Ekim 2014
Sayı 69
Sayın Okurumuz,
Bu bültenle, çalışma alanımızda Alarko Carrier ve iş
ortaklarımızın teknik ve geliştirme çalışmalarımızın
açıklandığı makaleleri sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Amacımız bir süre sonra okurlarımızın bilgisayarlarında her zaman başvurabilecekleri bir Alarko Carrier
kütüphanesi oluşturmaktır.
Bülten konusundaki düşünceleriniz bizler için yol
gösterici olacaktır. Haberleşme adresimiz aşağıda
verilmiştir. Yararlı görürseniz bültenimizi çevrenizde
duyurmanızdan memnun oluruz. Bültenin gönderilmesini istemiyorsanız aşağıdaki adresimize tıklamanız
yeterlidir.
Saygılarımızla...
Hava
Koşullandırma
Kasım 2011
Sayı 35
Sayın Okurumuz,
Bu bültenle, çalışma alanımızda Alarko Carrier ve iş
ortaklarımızın teknik ve geliştirme çalışmalarımızın
açıklandığı makaleleri sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Amacımız bir süre sonra okurlarımızın bilgisayarlarında her zaman başvurabilecekleri bir Alarko Carrier
kütüphanesi oluşturmaktır.
Bülten konusundaki düşünceleriniz bizler için yol
gösterici olacaktır. Haberleşme adresimiz aşağıda
verilmiştir. Yararlı görürseniz bültenimizi çevrenizde
duyurmanızdan memnun oluruz. Bültenin gönderilmesini istemiyorsanız aşağıdaki adresimize tıklamanız
yeterlidir.
Saygılarımızla...
Hava Dağıtım Sistemleri’nde
Alarko Carrier’ın YENİ iş ortağı
HC BARCOL-AIR
SOĞUK KİRİŞ
ÇÖZÜMLERİ
REFERANS: Etisalat, Dubai, BAE.
800 adet sadece soğutmalı
HB-BarcolAir VAV Terminali kullanıldı.
HC BARCOL-AIR tanıtımı.
Ürün Bilgileri: VAV Terminalleri
Soğuk Kirişler
Hava Dağıtıcılar
Menfezler
Bilgi için bkz. www.alarko-carrier.com.tr
ALARKO CARRIER BÜLTENLERİ
- Yeni Ürün
- Haberler
- Gerçek Konfor
Bu bültenleri e-bülten olarak e-mail ile almak
isterseniz, lütfen
www.alarko-carrier.com.tr adresinden abone
olunuz.
Bu bülteni almak istemiyorsanz lütfen ebulten@
alarko-carrier.com.tr adresine boş e-posta
gönderiniz.
Haberleşme Adresi:
[email protected]
Alarko Carrier’ın yeni iş ortağı HB-BarcolAir’ın soğuk kiriş uygulamalarında tasarımcılara esneklikler sağlayan değişik soğuk kiriş çözümleri sunuyor. Bu bültende 6
değişik soğuk kiriş uygulaması hakkında bilgi veriyoruz. Bu uygulamalar:
SİSTEM A- Analog Sıcaklık Kontrollü Mekanik Havalandırma.
SİSTEM B- Dijital Sıcaklık Kontrollü Mekanik Havalandırma.
SİSTEM C- Analog Sıcaklık Kontrollü Mekanik Sabit Hava Hacmi Kontrolü.
SİSTEM D- Dijital Sıcaklık Kontrollü Mekanik Sabit Hava Hacmi Kontrolü.
SİSTEM E: Dijital Sabit Hava Hacmi ve Sıcaklık Kontrolü.
SİSTEM F: Dijital Sabit Hava Hacmi ve Sıcaklık Kontrolü, Toplantı Odaları için CO2 Kontrollü.
ALARKO CARRIER BÜLTENLERİ
- Yeni Ürün
- Haberler
- Gerçek Konfor
Bu bültenleri e-bülten olarak e-mail ile almak
isterseniz, lütfen
www.alarko-carrier.com.tr adresinden abone
olunuz.
Bu bülteni almak istemiyorsanz lütfen ebulten@
alarko-carrier.com.tr adresine boş e-posta
gönderiniz.
Haberleşme Adresi:
[email protected]
İKLİM ODASI
Tam ölçekli iklim laboratuvar testlerinin amacı daha erken aşamalarda
kullanıcı, mimar ve yükleniciye tesisatın tasarımıyla ilgili maksimum güvenlik sağlamaktır. Özellikle tasarım daha önce uygulanmamış yeni bir
konseptse ya da bina farklı özelliklere sahipse iklim laboratuvar testi,
inşaat, montaj ya da işletmeye alma aşamalarında karşılaşılabilinecek
birçok problemi önleyebilir.
TEKNİK BÜLTEN
Sayfa 2
Ekim 2014 - Sayı 69
İKLİM ODASI
Tam ölçekli iklim laboratuvar testlerinin amacı daha erken aşamalarda kullanıcı, mimar
ve yükleniciye tesisatın tasarımıyla ilgili maksimum güvenlik sağlamaktır. Özellikle tasarım
daha önce uygulanmamış yeni bir konseptse ya da bina farklı özelliklere sahipse iklim
laboratuvar testi, inşaat, montaj ya da işletmeye alma aşamalarında karşılaşılabilinecek
birçok problemi önleyebilir.
HC Barcol-Air Hollanda’da bir, İsviçre’de üç iklim
test odası ile toplamda dört test odası içeren iki
iklim laboratuvarına sahiptir. HC Barcol-Air’in
Hollanda’nın Pumerand kentinde bulunan iklim
odasının esnek ayarlanabilir duvar ve tavanı maksimum yaklaşık 8*8 metre taban alanı ve 3,3 metre tavan yüksekliğine ulaşabilmektedir. Oda, tam
ölçekli testlerin uygulanabilemesi için tam (gerçek)
boyutlarda inşa edilmiştir. Dış cephe iklimi dış hava
koşullarına göre simüle edilir, kış koşullarını simüle
etmek amacıyla soğutulur, yaz koşullarını simüle etmek için ısıtılır. Benzersiz olarak bu test odası (zor
olan) köşe odaların da test edilmesine imkan veren
tabandan tavana iki iklim cephesine sahiptir.
Test modelleri sadece gerçek boyutlarda inşa edilmekle kalmaz, proje şartnamesine göre cephe, tavan,
mobilya, döşeme, konvektörler ve aydınlatma da test
koşullarına dahil edilebilir. Ayrıca hastane odaları,
satış işlem odaları, laboratuvarlar gibi özel uygulamalar da test edilebilir.
TEKNİK BÜLTEN
Ekim 2014 - Sayı 69
Sayfa 3
Statik ve Dinamik Test
HC Barcol-Air iklim laboratuvarında statik testler
uygulanır. Bu şu anlama gelir, test modelinin içerisindeki ve dışarısındaki termal koşulların eşittir
ve duvarlar, döşeme veya tavandan herhangi bir
ısı kaybı yoktur. Barcol-Air’in İsviçre’deki iklim
laboratuvarında hem statik hem dinamik testler
uygulanır. Dinamik test için iklim odalarından biri
tamamen (duvarlar, döşeme ve tavan) içerisinden
su boruları geçen beton ile inşa edilmiştir. Bu,
ölçüm ve sonuçlarda dikkate alınacak tüm çevreleyen yüzeylerin sıcaklık kontrolünün yapılabilmesini
sağlar. 20 yıldan fazla süredir, beton kirişin (veya
kolonun) aktivasyonu ve betonun artan gücünün
etkilerinin test edilmesi de dahil olmak üzere, iç ortam iklim koşulları konusunda esaslı bir deneyim
elde edilmiştir.
Veri Sağlama Sistemi
Tüm ölçüm verileri “LabVIEW®” destekli, otomatik
“Veri Sağlama Sistemi” ile, toplanır ve işlenir. “LabVIEW®” sanal enstrümantasyon için geliştirilmiş
National Instruments’in yazılım programıdır.
Ölçüm Robotu
Ölçüm sisteminin en önemli parçası, gerçek Gerçek boyutta inşa edilmiş test modelinin içerisinde yer
alan, hassas hava sıcaklık ve hız sensörlerine sahip
otomatik hareket eden ölçüm robotu ölçüm sisteminin en önemli parçasıdır. Ölçüm sensörlerinin
yüksekliği NEN-ISO standartlarına göre yerden 0,1
– 0,6 – 1,1 ve 1,7 metre yüksekte bulunmaktadır.
Bu yükseklikler insan vücudunun ayak bilekleri,
alt gövde, üst gövde ve başını temsil etmektedir.
Robot, test odasını yerden tavana, önden arkaya
ölçer.
Robotun üzerine farklı yüksekliklere ve farklı ölçüm
alanlarına hava yolundaki olası düzensizlikleri (asimetri gibi) belirlemesi amacıyla ek sensörler monte
edilmiştir. Ek sensörler aynı zamanda tavanın 5 cm
altına besleme difüzörlerinin hava yolunu kontrol
etmek için yerleştirilmiştir.
Sabit sensörler
Ölçüm robotunun üzerindeki sensörlerin yanısıra
bazı sabit yerlere de ilk hava sıcaklığı, besleme
havası sıcaklığı, hava hacmi, referans oda sıcaklığı,
pencere yüzey sıcaklığı (iç ve dış) ve çevreleyen
sıcaklık ölçümleri için sensör yerleştirilmiştir.
TEKNİK BÜLTEN
Ekim 2014 - Sayı 69
Sayfa 4
Hassas Hava Hızı ve
Sıcaklık Sensörleri
Ürün Geliştirme
Tüm sensörlerin doğruluğu ve tepki süresi 1998
yılında belirlenen ISO 7726 standardına göre
geçerlidir. Sıcaklık sensörleri 0,1°C göreceli
doğruluğa sahiptir ve zaman sabiti 2,3 saniyedir.
Hava hızı sensörlerinde doğruluk 0,014 m/s ve zaman sabiti 0,03 saniyedir.
İklim laboratuvarı, projeye özel kurulum konseptlerinin test edilmesinin yanı sıra ürün ve sistem araştırma
ve ürün geliştirme için de kullanılmaktadır. BarcolAir’in ana yetkinliklerinden biri projeye özel hava
dağılım bileşenleri veya standart ürünlerin modifikasyonudur. Bu yeni ürünlerin, belirlenmiş standartlarda geçerli olup olmadığı kolayca test edilerek
kontrol edilebilir.
Standartlar
Ses Laboratuvarı
İklim laboratuvarı ısıl konfor için en son yayınlanan
NEN-ISO 7726 ve NEN-ISO 7730 standartlarının
gerekliliklerini sağlar. Ölçüm sonuçları ve hava akış
yolu & dağılımı kontrolü genellikle DIN 1946 2.
kısma göre değerlendirilir. Hesaplanan konfor parametreleri de NEN-ISO 7730’e göre kontrol edilir.
Aynı zamanda iklim laboratuvar test sonuçlarını ve
konfor parametrelerini özel proje ihtiyaçlarına göre
de değerlendirmek mümkündür.
Test Sonuçlarının Sunumu
Hava sıcaklığı ve hız ölçüm sonuçları grafik ve tablo
formatında sunulur. Veri sağlama sistemi, sadece
gerçek zamanlı hava sıcaklık ve hız verilerini değil
aynı zamanda PMV, PPD ve DR verilerini de sunan
özel bir hesaplama modülüne sahiptir. Görüntülenen tüm değerler her 100 saniyedeki bir alınan
ortalama değerlerdir.
Raporlama
İklim laboratuvar testleri bittikten ve ilgili tüm bölümlerle tartışıldıktan sonra tam ve nihai rapor düzenlenir. Bu raporda hangi koşullarda ve nasıl test
yapıldığı detaylı olarak açıklanır. Ölçüm sonuçları
ve kararları test edilen cihaz performansının yazılı
bir kanıtını oluşturur. Doğru tüm veri ve sonuçlar
kaydedilerek, test çoğaltılabilir.
Son zamanlarda, HC Barcol-Air ürün ve sistemlerinin ses testine tabi tutulması için yankılama
odası inşa etmiştir. Bu oda, HC Barcol-Air’a ürün
ve sistemleri, ısıl iç mekan iklim ortamı içerisinde
ses üretimi ve emilimi testlerini uygulama imkanı
tanımaktadır.
TEKNİK BÜLTEN
Ekim 2014 - Sayı 69
Sayfa 5
Akustik Performans
Akustik performans testleri 65 m3 hacime sahip ve
ses yansıma süresi 2,2-2,5 saniye olan yansıma
odasında yapılır. Ölçümler, her oda için yansıma
süresini belirleyen ve test ayarları bağımsız olarak
yapılabilen, fabrikada kalibre edilmiş Delta Ohm
tip HD2010 ses ölçer ile yapılır.
Giriş Sesinin Ölçümü
CAV hava dağıtımılı fan coil üniteleri için giriş sesinin ölçümü küçük bir oda ile bağlantılı yansılama
odasında ölçülür. Bu yolla giriş sesi ile birlikte ses
yayılımı da ölçülebilir.
Çıkış Sesinin Ölçümü
Bu ölçümde CAV hava dağıtımlı fan coil ünitesi
küçük odaya yerleştirilir ve çıkışı yansılama odası ile
bağlantılıdır. Bu durumda sadece çıkış sesi ölçülebilir.
Akustik Hesaplama
Ölçülen ses seviyeleri geri dönen ses ile düzeltilir ve
bu arada odanın yansılama süresi de ölçülür.
125-8.000 Hz frekans bantının orta aralıklarında
ölçülen ses güç seviyesi ve NR seviyesi tablo ve
grafik şekilde sunulur.
Isıl Konfor İçin Kriterler
Download

Sayı 69 - Alarko Carrier