Selçuklu Kronikleri Kaynakçası
Akkaya, Ş. (1950). "Kitab-ı Melik Danışmend Gazi-Danışmendname". AÜDTCF,
(8), 136,
(2005). Şikârî Karamannâme: zamanın kahramanı Karamanîler'in tarihi.
Karaman: Karaman Valiliği.
Bıcık, M. (1995). "Danişmendname Destanı'nın Tahlili". Türk Dünyası
Araştırmaları Dergisi, (95), 201,
Yazıcızade Ali (2009). Tevârih-i Âl-i Selçuk. İstabul: Çamlıca Yayınları.
Esterâbâdi, A. B. (1990). Bezm u Rezm. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Eflaki, A. (1976). Menakıbü'l-Arifin. Ankara: .
Demir, N. (1999). Danişmendname. Niksar: Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Matbaası.
(1928). Şikari Tarihi. Konya: .
Eflaki, A. (1964). Menâkıbu'l-Ârifîn. İstanbul: MEB Yayınları.
Şikari (1946). Karamanoğulları Tarihi. Konya: Yeni Kitap Basımevi.
Yazıcızade Ali (Belirtilmemiş). Selçukname. İstanbul: .
Eflaki, A. (1989). Menakıbü'l-Arifin. İstanbul: .
Er-ravendi, M. B. (1957). Râhat-üs Sudûr ve Âyet-üs-Sürûr. Ankara: Türk Tarih
Kurumu.
Ocak, A. Y. (1990). "Danişmendname". Türkiye Diyanet Vakfı İslam
Ansiklopedisi, . İstanbul: .
İbn Bibi (1996). El-Evamürü'l- Alâiyye fi'l-Umuri'l-Alâiye. Ankara: .
İbn Bibi (1956). El-Evamirü'l-Alaiyye Fi'l-Umuri'l- Alaiyye. Ankara: Türk Tarih
Kurumu Yayınları.
İbn Bibi (1996). El Evamiru'l-Ala'iye Fi'l- Umuri'l-Ala'iye (Selçuk Name), I.
Ankara: Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
Tansü, Y. E. (). "Menâkibü'l-Arifin'e Göre XIII. Yüzyıl Anadolusu'nun Siyasî,
İktisadî, Dinî ve Kültürel Hayatı". Tarih ve Kültür, (11), 47-54,
Şikari (1946). Şikari'nin Karamanoğullararı Tarihi. Konya: Yeni Kitap Basımevi.
Demır, N. (2000). Danişmendname. Niksar: Niksar Belediyesi.
Esterâbâdi, A. B. (1928). Bezm ü Rezm. Istanbul: Evkâf Matbaası.
Download

Dışa Aktar - Türkiye Kaynakçası