Wood
cracker
®
next tech
Ürün
Wood çeşitleri
cracker
®
made in Austria
Woodcracker C
®
Ağaçların ve fundalıkların hasat edilmesi için verimli kesici kafa
Woodcracker L
®
Kalın kütüklerin yarılması için kompakt odun yarıcısı
Woodcracker W
®
Kalın kütüklerin yarılması için odun yarma kıskacı
Woodcracker S
®
Woodcracker C Woodcracker C 150 Odun enerjisi için kullanılan odunun hasat edilmesi için kesici kafa 6 – 7
Woodcracker L Odun yarıcı Woodcracker W Odun yarma kıskacı
10 – 11
Woodcracker S Kök kütüğü makası
12–13
Woodcracker R Kök kütüğü sökme makası
14 – 15
Woodcracker G Düzleme tırmığı
16 – 17
Woodcracker Biyo kütle lojistiği
18–19
Woodcracker Worldwide
20–21
Woodcracker Üretim 22 – 23
next
tech
Kesici kafa Yenilikçi teknoloji - Bir adım önde
4 – 5
Kök kütüklerinin toprak yüzeyi ile aynı hizada ayrılması ve hazırlanması için kök kütüğü makası
8 – 9
Woodcracker R
®
Kök kütüklerinin hasat edilmesi ve biyo kütle hazırlanması için kök kütüğü sökme makası
Woodcracker G
®
Orman zemindeki kesilmiş ağaç parçalarının ve kök materyalinin hazırlanması için düzleme tırmığı
®
Seçenek olarak:
• Silindir döndürme sistemi ya da (Tiltatör)
• Toplayıcı ile donatılmış veya donatılmamış olarak
Kavrayıcı
Silindirdöndürme
grubu 2 x 45°
Multigripdöndürülebilir
kumanda+
autospeed
Ağaçların ve fundalıkların hasat edilmesi için
verimli kesici kafa
C
Önemli özellikler
Woodcracker C Uygulama örnekleri
®
• Yaygın olarak kullanılan taşıyıcı araçlara, örneğin kepçelere
bireysel gereksinimleri karşılayabilecek biçimde monte edilebilir.
• Kesici kafa sayesinde taşıyıcı aracın kapasitesinden tam olarak faydalanma.
• Özel kesim sistemi sayesinde az bakım gerektirir ve az aşınır.
• Dayanıklı kesim grubu; basit bıçak değiştirme işlemi.
• Kullanıcı dostu kumanda işlevi sayesinde kolay kullanım özelliği.
• Yüksek hasat verimi için Multigrip-kumanda
ve Autospeed ve yine tasarruflu yakıt tüketimi.
Bataklık bölgelerde
• Toplama işlevi sayesinde yüksek miktarda hasat prosesi mümkündür.
Toplayıcı
• Hasat edilen ürünün demetlenmiş ve düzenlenmiş olarak depolanabilmesi.
• Temiz kesim yüzeyi.
• Hasat edilen ürünün dikey konumda alınabilmesi - çevreye zarar verilmemesi.
Kesim grubu
• Kepçeye takılan ek parça sayesinde toprağın korunduğu hasat uygulaması.
• entegre – entegre değil
Teknik veriler
Woodcracker C
®
C 150
C 150
mafsallısabit
C 250 C 350 Kesim çapı
Kavrayıcı açıklığı Makas açıklığı Öz ağırlık (Standart-tam donanım)
Tavsiye edilen motor hacmi performansı1)
C 450
C 550
150
170
250
350
450
550
mm
800
800
930 1430 1600 1600
mm
800
800
450 700 800 900
mm
310 300-560 580-900 1100-1400 1400-1800 1800-2400 kg
30-60 40-80 50-100 70-150
80-160
100-190
l/dakika
Yan işlevler için tavsiye edilen motor hacmi performansı 1) –
35-50
35-5045-6045-6050-70l/dakika
Tavsiye edilen işletim basıncı
190
220
260 280 280 300
bar
Taşıyıcı taşıtın çalışma esnasındaki ağırlığı 2) –
4,5-9 7-15 14-20 20-25 24-30
t
Seçenek: Multigrip
–
–
•
•
•
•
Seçenek: Autospeed
–
–
•
•
•
•
Seçenek: Silindir- döndürme grubu
–
• 2 x 48˚ • 2 x 48˚
• 2 x 48˚
• 2 x 48˚
• 2 x 45˚
Seçenek: Tiltatör • 2 x 120˚ • 2 x 120˚ –
–
(2 model olarak temin edilebilir)
–
–
• sonsuz döndürülebilir • sonsuz döndürülebilir • sonsuz döndürülebilir • sonsuz döndürülebilir
Seçenek: Toplayıcı
–
•
•
•
•
•
Woodcracker® C – Ağaçların ve fundalıkların hasat edilmesi için verimli kesici kafa
Teknik değişiklikler ve resimler bağlayıcı değildir. Geliştirmek amacıyla değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Sorunlu ağaç kesme uygulamaları
2)
Woodcracker‘ın işletim türüne ya da donanımına bağlıdır.
1)
4
Enerji amaçlı kullanılan odunların
geniş alanlarda hasat edilmesi
Yenilikçi teknoloji - Bir adım önde
Taşıyıcı aracın donanımına bağlıdır.
next
tech
Woodcracker C orman kenarında, enerji elde etmede kullanılan odunun hasadı esnasında
Temiz kesim yüzeyi
Kullanım alanları
•
•
•
•
•
•
•
Ağaçlardan ve fundalıklardan geleneksel ürünlerin elde edilmesi
Hızlı ağaç yetiştirme plantasyonlarında hasat
Arazide, meyilli alanlarda ve bataklık bölgelerde
Ulaşım yolları ve güzergahlarda bakım önlemleri
Geniş orman alanlarında hasat uygulamaları
Sorunlu ağaç kesme uygulamaları
Kültivasyon ve peyzaj düzenlemesi
5
®
M a f s a l l ı m o n t a j yatırılabilir (90 derece)
C 150
Sabit montaj
Cılız odun ve enerji elde etmek için kullanılan
odunun hasadı için kesici kafa
Woodcracker C 150: Uygulama örnekleri
®
Yatırma işlevi
Toplayıcı
Kesim grubu
next
tech
Silindirdöndürme
grubu
Kavrayıcı/
Kesim
grubu
Yenilikçi teknoloji - Bir adım önde
Enerji elde etmek için kullanılan odunun hasadında
uygulanan Woodcracker c150 özel olarak ince ve çapı
15 cm‘e kadar olan odunların kolayca hasat edilmesi
için geliştirilmiştir.
Ana kullanım alanı enerji elde etmek için kullanılan odunların
hasadı ya da hızlı ağaç yetiştirme plantasyonlarıdır.
Wo o d c r a c k e r
C
1 5 0 :
M a f s a l l ı
Wo o d c r a c k e r
C
1 5 0 :
S a b i t
m o n t a j (örneğin orman vinci üzerinde)
Önemli özellikler
• Bireysel gereksinimlere uygun yapı varyasyonları.
• Özel kesim sistemi sayesinde az bakım gerektirir ve az aşınır.
• Düşük öz ağırlık.
• Toplama işlevi sayesinde tek bir operasyonda birden fazla ağacın eş zamanlı olarak hasat edilebilmesi.
• Parçalanma öncesi hasat edilen materyalin havayla kurutulması ve bu sayede görece
yüksek değerli biyo kütle.
• Temiz kesim yüzeyi bitkinin sürgün yapmasını mümkün kılmaktadır.
• Toprak zeminini koruyan hasat işlemi; bu sayede üzerinde hasat yapılan toprak yüzeyi
gevşek ve verimli kalmaktadır.
• Ekonomik hasat yöntemi.
• Çok küçük ormanlık alanlarda da kolayca gerçekleştirilebilen orman bakım işlemlerinde kullanılabilir.
6
Woodcracker® C 150 – Cılız odun ve enerji elde etmek için kullanılan odunun hasadı için kesici kafa
m o n t a j
(örneğin kepçe üzerinde)
7
®
L
Önemli özellikler
Yarma işlemi için kompakt odun yarma
Kalın kütüklerin yarılması için kompakt odun yarıcısı
Woodcracker L Uygulama örnekleri
®
• Öncelikle römork, ağç vinci ya da parçalama makinesi üzerine yarı bağlı
uygulama biçiminde olmak üzere taşıyıcı araçlara çok yönlü montaj olanakları.
• En uygun fiyat-performans ilişkisi.
• Mevcut hasat proseslerine kolayca entegre edilebilme özelliği.
• Sağlam ve kendisini kanıtlamış teknoloji - az bakım gerektirir ve az aşınır.
• En kalın kütüklerle yapılan uygulamalarda bile düşük güç tüketimi.
• Basit makine adaptasyonu için alçak yapı tarzı.
Woodcracker L: Mükemmel fiyatperformans ilişkisi ve esnek uygulama
olanakları sunan, hızlı odun yarma sistemi
Woodcracker L Kalın kütüklerin yarılması esnasında
Yenilikçi teknoloji - Bir adım önde
• entegre – entegre değil
next
tech
Teknik veriler
Woodcracker L
®
L 540
L 700
L 920
Kıskaç açıklığı 540
700
900
mm
Yarma kuvveti (İşletim basıncına bağlı olarak)14 tona kadar22 tona kadar22 tona kadar t
Öz ağırlık (Standart model)
195
285
370
kg
Tavsiye edilen motor hacmi performansı yaklaşık 25-60 yaklaşık 25-60 yaklaşık 25-60 l /dakika
Tavsiye edilen işletim basıncı 180-240 180-240
180-240
bar
Seçenek: Ayak
•
•
•
Seçenek olarak:
Woodcracker L
Ayaklı
®
• Römork üzerinde Woodcracker‘ın kolayca taşınabilme olanağı
• Römork yardımıyla uygulama alanında Woodcracker‘ın
indirilmesi
• Woodcracker L taşıyıcı
aracın hidrolik destek ünitesi
sayesinde sabitleniyor
Woodcracker L – Verimli ve çok yönlü
Kullanım alanları
• Kalın kütüklerin yarılması
• Sert odun ile ilişkili her türlü hasat ve işleme proseslerinde kullanılabilir
• Kesilmiş odun veya kıyılmış odun materyal olarak sonradan işlenmek üzere odunun önceden yarılması
• Parçalama tesislerine önden yarılmış materyalin kolayca iletilmesi
• Odunun önceden yarılmış olması doğal bir kuruma prosesini mümkün kılmaktadır.
Teknik değişiklikler ve resimler bağlayıcı değildir. Geliştirmek amacıyla değişiklik yapma hakkı saklıdır.
8
Woodcracker® L – Kalın kütüklerin yarılması için kompakt odun yarıcısı
9
®
Seçenek olarak: Rotatör ve autospeed
Rotatör
autospeed
Önemli özellikler
• Traktörden kepçeye kadar çok yönlü montaj varyasyonu.
• Sağlam ve kendisini kanıtlamış teknoloji - az bakım gerektirir ve az aşınır.
• 5 Makine boyu olarak temin edilebilir.
• Seçenek donanım olarak rotatör sonsuz olarak döndürülebilir.
• Autospeed fonksiyonu yüksek yarma performansı sunmaktadır.
• Rotatör yarma kıskacının uygulama içinde esnek olarak
kullanılmasını sağlamaktadır.
• Patentli makara sistemi sürtünme direncini azaltmakta ve böylece
güç sarfiyatını minimize etmektedir.
• Açıklık genişliği yarma işlemindeki çap için belirleyici değildir.
Yalnızca en büyük uç parçayı belirlemektedir.
• Parçalama tesislerine önden yarılmış materyalin kolayca iletilmesi
• Odunun önceden yarılmış olması doğal bir kuruma prosesini mümkün kılmaktadır. Böylece biyo kütle kalitesi ve enerji verimi artmaktadır.
• entegre – entegre değil
Teknik veriler
®
W
W 600 W 820 W 1000 W 1350 W 1800
Kıskaç açıklığı 240 bar basınçta yarma kuvveti
ağırlık (Standart model)
620
820
1040 1370 1830
mm
26
26
26 34
50 * t Öz
295
360
580
950
1750 kg
Tavsiye edilen motor hacmi performansı
25-60
25-6040-8080-150
100-190
l/dakika
Tavsiye edilen işletim basıncı
190-250
190-250
190-250
220-270
240-300
bar
Taşıyıcı taşıtın çalışma esnasındaki ağırlığı 6
10
14
20
30
maks. t
Seçenek: Autospeed Valf
•
•
•
–
–
Seçenek: Rotatör
•
•
•
•
•
* 320 bar çalışma basıncında
10
Woodcracker W Uygulama örnekleri
®
Woodcracker W Kalın kütüklerin yarılması esnasında
Yenilikçi teknoloji - Bir adım önde
Woodcracker
Kalın kütüklerin yarılması için odun yarma kıskacı
Woodcracker W: Patentli makara sistemiyle
donatılmış Premium-odun yarma kıskacı
5 Makine boyu olarak temin edilebilir.
Patentli makara sistemi güç
sarfiyatını azaltmaktadır.
next
tech
W
Woodcracker W – Hızlı ve esnek kullanım olanağı
Kullanım alanları
• Düşük güç sarfiyatıyla kalın kütüklerin yarılması.
• Sert odun ile ilişkili her türlü hasat ve işleme proseslerinde kullanılabilir.
• Odunun önceden yarılmış olması doğal bir kuruma prosesini mümkün kılmaktadır.
• Yarma kıskacı aynı zamanda kavrayıcı olarak da kullanılabilir.
Teknik değişiklikler ve resimler bağlayıcı değildir. Geliştirmek amacıyla değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Woodcracker® W – Kalın kütüklerin yarılması için odun yarma kıskacı
11
®
S
Önemli özellikler
Kök kütüklerinin toprak yüzeyi ile aynı hizada
ayrılması ve hazırlanması için kök kütüğü makası
Woodcracker S Uygulama örnekleri
®
• Yaygın olarak kullanılan tüm taşıma araçlarına
kolayca adapte edilebilir.
• Freze teknolojisiyle kıyaslandığında tehlikesiz çalışma yöntemi
• Toprak zeminiyle eşit seviyedeki kesim işlemi sayesinde kök materyal toprakta kalmaya devam etmektedir.
Doğal döngü korunmaktadır.
• Toprak içinde kalmaya devam eden kök materyali sayesinde toprağın güvenlik altına alınması.
• Toprağı koruyucu çalışma yöntemi.
• Az aşınır; az bakım gerektirir.
• Geri kalan kütüklerin hasat edilmesi sayesinde ilave
biyo kütle mobilizasyonu
next
tech
Yenilikçi teknoloji - Bir adım önde
Woodcracker S – Toprağı koruyucu çalışma yöntemi.
Teknik veriler
Woodcracker S 400
®
Kıskaç açıklığı
Kesim genişliği
Öz ağırlık (Standart model)
600 480 730 Tavsiye edilen motor hacmi performansı 60-120 Tavsiye edilen işletim basıncı 240-270 Taşıyıcı taşıtın çalışma maks. 18
esnasındaki ağırlığı
mm
mm
kg
l/dakika
bar
t
Biyo kütle mobilizasyonu için kök kütüğü materyali.
Kullanım alanları
• Kök kütüğünün temiz ve toprak zeminiyle eşit seviyede ayrılması.
• Kök kütüğünün parçalanması ve sonraki işlemler için hazırlanması
• Geri kalan kütüklerin hasat edilmesi sayesinde ilave biyo kütle mobilizasyonu
• Erozyon tehdidi altındaki, gevşek ve kumlu toprak zeminler üzerinde uygulama
Teknik değişiklikler ve resimler bağlayıcı değildir. Geliştirmek amacıyla değişiklik yapma hakkı saklıdır.
12
Woodcracker® S – La pinza trancia ceppi per tranciare a filo suolo le ceppaie e la produzione di cippato
13
®
R
Önemli özellikler
Kök kütüklerinin hasat edilmesi ve biyo kütle
hazırlanması için kök kütüğü sökme makası
Woodcracker R Uygulama örnekleri
®
• Yaygın olarak kullanılan tüm taşıma araçlarına
kolayca monte edilebilir.
• Kök kütüğünün alınması ve parçalanması tek
bir operasyonla gerçekleştirilir.
• Doğrudan hasat esnasında kök materyal ve
toprak kalıntıları olarak kaba ayırma işlemi
• Doğrudan hasat işleminden sonra öğütücü içinde
parçalama işlemi mümkündür.
• Kök kütüğünün topraktan, arkada yara bırakmaksızın
nazik biçimde alınması
• Dayanıklı kesici grubu - Az bakım gerektirir ve az aşınır.
• İlave yakıt mobilizasyonu sayesinde
ormancılık işletmesi için ilave bir gelir kaynağı oluşmaktadır
next
tech
Yenilikçi teknoloji - Bir adım önde
Woodcracker R – Kök kütüğünün nazik biçimde alınması ve derhal parçalanması değerli bir biyo kütle oluşturmaktadır.
Teknik veriler
Woodcracker
®
R
R 900
R 1200
Açıklık genişliği
955
1200
Kesim kuvveti (işletim basıncına bağlı olarak)45 tona kadar65 tona kadar
ağırlık
1200 2000
edilen motor hacmi performansı
100-190 120-250
Tavsiye edilen işletim basıncı
240-280 250-310
taşıtın çalışma esnasındaki ağırlığı
maksimum 25 maksimum 30
mm
t
kg Tavsiye
l/dakika
bar Taşıyıcı
t
Kullanım alanları
• Tüm kök kütüğünün topraktan alınabilmesi
• Öğütücü içinde sonradan yapılacak işlem için kök kütüğünün parçalanması
• Ön parçalama işlemi sayesinde taşıma hacminin azaltılması
• Geniş toprak yüzeyinde rekültivasyon önlemleri
• Bir bitki mevcudunun yeniden oluşturulması için toprak zemininin temizlenmesi
Teknik değişiklikler ve resimler bağlayıcı değildir. Geliştirmek amacıyla değişiklik yapma hakkı saklıdır.
14
Woodcracker® R – Kök kütüklerinin hasat edilmesi ve biyo kütle hazırlanması için kök kütüğü sökme makası
15
®
G
Önemli özellikler
Orman zemindeki kesilmiş ağaç parçalarının
ve kök materyalinin hazırlanması için düzleme tırmığı
Woodcracker G Uygulama örnekleri
®
• Yaygın olarak kullanılan tüm taşıma araçlarına
kolayca monte edilebilir.
• Tırmık genişliğinin bireysel taleplere uyarlanabilmesi
• Geniş alanda temizlik işlemi mümkündür.
• Kavrama parmakları kavrayıcı olarak kullanım
olanağı sunmaktadır.
• Sağlam, az aşınır düzenleme
next
tech
Yenilikçi teknoloji - Bir adım önde
Woodcracker G zemin temizliği esnasında ve bir kavrayıcı olarak kullanılırken
Teknik veriler
Woodcracker G
G 850
G 1250
G 1650
Çalışma genişliği Öz ağırlık Tavsiye edilen motor hacmi performansı Tavsiye edilen işletim basıncı Taşıyıcı taşıtın çalışma esnasındaki ağırlığı
850
560 40-60
200 7,5-15
1250
1420
60-80
200
15-22
1650
1610
60-80 200
20-25 ®
(Taşıyıcı aracın donanımına bağlıdır)
mm
kg
l/dakika
bar
t
Kullanım alanları
• Büyük alanların temizlenmesi ve bakımı.
• Kesilmiş ağaçların ve kök materyalin toplanması.
• Peyzaj düzenlemesi.
• Küçük kök kütüklerinin sökülmesi.
• Sonradan devreye sokulan makinelerin (nakliye, parçalama) doldurulması.
• Hasat edilmiş ürünün manipülasyonu.
Teknik değişiklikler ve resimler bağlayıcı değildir. Geliştirmek amacıyla değişiklik yapma hakkı saklıdır.
16
Woodcracker® G – Orman zemindeki kesilmiş ağaç parçalarının ve kök materyalinin hazırlanması için
17
Wood
cracker
®
Woodcracker C
ağaç ve fundalıkları 15 ila 55 cm
kütük çapıyla hasat ediyor.
Woodcracker L ve W kalın
kütükleri sonraki işlem
için yarıyor.
Woodcracker S
kütükleri toprak
zeminiyle aynı hizada.
Biyo kütle
Lojistik
Hasat > İstifleme > İletim > Parçalama > Değerlendirme
made in Austria
Woodcracker R tüm kök
kütüğünü toprak zeminden
almakta ve hasat edilmiş
ürünü sonraki işlemler
için hazırlamaktadır.
Woodcracker G
orman zemininden
materyali toplamaktadır.
Hasat edilmiş materyalin parçalanması enerjetik
(=enerji kazanımı amaçlı) kullanım için
çok değerli bir biyo kütle yaratmaktadır.
Woodcracker-ürün çeşitlerimiz ve
Know-how‘umuz ile sizi tüm biyo kütle-lojistil
zinciri içinde desteklemekteyiz.
18
19
Wood
cracker
Verimli
®
Fin
made in Austria
l
d
Sw
an
it
rland
Ger
Russia
m
an
Spai
n
y
G re
at Bri
ta
i
n
a
n
rke
Tu
France
Jap
y
Cu
ba
çalışma. Dünya
genelinde
ze
Dünya genelindeki profesyoneller Woodcracker® verimli
ormancılık teknolojisi makinelerine güvenmektedir.
•
•
•
•
•
•
•
Çiftçiler ve ormancılar
Taşeronlar
Kepçe hafriyat ve inşaat şirketleri
Büyük mülk sahipleri
Kara yolu ve demir yolu şebekesi işletmecileri
Enerji şebekesi işletmecileri
Akarsu yapı denetim daireleri
next
tech
20
ib
Nam ia
Woodcracker worldwide
Yenilikçi teknoloji - Bir adım önde
21
Wood
cracker
®
B
next tech
Westtech‘in üretim
dünyasında
dünyasına hoş geldiniz!
Woodcracker sağlam ormancılık teknolojisi makinelerinin
üretimini yapan bir şirketten daha fazla bir şeydir.
Bireysel ihtiyaçları karşılayan müşteri servisimiz bizim en büyük başarı
faktörümüzdür. Her Woodcracker ürün hattı, siz müşterilerimizle her
zaman yakın ilişkide olan deneyimli Westtech- teknik ekibi tarafından
geliştirilmektedir. Hedefimiz ürün çeşitlerini sürekli olarak müşteri taleplerine ve kullanım alanlarına uygun bir şekilde optimize etmektir.
Tek bir elden gelen mükemmellik:
Tasarımdan bitmiş Woodcracker ürününe kadar Know-How‘umuz.
MADE IN AUSTRIA
Woodcracker – Bir kaliteli Avusturya ürünüdür. Tek bir elden
gerçekleştirilen geliştirme ve imalat en yüksek kalite standartlarını
karşılamakta ve buna bağlı olarak ürünlerin uzun ömürlü olmasını
sağlamaktadır.
Woodcracker® – next tech
Woodcracker‘in güvenilir ürünleriyle tanışınız!
Woodcracker ürünleri yenilikçi teknolojisi sayesinde
her zaman bir adım öndedir.
Modern kaplama teknolojisi en yüksek kalite standardını sağlamaktadır:
6 Kat primerleme ve toz boya kaplama yöntemi sayesinde dayanıklı yüzey özellikleri sağlanmıştır.
Bu türden bir proses yalnızca otomotiv sektöründe kullanılmaktadır.
next
tech
22
made in Austria
Yenilikçi teknoloji - Bir adım önde
23
tu_2014/04_CLWSRG
next
tech
Westtech Maschinenbau GmbH, 4731 Prambachkirchen, Austria, Industriestraße 1
Tel. +43 (0)-7277-27730, Faks: +43 (0)-7277-36636, www.westtech.at, e-mail: [email protected]
Download

Broşür indir