EK 4: Öğretim Elemanları Tarafından Her Bir Ders İçin Ayrı Ayrı Doldurulacaktır
Fakülte/Enstitü/Yüksekokul
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm/Program
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
Ana Bilim / Bilim Dalı
Konstrüksiyon ve İmalat
Dersin Kodu
Boş
Bırakınız!
Dersin Adı
Deneysel Veri Toplama ve Analizi
Dersi Veren Öğretim Elemanı
(Adı, Soyadı, Unvanı)
Yarıyıl
Güz
Bahar
Kredi
T
3
Dersin Verilebileceği Diller
ECTS
8
Dersin Türü
Zorunlu
Türkçe
İngilizce
Diğer………………..
Yrd.Doç.Dr. İlhan ASİLTÜRK
U
0
Seçmeli
X
Sınav ve Değerlendirme Yöntemleri
Değerlendirme Yöntemi
Laboratuar
Sözlü
Ödev + Sözlü
Proje + Sözlü
Yazılı Sınav
Diğer (……………….)
Dersin Amaç ve Hedefleri
Dersin İçeriği
Dersin Çıktısı (Kazanımları)
Adet
Yüzdesi (%)
1
100
Deneysel verilerin kaydedilmesini kavramak, araştırmageliştirme amaçlı deneysel çalışmalarda yapılan testlerde,
ölçülen her türlü fiziksel büyüklüğe ilişkin verileri toplayan ve
yararlı bilgiye dönüştüren sistemleri kavramak. PC'lerin test,
ölçme ve kontrol sistemlerinde kullanımını kavramak
amaçlanmaktadır.
1- Data toplama sistemlerine giriş
2- Sinyaller
3- Sensörler
4- Sinyal şartlandırma
5- Örnekleme hızı ve Çözünürlük kavramları
6- Analog dijital dönüşümleri
7-Bilgisayar ortamında veri toplama donanımları
8-Multi fonksiyonlu DAQ kartları kullanımı
9-12 Elektriksel ölçmeler (Direnç, kapasite, manyetik, sıcaklık,
pozisyon optik, kuvvet akış vs. ölçümü)
13- Data toplama programları (MATLAB ve LABVİEW )
14-Final ödevi
Deneysel ve endüstriyel veri toplama yeteneği kazanmak.
Anlatma, tartışma, problem çözme yöntemi ve bireysel
Öğretme Yöntemleri
çalışma yöntemidir.
1.Data Acquisition for Sensor Systems
H. Rosemary Taylor; J. Rosemary Taylor
Takip Edilecek Kitap(lar)
2 Practical Data Adquisition for Instrumentation and Control
Systems, John Autor Park
Matematik ve Temel Bilimler
% 20
Mühendislik Bilimleri
% 50
İçerik Ağırlıkları Yüzdesi (%)
Mühendislik Tasarım
% 30
Sosyal Bilimler
%0
T: Teori; U: Uygulama; ECTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System)
Download

Deneysel Veri Toplama Analizi