TEKNİK ÖZELLİKLER
(TECHNICAL FEATURES)
STANDART METHOD
(STANDART METOD)
DEĞER
(VALUES)
ISO 1675
1.25 to 1.5 g/cm³
Barcol Sertliği (Barcol Hardness)
TS EN 59
42-48
Yuk Altında Dayanım Sıcaklığı (High Deflection Temperature)
ISO 75, A
72 ºC
Esneklik Katsayısı (Modulus of Elasticity )
ISO 527-1
1.10 to 3.86 Gpa
Kırılmadan Darbe Direnci (Impact resistance without breakage)
ISO 179-2
27850 J/m²
ISO 178
19.8-32 Mpa
ISO 178
ISO 0527
1320 Mpa
Çekme Mukavemeti (Tensile Strength)
ISO 0527
68 Mpa
Kopma Uzaması (Elongation At break)
ISO 0527
3,60%
Kopma Uzunluğu (Breaking Length )
ISO 527-1
1.8 to 3,6%
Su Emme (Water Absorption)
ISO 62-3
0.45-0.75%
Isıl iletimi (Heat Conduction)
UNE 53037-76
0.18 to 0.35 Kcal/mHºC
UNE EN ISO 178 -
No property losses
detected.
EN 13501-1:2002
Euroclass
Ds3d0
5 to 8 Kg/ m²
Ağırlık (Weight )
Yoğunluk (Density)
Eğilme Mukavemeti (Bending Strength)
Eğilme Modulü (Bending Modul)
Çekme Modülü (Tensile Modul)
Dış Atmosferik Dayanım (Ageing resistance when exposed to outdoor)
Perfect
Atmosferik Durağanlık (Atmospheric Stability)
Alev Geciktirme (Fire Retardant)
3000 Mpa
B2 - M3
***Teknik bültende yer alan teknik veriler laboratuar koşullarında elde edilmiştir. Firmamız hiçbir suretle bu bilgilere
gösterilen itibardan ve bunların kullanılmasından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel ve sonuç niteliğindeki kayıp ve
zararlarda dolayı sorumlu tutulamaz.
***The technical datas were obtained under laboratory conditions. In any way our company shall not be liable in as shown
information for any direct, indirect, special and consequential loss or damage
Download

***Teknik bültende yer alan teknik veriler laboratuar