ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
TÜBİTAK 1511 Programı Kapsamında Yeni Çağrılar için Başvurular
Proposal Submissions For New Calls Under TÜBİTAK 1511 Program
Değerli Öğretim Üyeleri,
TÜBİTAK 1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik
Projeleri Destek Programı kapsamında açılan yeni çağrıların başvuruları alınmaya
başlanmıştır. Çağrı bilgi notlarını ve son başvuru tarihlerini aşağıdaki tabloları bilgilerinize
sunuyoruz:
Akışkan Gücü
Proje Öneri Başvuru Tarihleri
Ağır Güç Hidroliği Sistemlerinin Tasarımı ve İmalatı
15.10.2014 - 19.01.2015
Vidalı Kompresörler İçin Vida Grubu Geliştirilmesi
15.10.2014 - 19.01.2015
Hidro-Şekillendirme Presleri Hidrolik ve Kontrol Sistemlerinin
15.10.2014 - 19.01.2015
Geliştirilmesi
Hidrolik Güç Sistemlerinde Verimlilik Artırımına Yönelik Yenilikçi
15.10.2014 - 19.01.2015
Çalışmalar
Bütünleşik Hidrolik Servo Silindir Geliştirilmesi
15.10.2014 - 19.01.2015
Eksenel veya Radyal Tipte Değişken Deplasmanlı Pistonlu
15.10.2014 - 19.01.2015
Pompa/Motor Geliştirilmesi
Gıda Katkı Maddeleri
Gıda Katkı Maddeleri ve Yardımcı Maddelerin Üretimi / Mevcut Katkı
15.10.2014 - 19.01.2015
Maddeleri ve Yardımcı Maddelerin İyileştirilmesi
Fonksiyonel Gıdalar
Tuz/Yağ/Şeker
İçeriği
Azaltılmış,
Biyoaktif
Bileşenlerce
15.10.2014 - 19.01.2015
Zenginleştirilmiş, Güvenli Fonksiyonel Gıda Ürünlerinin Geliştirilmesi
Biyomedikal Ekipmanlar
Robotik Cerrahi Sistemlerinde, Endoskopik ve Laparoskopik
Girişimlerde Kullanılmak Üzere Yüksek Çözünürlüklü Kamera ve
15.10.2014 - 19.01.2015
Kamera Sistemlerinin Geliştirilmesi
Biyomedikal Robotik Sistemlere Hizmet Edecek Şekilde Dokunma
Hissi, Kuvvet, Sıcaklık, Titreşim Hissi İyileştirilmiş Çok Fonksiyonlu El 15.10.2014 - 19.01.2015
Kumandası ve Algılayıcıların Geliştirilmesi
Tanı ve/veya Tedavi Amaçlı Medikal Görüntüleme Cihazlarının, Bu
15.10.2014 - 19.01.2015
Cihazlarda Kullanılan Alt Bileşenlerinin ve Yazılımlarının Geliştirilmesi
Mikro/Nano Elektro-Mekanik Sistemler (MEMS)
Sivil ve Taktik/Navigasyon Askeri Uygulamalar İçin MEMS Ataletsel
Ölçüm Birimi (AÖB), İvmeölçer,
15.10.2014 - 19.01.2015
Dönüölçer ve Benzeri Harekete Dayalı Yapıların ve Bunlarla İlgili
Paketleme Teknolojilerinin Geliştirilmesi
MEMS/NEMS Tabanlı Biyolojik ve Kimyasal Sensör ve/veya Eyleyici
15.10.2014 - 19.01.2015
Sistemlerin Geliştirilmesi
Mikrodalga, Milimetre ve Terahertz Dalga Bantlarında Sivil ve Askeri
RF Uygulamaları İçin MEMS Tabanlı veya Mikro İşlenmiş Sistemlerin, 15.10.2014 - 19.01.2015
Alt Bileşenlerin ve Devrelerin Geliştirilmesi
Firmaların başvuru sahibi olduğu bu projelerde, üniversiteler Ar-Ge danışmanı olarak yer
alabilmektedir.
Her türlü sorunuzda yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Saygılarımızla,
Teknoloji Transfer Ofisi
…………………………………………………….
Dear Faculty Members,
The new calls for TÜBİTAK 1511 –Priority Areas Research Technology Development and
Innovation Funding Program are announced. You can find titles of the calls and deadlines
in the below table.
Fluid Power
Project Application Deadlines
Heavy Power Hydraulic Systems Design and Manufacturing
Oct 15, 2014 – Jan 19, 2015
Worm Group Development for Worm Compressors
Oct 15, 2014 – Jan 19, 2015
Hydro-Forming Presses Hydraulic and Control System Development Oct 15, 2014 – Jan 19, 2015
Innovative Studies for Hydraulic Power Systems for
Higher
Efficiency
Oct 15, 2014 – Jan 19, 2015
Development of Integrated Hydraulic Servo Cylinder
Oct 15, 2014 – Jan 19, 2015
Development of Axial or radial type Variable Displacement Piston
Pump / Motor
Oct 15, 2014 – Jan 19, 2015
Food Additives
Production of Food Additives and Auxiliaries/ Improving Existing
Additives and Excipients
Oct 15, 2014 – Jan 19, 2015
Functional Foods
Development of Reduced Salt / Fat / Sugar Content- Bioactive
Enriched Components, and Safe Functional Food Products
Oct 15, 2014 – Jan 19, 2015
Biomedical Equipment
Development of High-Resolution Cameras and Camera Systems for
Endoscopic and Laparoscopic Procedures in Robotic Surgical
Systems
Oct 15, 2014 – Jan 19, 2015
Development of Multi-Functional Remote Control and Sensors with
the Sense of Touch, Force, Temperature and Vibration sense in
Biomedical Robotic Systems
Oct 15, 2014 – Jan 19, 2015
Development of Medical Imaging Devices/ Sub-Components /
Software for Diagnostic and / or Treatment
Oct 15, 2014 – Jan 19, 2015
Micro / Nano Electro-Mechanical Systems (MEMS)
Development of MEMS Inertial Measurement Unit Accelerometers,
Gyroscopes and Other Motion-based Structures and the Related
Packaging Technology, for Civil and Tactical / Military Navigation
Applications
Oct 15, 2014 – Jan 19, 2015
Development of MEMS / NEMS-Based Biological and Chemical
Sensors and / or Systems Actuator
Oct 15, 2014 – Jan 19, 2015
Development of MEMS-Based or Micro-Machined systems, SubComponents and Circuits in Microwave, for Millimeter and
Terahertz Wave Bands for Civilian and Military RF Applications
Systems
Oct 15, 2014 – Jan 19, 2015
Please note that companies are eligible to be primary applicant and universities can be
R&D consultant partner in these projects.
For any kind of questions, please do not hesitate to contact with our Office.
Best Regards,
Technology Transfer Office
Download

TÜBİTAK 1511 Programı Kapsamında Yeni Çağrılar için Başvurular