Cari Kontrat
Tarihi
Değeri
28.02.2015
322.728.999 $
10.09.2016
136.200.000 $
31.12.2014
545.000.000 $
07.11.2014
161.244.332 $
30.06.2015
26.302.112 $
30.04.2015
2.224.000 $
15.01.2015
16.889.842 $
316.500.000 $ 316.500.000 $
365.812.734
640.500.000
164.259.255
262.365.978
308.996.537
2.143.040.214
$
$
$
$
$
$
365.812.734
640.500.000
164.259.255
262.365.978
308.996.537
857.216.086
$
$
$
$
$
$
Gelir Bazlı
Tamamlanma Kalan Miktar
Oranı
(ABD $)
97,6%
5.536.528
16,7%
113.504.956
92,7%
39.769.777
63,0%
59.689.490
18,5%
36.005.684
0,0%
2.224.000
85,5%
2.452.670
259.183.105
96,2%
12.000.000
12.000.000
87,5%
45.823.767
95,7%
27.338.117
0,0%
164.259.255
0,0%
241.287.809
0,0%
285.812.330
33,1%
573.125.428
1.337.646.706
65,4%
51.767.232
51.767.232
92,6%
34.151.255
34.151.255
99,0%
7.891.207
91,0%
8.530.241
32,6%
398.984.858
415.406.306
70,0%
97.898.859
97.898.859
99,8%
450.000
450.000
2.208.503.463
Taahhüt Grubu
Büyüme
Kalan İş Miktarı (“Backlog”) (milyon ABD$)
Yurtdışı
3.000
2.998
Yurtiçi
2.500
2.150
2.000
1.461
1.500
500
744
175
685
201
726
242
569
484
484
1.535
2001
2002
1.350
2.524
1.333
1.449 1.589
1.259
1.949
1.794
1.668
1.257 1.225
535
167
368
501
264
237
159
111
72
75
34
36
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
0
2000
1.830
1.740
1.694
1.000
2.209
2.005
555
561
474
2011
2012
2013 2014/9
259
 2013 yılı sonu itibariyle Grubun kalan iş stoku 3 milyar ABD Doları düzeyinde iken, 2014 yılının dokuz
aylık döneminde tamamlanan işlerin etkisi ile beraber 30 Eylül 2014 itibariyle 2,2 milyar ABD Doları
düzeyine gerilemiştir.
 30 Eylül 2014 itibariyle yurtdışındaki kalan iş miktarı tüm işlerin %88’ini oluşturmaktadır.
13
Taahhüt Grubu
Devam Eden Projeler
Coğrafi Bölgeler Bazında Kalan İş Miktarı
(“Backlog”) Dağılımı
Hazar
Bölgesi
61%
Türkiye
12%
Proje Türüne Göre Kalan İş Miktarı
(“Backlog”) Dağılımı
Endüstriyel
Tesisler
57%
Otoyol
19%
Bina 11%
Kuzey
Afrika
6%
Bölge
Hazar Bölgesi
Orta Doğu
Türkiye
Kuzey Afrika
Toplam
14
Orta
Doğu
21%
Milyon $
1.350
468
259
132
2.209
Boru Hattı
11%
Proje Türü
Endüstriyel Tesisler
Otoyol
Boru hattı
Bina
İmalat İşleri
Toplam
İmalat
İşleri 2%
Milyon $
1.264
421
246
237
41
2.209
Faaliyet Geliri &
FAVÖK Marjı
Taahhüt Grubu
Satışlar (Milyon TL) ve FAVÖK Marjı (%)
3.000
Ciro
2.500
15%
13,2%
Marj
2.395
12,0%
12,7%
8,5%
2.000
2.548
2.327
11%
9,3%
11,2%
8,1%
7,3%
1.864
1.500
5,1%
1.073
1.319
1.111
9%
7%
1.341
1.031
13%
5%
5,9%
1.000
3%
545
534
1%
500
-1%
0
-4,3%
-500
-3%
-5%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014B
 2013 yılında %-4,3 olan FAVÖK marjı, 2014 yılının ilk dokuz aylık döneminde %7,4 olarak
gerçekleşmiştir. 2014 yılı için FAVÖK Marjı beklentisi %8,1’dir.
15
 2014 Yılı Ocak – Eylül Dönemi Mali Sonuçları
 Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler
16

Taahhüt Grubu

Tarımsal Sanayi Grubu

Emlak Geliştirme Grubu
Tarımsal Sanayi Grubu
Gelişmeler
GÜBRE FAALİYETİ
Dünyadaki Gelişmeler
 Azotlu gübre fiyatları, Mısır ve Ukrayna gibi büyük üretici ülkelerdeki arz sıkıntısı sebebiyle üçüncü
çeyrek dönem içinde artış kaydetmiş, Eylül ayı sonunda zirve yaptıktan sonra düşüş eğilimine
girmiştir.
 Fosfatlı gübrelerin fiyatları ise güçlü talebe ek olarak amonyak ve kükürt gibi girdi fiyatlarının artması
neticesinde üçüncü çeyrek dönem içerisinde yüksek seyrini devam ettirmekle beraber dönem sonu
itibariyle fiyatlarda düşüş eğilimi başlamıştır. DAP ABD Körfez fiyatları Eylül ayı boyunca düşmüş,
kükürt fiyatları ise çeyrek dönem sonu itibariyle düşüş eğilimine girmiştir.
Türkiye’deki Gelişmeler
 2013 yılı sonundan itibaren yaşanan kuraklık buğday üretimini olumsuz etkilemiştir. Buğday
rekoltesinde bir önceki döneme göre yaklaşık %10-13 düşüş olduğu gözlemlenmektedir.
 Yurtiçinde gübre tüketimi dokuz aylık dönem itibariyle, 2013’ün aynı dönemine göre %5 düşmüştür.
17
Yurtiçi Gübre Satışları
ve Pazar Payı
Toros Tarım
Çeyrek Dönem
Kümülatif
35%
32%
32%
1.000 Ton
400
300
25%
285
37
296
44
248
252
200
100
20%
15%
10%
5%
0
0%
2013/3Ç
Bayi Satışları

30%
2014/3Ç
Toplu Satışlar
1.000 Ton
500
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
31%
28%
1.182
77
1.105
1.111
20%
10%
5%
0%
Bayi Satışları
2014/9
Toplu Satışlar
Üçüncü çeyrek ve kümülatif dönemde gübre satışları, 2013’ün aynı dönemine göre %4 artmıştır.
18
25%
15%
2013/9
Pazar Payı
1.232
121
30%
Pazar Payı
Toros Tarım
Yurtiçi Gübre Satışları
Çeyrek Dönem (1.000 Ton)
Kümülatif (1.000 Ton)
2013/3Ç
2014/3Ç
2013/9
2014/9
434
150 154
454
281 300
235 216
59 61
37 44
12 17
AN 26

6
AN 33
11
AS
19
9
ÜRE
107
82 92 99
63
47
2
DAP
4
0
KOMP DİĞER
AN 26 AN 33
AS
ÜRE
DAP
0
KOMP DİĞER
AN33 ve AN26 gübreleri arasındaki fiyat dengesinin AN33 lehine gelişmesi sebebiyle, kümülatif dönemde AN33
satış miktarı artmış ve AN26 satış miktarı düşmüştür.
19
Toros Tarım
Yurtiçi Satış Fiyatları
Çeyrek Dönem (ABD $/ton)
Kümülatif (ABD $/ton)
2013/3Ç Ort.
2014/3Ç Ort.
530
2013/9 Ort.
2014/9 Ort.
563
555 543
478
426
289 272
AN 26
400 394
326 316
AN 33
286
214
207
AS
390
334
304
241
439
411
389
352
ÜRE
ORTALAMA FİYAT (ABD$/TON)
20
402
DAP
KOMP
AN 26
AN 33
AS
ÜRE
DAP
KOMP
2013/3Ç
2014/3Ç
Değişim
2013/9
2014/9
Değişim
410
404
-%1
416
367
-%12
Toros Tarım
Gübre Üretimi
Çeyrek Dönem (1.000 ton)
2013/3Ç
Kümülatif (1.000 ton )
2014/3Ç
2013/9
2014/9
1.109
388
1.122
337
547
186 171
104
59
AN 26

33 39
AN 33
65 68
DAP
182
228 214
AN 26
AN 33
202
KOMP
Toplam
Üretim
132
588
138
DAP
KOMP
Toplam
Üretim
AN33 ve AN26 gübreleri arasındaki fiyat dengesinin AN33 lehine gelişmesi sebebiyle düşen satışlara paralel
olarak AN26 üretimi 2014/3Ç’de düşmüştür.
21
Toros Tarım
ÜRÜN ÇEŞİDİ
AN26
NPK
NPK/DAP
TOPLAM*
FABRİKA
MERSİN
CEYHAN
SAMSUN
* Ağırlıklı ortalama kapasite kullanım oranı
22
Kapasite Kullanımı
KAPASİTE
(1.000 Ton/yıl)
660
660
527
1.847
KAPASİTE KULLANIM ORANI (%)
2013/3Ç
79
95
84
86
2014/3Ç
59
91
79
75
2013/9
90
88
70
84
2014/9
83
81
89
84
Toros Tarım
Gübre İthalatı
Çeyrek Dönem (1.000 ton)
2013/3Ç
Kümülatif (1.000 ton)
2014/3Ç
2013/9
2014/9
162
129
20
15
14
91
67
7
8
48 51
4
2
11
0
AS

23
ÜRE
Diğer
Toplam
İthalat
20
AN33
Kümülatif dönemde artan satışlara paralel olarak ithalat artmıştır.
3 0
AS
ÜRE
Diğer
Toplam
İthalat
Tarımsal Sanayi Grubu
Elleçlenen Tonaj ve
Kiralanan Kapasite
TERMİNAL HİZMETLERİ
Elleçlenen Tonaj (1.000 ton) - Kümülatif
Kiralanan Kapasite (1.000 m3) - Kümülatif
1.142
3.622
2.927
733
Dökme Katı/Sıvı - Genel Kargo*
2013/9


2014/9
2013/9
2014/9
Dökme Katı/Sıvı-Genel Kargo elleçleme miktarında 2013’ün aynı dönemine göre %19’luk düşüşün ana
sebebi kömür elleçlemesindeki düşüştür. Mevsim normallerinin üzerinde sıcak geçen kış ayları sebebiyle
iç piyasa talebi minimum seviyeye düşmüş, kömür ticareti yapan firmalar yurtdışı kömür alımlarını
erteleyip mevcut stoklarından satış yapmışlardır. Bu sebeple, dokuz aylık dönem itibariyle terminallerde
kömür elleçleme miktarı düşmüştür.
Petrol ürünleri depolarında doluluk %56 olarak gerçekleşmiştir.
* Petrol ürünleri elleçleme miktarı dahil değildir.
24
Petrol Ürünleri
Ciro, FAVÖK
& Net Kar
Tarımsal Sanayi Grubu
FAVÖK
Ciro
325
266
302
49
11
16
10
2013/3Ç
Tarımsal

2014/3Ç
Terminal
6
2013/3Ç
Tarımsal
38
Milyon TL
23
20
Milyon TL
Milyon TL
286
Net Kâr
35
8
0
27
7
2014/3Ç
Terminal
-7
2013/3Ç
Tarımsal
2014/3Ç
Terminal
Tarımsal segment cirosu artan gübre satış miktarı ve artan TL bazlı gübre satış fiyatı* sonucu 2013’ün aynı
dönemine göre artmıştır.
Tarımsal segment kârlılığı, gübre hammadde ve satış fiyatları arasındaki dengenin lehimize gelişmesi
sebebiyle 2013/3Ç’ye göre artmıştır.

* Satış fiyatı: 2014/3Ç: 873 TL/ton. 2013/3Ç: 811 TL/ton
25
Ciro, FAVÖK
& Net Kar
Tarımsal Sanayi Grubu
FAVÖK
Ciro
997
57
196
1.088
27
90
23
169
67
2013/9
Tarımsal

2014/9
Terminal
2013/9
Tarımsal
2014/9
Terminal
Milyon TL
Milyon TL
53
1.145
Milyon TL
1.050
Net Kâr
150
20
33
17
16
2013/9
Tarımsal
130
2014/9
Terminal
Tarımsal segment cirosu artan gübre satış miktarı ve artan TL bazlı gübre satış fiyatı* sonucu 2013’ün aynı
dönemine göre artmıştır.
Tarımsal segment kârlılığı, gübre hammadde ve satış fiyatları arasındaki dengenin lehimize gelişmesi
sebebiyle 2013’ün aynı dönemine göre artmıştır.

* Satış fiyatı: 2014/9: 797 TL/ton. 2013/9: 768 TL/ton
26
 2014 Yılı Ocak – Eylül Dönemi Mali Sonuçları
 Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler
27

Taahhüt Grubu

Tarımsal Sanayi Grubu

Emlak Geliştirme Grubu
Tekfen Emlak Geliştirme Grubu
Emlak Geliştirme Grubu
28
Organizasyon
Tekfen Emlak Geliştirme Yatırım ve Ticaret A.Ş.
Faaliyet Alanı: Yatırım, Gayrimenkul Geliştirme, Proje
Yönetimi, Varlık Yönetimi
Tekfen Turizm ve İşletmecilik A.Ş.
Faaliyet Alanı: Tesis İşletme Yönetimi
Florya Gayrimenkul Yat. İnş. Turizm San. Tic. A.Ş.
Faaliyet Alanı: Yatırım, Gayrimenkul Geliştirme
Emlak Geliştirme Grubu
Projeler
Proje
Proje
Tipi
Konum
Proje
Başlangıç
Tarihi
İzmir Karma Kullanım
Karma
İzmir
Oca 13
Aralık 17
254*
Esenyurt Projesi
Konut
İstanbul
May 13
Aralık 16
231
Proje
Bitiş Tarihi
Toplam
FONKSİYONA GÖRE DAĞILIM (m²)
Proje
Konut
Satılabilir/
Kiralanabilir
Alan
Ofis
Satılabilir/
Kiralanabilir
Alan
Perakende
Satılabilir/
Kiralanabilir
Alan
İzmir Projesi*
25.000
10.000
30.000
Esenyurt Projesi
180.155
-
2.595
* Rakamlar toplam içinde Tekfen payını gösterir.
29
Tahmini Proje
Büyüklüğü
(Milyon ABD Doları)
485
Emlak Geliştirme Grubu
Devam Eden Projeler
İzmir Karma Kullanım
Genel Bakış:
 Rönesans Grubu ile % 50 ortaklıkla geliştirilmekte
 Çok fonksiyonlu (rezidans, ofis ve alışveriş merkezi),
İzmir’in en büyük gayrimenkul projesi
Proje Büyüklüğü: 508 milyon $
Tekfen Payı: 50%
Proje Özeti :
 Toplam Satılabilir /Kiralanabilir Alanı: (Tekfen Payı)
Konut: 25.000 m², Ev Ofis: 10.000 m², AVM: 30.000 m²
 Tahmini İnşaat Süresi - Başl.: Ç4/2014 Bitiş: Ç4/2017
 Modern kent planlamasına örnek teşkil edecek, Egeli yaşam
kültürüne, iklimine hitap edecek tasarım
Yatırım Gerekçeleri :
 Kentin planlanan ve gelişen Merkezi İş Alanı’nda
 Liman Arkası’nda, otoyolların kesiştiği noktada, İzmir’in tüm
ilçelerinden kolay ulaşılabilir, merkezi konumda
Proje tasarımı ve mühendislik çalışmaları devam
etmektedir.
30
Emlak Geliştirme Grubu
Devam Eden Projeler
Esenyurt Konut Projesi
Genel Bakış:
 Mayıs 2013’te satın alınan 56.800 m² arsa üzerinde
geliştirilmekte
 1.424 adet konut ve 25 perakende üniteden oluşan projenin
inşaat ruhsatı Aralık 2013’te alındı.
Proje Büyüklüğü: 231 milyon $
Tekfen Payı: 100%
Proje Özeti :
 Toplam Satılabilir /Kiralanabilir Alanı:
Konut: 180.155 m², Perakende: 2.595 m²
 Tahmini İnşaat Süresi - Başl.: Ç2/2014 Bitiş: Ç4/2016
 Büyük ölçekli geliştirmede Tekfen vizyonu ve standartları
korunarak fark yaratacak bir yaşam alanı planlanmaktadır.
Tasarım geliştirme çalışmaları tamamlanmış,
inşaat çalışmaları devam etmektedir. Ön satışlara
Ağustos 2014’te başlanmıştır. Proje lansmanı 30
Ekim 2014’te yapılmıştır.
31
Yatırım Gerekçeleri :
 Gelişen ulaşım altyapısı ve şehrin büyüme dinamikleri
nedeniyle tercih edilen bir bölge olan Esenyurt’ta, E5 karayolu
ile TEM bağlantı yolu kavşağında yer almaktadır
 Konut talebinin en yüksek olduğu orta gelir grubu
hedeflenmektedir.
Yasal Uyarı
Tekfen Holding A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanan bu sunum (“Sunum”) Şirket
hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Sunum’un içeriği Şirket tarafından
kamuoyuna açıklanan bilgilere ve Şirket yönetiminin sağladığı verilere dayanmaktadır.
Şirket, Şirket yöneticileri, çalışanları veya diğer üçüncü şahıslar Sunumda yer alan
bilgilerin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir zarar nedeniyle hiçbir sorumluluk
kabul etmemektedir. Bu Sunumda yer alan bilgiler Şirket hisse senetlerinin satılması veya
ihraç edilmesiyle ilgili veya satın alınması veya satın alma taahhüdünde bulunulması için
bir çağrı veya teklif niteliği taşımaz. Menkul kıymetlere yatırım yapan ya da yapmayı
düşünen yatırımcılar, buna ilişkin kararlarını kendi bağımsız inceleme ve
değerlendirmeleri ile sonuçlandırmalıdır. Şirket beklentilerine ilişkin Sunumda yer alan
bilgiler, Şirket yönetimince şimdiki ve gelecekteki faaliyetlere ilişkin çok sayıda varsayıma
dayandırılarak hazırlanmış olup, bu bilgiler yapılan varsayımlardaki değişikliklerden
etkilenebilirler ve hatta bu varsayımlar hiçbir zaman meydana gelmeyebilir. Bu Sunumda
yer alan geleceğe yönelik tahminler, sadece bu Sunumun yapıldığı tarih için geçerlidir.
Tekfen Holding yeni bilgi, olay ve diğer sebeplerden dolayı Sunumdaki beklentilerde
ortaya çıkabilecek güncelleme veya değişiklikler konusunda herhangi bir yükümlülük
üstlenmemektedir.
32
İletişim
 Tüm Sorular ve Rapor Talepleri için:
Çağlar Gülveren, CFA - Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü
e-mail: [email protected]
Tel: +90 212 359 3420
 Taahhüt Grubu için:
Fatih Bahçeci, Genel Müdür Yardımcısı - Planlama ve Kontrol
e-mail: [email protected]
Tel: +90 212 359 3583
 Tarımsal Sanayi Grubu için:
Canan Şenkut, Yatırımcı İlişkileri Şefi
e-mail: [email protected]
Tel: +90 212 357 0193
 Emlak Geliştirme Grubu için:
Ayşe Turalı, Genel Müdür Yardımcısı
e-mail: [email protected]
Tel: +90 212 359 3703
33
Download

Taahhüt Grubu - Tekfen Holding