Download

tanı amaçlı uygulanan iyot-131 ile ablate olan