2014 TEKLİF ÇAĞRISI SÖZLEŞME
VE UYGULAMA SÜRECİ
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
ANKARA KALKINMA AJANSI
24 Haziran 2014
11
Başvuru ve
Değerlendirme
Süreci
Sözleşme Süreci
Uygulama Süreci
Sözleşme için
Talep Edilen
Evraklar
BS’nin
Yükümlülükleri
Sözleşme
Dokümanı ve
Ekleri
Sözleşme
İmza Takvimi
Satınalma
Süreci
Soru-Cevap
www.ankaraka.org.tr
2 11
2014 TEKLİF ÇAĞRISI
BAŞVURU ve DEĞERLENDİRME SÜRECİ
24 Haziran 2014
11
2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI
İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT
ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK
PROGRAMI (İLTEK)
15.000.000 TL
SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ
GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK
PROGRAMI (SOSKA)
10.000.000 TL
www.ankaraka.org.tr
4 11
PROJE TEKLİF ÇAĞRISI (PTÇ) SÜRECİ
Temmuz-Aralık 2013
• Hazırlık faaliyetleri: Program
tasarımı
Ocak-Mart 2014
• BD havuzu oluşturulması
Ocak-Mart 2014
• Bilgilendirme ve eğitim toplantıları
Ocak-Mart 2014
• Başvuruların alınması
Mart-Haziran 2014
• Değerlendirme süreci
www.ankaraka.org.tr
5 11
PTÇ BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ
Başvuru Sayıları
279
192
87
İLTEK
www.ankaraka.org.tr
SOSKA
TOPLAM
6 11
PTÇ BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ
İLTEK Başvuru Dağılımı (192)
Teknoparklar
ve Teknoloji
Geliştirme
Bölgeleri; 1
Üniversite
(Devlet); 1
Üniversite
(Vakıf); 3
Anonim
Şirket; 50
Oda; 2
Limited
Şirketi; 125
Organize
Sanayi
Bölgesi; 2
Şahıs
İşletmesi; 8
www.ankaraka.org.tr
7 11
PTÇ BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ
SOSKA Başvuru Dağılımı (87)
Birlik ve Kooperatif;
3
Borsa; 1
Vakıf; 14
Üniversite (Vakıf); 2
Üniversite (Devlet); 5
Dernek; 27
Sendika; 1
Organize Sanayi
Bölgesi; 2
Okul; 7
Oda; 1
Kaymakamlık; 5
İlçe Belediyesi; 3
www.ankaraka.org.tr
Diğer Kamu Kurum
ve Kuruluşları; 7
İl ve İlçe
Müdürlükleri; 7
Federasyon ve
Konfederasyon; 2
8 11
PTÇ BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ
Bütçe Dağılımı (milyon TL)
160
151,19
140
120
100
80
71,78
64,65
60
44,96
40
15
20
10
0
İLTEK
Toplam Bütçe
www.ankaraka.org.tr
SOSKA
Ajanstan İstenen
Program Bütçesi
9 11
PTÇ DEĞERLENDİRME SÜRECİ
MART
Ön İnceleme
İdari
Kontrol
Uygunluk
Kontrolü
NİSAN
Teknik ve Mali
Değerlendirme
Mali ve işletme
kapasitesi
İlgililik
Yöntem
Sürdürülebilirlik
Bütçe
www.ankaraka.org.tr
MAYIS
Değerlendirme
Komitesi
İncelemesi
BD’lerin
Değerlendirm
esi
HAZİRAN
Bütçe Revizyonu
Bütçe
revizyonu
Yönetim Kurulu
Onayı
Asil ve
yedek
listelerin ilanı
10 11
Başarılı Projeler Tablosu (Desteklenen)
MDP
Başarılı Proje
Sayısı
Talep Edilen
Tutar (TL)
Eş Finansman
(TL)
Toplam Bütçe
(TL)
İleri Teknolojilerde
İhracat Odaklı Kalkınma
47
15 milyon
17 milyon
32 milyon
Sosyal Kalkınma
Altyapısının
Güçlendirilmesi
27
10 milyon
4 milyon
14 milyon
TOPLAM
73
25 milyon
21 milyon
46 milyon
www.ankaraka.org.tr
11 11
www.ankaraka.org.tr
11 12
Download

2014 Yılı Mali Destek Programı Sonuçları Sunumu