DÜNYADA DENİZ KAZALARI
İNCELEME KURULLARI
UYGULAMALARI
Doç. Dr Ender Asyalı
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
DENİZ KAZALARINI ARAŞTIRMA VE İNCELEME ÇALIŞTAYI
Ender Asyalı-18.01.2014
(18 – 19 OCAK 2014 / ANTALYA)
1
İÇERİK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Japonya Ulaştırma Emniyeti Kurulu
Norveç Kaza İnceleme Kurulu
İngiltere Deniz Kaza Araştırma Şubesi
ABD Ulusal Ulaştırma Emniyet Kurulu
Kanada Ulaştırma Emniyeti Kurulu
Danimarka Deniz Kazaları Araştırma Kurulu
Avusturalya Ulaştırma Emniyeti Bürosu
Almanya Federal Deniz Kazaları Araştırma Bürosu
Avrupa Birliği’nde Deniz Kaza Araştırma Çalışmaları
Uluslararası İşbirlikleri: ITSA,MAIFA,MAIFF
Genel Değerlendirme
Ender Asyalı-18.01.2014
2
Kaza Araştırmaları
• Neden?
• Nasıl?
• Kim?
Ender Asyalı-18.01.2014
3
Ulusal Kaza İnceleme Kurulları
Deniz kazalarını araştırma zorunluluğu hemen
hemen tüm ana IMO/ILO Konvansiyonlarında
dile getirilmiştir.
Bu nedenle bu konvansiyonlara taraf olan
ülkeler kendi bayrağı altındaki gemilerde ve
kendi karasularında meydana gelen deniz
kazalarını incelemek üzere kendi ulusal
kurullarını kurmuşlardır.
Ender Asyalı-18.01.2014
4
•
Kaza incelemelerinde idari yapı konusunda
dünyada birçok farklı uygulamalar mevcuttur.
•
AB Deniz Emniyeti Kuruluşu EMSA tarafından kaza
araştırmaları kurumunun denizcilik idaresi dışında
veya idareden bağımsız ayrı bir yapılanma içinde
olması istenmektedir.
(Avrupa Birliği 2009/18/EC Sayılı Direktifi, 2009:6).
Ender Asyalı-18.01.2014
5
JAPONYA ULAŞTIRMA EMNİYETİ KURULU
Japan Transport Safety Board (JTSB)
1896 “Denizcilerin Disiplin Cezaları Kanunu”
1947 “Deniz Kazaları Araştırma Kanunu”
1949 Japan Marine Accident Inquiry Agency (JMAIA)
1974 Aircraft Accidents Investigation Commission
2001 Aircraft and Railway Accidents Investigation Commission (ARAIC)
1 Ekim, 2008 JMAIA ve ARAIC birleşmesinden JTSB oluşmuştur.
Ender Asyalı-18.01.2014
6
JTSB Örgüt Şeması
at
Ender Asyalı-18.01.2014
7
JTSB Prensipleri
• Doğru Kaza Araştırmasının Gerçekleştirilmesi:
Bilimsel, objektif, kazanın geçmişi de dahil örgütsel nedenlerde göz önüne
alınır. Rapor hızlı hazırlanır. Raporların açık, anlaşılması kolay olmalıdır.
• Zamanında ve uygun geri bildirim:
Kazaların önlenmesi ve hasarlarının en aza indirilmesi için tavsiyeler ve
görüşler yayınlanır.
• Mağdurları dikkate alma:
Mağdur ve yakınlarının bilgilendirilmeleri. (mağdur ve aileleri irtibat ofisi)
• Örgütsel yapının güçlendirilmesi:
Kaza araştırma metotları hakkında sürekli eğitim ve geliştirme, bilgi
paylaşımı ve açıklık.
Ender Asyalı-18.01.2014
8
Norveç Kaza İnceleme Kurulu
(The Accident Investigation Board Norway)
• 1989 AIBN havacılık kazalarını inceleme ile başlamıştır.
• 1 Temmuz 2008: Deniz Departmanı kurulmuştur.
• Gemi Emniyet Kanunu çerçevesinde faaliyetlerine 2008 yılında
başlayan AIBN, karayollarında, demiryollarında ve deniz yollarında
meydana gelen ciddi kazaları incelemekle görevli bağımsız bir
yapıdır.
• Amacı, kazaların nedenlerini belirlemek ve eğer mümkünse
emniyeti sağlamak amacıyla birilerini suçlamaksızın emniyet
tavsiyeleri yapmaktır.
• Emniyet tavsiyeleri insan, teknik veya sistematik faktörler üzerine
olabilir. Bu tavsiyeler, teftiş kurulu, bakanlık veya idari kuruluş gibi
ilgili otoritelere ve işleticilere sunulur. Emniyet tavsiyelerinin,
Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı ve Ticaret ve Endüstri Bakanlığı
tarafından takibi yapılır ve çalışmalardan AIBN bilgilendirilir.
Ender Asyalı-18.01.2014
9
İngiltere Deniz Kaza Araştırma Şubesi
(MAIB - The Marine Accident Investigation Branch)
• Dünya üzerindeki tüm İngiliz bayraklı gemilerde ve İngiltere
sularında meydana gelen deniz kazalarını araştırmaktadır.
• MAIB, Ulaştırma Bakanlığının bir bölümüdür
• 2012 No. 1743 Merchant Shipping The Merchant Shipping
(Accident Reporting and Investigation) Regulations 2012
• Mart 2011 “Principles of co-operation between The Marine
Accident Investigation Branch and The Maritime & Coastguard
Agency”
• Yayınları: Safety Bulletin, Safety Flyer,Safety Digest ve kaza
raporları
• MAIB, rapor edilen deniz kazalarını elektronik ortamda veri
tabanı olarak muhafaza etmektedir. Böylece, istenilen bilgilere
hemen ulaşılabilmesinin yanı sıra, istenilen kaza analizleri de
hemen gerçekleştirilebilmektedir.
Ender Asyalı-18.01.2014
10
MAIB ÖRGÜT ŞEMASI
Ender Asyalı-18.01.2014
11
Denizcilik ve Kıyı Emniyeti Ajansı (MCA-Maritime and Coastguard
Agency) ise, tüm İngiltere’de hükümetin deniz emniyeti politikalarını
uygulamaktan sorumludur. Ajansın, araştırdığı öncelikli konular;
- Kazaları önleme,
- Gemi Emniyeti,
- Seyir Emniyeti,
- Deniz Çevresini Koruma,
- Balıkçılık Emniyeti,
- Arama ve Kurtarma
MCA, kaza önleme çalışmalarından daha çok kıyı emniyeti konularıyla
ilgilidir. Kaza araştırmaları ile ilgili tüm sorumluluk MAIB’e aittir.
Ender Asyalı-18.01.2014
12
ABD Ulusal Ulaştırma Emniyet Kurulu
The National Transportation
Safety Board
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ABD’de kaza araştırmalarını gerçekleştiren iki kurum vardır.
Birleşik Devletler Sahil Güvenlik (United States Coast Guard-USCG)
Ulusal Ulaştırma Emniyet Kurulu (The National Transportation
Safety Board-NTSB)
NTSB bağımsız bir Federal Ajanstır. Hava, demiryolu, deniz ve boru
hattı kazalarını inceler.
1967 yılında kurulmuştur.
Kurul 5 kişiden oluşur.
Günümüze kadar 13000 emniyet tavsiyesi yayınlamıştır.
2000’de, NTSB Academy kurulmuştur, 2006’da NTSB Training
Center adını almıştır.
Yılda 2000 hava, 500 diğer kaza araştırması gerçekleştirir, 400
çalışanı bulunmaktadır
Deniz Emniyeti Ofisi (The Office of Marine Safety)
Dayanak:
–
Independent Safety Board Act and regulations 49 CFR Part 850 by the Board and the United States Coast Guard (USCG)
Ender Asyalı-18.01.2014
13
NTSB ÖRGÜT ŞEMASI
Ender Asyalı-18.01.2014
14
KANADA ULAŞTIRMA EMNİYETİ KURULU
(Transportation Safety Board of Canada, CTSB)
• Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board
Act, göre 29 Mart 1990 ‘da kurulmuştur.
• Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından ayrı daimi, ve bağımsız bir
sivil kuruluştur.
• Kaza araştırmalarını yapan bu sivil kuruluş yıllık olarak parlamentoya
rapor sunmaktadır. Deniz kaza araştırmalarında, tecrübeli kaptan,
başmühendis ve gemi inşa mühendisi görevlendiren TSB, insan
hataları ve ergonomi uzmanlığı gerektiren kaza araştırmalarına
destek amacıyla uzmanlar sağlamaktadır.
• Beş kişilik bir kurul vardır. Yaklaşık 220 çalışan. Araştırmacılar
ülkenin farklı noktalarındadır.
• Faaliyet alanı Taşımacılığın deniz, boruhattı, demiryolu ve havayolu
modlarını içerir.
Ender Asyalı-18.01.2014
15
Danimarka Deniz Kazaları Araştırma Kurulu
The Danish Maritime Accident Investigation Board (DMAIB)
• “Deniz Kazaları Araştırma Bölümü” yerine AB düzenlemelerine
uygun olarak bağımsız deniz kazaları araştırma kurulu olarak
kurulmuştur.
• Ticaret ve Kalkınma Bakanlığına bağlıdır.
• Araştırmaların amacı hukuki ve mali bir sorumluluk belirleme
değildir.
• Yılda ortalama 140 kaza incelemektedir.
Yasal dayanakları:
•
•
•
•
•
Act no. 457 of 18 May 2011 – Act on safety investigations of marine accidents.
Order no. 585 of 8 June 2011 for Greenland on the investigation of accidents at sea.
Order no. 638 of 14 June 2011 on the reporting of marine accidents, deaths and near-miss incidents.
Circular letter no. 9059 on the fair treatment of seafarers in connection with marine accidents in Danish
waters.
IMO Casualty Investigation Code (resolution MSC.255(84)).
Ender Asyalı-18.01.2014
16
Avusturalya Ulaştırma Emniyeti Bürosu
The Australian Transport Safety Bureau (ATSB)
•
•
•
•
•
•
•
Bağımsız bir yapı,
Bir komisyon tarafından yönetilir.
65 araştırmacı sı bulunmakta, pilot, HTK, kaptan,
Adli bir fonksiyonu yoktur. Amaç emniyeti arttırmak.
Deniz, hava ve demiryolu kazalarını inceler.
Gizli raporlama sistemi.
1850 :ilk deniz kazaları ile ilgili düzenlemeler Birleşik Krallık
düzenlemeleridir
• 1912: Seyir Kanunu (Navigation Act)
• 1 Temmuz 1999
– Bureau of Air Safety Investigation (BASI),
– Marine Incident Investigation Unit (MIIU), (1991)
– Federal Office of Road Safety (FORS).
Transport Safety Investigation Act 2003 (TSI Act)
• Bağımsız Suçlamasız Araştırmalar (independent ‘no blame’ investigations)
Ender Asyalı-18.01.2014
17
Ender Asyalı-18.01.2014
18
Almanya Federal Deniz Kazaları Araştırma Bürosu
Federal Bureau of Maritime Casualty Investigation
• “Transport, Building and Urban Development”
Bakanlığına bağlı
• 1877 Deniz Kazaları Araştırma Kanunu
• 2002 Safety-at-Sea-Investigation-Act (SUG)
• 2002 BSU Kuruluşu
Ender Asyalı-18.01.2014
19
BSU ÖRGÜT ŞEMASI
Ender Asyalı-18.01.2014
20
Avrupa Birliği’nde Deniz Kaza Araştırma
Çalışmaları
Önceki durum:
Avrupa’da deniz kaza inceleme araştırmalarının durumu Avrupa Birliği’nin istediği seviyede olmadığı
değerlendirilmektedir. Sadece birkaç devletin deniz kaza araştırmaları konusunda kendi ulusal
yasaları ve bağımsız organizasyonları mevcuttu.
Bu nedenle, üye devletler, bağımsız deniz kaza araştırmaları gerçekleştirmek ve araştırma sonuçlarını
raporlamak için gerekli düzenlemeleri zorunlu olarak sağlamak zorundadırlar.
Diğer taşıma modlarının aksine denizcilik sektörü, genellikle ekonomik sebepler nedeniyle, etkili kaza
araştırmaları için gerekli araçları sağlamada aşırı derecede isteksiz davranmaktadırlar. Bu nedenle
Avrupa Birliği Komisyonu 2006 yılında, EMSA’nın yardımıyla deniz taşımacılığı sektöründe kaza
araştırma prensiplerini içeren bir direktif yayınlamıştır (Kuahmayer, 2008:26).
Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin deniz kaza incelemelerinde henüz belli bir standardı sağlayamamıştır ve
araştırma yöntemlerinde çok önemli farklılıklar söz konusudur. Bazı ülkeler araştırmalarını
sistematik olarak yaparken, bazı ülkeler ise sistematik olmayan bir yöntemle yüzeysel olarak
yapmaktadır. Hatta, bazı üye devletlerin kaza araştırmalarını yürütecek altyapısı dahi yoktur. Bu
nedenle EMSA’nın en önemli gündem maddelerinden biri, tüm topluluk üyelerince kaza
araştırmalarına ortak bir yaklaşımın sağlanmasıdır (EMSA, 2007:2).
Ender Asyalı-18.01.2014
21
Avrupa Denizcilik Emniyet Ajansı (EMSA)
• Avrupa sularında meydana gelen Erika ve Prestige
kazalarında, gemi emniyet standartlarının idareler
tarafından etkin bir şekilde yerine getirilememesinden
dolayı, Avrupa Komisyonu gemi emniyeti ve deniz
çevresinin korunması konusunun, Avrupa deniz
taşımacılığı politikasının en önemli maddesi olduğunu
vurgulamış ve EMSA’nın kuruluşunu onaylamıştır.
• EMSA’nın temel amacı, deniz emniyeti, gemilerden
kaynaklanan kirlilik ve
• gemilerde emniyet konularındaki AB kurallarının
geliştirilmesi ve uygulanmasında
• Avrupa Komisyonlarına ve üye devletlere teknik ve
bilimsel destek sağlamaktır
Ender Asyalı-18.01.2014
22
Avrupa Deniz Kazaları Bilgi Platformu
European Marine Casualty Information Platform
• EMSA, Avrupa Komisyonu ve üye devletlere, deniz
kazaları ve olayları üzerine güvenilir, objektif ve
karşılaştırmalı bir bilgi kaynağı sağlamak amacıyla,
EMCIP (European Marine Casualty Information
Platform) adı altında bir bilgi sistemi kurmuş ve
uygulamaya sokmuştur. EMCIP, araştırma
kurumlarından sağlanan kaza bilgilerini içeren bir veri
tabanıdır. EMCIP verilerinin kullanılması sayesinde,
EMSA standart bir formatta Avrupa istatistiklerinin
oluşturulmasını sağlamaktadır.
Ender Asyalı-18.01.2014
23
• EU Directive 2009/18/EC Establishing the
Fundamental Principles Governing the
İnvestigation of Accidents in the Maritime
Transport Sector
• Yürürlüğe giriş:17 Haziran 2011
Ender Asyalı-18.01.2014
24
DIRECTIVE 2009/18/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL
of 23 April 2009
• Article 8
• Investigative bodies
• 1. Member States shall ensure that safety investigations are
conducted under the responsibility of an impartial
permanent investigative body, endowed with the necessary
powers, and by suitably qualified investigators, competent
in matters relating to marine casualties and incidents.
• In order to carry out a safety investigation in an unbiased
manner, the investigative body shall be independent in its
organisation, legal structure and decision-making of any
party whose interests could conflict with the task entrusted
to it.
Ender Asyalı-18.01.2014
25
• 2. The investigative body shall ensure that
individual investigators have a working
knowledge of, and practical experience in,
those subject areas pertaining to their normal
investigative duties. Additionally, the
investigative body shall ensure ready access to
appropriate expertise, as necessary.
Ender Asyalı-18.01.2014
26
AB Kaza İnceleme Kurumları
Ülke
Yetkili idare
Web sitesi
Austria
Ministry for Transport, Innovation and Technology
Belgium
FPS Transport and Mobility Conseil d'Enquete Maritime
http://www.mobilit
.fgov.be
Bulgaria
Directorate for Aircraft, Maritime and Railway Accident Investigation
http://www.mtitc.g
overnment.bg
Cyprus
Department of Merchant Shipping of Cyprus
http://www.shippin
g.gov.cy
Czech
Republic
------
-----
Denmark
Danish Maritime Accident Investigation Board
http://www.dmaib.
com
Estonia
Estonian Safety Investigation Bureau
http://www.ojk.ee/
en
Ender Asyalı-18.01.2014
27
Ülke
Yetkili idare
Web
sitesi
Estaonia
Marine Casualties Investigation and Maritime Safety Department
http://www.vta.
ee
Finland
Finnish Transport Safety Agency
Safety Investigation Authority
http://www.onn
ettomuustutkint
a.fi
Frence
Marine Accident Investigation Office
http://www.bea
mer-france.org
Germany
Federal Bureau of Maritime Casualty Investigation
http://www.bsu
-bund.de
Greece
Marine Accidents Department - Safety Navigation - Hellenic Coastguard
Iceland
Icelandic Marine Accident Investigation Board
Ender Asyalı-18.01.2014
http://www.rns.
is
28
Ülke
Yetkili idare
Web
sitesi
Hungary
Transport Safety Bureau of Hungary
http://www.kbs
z.hu
Ireland
Marine Casualty Investigation Board
http://www.mci
b.ie
Italy
Marine Casualty Investigation Central Board
Latvia
Transport Accident and Incident Investigation Bureau
http://www.taii
b.gov.lv
Lithuania
Transport Accident and Incident Investigation Division
http://www.sum
in.lt/
Luxembourg
Administration des Enquêtes Techniques Aviation civile, Maritime, Fluvial et Chemin de
fer
http://www.mt.
public.lu/transp
orts/AET
Malta
Marine Safety Investigation Unit
http://www.tran
sport.gov.mt
Ender Asyalı-18.01.2014
29
Ülke
Yetkili idare
Web sitesi
Netherlands
Dutch Safety Board
Netherlands Shipping Inspectorate
http://www.onderzoeksr
aad.nl/en
http://www.ivw.nl
Norway
Accident Investigation Board Norway
Norwegian Maritime Directorate
http://www.aibn.no
http://www.sjofartsdir.n
o
Poland
State Commission for Investigating Sea Accidents
http://www.transport.go
v.pl/
Portugal
Gabinete de Prevenção e de Investigação de Acidentes Marítimos
www.gpiam.mamaot.gov
.pt
Romania
Marine Accidents Investigation Department
http:// [email protected]
Slovakia
Ministry of Transport, Posts and Telecommunication
http://www.telecom.gov
.sk
Slovenia
Slovenian Maritime Administration
http://www.up.gov.si/en
Ender Asyalı-18.01.2014
30
Ülke
Yetkili idare
Web
sitesi
Spain
Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos
http://www.ciai
m.es
Sweden
Swedish Accident Investigation Board
Swedish Transport Agency, Maritime Department
http://www.hav
kom.s
http://www.tran
sportstyrelsen.s
e/ene
United
Kingdom
Marine Accident Investigation Branch
http://www.mai
b.gov.uk
Ender Asyalı-18.01.2014
31
• Uluslararası İşbirlikleri
Ender Asyalı-18.01.2014
32
International Transport
Safety Association
• 1993: ABD, Kanada,İsveç ve Hollanda
bağımsız kaza araştırması kurulları tarafından
kurulmuş birliktir.
• Günümüzde 14 üyesi vardır.
• Misyonu : Her bir üye ülkede, diğerlerinin
deneyimlerinden öğrenerek ulaştırma
emniyetini arttırmak
Ender Asyalı-18.01.2014
33
MAIFA – Deniz Kaza Araştırmacıları Asya Forumu
Marine Accident Investigators Forum in Asia
Asya bölgesindeki deniz kaza araştırmacılarının ilk
toplantısı Ekim 1998’de Tokyo’da yapılmıştır.
Asya bölgesinde yapılan deniz kaza araştırmaları üzerine
fikir alış-verişi yapmak amacıyla gerçekleştirilen ve resmi
olmayan bu toplantıya ilk etapta dört adet araştırma
örgütünün delegeleri katılmıştır.
İlerleyen yıllarda toplantı resmi bir foruma dönüşmüş ve
bölgede bulunan diğer araştırma örgütleri de toplantılara
katılmaya başlamıştır (http://www.maifa.info).
Ender Asyalı-18.01.2014
34
Forumun amacı, Asya bölgesinde meydana gelen deniz
kirliliğini önlemek ve deniz emniyetini sağlamak için, deniz
kaza araştırmaları konusunda üye organizasyonlar arasında
işbirliği ve iletişimi sağlamak.
Asya bölgesinde faaliyet gösteren her deniz kaza araştırma
organizasyonunun foruma üye olabileceği belirtilmiştir.
Forum toplantıları yıllık olarak yapılmakta ve yapılan son
toplantıda bir sonraki toplantının tarihi ve yeri
belirlenmektedir. Toplantıya ev sahipliği yapan ülke,
toplantıyı yönetmektedir. Üye organizasyonlar tarafından
yapılan önergeler fikir birliği ile karar verilmekte ve
herhangi
bir
oylamaya
gerek
duyulmamaktadır
(http://www.maifa.info)
Ender Asyalı-18.01.2014
35
MAIFF
The Marine Accident Investigators' International Forum
(MAIIF) Deniz Kaza Araştırmacıları Uluslararası Forumu
MAIFF, deniz emniyetini sağlamak ve deniz kirliliğini
önlemek amacıyla, deniz kaza araştırmalarında bilgi,
tecrübe ve fikirleri paylaşmak için oluşturulmuş
uluslararası bir organizasyondur. Organizasyonun
amacı, deniz kaza araştırmacıları arasındaki işbirliğini
ve iletişimi güçlendirerek deniz kaza araştırmalarını
desteklemek ve ilerletmek olarak belirlenmiştir.
Foruma üyelik, ticari ya da idarelerin dışındaki özel
amaçlı kişiler hariç olmak üzere, deniz kaza
araştırmacısı olarak atanan herkese açıktır
Ender Asyalı-18.01.2014
36
MAIFF
SLOGANI
Araştırma ve İşbirliği Yoluyla Deniz
Emniyetinin Sağlanması
Ender Asyalı-18.01.2014
37
• MAIFF’in ilk toplantısı Haziran 1992’de 17 üye
idarenin katılımıyla Kanada’da yapılmıştır.
• Yıllık olarak yapılan toplantılarda bir sonraki
yıllık toplantının tarihi ve yeri belirlenmektedir.
Yıllık toplantıların haricinde üyelerin istemesi
durumunda toplantılar yapılabilir
(http://www.maiff.net).
Ender Asyalı-18.01.2014
38
GENEL DEĞERLENDİRME:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Farklı yapılar ve çalışma yöntemleri mevcut
Merkezileşme derecesi: merkezi ve yerel unsurlar
Devamlılık: Sürekli–geçici personel araştırmacı,
Ayrım,Özerklik: denizcilik idaresine bağlı, idareye bağlı ancak özerk, tamamen ayrı
İşbirliği,
Raporların yayınlanması,
Sonuçların yayınlanması: tavsiyeler,duyurular, vb
Mali ve adli sonuçlar,
Tek modlu, çok modlu: hava, deniz karayolu, demiryolu, boruhattı
Görev sahası,
Dünya genelinde hızlı bir yeniden yapılanma süreci mevcuttur.
Kıyaslama (benchmarking) ve işbirliği imkanları geliştirilmelidir.
En iyi uygulamalar göz önüne alınmalıdır.
Ender Asyalı-18.01.2014
39
• TEŞEKKÜR EDERİM
Ender Asyalı-18.01.2014
40
Download

Ender ASYALI-DENİZ KAZALARI İNCELEME KURULLARI