Bina
Hava
Otamasyon
Koşullandırma
Nisan 2014
Haziran
2006
Sayı 11
63
Sayı
Isıtma,Hava
HavaKoşullandırma,
Koşullandırma,Bina
BinaOtomasyonu,
Otomasyonu,Otomatik
OtomatikKontrol,
Kontrol,Su
SuBasınçlandırma,
Basınçlandırma,Su
SuArıtma,
Arıtma,Enerji,
Enerji,Yedek
YedekParça
Parça
Isıtma,
Sayın Okurumuz,
Okurumuz,
Sayın
Bu bültenle, çalışma alanımızda Alarko Carrier ve iş
Bu
bültenle, Alarko Carrier’ın pazara sunduğu
ortaklarımızın teknik ve geliştirme çalışmalarımızın
yeni
ürünlerin
tekniksizlerle
özelliklerini
açıklandığı
makaleleri
paylaşmaksizlerle
istiyoruz.
paylaşmak
istiyoruz.
Amacımız bir
süre sonra okurlarımızın bilgisayarlarında her
zaman başvurabilecekleri
bir Alarko
Bülten
konusundaki
düşünceleriniz
bizlerCarrier
için
kütüphanesi
yol
gösterici oluşturmaktır.
olacaktır. Haberleşme adresimiz
Bülten konusundaki
aşağıda
verilmiştir. düşünceleriniz bizler için yol
göstericigörürseniz
olacaktır. Haberleşme
adresimiz
aşağıda
Yararlı
bültenimizi
çevrenizde
verilmiştir. Yararlı
görürseniz
bültenimizi çevrenizde
yaymanızdan
memnun
oluruz.
duyurmanızdan memnun oluruz. Bültenin gönderilBültenle ilgilenmiyorsanız, zamanınızı gereksiz
mesini istemiyorsanız aşağıdaki adresimize tıklamanız
yere
almak istemiyoruz, adresinizin silinmesi
yeterlidir.
için bu sütunun altındaki e-posta adresimize
Saygılarımızla...
tıklamanız yeterlidir.
Saygılarımızla.
Bina Otomasyon Sistemleri’nde
Alarko Carrier’ın iş ortağı
AUTOMATED LOGIC (ALC)
Inverter Teknolojisi ve Split Klimalar
TOSHIBA RAS Serisi
ALC endüstrideki
BACnet
Bireysel
Klimalar
Dijital
Inverter Teknolojisi
rol cihazlarının
en büyük
Split Klimalarda Inverter
Teknolojisi Uygulaması-1
TOSHİBA DOĞRU
AKIM (DC)
HİBRİT INVERTER
TEKNOLOJİSİ
Son yıllarda bireysel ve ticari klimalarda YENİ “Inverter
Teknolojisi”nden daha sık söz ediliyor.
Bu yeni teknoloji ile önce ticari tip VRF’li (Değişken Soğutucu Akışlı) klimalarda karşılaşmıştık. Daha sonra, geliştirilen İnverter Teknolojisi bireysel klimalar alanında da
uygulanmaya başlandı.
Bugün tüm dünya pazarında bireysel klima alanında inverterli klimaların payı %25’i bulmuş durumda ve İnverterli klimalar Avrupa pazarında giderek daha fazla
ilgi görüyor.
Toshiba Carrier, Avrupa pazarına sunduğu cihazların %70’inin inverterli olduğunu açıkladı. Bu eğilimin
önümüzdeki yıllarda artarak sürmesi bekleniyor.
Inverter teknolojisinin önümüzdeki yıllarda dünyadaki ve Avrupa’daki gelişmelere benzer şekilde Türkiye’de de daha fazla benimsenmesi bekleniyor.
Bu beklentinin nedeni ise çok açık: INVERTERLİ KLİMALAR BAŞKA BİR ÇOK ÜSTÜNLÜKLERİNİN YANI
SIRA, GELENEKSEL TİP KLİMALARA GÖRE %50’LERE VARAN BİR ENERJİ TASARRUFU SAĞLIYOR.
Automated Logic Eco-Screen®
Sürdürülebilirlik Ekranı
OEM kontsağlayıcısı- Özet: Inverter Teknolojisinin Esası
Automated
Logic’in hızıEco-Screen’i
(Eko-Ekran),
binaolsunsahipleGeleneksel
klimalarda kompresörün
sabittir. Başka bir deyişle
güç ihtiyacı ne olursa
klima aynı
dır. Orijinal
malzeme üretim bölümü güçte çalışır. Klimanın kapasitesi ancak fan hızı yardımı ile ortama giren hava miktarı ayarlanarak değişTOSHIBA
RAV Serisi
rineKlima
mülklerindeki
enerjinin
korunmasını
sürdürülebilirlik
Hafif
Ticari Klimalar
ayarlanmış ortam koşulları
sağlanıncaya
kadar sabit hızdave
ve seçilenm
fan hızında (hava
OEMCtrl
üreticilerle birlikte çalışıp tirilebilir.
Dijital ve Super Dijital Teknolojisi
akışında) çalışır. Ortam koşulları sağlanınca durur. Sıcaklık belli bir değerin altına düşerse (ısıtmada) ya da
onların kontrol gereksinimlerine protedbirlerini
gösteren
güçlü başlar.
bir araçtır.
yükselirse
(soğutmada)
klima tekrar çalışmaya
Ayar sıcaklığı sağlanınca durur. Böylece geleneksel
CarrierSilentech Serisi
tokol açısından
esnek, bilgi açısından klima ortam koşullarına ulaşınca belirli bir sıcaklık aralığında, sabit hız ve kapasitede çalışır ve durur. Bu
Bireysel Klimalar
çalışma sisteminde fazla güç tüketimi, konfor koşullarının hızlı sağlanamaması ve sürdürülzengin, güvenilir ve kolaylıkla isteğe döngüsel
Dijital İnverter Teknolojisi
Eco-Screen
büyük bir dokunmatik ekranda işletmenizin girimemesi, dur-kalklarda yüksek ses seviyesi vb gibi bir çok sorun yaşanıyordu. Oysa kullanıcıların konfor
göre ayarlanabilir çözümler sağlar.
koşullarındaki
beklentileri
sürekli artıyordu, buna karşılık ay sonunda ödenen faturaların azalması da isteÜrün Tanıtımları>>>
şinde
ya da ortak
bir alanda kurulduğunda, ziyaretçilerinize
WebCtrl sisteminize dünyanın herhangi niyordu.
Özetle kullanıcıların talebi “daha ekonomik koşullarda daha yüksek konfor”du.
Dijital Inverter Teknolojisi >>>
Teknik
Özelliklerisıkıntısız
için >>>erişim ve onu tam Klima
bir yerinden
binanızın
sofistike
işletim
sistemini
tanıtabilirsiniz.
sektörü bu talebe
Toshiba’nın
keşfettiği
“Inverter Teknolojisi”
ile cevap verdi. Bu yeni teknoloji
www.alarko-carrier.com.tr
Toshiba’nın öncülüğünde sürekli geliştirildi ve bugün hava koşullandırma pazarında gelişen ana eğilim
olarak kontrol etme imkanı sağlar.
Bilgi için bkz. www.alarko-carrier.com.tr
ALARKO CARRIER BÜLTENLERİ
ALARKO CARRIER BÜLTENLERİ
- Yeni Ürün
Yeni Ürün
- -Haberler
- Haberler
- Gerçek Konfor
- Gerçek Konfor
Bu bültenleri e-bülten olarak e-mail ile
Bu bültenleri
e-bültenlütfen
olarak e-mail ile almak
almak
isterseniz,
isterseniz, lütfen
www.alarko-carrier.com.tr
adresinden
www.alarko-carrier.com.tr
adresinden abone
abone
olunuz.
olunuz.
Bu bülteni almak istemiyorsanz lütfen
Bu bülteni almak istemiyorsanz lütfenadresine
ebulten@
[email protected]
alarko-carrier.com.tr
adresine
boş
e-posta
boş e-posta gönderiniz.
gönderiniz.
Haberleşme Adresi:
Haberleşme Adresi:
[email protected]
[email protected]
haline geldi. Bu sonuç karşısında Inverter Teknolojisi’nin kullanıcıların beklentilerini başarıyla karşıladığını
söyleyebiliriz.
Eco-Screen, izleyicilere binanın en yenilikçi yeşil özellikleriniinteraktif ve dinamik bir sunum ile gösterir.
Inverter teknolojisinin esası besleme gücünün frekansının değiştirilerek klima kompresörünün hızının istenilen güce göre değiştirilmesidir. (Bkz. ”Değişken Frekanslı Sürücü- Variable Frequency Drive: VFD,
İşletme ve Uygulamalar, Alarko Carrier Teknik Bülten, No 10). Buna bağlı olarak klimanın kapasitesi de
talebe göre kontrol edilebilir. Inverterli sistemlerde klima sürekli çalışır. İlk çalıştırmada klimanın kompresörü konfor ayar sıcaklığı sağlanıncaya kadar sürekli sabit hızda ve yüksek basınçta çalışır. Klimanın
yakıtı olarak kabul edebileceğimiz soğutucu akışkanı soğutucu devresinde maksimum debide dolaştırır ve
yüksek verimli bir ısı transferi işlemi gerçekleştirir. Böylece ortam koşullarına geleneksel klimalara göre
çok daha hızla ulaşılır.
Ortam konfor koşullarına ulaşılınca klima durmaz, daha düşük hızda, talebe göre kapasitesini ayarlayarak
sürekli çalışır. Böylece ortam konforunun sürekliliği çok ekonomik olarak korunur. Sistem daha sessiz çalışır. Dur-kalklar rtadan kalktığı için enerji tüketimi azalır, klimanın elektronik ve mekanik donanımlarında
arıza olasılığı azalır, klimanın yıllık kullanılabilme süresi artar.
Bu teknik bültende Inverter teknolojisinin esasları açıklanacak ve Toshiba’nın geliştirdiği en ileri inverter
teknolojisi olan “DC Hibrit İnverter Teknolojisi” incelenecektir.
TEKNİK BÜLTEN
Nisan 2014 - Sayı 63
Sayfa 2
Eco-Screen® Sürdürülebilirlik Ekranı
Automated Logic’in Eco-Screen’i (Eko-Ekran), bina
sahiplerine mülklerindeki enerjinin korunmasını
ve sürdürülebilirlik tedbirlerini gösteren güçlü bir
araçtır. Eco-Screen büyük bir dokunmatik ekranda
işletmenizin girişinde ya da ortak bir alanda kurulduğunda, ziyaretçilerinize binanızın sofistike işletim
sistemini tanıtabilirsiniz. Eco-Screen, izleyicilere binanın en yenilikçi yeşil özellikleriniinteraktif ve dinamik bir sunum ile gösterir.
İnteraktif ekrana basit bir dokunuş ile ziyaretçiler hemen bina sistemlerine ve göstermek istediğiniz enerji verimliliği sağlayan işlemlere erişim sağlar. Eco-Screen sürdürülebilirlik ekranı, işletmeniz
tarafından kullanılan yeşil teknolojilerin eşsiz hikayesini iletmek
amacıyla kolaylıkla özelleştirilebilir. Görüntüler veinteraktif, animasyonlu grafikler aracılığıyla aktarılan sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji mesajlarınız kullanıcıları güneş enerjisi, yağmur suyu
ve gün ışığından faydalanma konularında bilgilendirir. Ayrıca doğaya ve çevreye pozitif etkileri olan diğer uygulamalar hakkında
da bilgiler verilebilir. Enerji-verimliliği daha yüksek olan bir işletme
inşa ederek veya yenileme yaparak bir yatırım yaptınız. Şimdi, ziyaretçileriniz, binanızda bulunan bütünleşik sistemler ve bunların
çevreye ve topluma etkileri konularında ziyaretçilerinizi bilgilendirme zamanıdır.
Energy Reports™ (ER) (Enerji Raporları), binanın performansının
izlenmesi ve analiz edilmesi için WebCTRL’ün (Ağ Kontrolü) geniş
kapsamlı eğilim yeteneklerini kullanarak, grafik olarak ya da çalışma
sayfası formatında çalışma verilerini oluşturur. Kullanıcıların binalarının gerçek enerji kullanımının detaylarını anlayabilmelerini sağlamak
amacıyla, ER bir dizi karşılaştırmalı değerlendirmeler, ek açıklamalar
ve güçlü grafik oluşturma araçlarına sahiptir. EI ve ER, enerji tüketimlerini minimuma indirmek, kullanıcı konforunu maksimuma çıkarmak
ve bina işletiminin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere tesis yöneticilerine güçlü araçlar sağlamaktadır.
Enerji Tasarrufları + Sürdürülebilir İşletimler
Environmental Index™ (EI) (Çevre Göstergesi)
enerji verimliliği ile konforun dengelenmesi için basit bir çözüm
sunmaktadır. EI, ideal çevre koşulların sağlandığı zamanı ölçmek
ve görüntülemek için sayısal değerler sağlar. Bina kullanıcılarının
ne sıklıkta konforlu hissettiklerini gösteren okuması-kolay bir göstergesi bulunmaktadır ve Enerji Raporları ile birlikte kullanıldığında
binanın tüm hikayesini anlatır.
Başlıca özellikler ve Faydalar
• Enerji ve performans verilerini izlemek üzere doğrudan bir WebCTRL®
bina otomasyon sistemine bağlanır.
• Dinamik renkli grafikler, yapılan işlerle ilgili olarak veinteraktif bir
şekilde arka planları değiştirerek binaya yaşam verir.
• Anlık enerji ve su kullanımı, CO2 emisyonlarındaki kesintiler, dış ortam hava koşulları (sıcaklık, rutubet, rüzgarın yönü/hızı) ve çok daha
fazlasını canlı olarak görüntüler.
• Kullanıcılara ve ziyaretçilere organizasyonunuz hakkında bilgiler verir, geçmişini, programlarını, hedeflerini ve amaçlarını açıklayarak
çevreye olan etkisinin daha fazla anlaşılmasını sağlar.
• LEED® sertifikası gereklilikleri, ENERGY STAR® kriterleri ve süzün sürdürülebilirlik hedefleriniz farkındalık yaratır.
• Geçmişe yönelik enerji tüketimi ve dış ortam hava sıcaklıklarını saatlik, günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak sağlar. Ayrıca geçmişteki
en yüksek ve en düşük değerleri, toplam yağan yağmur ve kar miktarını ve hava durumu eğilimlerini de sağlar.
TEKNİK BÜLTEN
Sayfa 3
Nisan 2014 - Sayı 63
• Ölçüm göstergeleri ve grafikler kullanarak artık enerjiyi verimli kullanan binanızın henüz enerji ile ilişkili herhangi bir yükseltme yapılmamış olan sıradan bir binaya göre enerji tasarruflarını karşılaştırır.
• Kolaylıkla özelleştirilebilir, bilgilerinizin güncel ve amacına uygun olmasını sağlamak üzere içerikleri, renk düzenlerini, logoları ve grafikleri değiştirebilmenize olanak sağlar.
• İnter-aktif animasyonlar kullanarak kullanıcıların işletmeniz içindeki
mekanik sistemler hakkında bilgilenmesini sağlar.
• Eco-Screen sürdürülebilirlik ekranında, isteğe bağlı olarak etkinleştirilebilecek ve ağ tarayıcıları üzerinden erişilebilecek bir web versiyonu
bulunmaktadır.
• Yüksek çözünürlüklü grafikler, animasyonlar ve videolar içeren standart bir kütüphanesi bulunmaktadır.
Yüksek Düzeyde Özelleştirilebilir: İşletmenizin sürdürülebilirlik hikayesini özelleştirilebilir renk paletler, logolar, görüntüler ve çok daha fazlası ile anlatabilirsiniz.
• Aralarında şirket ve bina yönetmelikleri, oda programları, sanal turlar, yerel kaynaklar ve kolaylıklar ve çok daha fazlasının bulunduğu
organizasyonunuz veya işletmeniz hakkında önemli bilgiler sağlar.
Sürdürülebilirlik Eğitimi Verilmesi
Standart kütüphanede bulunaninteraktif, animasyonlu kaynakları kullanarak işletmenizin sürdürülebilirlik hikayesini anlatabilirsiniz. Aşağıdaki
örnek yağmur sularının nasıl toplanabileceğini, depolanabileceğini ve
yeniden kullanılabileceğini anlatmaktadır.
Ana Sayfalar: Ana sayfa slayt gösterisi, organizasyonunuzun eşsiz hikayesini ve
işletmenizde kullanılan yeşil teknolojileri anlatır.
Mekanik Sistemlerin Eğitimi
Ziyaretlerinizi mekanik sistemler hakkında bilgilendirebilirsiniz. Aşağıdaki
örnek özel dış ortam hava sisteminin nasıl çalıştığını anlatmaktadır. İşletmenize gelen ziyaretçiler ilgili bölümü dokunarak seçebilir ve 6 animasyonlu bilgilendirme adımından istedikleri bilgileri öğrenebilir.
Enerji Tüketim Verileri: Anlık ve geçmiş talep değerlerini ve elektrik, su ve doğal
gaz gibi kullanılan kaynakları paylaşabilirsiniz.
TEKNİK BÜLTEN
Nisan 2014 - Sayı 63
Sayfa 4
Tasarruf Yöntemleri
Harici Veri Kaynakları Ekranı
Bu eğitim amaçlı sayfa işletme kullanıcılarının doğal gaz tasarruf
yöntemleri hakkında bilgilendirilmeleri amacıyla tasarlanmıştır.
Buradaki örnekte Chicago Transit Authority gerçek zamanlı otobüs
çizelgesi görüntülenmektedir.
Hava Durumu Ekranı
Web Versiyonu
National Oceanic ve Atmospheric Administration gibi hava durumu bilgileri sağlayan kaynaklara bağlanabilirsiniz.
Eco-Screen sürdürülebilirlik ekranında isteğe bağlı olarak etkinleştirilebilecek ve Dahili Ağ [İntranet] ya da İnternet aracılığıyla ağ
tarayıcıları üzerinden erişilebilecek web tabanlı versiyon bulunmaktadır. Eco-Screen Ekran versiyonu yüksek çözünürlüğü [1920
x 1060 piksel] desteklemektedir ve dokunmatik etkileşimler için tasarlanmıştır. Web versiyonu benzer ekran çözünürlüklerinde kullanılabilir [sunulan pencere ölçüsü: 940 x 620 piksel] ve fare tabanlı
etkileşimler için tasarlanmıştır.
Toplam Enerji Kullanımı
İşletmenizde faydalanılan tüm kaynakların anlık talep değerini ve
geçmişteki talep değerlerini gösterir.
İşletmenizin sürdürülebilirlik hikayesi nedir?
Enerji-verimliliği daha yüksek olan bir işletme inşa ederek veya yenileme yaparak bir yatırım yaptınız. Şimdi Eco-Screen ile binanızda
bulunan bütünleşik mekanik sistemler ve bunların çevreye ve topluma etkileri konularında ziyaretçilerinizi bilgilendirme zamanıdır.
Equipment Touch
Equipment Touch, kullanıcı, ekipman ve teknisyen arayüzlerine
sahip, Automated Logic kontrol ünitelerine bağlantı yapılmasına
olanak sağlayan 4.3 inç ölçüsünde renkli LCD bir dokunmatik cihazdır. WebCTRL sunucu erişimi gerekmeden ekipman programını değiştirmek, eğilimleri ve alarmları görüntülemek ve çok daha
fazlası için kullanılır.
TEKNİK BÜLTEN
Sayfa 5
Başlıca Özellikler ve Faydalar
•Dokunmatik kullanıcı arayüzü
•İnternet sitesi benzeri gezinme
•Özel grafikleri destekler
•Çoklu güvenlik seviyeleri
•Sıcaklık ve rutubet algılama
•Trend ve Alarm’lara erişim
•Çekici, doğal renkli muhafaza
•Dil ve aygıt yazılımı güncellemeleri için USB Port
•Konfigürasyon kalıcı bellekte saklanır
•Renkli LCD Geniş Dörde Bölünebilir VGA ekran
•Güvenli kimlik bilgileri tabanlı erişim
•Mevcut cihaz verisi kontrol ünitesi durum ekranı
•Dil seçimi - 13 dil seçilebilir
•ZS Pro veya benzeri yerine son teknoloji arayüz
•Kontrölör durumu ve parametre değerlerine erişim
•Kontrölör durumu ve parametrelere tam erişim
•WebCTRL sistemi ile birlikte çalışır
•Özelleştirilebilir ekranlar/güçlü ve anlaşılması kolay bir arayüzde gezinme
•Ekipman üzerine ya da müşterinin isteğine uygun bir yere monte
edilebilir
•Automated Logic kontrol ünitesinden otomatik olarak indirilen
özel ekranları kaydetmek üzere flaş bellek kullanır.
Nisan 2014 - Sayı 63
Download

Automated Logic Eco-Screen Sürdürülebilirlik Ekranı