T.C. MUDANYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2011/117 Esas
11/01/2013
Konu : İLAN
(Mahkememizin 2011/119 Esas - 2011/172 Karar sayılı dosyası ile Birleştirilmiştir.)
Davacı ve Birleşen dosya davacısı, ÖMER ABİ ile Davalılar- Birleşen dosya davalıları Davacı SS ÖZMERİNOSLULAR ARSA VE KONUT YAPI KOOP
- vekili Av. ÇİĞDEM DOĞAN ERTAN -Davacı ÖMER ABİ tarafından, Davalılar ZEHRA ALADAĞ - RIFAT BAŞTÜRK - RIFKI ALADAĞ - AVNİ KARAKURT İHSAN BELGE - BEKİR KÖYMEN - ŞABAN GÜLER - FİKRET COŞKUNCANLI - İSMAİL ŞENTÜRK - SELVET TEKİN - AHMET ADALI - BİLAL FERİK - MEHMET
ALİ HOCAOĞLU - MUSTAFA ADALI - MUSTAFA ASIM SIVIŞ - SENİYE SIVIŞ - ÖZLEM SIVIŞ - HASAN SEMERCİ - RECEP ALTIN - ABDULLAH ERKEN - ARİFE
ÖZEN - RUZİYE BİRGÜL - ALİ NACİ KIZILOVA - KADER AYKUT- NESRİN KIZILOVA - HATİCE ÖZKURTULUŞ - KERİME ŞENTÜRK - REMZİ ŞENTÜRK - REMZİ
ŞENTÜRK - NAZMİ ŞENTÜRK -ŞAHİBE COŞKUNCANLI - FİKRET COŞKUNCANLI - İSMAİL ŞENTÜRK - KEMALETTİN UYSAL - FATMA AKSAN - SELVET
TEKİN - AHMET BAĞCI - ZEHRA ALADAĞ - ULVİYE GÜLÜ - İSMAİL ÇOLAK - MESUT KAYA - ÖZCAN KAYA - ALİM ALTUN - MUZAFFER ARSLAN - ŞEVKET
YILMAZ - SEVDİYE ADALI - ZENNURE KARAKURT - ÖZHAN BAĞCI - AHMET BAĞCI - MEHMET YAZAR - MEHMET EMİR - ALİM ALTUN - CEMAL KAYA ÖZCAN SEVİNÇ - SELAMİ ÇOBAN - HATİCE ATILGAN - AHMET GÜRSOY - HAVVA ÜNAL - İBRAHİM KALFA - ALİ ÖZTÜRK - NESRİN KIZILOVA - HATİCE
ÖZKURTULUŞ - AHMET KARAGÖZ - RAİF ALADAĞ - YAKUP ÖZKARAGÖZ - OSMAN GÜNEŞ - ERGİN KUŞÇU - KERİME ŞENTÜRK - REMZİ ŞENTÜRK
- NAZMİ ŞENTÜRK-FAHRİYE VATANSEVER - SEVDİYE ADALI - AYHAN KAYA - ÜRFET ATILGAN - SEVİL UYSAL - HÜSEYİN DİKİCİ - MUZAFFER ARSLAN ŞABAN DİKİCİ - ŞABAN DİKİCİ - MAKBULE YILMAZ - MUHAMMET ALTUN - AHMET ALTUN - İSMET ALTUN - AYŞE ÖZDEMİR - AYŞE KARAKURT - BİLAL
BEDİR - ALAADDİN GÜNEY - PINAR TALU - ÖMER SERPER - BELMA SEVİNÇ - SABİHA MUTLU - AYHAN KAYA - SABRİ ÖZDİLEK - İZZETTİN AYDIN - SELAMİ
ÇOBAN - CELİL KIRAN - YAŞAR GÜLERYÜZ - HATİCE ATILGAN - ÜRFET ATILGAN - HÜSEYİN DİKİCİ - FATMA ARSLAN - İBRAHİM ÖZEN - CEVAT ÖZCAN
- FERİDE YILDIZ - HAKKI BİRGÜL - FEVZİ ÇAKMAK - BEHİYE ANBARTEPE - NURETTİN ERKEN - MÜMİN EFENDİOĞLU - AYŞE AKSAN - SALİH ÇOLAK HASAN AKSAN - MUSTAFA DOĞANÇAY - BAYRAM USLU - EROL YAVUZ - İSMET ALTUN - MEHMET GZELCEOĞLU - ABDULHALİM KABA- ALAADDİN
GÜNEY - İSMAİL ARSLAN - KEMALETTİN UYSAL - SEVİL UYSAL - ZENNURE KARAKURT - MEHMET YAZAR - AHMET KARAGÖZ - RAİF ALADAĞ - HİKMET
VATANSEVER - İSMAİL GÜLER - CEMAL KAYA - AVNİ KARAKURT - ÖZHAN BAĞCI - YAKUP ÖZKARAGÖZ - RIFKI ALADAĞ - KIYMET SATAR - SEMA
GÜNEY - RAMADAN SEVİNÇ - MEHMET EMİR - MÜNEVVER ŞENTÜRK - REYHAN ZEREN - MUSTATİN VATANSEVER - RÜYAN VATANSEVER - SEVGİ TURAY
- EROL TURAY - AHMET ADALI - FETHİ GÜRSOY - ALİ SAVTEKİN - OSMAN ÖZMEN - SÜLEYMAN YAVAŞ - ÖZCAN SEVİNÇ - ERDOĞAN YAVUZ - NESLİHAN
ÖZTİN - AHMET ALTUN -YAKUP ÖRNEK -ZÜLKİF ÖZCAN - İBRAHİM KAYRAK - SEVİM YILDIZ - AYŞE KARAKURT - BİLAL BEDİR - AHMET GÜRSOY İBRAHİM KALFA- ALİ ÖZTÜRK - KÖKSAL KARAKURT - ŞABAN DİKİCİ - MAKBULE YILMAZ - SALİH KARAKUM - SELVER ADALI - EROL SIVIŞ - SEMİHA
BAĞCI - ALİ AYKUT - ALİ SAVTEKİN - SABRİ ÖZDİLEK - SÜLEYMAN YAVAŞ - İZZETTİN AYDIN - İBRAHİM ÖZEN - ARİFE ÖZEN - HAKKI BİRGÜL - RUZİYE
BİRGÜL - OSMAN GAZİOĞLU - MÜMİN EFENDİOĞLU - HASAN SEMERCİ - FEVZİ ÇAKMAK-RECEP ALTIN - NESLİHAN ÖZTİN - İSMAİL ÇOLAK - ALİ NACİ
KIZILOVA - MÜNEVVER ŞENTÜRK - ŞAHİBE COŞKUNCANLI - HÜSEYİN ÇETİN - RÜYAN VATANSEVER - EROL TURAY - HİKMET VATANSEVER - FATMA
ARSLAN - ŞEVKET YILMAZ - MEHMET ALİ HOCAOĞLU - SALİH KARAKUM - BEHİYE ANBARTEPE - MUSTAFA ADALI - SELVER ADALI - MUSTAFA ASIM
SIVIŞ - SENİYE SIVIŞ - ÖZLEM SIVIŞ - EROL SIVIŞ - ABDULLAH ERKEN - NURETTİN ERKEN - AYŞE AKSAN - ŞENNUR AKSAN - NURİYE AKSAN - BAYRAM
USLUN - EROL YAVUZ - BİRSEN KAYRAK - YAKUP ÖRNEK - ZÜLKİF ÖZCAN - CEVAT ÖZCAN - MEHMET GÜZELCEOĞLU - İBRAHİM KAYRAK - FERİDE
YILDIZ - SEVİM YILDIZ - ABDULHALİM KABA - MEHMET AKTAŞ - MEHMET HAMDİ LİKOĞLU - İSMAİL ARSLAN - ULVİYE GÜLÜ - ALİ AYKUT - KADER
AYKUT - MEHMET CAHİT ZEREN - REYHAN ZEREN - MUSTATİN VATANSEVER - SEVGİ TURAY - SABİHA MUTLU - FETHİ GÜRSOY - MESUT KAYA - ÖZCAN
KAYA - OSMAN ÖZMEN - İSMAİL GÜLER - SEMA GÜNEY - RAMADAN SEVİNÇ - CELİL KIRAN - BİLAL FERİK - YAŞAR GÜLERYÜZ - MEHMET AKSAN HASAN AKSAN - ŞABAN AKSAN - FATMA AKSAN - SALİH ÇOLAK - ERDOĞAN YAVUZ - MUSTAFA DOĞANÇAY - KIYMET SATAR - KÖKSAL KARAKURT
- SEMİHA BAĞCI - OSMAN GAZİOĞLU - ŞENNUR AKSAN - NURİYE AKSAN - MEHMET AKSAN - ŞABAN AKSAN - MUHAMMER ALTUN - MEHMET
AKTAŞ - AYŞE ÖZDEMİR - RIFAT BAŞTÜRK - PINAR TALU - HAVVA ÜNAL - MEHMET HAMDİ LİKOĞLU - ÖMER SERPER - BELMA SEVİNÇ - AHMET YILMAZ
- İHSAN BELGE - BEKİR KÖYMEN - OSMAN GÜNEŞ - ERGİN KUŞÇU - ŞERİF KAVUŞTU - FAHRİYE VATANSEVER - MEHMET CAHİT ZEREN - ŞABAN GÜLER
- aleyhlerine açılan TAPU İPTALİ VE TESCİL davasının yapılan açık yargılaması sırasında;
Mahkememizce verilen ara karar gereğince; Adresleri bulunamayan ve tebligat yapılamayan davalılar Davalılar ZEHRA ALADAĞ - RIFAT
BAŞTÜRK - RIFKI ALADAĞ - AVNİ KARAKURT - İHSAN BELGE - BEKİR KÖYMEN - ŞABAN GÜLER - FİKRET COŞKUNCANLI - İSMAİL ŞENTÜRK
- SELVET TEKİN - AHMET ADALI - BİLAL FERİK - MEHMET ALİ HOCAOĞLU - MUSTAFA ADALI - MUSTAFA ASIM SIVIŞ - SENİYE SIVIŞ - ÖZLEM
SIVIŞ - HASAN SEMERCİ - RECEP ALTIN - ABDULLAH ERKEN - ARİFE ÖZEN - RUZİYE BİRGÜL - ALİ NACİ KIZILOVA - KADER AYKUT- NESRİN
KIZILOVA - HATİCE ÖZKURTULUŞ - KERİME ŞENTÜRK - REMZİ ŞENTÜRK - REMZİ ŞENTÜRK - NAZMİ ŞENTÜRK -ŞAHİBE COŞKUNCANLI - FİKRET
COŞKUNCANLI - İSMAİL ŞENTÜRK - KEMALETTİN UYSAL - FATMA AKSAN - SELVET TEKİN - AHMET BAĞCI - ZEHRA ALADAĞ - ULVİYE GÜLÜ İSMAİL ÇOLAK - MESUT KAYA - ÖZCAN KAYA - ALİM ALTUN - MUZAFFER ARSLAN - ŞEVKET YILMAZ - SEVDİYE ADALI - ZENNURE KARAKURT
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de
- ÖZHAN BAĞCI - AHMET BAĞCI - MEHMET YAZAR - MEHMET EMİR- ALİM ALTUN - CEMAL KAYA - ÖZCAN SEVİNÇ - SELAMİ ÇOBAN - HATİCE
ATILGAN - AHMET GÜRSOY - HAVVA ÜNAL - İBRAHİM KALFA - ALİ ÖZTÜRK - NESRİN KIZILOVA - HATİCE ÖZKURTULUŞ - AHMET KARAGÖZ
- RAİF ALADAĞ - YAKUP ÖZKARAGÖZ- OSMAN GÜNEŞ - ERGİN KUŞÇU - KERİME ŞENTÜRK - REMZİ ŞENTÜRK - NAZMİ ŞENTÜRK-FAHRİYE
VATANSEVER - SEVDİYE ADALI - AYHAN KAYA - ÜRFET ATILGAN - SEVİL UYSAL - HÜSEYİN DİKİCİ - MUZAFFER ARSLAN - ŞABAN DİKİCİ ŞABAN DİKİCİ - MAKBULE YILMAZ - MUHAMMET ALTUN - AHMET ALTUN - İSMET ALTUN - AYŞE ÖZDEMİR - AYŞE KARAKURT - BİLAL BEDİR
- ALAADDİN GÜNEY - PINAR TALU - ÖMER SERPER - BELMA SEVİNÇ - SABİHA MUTLU - AYHAN KAYA - SABRİ ÖZDİLEK - İZZETTİN AYDIN SELAMİ ÇOBAN - CELİL KIRAN - YAŞAR GÜLERYÜZ - HATİCE ATILGAN - ÜRFET ATILGAN - HÜSEYİN DİKİCİ - FATMA ARSLAN - İBRAHİM ÖZEN
- CEVAT ÖZCAN - FERİDE YILDIZ - HAKKI BİRGÜL - FEVZİ ÇAKMAK - BEHİYE ANBARTEPE - NURETTİN ERKEN - MÜMİN EFENDİOĞLU - AYŞE
AKSAN - SALİH ÇOLAK - HASAN AKSAN - MUSTAFA DOĞANÇAY - BAYRAM USLU - EROL YAVUZ - İSMET ALTUN - MEHMET GZELCEOĞLU
- ABDULHALİM KABA - ALAADDİN GÜNEY - İSMAİL ARSLAN - KEMALETTİN UYSAL - SEVİL UYSAL - ZENNURE KARAKURT - MEHMET YAZAR
- AHMET KARAGÖZ - RAİF ALADAĞ - HİKMET VATANSEVER - İSMAİL GÜLER - CEMAL KAYA - AVNİ KARAKURT - ÖZHAN BAĞCI - YAKUP
ÖZKARAGÖZ - RIFKI ALADAĞ - KIYMET SATAR - SEMA GÜNEY - RAMADAN SEVİNÇ - MEHMET EMİR - MÜNEVVER ŞENTÜRK - REYHAN ZEREN
- MUSTATİN VATANSEVER - RÜYAN VATANSEVER - SEVGİ TURAY - EROL TURAY - AHMET ADALI - FETHİ GÜRSOY - ALİ SAVTEKİN - OSMAN
ÖZMEN - SÜLEYMAN YAVAŞ - ÖZCAN SEVİNÇ - ERDOĞAN YAVUZ - NESLİHAN ÖZTİN - AHMET ALTUN -YAKUP ÖRNEK -ZÜLKİF ÖZCAN İBRAHİM KAYRAK - SEVİM YILDIZ - AYŞE KARAKURT - BİLAL BEDİR - AHMET GÜRSOY - İBRAHİM KALFA- ALİ ÖZTÜRK - KÖKSAL KARAKURT
- ŞABAN DİKİCİ - MAKBULE YILMAZ - SALİH KARAKUM - SELVER ADALI - EROL SIVIŞ - SEMİHA BAĞCI - ALİ AYKUT - ALİ SAVTEKİN - SABRİ
ÖZDİLEK - SÜLEYMAN YAVAŞ - İZZETTİN AYDIN - İBRAHİM ÖZEN - ARİFE ÖZEN - HAKKI BİRGÜL - RUZİYE BİRGÜL - OSMAN GAZİOĞLU MÜMİN EFENDİOĞLU - HASAN SEMERCİ - FEVZİ ÇAKMAK-RECEP ALTIN - NESLİHAN ÖZTİN - İSMAİL ÇOLAK - ALİ NACİ KIZILOVA - MÜNEVVER
ŞENTÜRK - ŞAHİBE COŞKUNCANLI - HÜSEYİN ÇETİN - RÜYAN VATANSEVER - EROL TURAY - HİKMET VATANSEVER - FATMA ARSLAN - ŞEVKET
YILMAZ - MEHMET ALİ HOCAOĞLU - SALİH KARAKUM - BEHİYE ANBARTEPE - MUSTAFA ADALI - SELVER ADALI - MUSTAFA ASIM SlV|Ş - SENİYE
SIVIŞ - ÖZLEM SIVIŞ - EROL SIVIŞ - ABDULLAH ERKEN - NURETTİN ERKEN - AYŞE AKSAN - ŞENNUR AKSAN - NURİYE AKSAN - BAYRAM USLUN
- EROL YAVUZ - BİRSEN KAYRAK - YAKUP ÖRNEK - ZÜLKİF ÖZCAN - CEVAT ÖZCAN - MEHMET GÜZELCEOĞLU - İBRAHİM KAYRAK - FERİDE
YILDIZ - SEVİM YILDIZ - ABDULHALİM KABA - MEHMET AKTAŞ - MEHMET HAMDİ LİKOĞLU - İSMAİL ARSLAN - ULVİYE GÜLÜ - ALİ AYKUT KADER AYKUT - MEHMET CAHİT ZEREN - REYHAN ZEREN - MUSTATİN VATANSEVER - SEVGİ TURAY - SABİHA MUTLU - FETHİ GÜRSOY - MESUT
KAYA - ÖZCAN KAYA - OSMAN ÖZMEN - İSMAİL GÜLER - SEMA GÜNEY - RAMADAN SEVİNÇ - CELİL KIRAN - BİLAL FERİK - YAŞAR GÜLERYÜZ
- MEHMET AKSAN - HASAN AKSAN - ŞABAN AKSAN - FATMA AKSAN - SALİH ÇOLAK - ERDOĞAN YAVUZ - MUSTAFA DOĞANÇAY - KIYMET
SATAR - KÖKSAL KARAKURT - SEMİHA BAĞCI - OSMAN GAZİOĞLU - ŞENNUR AKSAN - NURİYE AKSAN - MEHMET AKSAN - ŞABAN AKSAN MUHAMMER ALTUN - MEHMET AKTAŞ - AYŞE ÖZDEMİR - RIFAT BAŞTÜRK - PINAR TALU - HAVVA ÜNAL - MEHMET HAMDİ LİKOĞLU - ÖMER
SERPER - BELMA SEVİNÇ - AHMET YILMAZ - İHSAN BELGE - BEKİR KÖYMEN - OSMAN GÜNEŞ - ERGİN KUŞÇU - ŞERİF KAVUŞTU - FAHRİYE
VATANSEVER - MEHMET CAHİT ZEREN - ŞABAN GÜLER ' in ve TAPU KAYIT MALİKLERİ NEZİHE ZAİM, HÜSEYİN ÇETİN VE ŞERİF KAVUŞTU'nun ın
adresleri meçhul olduğundan ; Dava dilekçesi, Birleştirme Kararı ve Yenileme Dilekçesi 'nin tebliğ edilemeyip İlanen tebliğine karar verildiğinden, "
Bursa ili Mudanya ilçesi, Mesudiye köyü Pırnalkaya mevkii, 126 ada, 54 Parselin 1394 M2 ' sinin davalılar adına bulunan tapu kaydının iptali ile davacı
adına tesciline karar verilmesi " talebi ile dava açılmış, yine aynı konuda mahkememizin 2011/119 Esas - 2011/172 Karar sayılı dosyasında " Bursa
ili Mudanya ilçesi, Mesudiye köyü, Pırnalkaya mevkiinde 126 ve 54 Parsel hakkında açılan davada mahkememizin bu dosyası ile Birleştirilmesine
karar verilmiş ve bu dosya arasına alınmış olduğundan mahkememizin 2011/117 Esas sayılı dosyasının Duruşması 17/06/2014 günü saat : 10:10'a
bırakıldığı hususunda Dava dilekçesi ile Yenileme dilekçesi, Birleştirme Kararı ve duruşma gününün İlanen tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre
içerisinde herhangi bir cevap ve delil bildirmediğiniz takdirde ve belirtilen günde duruşmaya gelmediğiniz takdirde davaya yokluğunuzda bakılıp
karar verileceği hususları ilanen tebliğ olunur.
(Basın: 27960)
Download

T.C. MUDANYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ